Kevin Reeves – "Jag fick precis en vision!” Ska vi ränna efter visioner?

Av Kevin Reeves
Översatt av Ingemo Jonsäll
Skriven av Kevin Reeves från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd. Hämtat med tillstånd från Ingemo Jonsälls blogg.
Det finns kanske inget så kraftfullt som en vision. När himlen öppnas och våra ögon tittar på fantastiska saker som en gång varit dolda kan det förändra våra liv:

Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andre: ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet.” Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset fylldes av rök. Då sade jag: ”Ve mig, jag förgås! För jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Kungen, Herren Sebaot.”Jesaja 6:1–5

En glimt in i himlen för att beskåda allt kötts Gud fick Jesaja panikslagen och full av självförakt. Hans innersta hjärta avslöjades i ljuset av Herrens härlighet och det fanns ingen plats att gömma sig.
Vem skulle inte vilja ha en vision av denna storlek? Och varför ska vi inte? På pingstdagen upplevde de närvarande kristna hur den Helige Ande kom över dem: ”Dina unga män ska se visioner, och dina gamla män drömmer drömmar” (Apg 2:17).

Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar.

Aldrig i vår planet har så många som kallar sig kristna hävdade visioner från Gud. Möten med Kristus, änglar, demoner, till och med heliga som är för länge sedan döda har börjat dyka upp i bokform och trängs bland de karismatiska sektionerna i våra lokala kristna bokhandlar. Visionernas popularitet verkar aldrig minska och ju fler en person har desto större räckvidd och desto snabbare skjuter han i höjden till kristen stjärna. Människor med praktiskt taget ingen äkta teologisk utbildning drivs plötsligt in i undervisningsarenan och trakterar stor publik med enorma berättelser om sin egen andliga djärvhet. Och medan berättelserna fortsätter att stiga till höjderna av sannolikhet ser en förvånad allmänhet på en del av den vidsträckta spänningen i förundran och ofta med händerna veckade ovanpå en sluten bibel i sina knän.
Tyvärr och utan att överdriva stoppades söndagsgudstjänster i min förra kyrka ”New Covenant Fellowship = Nya förbundets Gemenskap” rutinmässigt för att ge möjlighet att rapportera om en vision som inträffade under tillbedjan. Många i församlingen lyssnade i uppslukande uppmärksamhet eftersom den ena efter den andra skulle dela det som hade skett ”i andan.” Ibland skulle demoner göra ett utseende; ibland var det Herren Jesus själv.
Änglar var en speciell favorit. Jag kan inte berätta för dig hur många gånger änglar har gjort ett improviserat besök på våra gudstjänster. Jeannette McElroy verkade prydas av flera besök. På just denna söndagseftermiddag hade Jeannette gått upp till fronten av helgedomen, mitt i en lovsång för att prata privat med pastor Phil’s fru, Beth Clayton som ledde gudstjänsten. Beth höll handen över mikrofonen lyssnade en stund på Jeannette och nickade sedan. I slutet av sången noterade Beth i triumf närvaron av de två änglalika varelserna som Jeannette såg. De är här för att tillbedja med oss utbrast hon och så ledde hon in församlingen i en kort period med skrikande lovprisning till Gud för att ha sänt sina änglabudbärare.
Ingen stoppade festligheterna för att föreslå att man skulle undersöka påståendet i ljuset av Guds ord. Det togs bara emot som det sades och användes för att stärka vår självbild som kyrkan i framkant av Guds globala rörelse. Då när jag redan i flera månader gjort min egen forskning inom det karismatiska utbytte jag en kort frustrerad blick med min fru Kris.
När jag senare tog upp änglahändelsen i ett äldstemöte, förnekade Beth stadigt att hon hade främjat visionen. Hon hävdade att hon bara hade erkänt Jeannettes ord och lämnat det till församlingen för att bestämma dess sannhet. Men min fru och jag var båda där. Hur jag beskrivit det ovan är exakt så som det hände. Intressant nog var det ingen av resten av ledningen i rummet som stoppade Bets version trots att vissa var närvarande under ”änglabesöket.”
Tunnel Vision
Skriken av ”jag såg!” inträffade hela New Covenant Fellowship hela den tid jag var där. Ibland var visionerna tvådimensionella, ibland 3-D och ibland fångades personen faktiskt in i dem på samma sätt som aposteln Johannes fick skåda in i de himmelska världarna i Uppenbarelseboken. De rörde sig som deltagare i själva visionen promenader, känsla osv. När pastor Tom konsekvent påminde församlingen om dess profetiska kallelse växte drömmar och visioner till och blev av största vikt. De användes för att kartlägga vår församlingsväg och alla motstånd eller verbala tvivel rynkades det allvarligt åt eller så avskedades de öppet.
Jag har aldrig varit mycket engagerad med varken profetior eller visioner men jag saknade grund i erfarenheten att bedöma. Jag lämnade beslutet till resten av ledningen med att acceptera eller avvisa vad som framkom under etiketten vision. Slutligen under mitt sista år som äldste gjorde jag min egen bibelstudie om ämnet och det jag upptäckte gjorde mig arg, rädd och glad. Arg för jag kände att vi personligen och församlingsmässigt hade blivit lurade. Rädd eftersom så många visioner kom fram regelbundet utan något verklig skydd för deras ursprung. Nöjd eftersom jag inte längre fångades av antagna visioner från Gud som jag länge hade misstänkt att var annat än från Honom.
Många människor kan inte uppskatta hur allvarligt visioner accepteras i många karismatiska kretsar och kan därför inte förstå det slaveri som blir resultatet. Om någon har en vision om ”Herren Jesus” och får ett meddelande att förmedla till dig för att du behandlar det lätt är att förakta Guds ord. Du är skyldig att utföra instruktionerna från denna visionär eller möta konsekvenserna. Den efterföljande rädslan kan vara förödande särskilt om meddelandet strider mot ditt eget samvete eller förståelse av Skrifterna.
Den nyfrälsta är speciellt sårbar eftersom han leds till att tro att alla dessa visioner kommer från Gud. Vidare beror hans egna hinder till att se visioner på honom själv för på grund av att han inte är mogen och brister i sitt förtroende för ledarskapet.
Att acceptera allt som kommer ner genom röret som om det är från Gud är som att köra bil medans du blir bländad. Du kan inte se den stora bilden. Ditt faktiska fokus blir så begränsat att du saknar nödvändiga landmärken för att indikera rätt riktning – för att inte tala om det faktum att du förr eller senare kommer krocka med ett fordon som du aldrig såg komma.
På Änglavingar
Så vitt jag räknat rätt finns det mindre än trettio visioner eller drömmar registrerade i hela Nya testamentet och av dessa ägde endast cirka femton rum i Apostlagärningarna. Och detta under en period från Kristi födelse till det sista kapitel i Apostlagärningarna som omfattar cirka sextio år.
Jag har kommit fram till att visioner inte är normen för en troende utan en sällsynt händelse. Av de heliga i Bibeln som beskrivs som att de hade goda visioner från Gud hade bara en handfull mer än en nedtecknad vision under hela sin livstid. Dessutom initierades ingen av dessa händelser av individen utan var resultatet av en handling från Gud. När jag förklarar mystiska upplevelser som faller inom kategorin visioner så gillar jag denna förklaring av forskningsanalytiker Ray Yungen:

Medan vissa fall i Bibeln beskriver mystiska upplevelser ser jag inga bevis på att Gud någonstans påverkar människan till själv-initierad mystik. Legitima mystiska upplevelser initierades alltid av Gud för vissa individer och uppenbarelser och var aldrig baserade på en metod för att förändra medvetandet. I Apg 11:5 föll Peter i trans när han var i bön. Men det var Gud inte Peter, som initierade transen och underlättade den.1

”Jag var i staden Joppe, och medan jag bad kom jag i hänryckning och fick se en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner från himlen och kom till mig.” Jämfört med frekvensen av moderna visioner från många karismatiska kyrkogäster verkar dessa tidigare bibliska hjältar nästan bristfälliga i sitt förhållande till Herren.
När det gäller besöket av änglarna själva står skriften direkt i konflikt med sådana upplevelser. I våra möten skildrade de som ofta såg syner av änglar dem oftast som att de bara stod runt, njöt eller deltog i en gudstjänst med oss. Sätt det i kontrast mot den bibliska modellen av änglabesök. I både Gamla och Nya testamenten är änglar varelser som sänds av Gud för att ge muntliga meddelanden (ofta om framtiden) för att förvalta gudomligt omdöme, att stärka och trösta och ge specifik riktning, varningar och befrielse från faror. Att de dök upp var en fantastisk händelse; rädsla var den naturliga mänskliga reaktionen på deras närvaro eller åtminstone en fruktansvärd respekt. Visioner av änglar i dagens kyrka ger emellertid nästan alltid glädje eller svindlande glädje, liten vördnad, ingen rädsla och ofta står ”änglarna” bara och njuter och har inget budskap från Gud. I himlen kan detta ibland hända (men det vet vi helt enkelt inget om) men det skriftliga prejudikatet visar att deras jordiska besök alltid Bar med sig ett direkt meddelande från Herren och deras närvaro orsakade en omedelbar chock för den som bevittnade det. I de tider då änglar gömde sin identitet (1 Mos 19) betraktades de bara som män och när de gjorde sin identitet känd var reaktionen rädsla, chock och vördnad.
På samma sätt verkade visioner av något slag, både i Gamla och Nya testamentet vara mycket sällsynta händelser. Apostlagärningarna 2:17 har använts för att stödja argumentet om ökad förekomst av visioner i ändens tid men Skriftens sammanhang visar att vi har varit under de sista dagarna de senaste två tusen åren. Om någon skulle ha haft överväldigande visioner skulle du tro att det hade varit apostlarna som kände Herren Jesus ansikte mot ansikte och skrev Nya testamentet under inspiration av den Helige Ande.
Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar.
Allt i sinnet?
Jag tror att det mesta av det som rapporteras som visioner inte är sådant alls men kan mer lämpligt betecknas mentala bilder. De två är verkligen inte synonyma. Mentala bilder uppstår ständigt under våra vakna timmar men har inte nödvändigtvis något med det andliga att göra medans visioner alltid har sitt ursprung i den övernaturliga världen. När vi deltar i konversation ser vi mentala bilder, minnen etc. för att korrespondera med dialogen; läsning ger oss samma upplevelse. Till och med tv-tittande erbjuder samma scenario eftersom bilderna som dansar över skärmen klickar på våra egna tidigare erfarenheter eller kopplingar till våra nuvarande situationer. Detta kan transponeras till våra bönetider och ge oss mentala bilder som kan vara av Gud eller inte.
Denna slutsats upprörd verkligen min fru Kris (de första dussin gånger jag nämnde det!) Eftersom hon ofta hade förlitat sig på mentala bilder som vägledning när hon bad för andra. Uppmuntrad av ledningen som profetisk såg Kris på bilderna som uppstod i hennes sinne för ledtrådar om det andliga tillståndet för den person hon bad för och vilken åtgärd som skulle följa.
Efter personligt bibelstudie och allvarlig bön började hon ifrågasätta denna metod och så småningom kassera den som en giltig praxis i tjänsten. Själva praxisen kan vara farlig och manövrera en oskyldig kristen i fel riktning. I många kulter, och tyvärr i stora delar av kyrkans pingströrelse gren har det redan skett.
Det betyder inte att alla bilder vi ser är fel. Vissa kan vara ganska korrekta ibland. Men ”vi har också ett mer säkert profetiskt ord; varför ni gör väl så att ni tar hänsyn till ett ljus som lyser på ett mörkt ställe” (2 Pet 1:19).
Guds ord är spegeln för att undersöka alla våra praxis, tankar, gärningar och önskningar. Om Gud hade lämnat något ur hans skriftliga register, skulle tomrummet tillåta alla typer av personliga tolkningar eller uppfinningar att blomstra. Det resulterande kaoset skulle lösa varje objektiv bedömning.
Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.
Kvalitetstest
Enligt Bibeln finns det tre källor till visioner – Gud, djävulen och köttet. Av dessa kan man bara lita på motiv och äkthet. När det gäller de andra andliga upplevelser som har sitt ursprung i mörkrets rike eller mänsklig sensualitet,måste det omedelbart kasseras. De är inte impotenta fantasier utan är korrupta från ordet gå och kommer snabbt leda dem vars attraktion de lyckas fånga vilse:

Så säger Herren Gud: Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha sett något! Som rävar bland ruiner är dina profeter, Israel. Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus, så att det kan bestå i striden på Herrens dag. De har haft lögnaktiga syner och falska spådomar. De säger: ’Så säger Herren’. Men Herren har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord ska gå i uppfyllelse. Var det inte falska syner ni såg och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade: ’Så säger Herren’, fastän jag inte hade talat något sådant? Därför säger Herren Gud så: Eftersom ni talar falskhet och ser lögnaktiga syner är jag emot er, säger Herren Gud.Hes 13:3–8

Jag kan inte betona detta tillräckligt – i motsats till populär villfarelse finns det inget sådant som en ofarlig falsk syn. Enbart dess bedrägliga natur räcker för att fördöma den i Guds ögon; de som lyssnar på det kommer så småningom att få sin tro på Kristus förorenad kanske även i skeppsbrott. Deltagare i ”Peoples Temple = Folk Templet” underhölls med berättelser om änglabesök och ”uppenbarelsekunskap.” Pastorn Jim Jones utnyttjade sin självutnämnda intimitet med himlen för att leda en grupp följeslagare till massmord i Guyana ”bush = busken”. 2
Tro inte att den genomsnittliga på Kristus troende är immun mot denna typ av bedrägeri. I kölvattnet av guldtänder och guldstoft mirakel som dyker upp i olika ”River = flod” församlingar över hela världen har berättelser om skådade änglafjädrar fått en del av den karismatiska kyrkan vild av jubel. En kyrka på västkusten sade att ”små vita fjädrar och guldflingor” dök upp under gudstjänsten. 3 Sådana händelser var nästa logiska steg i ett redan nedtyngt system av bedrägeri i hyper andlighet, rationaliseringar och den frenetiska strävan efter illusioner. Även om det kan finnas äkta gudomliga visioner som äger rum idag, är de mycket sällsynta och inte lämpliga att vägleda människor till det fantastiska eller samla folk som följeslagare. Jämför detta med den näst intill kultstatus som vissa förmodade siare tillhandahåller – som inte bara berättar om en mängd drömmar och visioner som motsäger den bibliska grunden utan gör sig ganska anständiga liv genom att göra det genom böcker, konferenser, speciella engagemang, etc. Det överanvända mantrat från ”Gud gör en ny sak och därför tar skrifterna inte specifikt upp det” bör förflyttas till askhögen. Varje sann himmelsk vision kan bara bekräfta det som redan finns i Skrifterna:

Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över den ene på den andres bekostnad. I Kor 4:6

Gå inte förbi det som är skrivet. Genom Skriften gör den Helige Ande upprepade gånger samma uttalande på många sätt:

Redan samma natt skickade bröderna i väg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Folket där var öppnare än de i Tessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i Skrifterna för att se om det stämde. Apg 17:10-11

Men onda människor och bedragare ska gå allt längre i sin ondska, de bedrar och är själva bedragna. Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. 2 Tim 3:13–17

En mästare i kamoflage; “Och inte undra på det, Satan själv förklär sig till en ljusets ängel. ” 2 Kor 11:14. Vi är uppmanade att pröva de saker vi ser och hör och som vi hävdar kommer från den himmelska världen: Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. I John 4:1–3
Att bekänna innebär att man håller med. Varje ande, vision, dröm, profet, erfarenhet, allt det som inte överensstämmer med uppenbarelsen av Jesus Kristus som anges i Skrifterna är inte av Gud. Vatten kan se rent ut, men såvida vi inte vet källan från vilket det dras kan vi dricka oss till vår egen ohälsa. En noggrann undersökning med ett förstoringsglas kan förråda bitar av skräp eller ännu värre organismer som strövar runt i djupet som om de drickes skulle kunna orsaka interna sjukdomar och/eller göra en person svag.
Föreslår jag att vi bär runt en förstoringsglas för att inspektera allt som kommer på vår väg? Kanske är det bara det som behövs. För länge har vi täckt våra ögon med bländare istället och accepterat ett vittnesbörd till vår nackdel helt enkelt för att personen som gav den hette Kristus och verkade uppriktig. Paulus sade att även bedrägerier i kyrkan skulle försöka överföra sig som den verkliga artikeln (2 Kor 11:3–4, 13). Vi kan döma utan att vara dömande. Perifera frågor vi kan förbise, att veta helt och hållet den enda sanningen behåller inte vilar på oss.
Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. Sådana människor är falska apostlar, oärliga arbetare förklädda till Kristi apostlar.
Men i presentationen av Kristus kan det inte finnas något spelrum. En falsk bild av Frälsaren – Hans karaktär, ord eller handlingar – kommer att leda oss bort från sanningen och därmed bort från Gud. Och så småningom är det vad varje bedräglig vision kommer att göra – ta bort vår blick från Kristi person och kräva vår uppmärksamhet och anslutning till personens personliga budskap. Jag har sett det hända eftersom den ena visionen efter den andra som förklarades i min tidigare församling förstärkte vår elitism och förde Jesus lite mer bakåt till den användarvänliga bilden vi föredrog. Med praktiskt taget ingen ansvarsskyldighet bleknar rädslan för att omdefiniera Kristi bibliskt avslöjade karaktär bit för bit tills den blir helt otydlig. Detta nuvarande tillstånd i kyrkan är bara utvecklingen av en inre rörelse som försöker skilja mellan sanning och uppenbarelse. Det sägs av populära karismatiska författare att sanningen är där Gud har varit men uppenbarelse är där han befinner sig just nu. Denna dikotomin är påhittad. Guds ord är både sanning och uppenbarelse och den tidlösa sanningen i Guds ord gäller alla heliga i alla åldrar. Återigen innebär implikationerna av denna typ av fackindelat tänkande att Skrifterna blir pinsamt dåligt när det gäller att utrusta de heliga för livet i dagens värld. Running after other gods, ancient Israel attained to this spiritual bankruptcy on a regular basis. But we can take heart, for their failures can be our lessons: Det som borde skämma oss som troende är den totala åsidosättandet av det enda synliga, objektiva, säkra, skriftliga Gudsordet. I vår galna strävan efter att omfamna den nya saken har vi kört förbi den enda säkra tillflyktsorten, Guds löften, som kan hindra oss från att falla ner från en omöjligt brant klippa. Jag kan vittna om de trasiga liv och den tomma andlighet som återstår när den första höjden försvinner. Vi hade församlingsmedlemmar regelbundet spenderade sina pengar för att sväva iväg till än den ena än den andra profetiska konferensen. De var tvungna att hålla jämna steg med Guds senaste drag och föra tillbaka det med dem till det nya förbundet. I löpandet efter andra gudar uppnådde antika Israel regelbundet denna andliga konkurs. Men vi kan ta varning för deras misslyckanden kan vara våra lektioner:

Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger. Rom 15:4

För de tidigare siarna som är villiga att svälja en stor hjälp av ödmjuk paj finns det helt klart hopp. För de som är villiga att omvända sig kommer vår Herrens nåd att leda förbi alla själfulla och narcissistiska uppenbarelser och hjälpa oss att gå i ödmjukhet och den enkla friheten hos Kristus Jesus.
För övrigt kan vägen bara leda längre in i bedrägeri och förvirring om man beblandar sig själv med varje ny uppenbarelse som läggs till, dras från eller motsäger Skriften.

Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn: ”Jag har haft en dröm, jag har haft en dröm!” Hur länge? Vad har profeterna i hjärtat, lögnprofeterna som profeterar sina egna hjärtans bedrägeri? Jer 23:25-27


Slutnoteringar och källförteckning
 
1. Ray Yungen, A Time of Departing (Eureka, MT: Lighthouse Trails Publishing, 2nd edition, 2006), p. 34.
2. In 1978, cult leader Jim Jones  lead over 900 followers in a mass suicide in northern Guyana.
3. Mary Owen “Oregon Church Says Gold Dust, Feathers Fell During Meetings” (Charisma magazine, September 2000,
http://www.charismamag.com/index.php/component/content/article/248-people-events/517-oregon-church-says-gold-dust-feathers-fell-during-meetings).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s