Tre listor med Författare (som INTE rekommenderas)

Skriven och sammanställt Av Chris Lawson 
Översatt av Jon-Are Pedersen
Skriven av Chris Lawson från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd.

Det är ingen hemlighet att dagens kristna bokhandlare och resursdatabaser för predikanter är fullpackade med så-kallade kristna resurser som egentligen förespråkar någonting annat än biblisk kristen tro. Särskilt aktsamhet bör på samma sätt beaktas av bokhandelns ägare och ledande predikanter för att försäkra att predikantkåren och företagen ”hålls rena”, men, när man tittar närmare överflödar försäljningen av andligt farliga böcker. Det är främsta orsaken till dess tre listor – att hjälpa till att varna och skydda dig, läsaren, och för att bereda en snabb-guide.

Du bör veta att många av listans författare säger sig följa eller plocka från ”Jesus,” samtidigt som de ihärdigt förnekar den bibliske Jesus Kristus från Nasaret, som är Frälsaren, Herren och Gud. I själva verket undervisar många av dessa läror som är en absolut antites (motsats) till den historiskt kristna tron. Böcker fulla av New Age ockulta läror och övningar finns i överflöd hos många kristna bokhandlare, och många ägare och föreståndare kommer sälja dem oavsett.
Under tjugo år eller lite mer, har jag lagt tusentals timmar på research, undersökning, och bemöta farliga kultiska och ockulta övningar som missionär, församlingsplanterare, och pastor. Mitt syfte med att göra så har varit att hjälpa människor fly farliga ockulta influenser, heretiska doktriner som finns både innanför och utanför Kyrkan, och det slaveri den sataniska förmågan som håller människor fångna av mörkrets makter.
Marknadsplatser för kristen litteratur har under det här århundradet blivit ytterst farlig. Jag trodde aldrig jag skulle få se den dagen då New Age, ockulta, östern-liknande meditativa övningar och alla andra sorters avvikande och heretiska läror skulle bli vardaglig företeelser hos kristna bokhandlare. Något som är ännu värre är att mycket av de här farliga ämnena utövas med en kristen jargong och presenteras som andliga vägar för att fördjupa och förenas mer intimt med Gud.
Med det i åtanke, tänk på att de flesta av författarna i de två första listorna bekänner sig vara ”Kristna”, samtidigt som de skriver, rekommenderar, och/eller personligen stödjer, antingen öppet genom proxy, heretiska läror och/eller farliga övningar, vilka står i motsats till sund biblisk teologi.
Troende med urskiljning har uttryckt djup oro över det avfall vi står inför i det här århundradets församlingar. Modet att stå fasta och ”kämpa allvarligt för tron” (Jud. 1:3) kopplat med en djup personlig kärlek till Herren Jesus Kristus och Hans Ord är själva grunden för dessa troendes liv. Deras oro för Kristi kropps andliga välmående har varit en djupt motiverande faktor för det här projektet.
Vår Herre Jesus Kristus varnade, ”Se upp så att ingen bedrar er” (Matt. 24:4, Mark. 13:5, Luk. 21:8). Aposteln Paulus varnade, ”Låt ingen bedra er på något sätt” (2 Thess. 2:3). Aposteln Johannes varnade, ”Kära barn [troende i Kristus], låt ingen bedra er” (1 Joh. 3:7). Varenda ny-testamentliga bok utom en varnar för någon typ av bedrägeri, falska läror, eller falska lärare. Borde inte vi ”se upp”, som Gud genom Sitt eget Ord så tydligt varnat, särskilt eftersom de dagar vi nu lever i växer och blir utomordentligt onda.
Skriftens Förmaningar, Befallningar Och Varningar:
1 Mos. 1:1-12:20; 2 Mos. 19:1-20:26; 5 Mos. 13:1-18; 18:20-22; 1 Samuel 28; Jeremia 23; Hesekiel kapitel 1-3 and 8-11; Daniel 1:8-21; 3:1-25; Sakarja 5:1-11; Matteus 7:1-5, 15-27; 23:1-39; 24:1-51; Markus 9:42-50; 13:1-37; Lukas 9:23; Johannes 17; Apostlagärningarna 8:9-25; 19:19-20; 20: 27-31; Romarbrevet 16:17-20; 1 Korintierbrevet 6:9-10; 2 Korintierbrevet 6:14-15; 11:1-4, 12-15; Galaterbrevet 1:6-10; 2:4-5; Efesierbrevet 4:11-16; 5:11-12; Filipperbrevet 1:8-11; 4:17-21; Kolosserbrevet 1:28-29; 2:8-9; 1 Thessalonikerbrevet 5:1-22; 2 Thessalonikerbrevet 1:3-2:16; 1 Timoteusbrevet 1:3-11,18-20; 4:1-11; 6:3-5,11-12, 20-21; 2 Timoteusbrevet 1:13-15; 2:1-7,14-26; 3:1-4:22; Titusbrevet 1:9-2:18; 3:9-10; Hebreerbrevet 5:12-14 och kapitel 11 and 12; Jakobsbrevet 1:1-5:20; 1 Petrusbrevet 3:18-5:14; 2 Petrusbrevet 2:2-3:16; 1 Johannesbrevet 2:18-23; 4:1-6; 2 Johannesbrevet 1-13; 3 Johannesbrevet 9-12; Judasbrevet 1:1-25; Uppenbarelseboken 2:1-3:22; 11:1-14; 13:1-18; 17:1-20:15.


Tre Listor

#1 – Ny-Andligheten i Församlingen
#2—Kristna OCH ICKE-KRISTNA FORNTIDA MYSTIKER
#3—New Age Rörelsen
Varenda en av följande författare bekänner sig vara kristen och/eller använder biblisk terminologi i sina Skrifter, men förespråkar åtminstone en av följande farliga läror: Kontemplativ Andlighet (d.v.s. Andlig Formation), den framväxande, progressiva ”nya” andligheten, den sökarvänliga, församlingstillväxt-rörelsen (d.v.s. Willow Creek, Purpose Driven) och/eller Yoga.
Tidigare mystiker favoriseras och rekommenderas ofta av dagens “Kristna” författare.
Varenda en av följande författare främjar eller förespråkar ett eller fler av följande: New Age/Österländsk filosofi och/eller meditation, New Thought religionen, Kaballah, Sufism, och /eller Buddhism.
A
Abbott, David L.
Adams, James Rowe
Allender, Dan
Arico, Carl J.
Armstrong, Karen
Artress, Lauren
Assagioli, Roberto
B
Babbs, Liz
Bakker, Jay
Barton, Ruth Haley
Bass, Diana Butler
Batterson, Mark
Baxter, Mary
Bell, Rob
Benner, David
Bennison, John
Bentley, Todd
Bickle, Mike
Bjorklund, Kurt
Blanchard, Ken
Boa, Kenneth
Bolger, Ryan
Bolz-Weber, Nadia
Bono
Bordenkircher, Susan
Borg, Marcus
Bourgeault, Cynthia
Bronsink, Troy
Brother Lawrence
Brueggemann, Walter
Bruteau, Beatrice
Buchanan, John M.
Budziszewski, J.
Buford, Bob
Burke, Spencer
C
Calhoun, Adele Ahlberg
Caliguire, Mindy
Campbell, Joseph
Campolo, Bart
Campolo, Tony
Canfield, Jack
Card, Michael
Carroll, L. Patrick
Chalke, Steve
Chalmers, Joseph
Chinmoy, Sri
Chittister, Joan
Claiborne, Shane
Coe, John
Coffin, William Sloane
Collins, Jim
Crabb, Larry
Cron, Ian
Crossan, John Dominic
Crowder, David
D
De Mello, Anthony De Waal, Esther
Demarest, Bruce
Dillard, Annie
Dowd, Michael
Dykes, David R
Driscoll, Mark
Drury, Keith
Dyckman, Katherine Marie
E
Edwards, Gene
Edwards, Tilden
Egan, Harvey
Epperly, Bruce
Evans, Rachel Held
F
Felten, David
Fleming, Dave
Flowers, Betty Sue
Ford, Leighton
Fosdick, Harry Emerson
Foster, Richard
Fox, George
Fox, Matthew
Friend, Howard E., Jr.
Funk, Mary Margaret
G
Garrison, Becky
Geering, Lloyd
Gibbs, Eddie
Gire, Ken
Goleman, Daniel
Goll, James
Graham, Dom Alfred
Greig, Pete
Griffin, Emilie
Griffiths, Bede
Gru, Jean-Nicholas
Gungor
H
Haas, Peter Traban
Haight, Roger
Haliczer, Stephen
Hall, Thelma
Hansen, Mark Victor
Hays, Edward
Hazard, David
Healey, Charles
Hedrick, Charles
Hildegard of Bingen
Hipps, Shane
Holmes, Emily
Hougen, Judith
Humphreys, Carolyn
Hunard, Hannah
Hunt, Anne
Hunter, Todd
Hybels, Bill
I
Ignatius Loyola, St.
Issler, Klaus
J
Jager, Willigis
Jenks, Gregory C.
Johnson, Bill
Johnson, Jan
Johnston, William
Jones, Alan
Jones, Laurie Beth
Jones, Tony
K
Kaisch, Ken
Keating, Thomas
Kelsey, Morton
Kent, Keri Wyatt
Kidd, Sue Monk
Kimball, Dan
King, Mike
King, Robert H.
Kraft, Robert A.
Kreeft, Peter
L
L’Engle, Madeleine
Lamott, Anne
Law, William
M
Madigan, Shawn
Main, John
Manning, Brennan
Martin, James
Mattioli, Joseph
Matus, Thomas
May, Gerald
McColman, Carl
McKnight, Scot
McLaren, Brian
McManus, Erwin
Meninger, William
Meyers, Robin R.
Miller, Calvin
Miller, Donald
Moon, Gary
Moore, Beth
Moore, Brian P.
Moran, Michael T.
Moreland, J.P.
Morganthaler, Sally
Mother Theresa
Mundy, Linus
Muyskens, John David
N
Newcomer, Carrie
Norris, Gunilla Brodde
Norris, Kathleen
Nouwen, Henri
O
Ortberg, John
P
Pagels, Elaine
Pagitt, Doug
Palmer, Parker
Paloma, Margaret M.
Patterson, Stephen J.
Peace, Richard
Peale, Norman Vincent
Pennington, Basil
Pepper, Howard
Peterson, Eugene
Piper, John
Plumer, Fred
Pope Benedict XVI
Procter-Murphy, Jeff
R
Rakoczy, Susan
Reininger, Gustave
Rhodes, Tricia
Robbins, Duffy
Robbins, Maggie
Rohr, Richard
Rolle, Richard
Rollins, Peter
Romney, Rodney
Ruether, Rosemary Radford
Rupp, Joyce
Russell, A.J.
Ryan, Thomas
S
Sampson, Will
Sanford, Agnes
Scandrette, Mark
Scazzero, Pete
Schuller, Robert
Selmanovic, Samir
Senge, Peter
Shannon, William
Shore, John
Sinetar, Marsha
Sittser, Gerald
Smith, Chuck, Jr.
Smith, Elizabeth
Smith, James Bryan
Southerland, Dan
Spangler, Ann
Spong, John Shelby
St. Romain, Philip
Stanley, Andy
Steindl-Rast, David
Strobel, Kyle
Sweet, Leonard
T
Talbot, John Michael
Tasto, Maria
Taylor, Barbara Brown
Teague, David
Thomas, Gary
Thompson, Marjorie
Thresher, Tom
Tiberghien, Susan
Tickle, Phyllis
Treece, Patricia
Tuoti, Frank
Twiss, Richard
V
Vaswig, William (Bill)
Virkler, Mark
Voskamp, Ann
W
Wallis, Jim
Wakefield, James
Ward, Benedicta
Ward, Karen
Warren, Rick
Webber, Robert
Wilhoit, James C.
Willard, Dallas
Wilson-Hartgrove, Jonathan
Winner, Lauren
Wink, Walter
Wolsey, Roger
Wright, N.T.
Y
Yaconelli, Mark
Yaconelli, Mike
Yancey, Phillip
Yanni, Kathryn A.
Yarian, Br. Karekin M., BSG
Young, Sarah
Young, William Paul
Yungblut, John R.
Z
Zeidler, Frank P.
Medeltiden (Medieval Times) and Renässansen
Angela of Foligno (1248-1309)
 Anthony of Padua (1195-1231)
 Bernard of Clairvaux (1090-1153)
 Bonaventure (1217-1274)
 Catherine of Siena (1347-1380)
 Desert Fathers, The
 Hadewijch of Antwerp (13th century)
 Henry Suso (1295-1366)
 Hildegard of Bingen (1098-1179)
 Hugh of Saint Victor (1096-1141)
 Jacopone da Todi (1230-1306)
 Johannes Tauler (d.1361)
 John of Ruysbroeck (1293-1381)
 John Scotus Eriugena (810-877)
 Julian of Norwich (1342-1416)
 Mechthild of Magdeburg (1212-1297)
 Meister Eckhart (1260-1327)
 Richard of Saint Victor (d.1173)
 Richard Rolle (1300-1341)
 The Cloud of the Unknowing (anonymous, instruction in mysticism, 1375)
 Theologia Germanica (anonymous, mystical treatise, late 14th century)
 Thomas a’ Kempis (1380-1471)
 Thomas Aquinas (1225-1274)
 Walter Hilton (1340-1396)
Renässansen, Reformationen, and Mot–Reformationen
Brother Lawrence (1614–1691)
 Emanuel Swedenborg (1688-1822)
 George Fox (1624–1691)
 Ignatius of Loyola (1491–1556)
 Jakob Böhme (1575-1624)
John of the Cross (Juan de Yepes) (1542–1591)
 Joseph of Cupertino (1603-1663)
 Madame Guyon (1647-1717)
 Teresa of Ávila (1515–1582)
 Theophan the Recluse (1815-1894)
 William Law (1686–1761)
Moderna Eran (19th—20th Century)
Alexandrina Maria da Costa (1904–1955)
 Bernadette Roberts (1931–)
 Berthe Petit (1870–1943)
 Carmela Carabelli (1910–1978)
 Domenico da Cese (1905-1978
 Evelyn Underhill (1875-1941)
 Flower A. Newhouse (1909-1994)
 Frank Laubach (1884–1970)
 Frederick Buechner (1926-)
 Karl Rahner (1904-1984)
 Lúcia Santos (1907-2005)
Maria Pierina de Micheli (1890–1945)
 Maria Valtorta (1898-1963)
 Marie Lataste (1822–1899)
 Marie Martha Chambon (1841–1907)
 Martin Buber (1868-1965)
 Mary Faustina Kowalska (1905–1938)
 Mary of Saint Peter (1816–1848)
 Mary of the Divine Heart (1863–1899)
 Padre Pio of Pietrelcina (1887–1968)
 Pierina Gilli (1911–1991)
 Pierre Teilhard de Chardin (1881- 1955)
 Simone Weil (1909-1943)
 Soren Kierkegaard (1813-1855)
 Thomas Merton (1915–1968)
 Thomas Raymond Kelly (1893–1941)
A
Aaron, David
Adiswarananda, Swami
Aitken, Robert
Alexander, Eben
Amen, Daniel
Anand, Margot
Anderson, Joan Wester
Anderson, Keleah
Armstrong, Karen
Au, Wilkie
B
Bailey, Alice
Baker-Fletcher, Karen
Ballard, Jim
Ban Breathnach, Sarah
Barnstone, Willis
Beattie, Melody
Berg, Michael
Besserman, Perle
Bestler, Emily
Beversluis, Joel D.
Blavatsky, Helena
Boon, Brooke
Boorstein, Sylvia
Bordenkircher, Susan
Borris, Dan
Borysenko, Joan
Boyce, Tillman
Bradshaw, John
Brandt, Beverly F.
Browne, Sylvia
Bryant, Christopher
Buck, Roland
Buri, Fritz
Burnham, Sophy
Burroughs, Kendra Crossen
Butterworth, Eric
Lorna Byrne
Byrne, Rhonda
C
Calamari, Barbara
Cameron, Julia
Camp, Carole
Candolini, G.T.
Campbell, Peter A.
Cannon, Noreen
Capacchione, Lucia
Childs, Hal
Chilson, Richard
Chittick, William C.
Chodron, Pema
Chopra, Deepak
Choquette, Sonia
Christ, Carol P.
Clemens, Nancy
Clifton, Chas
Cole-Whittaker, Terry
Conlon, James. A
Connell, Janice T.
Cooper, David E.
Cousin, Pierre Jean
Covey, Stephen R.
D
D’Arcy, Paula
Dalai Lama, The
Daley, Rosie
Dass, Ram
Déchanet, J.M.
De Michelis, Elizabeth
Dole, George F.
Doniger, Wendy
Dossey, Larry
Downey, Roma
Drosnin, Michael
Dueck, Alvin
Dyer, Wayne W.
E
Eadie, Betty
Easwaran, Eknath
Egeberg, Gary
Ehlers, Lesley
Eliade, Mircea
Elkins, Rita
Emonet, Pierre-Marie
Epstein, Perle
Evans, Cheryl
Wentz-Evans, W.Y.
F
Farnham, Timothy J.
Fay, Martha
Ferguson, Marilyn
Fischer, Norman
Ford-Grabowski, Mary
Fox, Emmet
Freeman, Laurence
Fried, Gregory
Fleming, Dave
G
Gach, Gary
Galdone, Paul
Gawain, Shakti
Gebara, Ivone
Geirsson, Heimer
Goehring, James E.
Goldsmith, Joel S.
Goldwag, Arthur
Goleman, Daniel P.
Good, Deidre J.
Gordon, Jon
Gover, Tzivar
Gray, John
Green, Arthur
Gruagach, Ben
Guenon, Rene
H
Hamilton, Jeffrey D.
Hamma, Robert M.
Hammer, Olav
Hanh, Thich Nhat
Harman, Willis
Harley, Gail M.
Harris, Paul
Harvey, Andrew
Hay, Louise
Hays, Edward
Hecht, Richard
Heidegger, Martin
Heine, Steven
Hendricks, Gay
Herman, A.L.
Herrigel, Eugene
Hicks, Esther and Jerry
Hinton, David
Hite, Sheilaa
Hoffman, Lawrence A.
Holbrook, George
Hornung, Eri
Hubbard, Barbara Marx
Hulnick, Ron and Mary
Huxley, Aldous
Hyman, Mark
I
Idel, Moshe
Isherwood, Lisa
Ivker, Robert S.
J
Jackson, Carl T.
Jacobs, Alan
Jampolsky, Gerald
Janis, Sharon
Jaoudi, Maria
Jesseph, Joe R.
Jobarteh, Sona
Johnson, Ben
Jones, James William
Jones, John Miriam
Jordan, E. Bernard
Jubien, Michael
Jung, Carl
K
Kabat-Zinn, Jon
Kadowaki, Kakichi
Karma, Glin-Pa
Kaufman, Paul
Kautz, Richard A.
Keizan, Zen Master
Kelder, Peter
Kellert, Stephen R.
Kessler, David
King, Karen L.
Kirvan, John
Klostermaier, Klaus K.
Kraftsow, Gary
Krohn, Katherine
Kubler-Ross, Elisabeth
Kuhn, Christian
Kushner, Aryeh
Kushner, Lawrence
L
Lawrence, Ronald Melvin
Layton, Bentley
Lefebure, Leo
Leong, Kenneth S.
Levine, Stephen
Littlejohn, Scott C.
Lipton, Bruce
Loori, John Daido
Lopez, Donald S, Jr.
Louthan, Howard
Loya, Joseph A.
Loyd, Alex
Luby, Thia
Ludemann, Gerd
M
MacInnes, Elaine
Macqueen, Gailand
Maddocks, Fiona
Marshall, S. J.
Martin, Nancy
Mascaro, Juan
Matt, Daniel
McGinn, Benard
McMahon, Edwin M.
Metcalf, Franz
Meyer, Marvin
Momen, Moojan
Morgan, Peggy
Morrissey, Mary Manin
Mozumdar, K.
Muller, Wayne
Mundy, Jon
Myss, Carolyn
N
Newell, Philip J.
Nichols, Steve
Nietzsche, Friedrich
Northrup, Christiane
O
O’Donohue, John
O’Flatery, Wendy Doniger
Oliver, Harold H.
Olson, Diane C.
Ornish, Dean
Öz, Mehmet Cengiz, (Dr. Oz)
P
Palihawadana, Mahinda
Papus (Gérard Encausse)
Peck, M. Scott
Petulla, Joseph
Po, Li
R
Ramer, Andrew
Rand, William Lee
Randazzo, Anthony, Fr.
Raub, John Jacob
Ray, Michael
Redfield, James
Ribner, Melinda
Richardson, Cheryl
Richardson, Jabez
Robbins, Anthony (Tony)
Roth, Nancy, L.
Roth, Ron
Rupp, Joyce
S
Sansone, Leslie
Scott, S.M.
Schachter-Shalomi, Zalman
Schucman, Helen
Seidman, Richard
Severance, John B.
Sharma, Arvind
Shaw, Beth
Sheldrake, Alfred Rupert
Siegel, Bernie, Dr.
Silverman, Krishna
Smart, Ninan
Smith, Huston
Smith, Peter
Song, Choan-Seng
Sosa, Ernest
Spangler, David
Sri Chinmoy
Star, Jonathan
Steiger, Brad
Steiner, Rudolph
Stephan, Danette
Storch, Walburga
Stryk, Lucien
Sturtevant, William C.
Sundararajan, K.R.
Swami, Sri Purohit
Swedenborg, Emanuel
T
Taylor, Jeremy
Taylor, Terry Lynn
Teasdale, Wayne
Templeton, John Marks
Tice, Paul
Tide-Mark Press
Tolle, Eckhart
Tooker, Elisabeth
Tracy, Brian
Tsu, Lao (Lao Tsu)
Tucker, Mary Evelyn
U
Ulanov, Ann Belford
V
Van de Weyer, Robert
Van Inwagen, Peter
Vanzant, Iyanla
Virtue, Doreen
W
Walters, Kerry
Watts, Alan
Walsch, Neale Donald
Walsh, Birell
Weiming, Tu
Weil, Andrew
Weiss, Brian
Wilber, Ken
Williams, Jacqueline A.
Williams, Raymond Brady
Williamson, Marianne
Wineman, Aryeh
Wines, Leslie
Whit, David Gordon
Wilkinson, Philip
Winfrey, Oprah
Wolf, Laibl
Wright, Dale S.
Wyatt, Thomas
Y
Yogananda, Paramahansa
Yoke, Ho Pen
Young, Serinity
Z
Zaleski, Carol
Zaleski, Philip
Zimmer, Heinrich
Zuercher, Suzanne
Zukav, Gary
För att beställa häftet En lista medFörfattare (Tre listor med författare som INTE rekommenderas),klicka här.

2 reaktioner på ”Tre listor med Författare (som INTE rekommenderas)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s