Mary Danielsen – Den Farliga Sanningen Om Social-Rättvise ”Evangeliet”

Av Mary Danielsen
Översatt av Jon-Are Pedersen
Skriven av Mary Danielsen från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd.
Många troende kristna uttrycker oro idag, och det med rätta, över något som kallas ”Social-Rättvise Evangeliet.” Jim Wallis, grundaren av Sojourners Magazine, är en av de ledande ”Förändrings agenterna” för social-rättvise rörelsen inom den evangeliska/protestantiska Kyrkan, och hans uppsving i popularitet kan inte ignoreras, med tanke på: den förra Obama-administrationen och likasinnade inom större delar av USA’s regering; den liberalteologiska framgången via den Framväxande Kyrkan och församlingstillväxt-rörelsen; och det utbredda avfallet församlingen idag befinner sig i. Har alla dessa något samband? Genom den här mannen och andra, så har de verkligen det.
Jag upptäckte i 2010 att Jim Wallis inbjöds som huvudtalare för en stor kristen musikfestival i Wisconsin som sägs samla opp emot 70 000 deltagare varje år, mestadels ungdom. Det föranledde många kristna ministries att börja utbilda, varna, och uppmuntra andra att göra sin hemläxa kring Jim Wallis och hans gren av social-rättvise ”kristendom”. Min bön är att de som läser det här häftet ska ta till sitt hjärta denna varning och använda den här information för att hitta klarhet i vad som har blivit en allvarlig lucka i urskiljning.
Obibliska trender inom Kyrkan har en tendens för en snöbolls-effekt, som ger även värre trender; varje heretiska bok eller lära som följer verkar leda till ännu allvarligare bedrägeri. Bibeln varnar i 2 Tim. 3:13 att i de sista dagarna ska ”onda människor och bedragare gå allt längre i ondska. De bedrar och blir själva bedragna,” vilket antyder ett progressivt mönster i bedrägeri som kräver vaksamhet.
För dem som minns gamla det gamla tv-programmet Dragnet, tillåt mig återuppfinna Joe Friday: ”Berättelsen du snart ska få höra är sann. Inga namn har ändrats – och det enda jag är intresserad av är att bevara evangeliet om Jesus Kristus.” Om vi överhuvudtaget ska kunna tänka kritiskt kring ämnet, behöver vi alla en kodak-stund för att se ”den större bilden”.
Det är min längtan att vara grundlig och precis i det här ämnet, jag har läst nästan femtio olika artiklar om eller av Wallis och hans aktiviteter de senaste fyra årtiondena. Jag har också läst hans bok Det Stora Uppvaknandet. Faktiskt så kan alla med en internetuppkoppling ta fram all information om honom inom tio minuter – han är inte särskilt blyg när det gäller sin dagordning.
Låt ingen tro att Jim Wallis och hans sociala evangelium inte tas emot med värme av många inom den protestantiska/evangelikala kristendomen. Några ställen som har inviterat Jim Wallis att tala det senaste fem åren eller mer, inkluderar Wheaton College, Mennonitkyrkan i USA, Universitetet i Cedarville, och Willow Creek för att nämna några. Vad mer är att hans böcker finns i ett oräkneligt antal kristna bokaffärer inklusive Sydbaptisternas resursgren LifeWay; och hans böcker används ofta på kristna seminarier och högskolekurser. I tillägg så har åtminstone tre kristna förlag – Baker Books, InterVarsity Press, och Zondervan– publicerat hans böcker.
När du läser vad följande, kommer du se varför allt stöd från kristna ledare och organisationer inte är något annat än en parodi.
Så vem är Jim Wallis?
I snart fyrtio år har Wallis yttrat sig genom en organisation vid namn ”Sojourners.” Han växte upp i en evangelikal familj i Detroit och gick Trinity Evangelical Divinity School, men hans radikala politiska åsikter gjorde det omöjligt för honom att gå klart.2
 
Vid det laget hade han också grundat en anti-kapitalist tidning vid namn The Post-American i vilken han krävde en omfördelning av rikedomen och en ekonomi ombesörjd av regeringen. Han experimenterade under en tid med kommunitetslivet i sitt sökande efter den utopiska livsstilen.3
 
I 1975 flyttade han sitt arbete till Washington D.C. och ändrade namnet till Sojourners. Han var inte bara emot Vietnamkriget, han jublade över det amerikanska nederlaget där – det är stor skillnad – och genom det visade sina vänstersympatier genom att offentligt kritisera Vietnamesiska och Hmong-flyktningar som flydde den kommunistiska regimen (på den tiden kallade vi dem för ”båt-folket”). Han påstod att dessa lämnade för att kunna fortsätta förbrukningsvana i andra länder – att dessa var giriga kapitalister som gjorde det svår för dem att leva under en diktatur.4 Var finns ”liberala medkänslan” i dessa ord?
Wallis stödde Sandinist-Kommunisterna i deras försök att överta Nicaragua på 80-talet, han deltog aktivt i motståndet mot Amerikansk militär och arbetade sida vid sida i detta med ingen andra än Jeremia Wright, den radiala anti-Amerikanska predikanten från Chicago, som var President Obamas pastor i tjugo år.5
 
Wallis stödde också FMLN, en kommunistisk terrorgrupp från El Salvador som längtade efter att sprida sin Marxistiska revolution i hela Sydamerika.6 Jag kom att tänka på ordet förrädare vid det här laget.
I 1983 publicerade organisationen ”Accuracy in Media/Noggrannhet i Media” en omständlig bok med titeln The Sojourner’s Files kring Wallis och hans organisations vänsterextrema politik där de dokumenterade 53 politiska positioner som Sojourners hade om ämnen som Israels rätt att existera, terrorism, socialism, kapitalism, mänskliga rättigheter osv. – och jämförde deras ställning i dessa frågor med sovjetunionens. I alla 53 uttalade ställningstaganden visade det sig att Sojourners åsikter var i fullständig överensstämmelse med sovjetunionens tuffa linje.
Joan Harris, som rapporterade om detta, lade märke till att:

Sojourners kritiserade aldrig en Marxiststat. USA och Västvärlden är de enda enligt dem, som kränker mänskliga rättigheter därför att dessa är kapitalister. Marxister, enligt Sojourners egen definition, kan inte kränka mänskliga rättigheter.7

Wallis, som kallar sig själv ”progressiv” ( betydelsen av så långt vänster man kan komma) tror att Castros Cuba, Chavez’ Venezuela, och Ortegas Nicaragua är det marxistiska paradis som USA borde efterlikna. Det är inte att gå för långt genom att säga att ett av hans mål är att bevittna slutet på det USA vi känner – ”Post-Amerikanism” äntligen förverkligat. Så, efter att ha arresterats av USA:s regering 22 gånger på 40 år, var hamnade han någonstans? Som andlig rådgivare hos President Obama.8 Nu hoppas han att med hjälp av vår egen regering vända en ideologi till politik.
Wallis har känt Obama i över tjugo år, och under tiden med ”Kyrkoherde Wright” skadekontroll-dagar, gav Wallis Obama råd i hur man skulle snabba upp allting, hjälpte honom med utkast till ”trosbaserade initiativ”, att få extremvänstern se ut att ha någon sorts religion, att sälja församlingen iden att det är ett andligt alternativ till den nu utdöda ”Religiösa Högern,” som Wallis prisade ändlöst i sin bok.
En uppdragsbeskrivning som finns på Sojourners hemsida säger:

[Grundat i 1971] Sojourners uppdrag är att uttrycka den bibliska kallelsen till social rättvisa, inspirera hopp och bygga en rörelsen som förvandlar individen, samhällen, Kyrkan och världen.9

En Social Rättvisa, Ett Socialt Evangelium
Vad är den ”bibliska kallelsen till social rättvisa” som är tänkt förvandla våra kyrkor och även oss individer? Vi vet från Bibeln att den Helige Ande utför arbetet med förvandlingen både i Kyrkan och i individens liv. Är det vad Wallis och Sojourners har i åtanke när de talar om att förvandla människors liv? Nej, det är det inte.
En regeringskälla definierar ”Social Rättvisa” som ”Rättvis fördelning av förmåner, tillgångar, och vinster bland alla samhällets medlemmar.”10 Utan att behöva göra någon politisk vetenskaplig 101, ska jag hålla det enkelt genom att säga att det här också är en definition för ”socialism”: en regeringskontrollerad ekonomi och omfördelning av rikedomar.
Helt kort, det sociala evangeliet lägger tyngdpunkten på hur man ska leva ut ”äkta” kristendom baserat på goda gärningar, som t.ex. att möta de fattigas och ”marginaliserades” behov. Det ersätter det primära budskapet om frälsning genom nåd av tro på Jesus Kristus, med att reparera samhället som den primära förmedlaren av sanning och återlösning. Gällande frälsning genom tro på Kristus så har det absolut inget att göra med att befria samhället för alla problem, som dessa säger måste ske innan Jesus ens kan återkomma och bygga upp Sitt rike. Medan det har funnits mer än hundra år, har dagens utformning gjorts tilltalande särskilt för ungdomen genom att sammansmältas med E-merging Church/Framväxande Kyrkan och har blivit en politisk ideologi som så många identifierar sig med, tack vare unga män som Shane Claiborne, som Wallis säger påminner honom om sig själv i yngre dagar. Claiborne som har talat vid många kristna colleges, efterliknar Emerging Church ledare som t.ex. Tony Campolo och Wallis och ser dem som sina förebilder.
Ifall du har fått intrycket av att social rättvisa helt enkelt handlar om omsorg om de missgynnade, behöver du uppgradera dina tankar om detta, annars riskerar du bli bedragen enligt den definition du hört idag. Trots allt, vem bland oss som nämner Kristi namn skulle någonsin vara emot att nå ut till de fattiga och mildra lidande? Troende på Jesus Kristus kommer helt naturligt ha omsorg om ”de minsta av dessa.” Men Wallis vår sammantagna förståelse av moraliskt ansvar vi nu kan ha för de missgynnade och omdefinierar och manipulerar det för en helt annan agenda.
Ha detta i tankarna när du ser de extrema förändringarna som sker i vårt land idag – Wallis sociala rättvisa vänder på alla kontroversiella politiska knappar vi har idag och gör det till en moralisk fråga med ett gudomligt, bibliskt mandat. Allt från ekonomi, arbeten, och utbildning, till sjukvård, global uppvärming, rasism och immigration – har nu fått den moraliskt tvingande nödvändigheten av öppenhet, rättvisa, och värde – och det tänkesättet är orsaken för vår nuvarande administrations iver att pressa fram lagstiftning gällande alla ovannämnda.
Den här ”nya moralen” förändrar vårt land radikalt och har gjort det en tid via organisationer som ACORN. Men du kanske frågar, vad har detta att göra med församlingen? En sak är säker, troende som ifrågasätter eller utmanar denna globala-bys moraliska befallning kommer utan tvivel förr eller senare bli ifrågasatt som kristen.
Social rättvisa går i perfekt omloppsbana med någonting kallat Socalt Evangelium. Vad det sociala evangeliet? Rötterna för det sociala evangeliet går ända tillbaka till den 19de och 20de århundradet. Det var då många protestantiska samfund antog en liberal teologi, som inkluderar snen att Jesus inte kan återkomma förrän mänskligheten har fört fram rättvisa på jorden genom att befria sig själv från all social ondska.
I Wallis bok Det Stora Uppvaknandet säger Wallis att han tror han föddes i fel århundrade11– och längtar tillbaka till gamla dagar med social-rättvisemedvetenhet, eller ”Stora Uppvaknanden” som de kallades och således likställdes med Helig Ande-ledda väckelser; härav namnet på Wallis bok Det Stora Uppvaknandet – ett uppvaknande som han arbetar för idag.
I en artikel skriven av T.A. McMahon vid The Berean Call med titeln ”Det Skamliga SocialaEvangeliet”, varnar McMahon för ett evangelium som har blivit pillat med av någon som kallar sig själva evangelikala men som egentligen skäms för det sanna evangeliet, och presenterar ett nytt ”Evangelium” för världen som är mer angenämt, politiskt korrekt och ekumeniskt.12
 
Pionjären inom The Emergent Church, Brian McLarens syn på det social evangeliet avslöjar det bakomliggande mål som Inter-Spiritualiteten, alltså Inter-Faith har:

Jag tror att framtiden kommer kräva att vi i ödmjukhet och kärlek ansluter oss med människor med en annan tro – Muslimer, Hinduer, Buddister, Judar, och Sekularister i jakten på fred, förvaltarskap av miljö och rättvisa för alla människor, saker som betyder mycket i Guds hjärta.13

Men McMahon påminner oss:

Nej, vad som betyder något för Guds hjärta är att alla skulle komma till omvändelse och tro det sanna evangeliet.14

Rick Warren tog det sociala evangeliet till nya höjder genom att umgås med världsledare och presentera sin globala P.E.A.C.E. plan att mobilisera kyrkorna att ta itu med fattigdom och sjukdom och samtidigt säga till tio-tals miljoner läsare genom sin bok Leva med Mål och Mening, att inte bry sig om Bibelns profetior. I själva verket säger han, genom att ta Bibelns ord ur sin kontext, att Jesus sagt att de som oroar sig för Bibelns profetior inte ”platsar i Guds rike.”15Kom ihåg Rick Warrens intervju om 2008-års presidentkandidater i Sadleback Church? Har du någonsin undrat hur han fick det jobbet? Det har jag. Nu framför Jim Wallis precis samma agenda till högsta nivå inom vår regering som en av presidentens tillförordnade.
Wallis har också funnit en besläktad ande i Willow Creek. Lynne Hybels, grundaren av Willow Creek pastor Bill Hybels fru, är en återkommande bidragande skribent för Sojourners Magzine. I tillägg erbjuder Willow Creek kurser i Wallis gren av social rättvisa.16 Föreningen Willow Creek erbjuder kyrkor inom alla samfund en möjlighet att alliera sig med deras studentområde för en årlig avgift, vilket ger dessa kyrkor tillgång till deras årsmöten, ledarskapsträning och predikoförslag. De hävdar att det finns 14 000 associerade medlemskyrkor runtom i världen. Räkna på det här – förstå vilket potentiellt inflytande en Jim Wallis kunde ha på Kyrkan även om hälften av dem valde att efterfölja Willow Creek i deras växande betoning på det sociala evangeliet!
Det Sociala Rättvise ”Evangeliet” och Israel
Denna sociala-rättvise-evangeliet-synen medför att många kyrkor omprövar sitt stöd för Israel till favör av en ”progressiv” teologi och politik. Kyrkor som en gång försvarade synen att Israel spelar en viktig roll i bibliska profetior kring ändens tid ställer sig på den ”Palestinska sakens” sida. Lynne Hybels har varit bidragande i att föra fram detta, och hennes kopplingar till Jim Wallis är knuten som knyter samman allt detta. Faktiskt, om vi ser till det större sammanhanget, så omfamnar hela Willow Creek/Saddleback församlingsmodell denna framväxande synen.
En film som kom ut i 2010, Med Gud på Vår Sida, sammanfattar denna försåtliga agendan det nya sociala evangeliet har med hänsyn till Israel. Jan Markell från Olive Tree Ministries varnar oss för filmen.

Den har som syfte att ändra evangelikalas syn på ändens tid, och teologin som säger att judarna är Guds utvalda folk och har en gudagiven rättighet till landet.17

Producenten för Med Gud på Vår Sida förklarar syftet med filmen:

…. ett bibliskt alternativ dör kristna som önskar stödja och älska Israel, en teologi som inte favoriserar en grupp folk före en annan utan som istället främjar fred och försoning för både judar och palestinier istället för det ändlösa våldet i Mellan-östern.18

Problemet med denna utopiska tanke är att det palestinske ledarskapet inte vill ha fred med Israel. Istället vill de ha en en-stats-lösning – förintelsen av Israel. Budskapet från Med Gud på Vår Sida till evangelikala är att USA:s tidigare pro-israel politik baserades på en ändetids teologi och har skapat stort lidande för palestinierna. Men de säger att dagens mer ”socialt medvetna” och ”godhjärtade” kristna kommer förkasta den gamla politiken och inse att palestinierna är den grupp av offer som mest behöver kristet medlidande. Wallis, McLaren, och Tony Campolo marknadsförde helhjärtad filmen, vilket inte var något annat än ett redskap för indoktrinering i det social-rättviseevangeliet, det sociala-evangeliet, och en fullständigt obibliskt skruv på den tydliga undervisning om Israel presenterad i hela Skriften.

Nu vet vi att Marxism inte är någonting nytt. Vad Wallis och dessa andra sociala-rättvise framväxande ledare marknadsför är inte heller någonting nytt. Men låt oss ta tjuren vid hornen och syna detta torra, gamla, social-rättivseevangeliet och undersöka det noggrannare – till exempel den Framväxande Kyrkans blandning av katolicism och liberal Protestantism; lägg till Rick Warrens globala P.E.A.C.E. Plan och Willow Creeks ledarskap möten som framhäver talare som t.ex. Bono, Bill Clinton, Jimmy Carter, Tony Blair, och Rick Warren, och ganska snart förstår vi hur mycket som har gått över styr i Kyrkan. Lägg till det faktum att förordet i Wallis bok skrevs av Jimmy Carter, en anti-israel vänsteranhängare, och andra anhängare inklusive Bill Hybels, Bono och Brian McLaren (tillfälligtvis en medarbetare på Sojourners), och bilden av den avfällig ändetidsförsamling träder tydligt fram.
Social-Rättviseevangeliets Övertygelser
För att få en klarare bild av den underliggande agendan för det sociala-rättviseevangeliet, ska vi titta på några citat av Jim Wallis gällande viktiga bibliska ämnen.
Om att bli född på nytt:
Jesus utropade: Omvänd er, för Guds rike är nära… Han säger att en helt ny ordning håller på att träda in i historien, och om du önskar vara en del av den, behöver du en förändring så fundamental att Johannes evangeliet senare skulle kalla det för ”en ny födsel.” Att vara född på nytt är inte tänkt att vara en privat religiös upplevelse som är svår att meddela… utan istället är det en förutsättning för att ansluta sig till en ny och väldigt offentlig rörelse – Jesus och Guds rike-rörelsen.”19 (Fetstil tillagt).
Om Israel:
Det fullständigt ensidiga stödet för Israel från konservativa evangelikala vilar på 2 saker: 1, en mycket tveksam tolkning (och nu är jag storsint) av bibliska profetior… i vilken den moderna staten Israel fortfarande likställs med Gamla Testamentets föreställning om ”Guds utvalda folk,” och ett fullständigt förnekande av det palestinska kristnas existens.20
Om Homosexuellas Rättigheter:
Styggelse är ett ganska starkt ord… det debatteras och frågas om betydelsen av ordet ”styggelse.”21 (Refererar till 3 Mos. 18:22; som hördes på 
Moody Kristna Radiostation i Chicago, 19 februari, 2008, när han fick frågan om regeringssanktionerade civila rättigheter för homosexuella.) 
Om Riket:
Guds rike, som Jesus kom för att inviga, är menat att skapa en alternativ verklighet i den här världen, och ytterst förvandla världen alla riken.”22
Om Omvändelse:
Vi känner alla till den kända bilden av en gatuevangelist som håller upp en skylt där det står, ”Omvänd er, för änden är nära!” Men omvändelse är … ofta missförstått… man kan tänka det som en grupp pastorer, präster, rabbiner och imamer håller upp en skylt på Wall Street för att industrimagnaterna ska se, där det står, ”Omvänd er, annars kan änden komma igen”… låt oss hålla några predikningar om omvändelse på Wall Street.23
Sojourners om Bibelns Profetior:
Det är alltför enkelt att göra narr av extrema exempel på profetisk övertygelse som vi hittar på stötfångare och bästsäljarlistorna. När människor utan stopp pratar om faran med Univeral Product Codes och automatkassor som tecken på den överhängande Vedermödan, är det svårt att hålla sig för skratt eller att skaka på huvudet… när vi förlöjligar apokalyptiska tolkningar av streckkoder och den Europeiska Gemensamma Marknaden… så förkastar vi fullständigt en tolkningsmetod som (föreslår en) motsvarighet mellan bibliska händelser och symboler, och våra egna liv. Borde Uppenbarelseboken var inkluderat i familjen av kristna texter, eller borde den slängas på den apokalyptiska överdriftens brasa?24
Om den immanenta Jesu återkomst:
Jag kunde inte hitta en enda hint om ”Vårt Välsignade Hopp” om Jesu återkomst i Wallis böcker. Inte heller kunde jag hitta ett enda samtal med honom där han talar om att ha en personlig relation med Jesus Kristus.
Andlig Politik och Revolutionsteorin
 Att jämställa bibliskt omsorg för de nedtrampade med en socialistisk välfärdsstat håller snabbt på att förändra den evangelikala Kyrkans. Denna ”Pseudo-Kristna tillsynes moralbaserade religion av de sista dagarna infiltrerar varenda hörn i det amerikanska samhället, och Kyrkan verkar antingen förlorat viljan att identifiera och motverka dessa influenser eller känner så mycket skam på grund av dess mega-överdrifter att den nu fungerar utifrån gärningslära och inte utifrån biblisk ånger och omvändelse. Vad jag ser i Wallis bok Det Stora Uppvaknandet är ett predikande, egen-rättfärdig, skambeläggande, fingerpekande gorm. I rakt kontrast till Guds ord som säger:

För de förstår inte Guds rättfärdighet, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordna sig Guds rättfärdighet. Rom. 10:3

Genom det sociala-rättviseevangeliet läggs Guds rättfärdighet, makt och frälsning åt sidan och fokus blir på människans så kallade rättfärdighet, makt och egen stig mot frälsning.
Jag tror att detta är en försmak på ett ännu djupare nivå av avfall, ett giftermål mellan religion och politik som slutligen kommer tillsammans under antikrists diktatoriska regim, som ”får alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, till att ta emot ett märke på sin högra hand eller sina pannor. Är det här att arbeta mot ”lika villkor” som Wallis och andra gör? Om det är sant, då r det här bedrägeri av högsta kaliber, och borde uppleva detta som ett allvarligt tillnyktrande i den här sena timmen.
Sociala-Evangeliet ”reformatorer” suddar bedrägligt ut gränserna mellan två riken, i ett försök på att förändra ett bönens hus till ett distributionscenter för sina ideal. Vad de väljer att ignorera är att allt det dåliga i samhället enbart är symtom – roten är synden. De förkastar botemedlet för synd genom Jesu Kristi kors och behandlar istället symtomen – men genom att ta bort korset är de bekvämt fria att bejaka vilken tro som helst. Resultet är den breda vägen, ett all-inkluderande, allting-går globala social-rättvise revolution, erller vad jag benämner ”Revolutionsteorin.” Slutligen kommer denna ”revolution” att leda till förföljelse av troende kristna som vägrar böja sig för denna andliga politik som föraktar Israel som nation och alla som tror på Bibelns profetior.
Wallis säger i sin bok att majoriteten av hans publik är under trettio, och hälften av dem är under 25. Värt att beakta är att Wallis, Campolo, McLaren och Claiborne är frekventa talare på universitet och colleges – några sekulära, men många är evangelikala kristna. Det är precis vad som hände på 60-talte. Ungdomen blev måltavlan. Och dagens liberala emergent/framväxande tänkare fick sin världsåskådning från motkulturens agenda som kom från Amerikanska universitet.
För att du inte ska tänka att Wallis bara är en motkulturs-hippie i utkanten av etablissemanget utan mycket inflytande, betänkt detta: Jim Wallis är vise ordförande för Global Agenda Council on Values of the World Economic Forum,25 en global enhet som för samman världens mest inflytelserika politiker och ekonomer medan dessa arbetar för att föra in världen under en global myndighet.
Tänk också på att Sojourners mottar en del av dess betydande finansiering från Open Society Institute (miljardären och vänsteranhängaren George Soros organisation).26
också att i 2007 var Nationella Föreningen för Evangelikala värd för en middagsbjudning med titeln ”En Global Ledares Forum.” Huvudtalare, Ban Ki Moon, är den nuvarande ledaren för Förenade Nationerna. I en artikel om eventet med rubriken ”Middag med Antikrist,” skriven av Wallis, sa han att visas kristna – dessa som läser böcker som Left Behind – skulle kunna säga att han hade middag med Antikrist den kvällen.27
Angående FN’s ledare sa Wallis:

I går kväll lyssnade, den förmodade Antikrist [Ban Ki Moon] på gospelmusik, talade om sin egen tro, citerade Skrifterna, firade en ny vänskap med ”Den Evangeliska Kyrkan” på den kritiska punkten fattigdom och global uppvärmning, och den konservativa kristna gänget på fötter i en lycklig överenskommelse med FN-ledarens agenda.

Minsann, ledare efter kristna ledare insisterade på att det var en biblisk agenda.28

Det är en perfekt illustration på hur det sociala rättvise evangeliet felaktigt jämställs med biblisk kristendom. Jag vet inte med dig, men i ljuset av tiden vi lever i ger Wallis uttalande kalla kårar upp genom ryggraden. Hur lättlurade kan den vara som hör ledaren för fn citera en bibelvers och sedan dra den förhastade slutsatsen att FN har en biblisk agenda? För mig trotsar det min fattningsförmåga och illustrerar hur långt ett bedrägeri kan gå.
För de som kanske mottar informationen i det här häftet, snälla, var öppen och läraktiga gällande tiden vi lever i. Bibeln befaller oss att kämpa för den tro vi har fått överlämnad åt de heliga! Det gäller alla som kallar sig själv troende.
Det är inte tid att hålla fast vid någon ”helig ko” gällande personligheter utan att så älska sanningen i vårt innersta väsen att inget annat betyder något än att se till att vi står på sanningens sida. Trots allt om det finns något sådant som en absolut sanning, finns det en sådan sak som en lögn?
Må Herren föra och leda oss angående den här saken och allt som handlar om tro, och uppriktigt söak Hans sinne och hjärta i alla saker som det skrivits i Hans ord.

Slutnoter:
1. This festival was Lifest in Oshkosh, Wisconsin in the summer of 2010 with Luis Palau. You may listen to a radio interview between Mary Danielsen and radio host Ingrid Schlueter: http://web.archive.org/web/20110109201533/http://www.crosstalkamerica.com/shows/2010/06/radical_leftist_wallis_to_spea.php.The festival website is www.lifest.com.
3. “Barak Obama’s New Spiritual Advisor” (Frontpage Magazine, March 17, 2009. http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=34385). See also Sojourners History: http://sojo.net/about-us/history.
5. “Barak Obama’s New Spiritual Advisor,” op. cit.
6. Ibid.
7. Joan M. Harris, The Sojourners File (New Century Foundation Press, 1983).
8. “Barak Obama’s New Spiritual Advisor,” op. cit.
10. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Sustainability Planning Guide: http://www.cdc.gov/nccdphp/dch/programs/healthycommunitiesprogram/pdf/sustainability_guide.pdf.
11. Jim Wallis, The Great Awakening (HarperCollins paperback edition, 2009), p. 25.
12. T. A. McMahon, “The Shameful Social Gospel” (The Berean Call, http://www.thebereancall.org/node/7062).
13. Interview on Christianpost.com with Brian McLaren on July 28, 2008, http://www.christianpost.com/news/interview-brian-mclaren-on-anglicans-mission-and-reconciliation-33537.
14. McMahon, op. cit.
15. Rick Warren, Purpose Driven Life (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2002), p. 285 (for more on this read Roger Oakland’s expose of the emerging church, Faith Undone, pp. 154-157.
19. The Great Awakening,op. cit., p.60.
20. Jim Wallis, “Politics Pushes Uneven Policies” (God’s Politics Blog, September 17, 2007, http://www.beliefnet.com/columnists/godspolitics/2007/09/politics-pushes-uneven-policie.html).
21. As heard on Moody Christian Radio Network, in Chicago, Feb.19, 2008, when asked about government sanctions on civil unions for gays. http://www.americansfortruth.com
22. Jim Wallis, The Great Awakening, op. cit., p. 56.
23. Jim Wallis, “Wall Street Repent!” (Huffington Post, April 29, 2010, http://www.huffingtonpost.com/jim-wallis/wall-street-repent_b_557057.html).
24. Wes Howard-Brook, “Apocalypse Soon?” Sojourners, January 1999.
26. Sarah Pulliam Bailey, “Wallis Admits to Soros Funding” (Christianity Today, August 20, 2010, http://blog.christianitytoday.com/ctpolitics/2010/08/wallis_admits_t.html).
28. Ibid.
 
Also included in the Booklet format are the following two lists: 
1) Some Key Players in the Social Gospel Movement;
2) Some Buzz Words in the Social Justice Gospel Movement.
To order copies of The Dangerous Truth About the Social-Justice “Gospel,” click here.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s