Vad händer just nu i Israel?

Muslimsk media rapporterar att judar satt eld på Al-Aqsa moskén och använder detta i propagandasyfte. Det har satt igång värre händelser, allt för att \”kasta judarna i havet\”.
 
Sakarja 12:1 En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne: 2 Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 3 Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.
Världens media målar en mycket svart bild av händelserna i Israel och skuldbelägger omedelbart Israel för det hemska som sker just nu. Man kan fråga sig varför. Har de inte ögon att se? Öron att höra? Och är de inte intresserade av verkligheten och sanningen bakom händelserna?
 
Nej, jag tror inte det. Och med Bibelns profetiska beskrivning av ändens tid så förstår vi att detta måste ske. Men hur ska vi troende kristna reagera? Ska vi också ge oss på Israel och beskylla dem för folkmord och apartheid? Ska vi gå i ledband med media och tro vartenda ord de säger? Eller ska vi ta reda på fakta som ligger till grund för det som nu sker?
 
Jag lägger här upp några videor som ger en mer grundlig förklaring till varför detta händer så fler av oss förstår de provokationer som kommer från palestinierna. Och förhoppningsvis kan vi förstå hur hela världen en dag kommer vända sig emot Israel och ställa upp sina trupper för att en gång för alla utrota dessa ”onda” människor, i vad vi kallar Armageddon.
 
Pastor Marco Quintana ger i videon en profetisk överblick över händelserna i Israel just nu.

I den här videon får vi en djupgående förklaring från John Haller om vad som hänt och ledde upp till det som nu sker. Fastighetstvisten förklaras. Judar köpte fastigheter och bostäder för mer än 20 år sedan, några byggde dessa bostäder, som de hyr ut till palestinier. Palestinierna slutade betala hyran och det blev en rättstvist. Palestinierna som vägrade betala hyran vräktes. Händelserna kring Al-Aqsa moskén bevisas vara en helt annan än det media rapporterat. Men du får höra ännu mer i videon under. Allt är inte som det verkar vara.

Här har du judiska kristna, alltså messiastroende judar, som befinner sig mitt i detta och ber om förbön för Israel. Var med och be!

Här kommer vittnesbörd från One for Israel som befinner sig mitt i allt detta. Han berättar hur Gud tog honom bort från fönstret några sekunder innan en raket träffade byggnaden. Gud är levande och verksam mitt i striden. Be för Fred i Jerusalem och Israel, och att det judiska folket ska få höra om sin Messias. Be också för muslimerna att de ska få möta Fridskungen!

13 reaktioner på ”Vad händer just nu i Israel?

 1. HaFo kommentarer:Kommentar 1Det uppstår nu väldiga spekulationer kring skeendet i Israel: Politiskt så är det ett virrvarr av röster där en sida beskyller Israel och en annan sida som fördömer Hamas. T.ex. Linde och Löven är här fullständigt vilset ute och håller ensidigt på Hamas och saknar inblick och medkänsla med Israel.Samtidigt bör de Kristna inse att Israel idag inte är inne i Guds plan och att deras fiender ska av Gud dras emot dem:Hes. 38: 4 – 9 \”Jag ska sätta krokar i dina käftar och dra dig ut med hela din armé, dina hästar, dina fullt beväpnade ryttare och dina många soldater med sköldar och svärd.Perser, etiopier och puteer ska förena sig med dig med alla sina vapen. Det ska Gomer också göra, tillsammans med alla sina stammar, och Togarmas arméer ska komma från norr, liksom många andra.Var beredd! Håll trupperna i beredskap! Du är ledaren, Gog! Långt fram i tiden kommer du att bli kallad till handling. I en avlägsen framtid kommer du att slå ner på Israel, som då har fred sedan folket har kommit tillbaka från många länder.Du och alla dina allierade, en stor och fruktansvärd armé, kommer att svepa in över dem som en storm och täcka landet som ett moln.\” Forts

  Gilla

 2. Kommentar 2En del Kristna tror att Israel idag är inne i Guds plan. Men de kommer inte in i Guds plan förrän Jesus kommer tillbaka och de då som en hel nation och ett helt folk kommer till tro på Jesus.En del Kristna menar att profetiorna nu är uppfyllda och att dagens Israel är det slutliga Israel som är framme vid löftet till Abraham.Men det är lång väg dit. De ska igenom \”Jakobs nöd\”, vedermödan med en förföljelse av antikrist så att endast en kvarleva återstår.Den kvarlevan kommer när Jesus kommer tillbaka att komma till tro på honom och kommer då först in i sin kallelse och uppgift och kommer då först in i löftet som gällde Abraham.En sann Jude är den Jude som kommit till tro på Jesus:Rom. 9: 6 – 8 \”Alla som härstammar från Israel är nämligen inte Israel, och alla Abrahams avkomlingar är inte hans barn. Nej, det är genom Isak din avkomma ska räknas. Det vill säga: det är inte de köttsliga barnen som är Guds barn, utan löftets barn räknas som hans avkomlingar.\”Alltså när de som kommit till Abrahams tro. De kommer då in i \”Abrahams tro\” och de löften som Gud gav Abraham då verkställs om både landet och deras kallelse och uppgift.Först när Israel och det Judiska folket kommer till Abrahams tro så verkställs löftena till Abraham över Israel.Rom. 3:21 – 28; 4: 2 – 5; 13 – 16; 23 – 24; 5: 1 – 2 :”Men nu har det uppenbarats EN RÄTTFÄRDIGHET FRÅN GUD utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om, EN RÄTTFÄRDIGHET FRÅN GUD GENOM TRO PÅ JESUS KRISTUS för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och DE FÖRKLARAS RÄTTFÄRDIGA SOM EN GÅVA, AV HANS NÅD , DÄRFÖR ATT DE ÄR FRIKÖPTA AV JESUS.\”Honom har Gud ställt fram som en nådastol GENOM TRON PÅ HANS BLOD. Så ville han visa sin rättfärdighet , eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han både är rättfärdig och FÖRKLARAR DEN RÄTTFÄRDIG SOM TROR PÅ JESUS…Vad kan vi då berömma oss av? Beröm är uteslutet. Genom vilken lag? Gärningarnas? Nej, genom trons lag. Vi hävdar nämligen att MÄNNISKAN FÖRKLARAS RÄTTFÄRDIG GENOM TRO, utan laggärningar.””Om Abraham förklarades rättfärdig genom gärningar, då har han något att berömma sig av – men inte inför Gud. För vad säger Skriften? Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet. Den som har gärningar får sin lön, inte av nåd utan som förtjänst. Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet.””Det var inte genom lagen som Abraham och hans avkomlingar fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Om de som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron meningslös och löftet upphävt. Lagen framkallar ju vrede. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse.Därför heter det ”av tro”, för att det ska vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar, inte bara för dem som hör till lagens folk utan också för dem som har Abrahams tro.””Men dessa ord räknades honom till rättfärdighet skrevs inte bara för hans skull, utan även för vår skull. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från de döda””När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet.”Forts

  Gilla

 3. Kommentar 3Det judiska folket och Israel är alltså inte idag inne i Guds plan med dem. Utan blir det först vid Jesu enda tillkommelse efter Vedermödan när de som hör Honom till från hedningars tider – den Kristna församlingen får sina uppståndelsekroppar för att \”regera med Kristus för Tusen år\”.Vid detta skeende så kommer Israel som en hel nation till tro på Jesus och kommer in i sin kallelse och uppgift under Tusenårsriket. Gud har enligt löftet till Abraham en plan med dennes ättlingar – det Judiska folket:1 Mos. 18: 18: 8; 22: 17 – 18; 26: 4; 28: 14 – 15; Apg. 3: 25 – 26: ”Abraham ska ju bli ett stort och mäktigt folk, och i honom ska jordens alla folk bli välsignade….ska jag välsigna dig rikligt och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade…Men där är vi inte ännu. Paulus skriver i Rom. Kap. 11 om dagens situation när Judarna inte som ett helt folk ännu kommit till tro på Jesus:”Har då Gud förkastat sitt folk? Verkligen inte! Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Gud har inte förkastat sitt folk som han en gång har erkänt som sitt…finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd…För om deras förkastelse innebar världens försoning, vad ska då deras upptagande innebära om inte liv från de döda?…förhärdelse har drabbat en del av Israel och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.Och det är så hela Israel ska bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Frälsaren komma och ta bort ogudaktighet från Jakob. Och detta är mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder…när det gäller utkorelsen är de älskade för fädernas skull, för Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse.Vilket drabbar Judarna och Israel som en hel nation när de kommer till tro på Jesus när han kommer tillbaka. Och då kommer alla profetior i GT som syftar på Judarna och Israel och som i Kristus har fått sitt ja och amen att förverkligas då.Då är vi framme vid något som gäller när Israel som en hel nation vid Jesu tillkommelse ingår i Guds församling: ”Men Jesaja utropar om Israel: Även om Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst….Då uppfylls löftet till Abraham: ”I din avkomma skall ALLA JORDENS FOLK BLI VÄLSIGNADE.. Och i din avkomma SKA ALLA HEDNAFOLK BLI VÄLSIGNADE.”Forts

  Gilla

 4. Kommentar 4Israel ska bli så ansatta i den kommande förföljelsen av antikrist så att de inte har någon annan utväg än att ta emot Jesus när Han kommer efter vedermödan.När i skeendet den falske världsfrälsaren antikrist framträder med en falsk fred och ett förbund med Israel:‘Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.’ (Dan 9:27)”Det är om den tiden som de säger: ”Bäst som allt står väl till” under antikrists ”charmoffensiv”. Men han vänder så tvärt och han ska då ”avskaffa slaktoffer och matoffer” och sätta sig i det återuppbyggda Templet och föreger sig vara Gud och Jesu Ord i matt. står då för dörren:Matt. kap. 24. Han visar att det inte handlar om andra tidigare skeenden och Han visar även att de troende ska vara med och inte låta sig förföras av falska Messias – gestalter:När ni ser ’förödelsens styggelse, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats (Det återuppbyggda templet) ….då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de troendes skull kommer den tiden att förkortas/avbrytas.Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Falska Messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de troende… så tro det inte. För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer.Forts

  Gilla

 5. Kommentar 5En del menar att det moderna Israel idag är den slutliga återsamling som Gud lovat dem genom profeterna. Och många av Kristnas \”välsignelse\” av Israel kommer både på fel tid och på fel sätt idag. Skriften säger något annat, med syfte på det Judiska folket och Israel, om vad som ligger framför dem under vedermödan:”Härar från honom skall komma, och de skall orena helgedomen, tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse…Han skall också dra in i ‘det härliga landet’…Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden.” Detta är något som Trump så falskt förberedde. Att förbereda skeendet när antikrist ska gå i förbund med Israel. Det är vad Trumps politik i Mellanöstern gick ut på. Det insåg han naturligtvis lika lite som hans anhängare gjorde det. Likväl är det faktiskt vad det egentligen handlade om. Det är idag inte rätt tid för Israels ambasad i Jerusalem. Inte heller är det rätt tid för att Jerusalem ska vara Israels huvudstad. Den tiden gäller när Jesus kommer tillbaka och själv då sätter sig i Jerusalem som världens och Israels centrum.Man försöker att göra vad Jesus ska göra när Han kommer tillbaka. Man vill framstå som Israelvänlig. Något som ”Kristna” då bejakar. Men som inte ser bedrägeriet med en blandning av sanning och lögn och med ett agerande på fel sätt (försöker hjälpa Gud med det som Han kommer att göra) och på fel tid (Det man försöker göra åt Gud kommer att förverkligas av Jesus när Han kommer tillbaka).Detta är också precis vad Trump och de högerkristna bakom honom i form av Paula White och Kenneth Copeland påverkade honom till att göra. Men Judarna får sitt land enligt löftet till Abraham när Jesus kommer och de då kommer till tro på honom som en hel nation och ett helt folk. Det är först då, som de kommer in i sin kallelse och uppgift. Där bakom ligger inte några människors agerande utan detta sker uteslutande genom Guds ingripande.Först då går profetiorna i slutlig fullbordan i Tusenårsriket upprättat av Jesus och därefter vid upprättandet av ”en ny Himmel och en ny jord”. Allt är det Guds verk! Men Trump och högerkristna försökte i förtid leka Gud med vad Han ska förverkliga.Det kommer även antikrist att göra med sitt bedrägeri om hans \”Israel – vänlighet\”, där han synes förverkliga profetian om Templet. Förverkliga Guds förbund med Israel och upprättandet av ett fridsrike. Han avslutar där det synsätt och det agerande som Trump nu påbörjat påverkad av de högerkristna ala trosrörelsen, Ekman och i hans fall Paula white och Copeland.Knappast är vi framme där än? Det lär visa sig när det är dags. Men vi ska inte för tidigt ropa att nu är vargen här för då tror man det inte när det verkligen ligger för handen.Forts

  Gilla

 6. Kommentar 6Vill här ta upp om Kristi enda ankomst efter vedermödan, då när det Judiska folket och Israel som jag pekat på då kommer till tro på Jesus och då först kommer in i sin kallelse och uppgift och löftena till Abraham och hans säd då och först då verkställs.Det finns så mycket villfarelse här kring Kristi ankomst om ett uppryckande innan Vedermödan och antikrist. Detta kullkastar även Guds plan med Israel vid Jesu enda tillkommelse.Angående Kristi tillkommelse:https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/22/uppryckandet/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/28/lyssna-inte-till-lyckopillersroster-om-vackelse-och-jesu-snara-ankomst-med-uppryckande-undan-vedermoda-och-antikrist-som-kliar-i-oronen-det-ar-inte-vad-vi-har-framfor-oss-vad-vi-nu-har-framfor-o/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/07/01/22-tuffa-fragor-till-pre-tribbare/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/07/laran-om-uppryckandet-innan-vedermodan-saknar-stod-i-bibeln/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/03/30/infor-ankomsten-av-antikrist/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/02/03/ska-de-troende-vara-med-igenom-vedermodan/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/08/israel-under-vedermodan-och-efter-vedermodan/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/10/27/vad-vantar-de-troende-och-det-judiska-folket-under-vedermodan/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/09/hur-ska-de-troende-motabemota-vedermodan-tillsammans-med-och-finnas-for-det-judiska-folket/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/10/det-judiska-folkets-fralsning/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/11/det-slutliga-eviga-aterupprattandet-av-det-judiska-folkets-stat-israel/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2021/03/13/den-sista-basunens-ljud/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2021/03/13/hur-lange-pagar-forsamlingens-tidsalder/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2021/02/08/uppryckande-innan-vedermodan-i-ljuset-av-dan-9/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2018/01/31/tva-jesu-ankomster-tva-vedermodor-tva-forodelsens-styggelse-fyra-tempel/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2021/03/27/vilka-kommer-att-befolka-tusenarsriket/Bejakar man pretrib att de troende ska ryckas upp innan vedermödan, så kommer man även in på läran om att de som rycks upp gör det till en himmelsk regering medan det Judiska folket enbart är ett jordiskt folk. Vilket är helt vilset.https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/04/har-gud-tva-folk-dispensationalismen/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/10/07/har-israel-och-de-hednakristna-olika-vagar-till-gud/________________Att de Kristna ledarna som vill framstå som väldigt Israel – vänliga ska bli med här i att förmedla dessa sanningar om Kristi tillkommelse och vem Jesus är och har gjort, tror jag inte vi kan räkna med. För då blir aldrig det avfall som Bibeln beskriver möjligt.De andliga ledarna kommer att förleda fåren in i det avfall som först samlas in under \”den sanna moderkyrkan\” – Katolska Kyrkan. För att så senare överförs till den falske profeten som tar över den falska avfallna enheten för att förmå dem till att tillbe antikrist.Forts

  Gilla

 7. Kommentar 7Sätter in några länkar som visar på vad som gäller Israel och det Judiska folket när de är framme vid Guds plan för dem:https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/06/israel-och-det-judiska-folket-ar-valsignade-av-gud-och-kommer-att-bli-till-valsignelse-inlagg/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/11/21/har-det-judiska-folket-och-israels-nation-en-speciell-kallelse-och-uppgift/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/10/det-judiska-folkets-fralsning/ https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/05/11/det-slutliga-eviga-aterupprattandet-av-det-judiska-folkets-stat-israel/Sätter också till sist in något om att Gud även har en plan för avkomlingarna till Ismael. Kanske något för Kristna att tänka på när de enbart ser Araberna och muslimerna som hatobjekt. De är i Guds plan inte hatobjekt utan ska även de bli välsignade och till välsignelse enligt Guds plan med dem.Islamister är livsfarliga i sin fanatiska strävan efter att politiskt genomföra en ”tvångsislamisering”. Andligt sett är även Islam en förförelse som leder människor till fördärvet.Precis som dagens Judendom inte är kristet utan lika mycket leder människor till fördärvet om man inte kommit till tro på Jesus. Men där vet vi att det inte slutar där med Guds plan för det Judiska folket och Israels nation. Och likadant är det med avkomlingarna till Ismael.Men kanske inte alla har insett utifrån Bibeln att Gud även har en plan med ättlingarna till Ismael. Vill därför skriva något om Kopplingen Isak Ismael Muhammed Islam och dess avslutning enligt Guds Ord.Forts

  Gilla

 8. Kommentar 8Ismaels bakgrund 1 Mos. kap. 16: ”Abrams hustru Saraj hade inte fött några barn åt honom. Men hon hade en egyptisk slavinna som hette Hagar. Och Saraj sade… Gå in till min slavinna. Kanske kan jag få barn genom henne…Han gick in till Hagar och hon blev havande… Abram sade till Saraj: ‘Se, din slavinna är i din hand. Gör med henne som du finner bäst. När Saraj då bestraffade henne, flydde hon bort från henne…Men Herrens ängel fann henne vid en vattenkälla i öknen… den källa som ligger vid vägen till Shur. Han sade… varifrån kommer du och vart går du? Hon svarade: ‘Jag är på flykt från min husmor Saraj.Då sade Herrens ängel till henne: ‘Gå tillbaka till din husmor och ödmjuka dig under henne.’ Och Herrens ängel fortsatte: ‘JAG SKA GÖRA DINA EFTERKOMMANDE SÅ TALRIKA ATT MAN INTE KAN RÄKNA DEM.’Sedan sade Herrens ängel till henne: ‘Se, du är havande, och du ska föda en son. Du ska kalla honom Ismael, för Herren har hört hur du har lidit. Han ska vara som en vildåsna.Hans hand ska vara mot alla och allas hand mot honom. Och han ska bo mitt emot alla sina bröder.’…Hagar födde en son åt Abram. Och Abram gav sonen som Hagar fött namnet Ismael…Ismael var alltså Abrahams förstfödde son. Men han var inte Guds löftes son till Abraham, utan som sedermera blev Isak och vad som gällde hans avkomma har vi redan sett.Forts

  Gilla

 9. Kommentar 9Men vad gällde Ismael och dennes avkomma?Och Abraham sade till Gud: ‘Låt bara Ismael få leva inför dig! Men Gud sade: ‘Nej, din hustru Sara ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Isak. Jag ska upprätta mitt förbund med honom, som ett evigt förbund med hans avkomma efter honom.MEN OCKSÅ NÄR DET GÄLLER ISMAEL HAR JAG HÖRT DIN BÖN. en också när det gäller Ismael har jag hört din bön. Jag ska välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han ska bli far till tolv hövdingar, och jag ska göra honom till ett stort folk.Men mitt förbund ska jag upprätta med Isak, honom som Sara ska föda åt dig vid denna tid nästa år.’…På samma dag blev Abraham och hans son Ismael omskurna.Rivalitet uppstod och pågår fortfarande kring bägge Abrahams söner: Kap.21 ”…när Sara såg att den egyptiska kvinnans son hånskrattade, den son som Hagar hade fött åt Abraham, sade hon till Abraham:‘Driv ut den där slavinnan och hennes son (Ismael)! Den där slavinnans son ska inte dela arvet med min son, med Isak.’ Abraham tog mycket illa vid sig eftersom det gällde hans son.Men Gud sade till Abraham: ‘Ta inte illa vid dig för pojkens och din slavinnas skull. Lyd Sara i allt hon säger till dig, för det är genom Isak som din avkomma ska räknas. Men även slavinnans son ska jag göra till ett folk, eftersom han är din avkomling.’Tidigt nästa morgon tog Abraham bröd och en lädersäck med vatten och gav det till Hagar. Han lade det på hennes axlar och lät henne gå tillsammans med pojken.När vattnet i lädersäcken hade tagit slut, övergav hon pojken under en buske och gick och satte sig en bit bort, på ett bågskotts avstånd. Hon tänkte: ‘Jag orkar inte se på när pojken dör.’ Där satt hon en bit bort och grät högljutt.Då hörde Gud pojkens röst, och Guds ängel ropade till Hagar från himlen och sade till henne: ‘Hur är det, Hagar? Var inte rädd! Gud har hört pojkens rop där han ligger. Gå och res upp honom och ta hand om honom.Jag ska göra honom till ett stort folk.’ Intressant här är att se hur både Abraham och Gud tycker om Ismael och att Gud även i slutändan kommer att välsigna Ismaels ättlingar på grund av att Abraham även är deras stamfader:”Men också när det gäller Ismael har jag hört din bön. Jag ska välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom mycket. Han ska bli far till tolv hövdingar, och jag ska göra honom till ett stort folk.”Det har varit motsättningar mellan judarna och araberna genom århundradena. Det arabiska folket är Ismaels efterkommande och Judarna är Isaks ättlingar. De lever i ständig konflikt fram tills de bägge sönernas ättlingar kommer till tro på Jesus.Forts

  Gilla

 10. Kommentar 10Intressant här är att se hur det en dag kommer att bli fred mellan dessa ättlingar. Citerar från en sida på nätet:”Bibeln talar profetiskt om en försoning mellan Isak och Ismael, alltså mellan judar och araber. Redan i 1 Mos 21 kan vi läsa om att Gud är med Ismael och att Han ska välsigna hans efterkommande.Och i 1 Mos 25 står sönerna Isak och Ismael tillsammans i grottan i Makpela och begråter sin avlidne fader. Om Isak och Ismael kunde försonas, kan också dagens Judar och Araber göra det.Men vägen dit går inte genom falska överenskommelser. Bibelns synsätt är annorlunda. Enligt Jesaja 19 skall Gud genom sina domar rena både araberna och Israel.DE SKALL LÄRA KÄNNA HERREN, FÖRSONAS MED VARANDRA och bli till en välsignelse på jorden. ”På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden” (Jes 19:24).”:(HaFo återger hela sammanhanget från Jes. 19: 19:”På den tiden ska ett altare vara rest åt Herren mitt i Egyptens land och en stod åt Herren vid landets gräns. De ska vara till tecken och vittnesbörd om Herren Sebaot i Egyptens land.För när de ropar till Herren på grund av förtryckarna ska han sända dem en frälsare och förkämpe som ska befria dem. Herren ska göra sig känd för egyptierna, och egyptierna ska på den tiden lära känna Herren…NÄR DE OMVÄNDER SIG till Herren ska han bönhöra dem och hela dem…På den dagen ska Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. Herren Sebaot ska välsigna dem och säga: ‘Välsignat är Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel!”Må Kristna och andra som hatar och demoniserar ättlingarna till Ismael betänka att Gud faktiskt har en plan med dem. Men de kommer inte in i den planen förrän de överger Islam och sin falske profet Muhammed,och kommer till tro på vem Jesus är – den levande Gudens Son – och har gjort – burit fram det RENA offret av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset.

  Gilla

 11. Det är förfärligt med all snedvriden nyhetsrapportering som ensidigt svartmålar Israel och berömmer Hamas som oskyldiga offer fast de är de riktigt allvarliga brottslingarna här som provocerar fram dessa strider.I det perspektivet så blev antagligen mina kommentarer malplacerade. Men jag försökte sätta in det i ett vidare profetiskt perspektiv. Något som jag tycker de Kristna ofta missar och gör misstaget att tro att Israel idag är inne i Guds plan och därför även de ensidigt bejakar allt vad Israel gör.Även om jag då här kanske missade målet så anser jag ändå att det är viktigt att få in allt i ett helhetsperspektiv och även peka på hur de Kristna är med och med sitt agerande förbereder antikrists förbund med Israel. Försöker peka på detta så att människor blir varse detta bedrägeri när det inträder i historien.Jag är uppriktigt ledsen om mina kommentarer blev felplacerade. Men jag kan ändå inte komma ifrån att även den sidan behöver belysas. Men antagligen inte i detta sammanhang. Jag vill dock poängtera att vad jag skrev i sig själv var sakligt riktigt och viktigt att människor tar del av. Men här hamnade det nog i fel sammanhang. Låt inte det skymma bilden av vad Jon-Are så förtjänstfullt pekat på här med det centrala med att ta reda på sanningen och föra fram den så andra kan se vad som orsakat sammandrabbningarna mellan Palestinier och Israeler.

  Gilla

 12. Tankarna gnager för mig. Vi är antagligen långt framme i det profetiska skeendet. Det är antagligen inte långt kvar till att den falske världsfrälsaren träder fram med fred i Mellanöstern och ett förbund med Israel där de och övriga världen kommer att hamna i en falsk trygghet som handlar om \”lugnet före stormen\”.Vi behöver utbe oss om vishet och kunskap om att kring det skeendet vara på tå, utan att vara för tidigt ute, för att göra människor varse det bedrägeriet och skarpt reagera när vi väl är framme vid det skeendet.Den som då säger att detta är falskspel av antikrist kommer inte att bli populär utan betraktas som fullständigt vilset ute. Hur kan det vara falskt att skapa fred och gå i förbund med Israel som är Guds utvalda folk? Alla \”Israelvänliga\” kommer ju då att jubla över att nu fullbordas profetiorna om ett återuppbyggt Tempel och ett förestående Fridsrike.Detta är tankar som jag brottas med i bön om att i detta skeende verkligen stå på Guds uppenbarelses sida och inte bli redskap till att inte tillräckligt varna för detta skeende,bara för att man absolut \”ska vara Israelvänlig\” till varje pris och även bejaka när de går i förbund med antikrist som att de som \”Guds utvalda folk\” inte kan göra fel utan att vi alltid ska \”välsigna Israel\”, även om de så går i förbund med antikrist och därmed satan själv.Är det någon som förstår mina kvalfyllda funderingar kring att i detta skeende verkligen stå på Guds sida?

  Gilla

 13. Jag förstår hur du tänker. Men det är inte däri problemet ligger. Du och jag måste föra fram sanningen om vad som egentligen sker, oavsett kostnad. I det här fallet har världspressen och världsmakterna lagt press på israel som om de skulle vara de ansvariga för vad som nu händer. Detta är motbevisat, men tyvärr är vi inte så många som ser det. De flesta kör på samma linje som main-stream media, och tar aldrig reda på fakta innan de dömer.Hamas har utnyttjat situationen under förevändning att judarna gjort fel, fast de har med all tydlighet trissat igång en tredje intifadan. Hamas vill inte ha fred med Israel. De vill ha krig.Att försvara det som är rätt i varje situation är inte att öppna sig för Antikrist eller att välkomna honom. Vi behöver vishet i varje situation. Vi kan inte ensidigt fördöma palestinierna precis som vi inte heller ensidigt kan fördöma judarna. Det är mycket mer komplicerat än så.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s