Det Enkla Evangeliet Avslöjar det Falska!

(Ett inlägg jag skrev i FB-Gruppen Kristna Villoläror 15 Maj 2018.)
Några irriterade röster höjdes när vi så snabbt avfärdade vissa läror som falska läror och vissa \”profeter\” som falska profeter, med argumentet: \”Ni kan inte så enkelt avfärda allt som falskt?\” Självklart är inte allt falskt, och några predikanter är uppriktiga i sina hjärtan, men har anammat en felaktig lära som måste tåla granskas i ljuset av Guds ord. Paulus säger: De bedrar och blir själva bedragna, vilket visar att det kommer in genom bedrägeri och förleder människor. Även uppriktiga troende kan bli bedragna, ja även de utvalda kan bli bedragna säger Jesus i Matt. 24:24. Vad har vi för kriterier när vi bedömer en lära eller en predikant?

Till er som inte riktigt förstått hur vi så ”enkelt” kan avslöja falska lärare, vill jag dela med er det enkla evangeliet. För om man förstår det enkla evangeliet är det lätt att avslöja det falska.

Det enkla evangeliet!

Moderna kristna är inte villiga att lida smälek för Kristi kors utan letar andra vägar att föra ut budskapet. Därigenom att vi inte vill stöta oss med människor blir vi sökarvänliga och skriver om det kristna budskapet. Resultatet är att Kristi kors mister sin kraft och församlingen sin sälta.

1 Kor. 1:17-18 För Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium, inte med visdom i ord, för att Kristi kors inte skulle vara förgäves. För talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som är frälsta är det Guds kraft.”

 1 Kor. 1:22-23 För judar begär ju ett tecken och greker söker efter visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för grekerna en dårskap, men för dem som är kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus, Guds kraft och Guds visdom.

I en genomgång av Skrifterna kan vi förstå vad som behövs predikas för människor, och varför det ska predikas för människor. Vi måste förlåtas och renas från synd och orättfärdighet! \”Den vägen\” är till för dem som har omvänt sig.

Jesaja säger i Jes. 35:8 ”En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas \’den heliga vägen\’. Ingen oren skall färdas på den, MEN DEN ÄR TILL FÖR DEM. De som vandrar på den vägen skall inte gå vilse, även om de är dårar.”

Jes. 52:7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning (Det hebreiska ordet är Yeshuah och betyder Frälsning. Hur ljuvliga är inte fotstegen av dem som kommer och predikar Jesus?) och säger till Sion: \”Din Gud är konung!\”

I Matt. 1:21 säger ängeln varför han ska heta Jesus: ”…för han ska frälsa sitt folk från deras synder.”

I Mark. 1:15 börjar Jesus sin tjänst med att säga: ”Tiden är fullbordad, och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium.”

I Matt. 16:21 står det: ”Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar, att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda, och bli DÖDAD och PÅ TREDJE DAGEN UPPSTÅ IGEN.”

I Matt. 17:22-23 fortsätter Jesus att predika korset för lärjungarna: ”Människosonen ska bli utlämnad i människors händer, och de ska döda honom, men på tredje dagen ska han uppstå igen….”

I Matt. 20:17-18 säger han samma sak: ”Se, vi går upp till Jerusalem, och Människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda, och de ska döma honom till döden, och de ska utlämna honom åt hedningarna till att hånas och gisslas och korsfästas. Men på tredje dagen ska han uppstå igen.\”

I Joh. 12:27 säger Jesus när han var på väg till Jerusalem och visste att korset väntade honom: ”Nu är min själ bedrövad, och vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund? Nej, JUST DÄRFÖR har jag kommit till denna stund.”

I Luk. 24:5-7, efter uppståndelsen visar sig två änglar för några kvinnor och också nu blir evangeliet predikat: ”Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, utan är uppstånden. Kom ihåg vad han sa till er, medan han ännu var i Galileen. Han sa: Människosonen måste bli utlämnad i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen.”

Man kan undra varför Jesus frågar Emmaus-vandrarna vad som hänt eftersom de var så bedrövade. Men jag kan tänka mig att det var för att han ville de skulle predika evangeliet. Vad säger Luk. 24:19-24 ”Och han frågade dem: Vad? Då sa de till honom: Det som har hänt med Jesus, som var en man från Nasaret, en profet, mäktig i gärning och ord inför Gud och allt folket. Och hur översteprästerna och våra rådsmedlemmar utlämnade honom till att dömas till döden och korsfäste honom. Men vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Och till allt detta kommer, att i dag är det den tredje dagen sedan detta hände. Och dessutom, några av våra kvinnor, som kom tidigt på morgonen till graven, har gjort oss uppskakade. När de inte fanns hans kropp, kom de och sa att de också hade sett en syn av änglar, som sa att han lever. Och några av dem som var med oss gick till graven och fann det vara så som kvinnorna hade sagt, men honom såg de inte.”

Jesus lyssnade till deras predikan, som faktiskt tog upp alla viktiga bitar i evangeliet: Jesu namn, hans död på korset, hans uppståndelse på tredje dagen, men de hade inte själva förstått budskapet. Jesus svarade dem: ”O, ni oförståndiga, så tröga ni är av hjärtat till att tro på allt det som profeterna har sagt! Måste inte Kristus lida detta och så gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem det som gällde honom i alla Skrifterna.”(Luk. 24:25-27).

Det är sorgligt att se församlingarna fokusera på allt oväsentligt, allt annat än evangeliet. Jag bedrövas också att se den okunskap många visar genom fina ord som ”missionsbefallningen”, och ”predika evangeliet”.

Med en viss ironi måste jag säga, det var ju tur för oss som har så olika inriktningar att Jesus gav en missionsbefallning till de karismatiska och en till de evangeliska, så vi kan fortsätta föra ut våra olika evangelium.

Matt. 28:18-20 är ”Missionsbefallningen” för de evangeliska och Mark. 16:15-20 för de karismatiska. Okunskapen visar sig i att vi inte inser att missionsbefallningarna i Matteus och Markus inte säger vad evangeliet ÄR. Är det Matteus, Markus, Lukas eller Johannes evangelium vi ska predika? Vad är evangeliet? 

Hur har vi kommit så på avvägar att vi inte förstår att Matt. 28:18-29, Mark. 16:15-20 och Luk. 24:46-48 ÄR Jesu fulla missionsbefallning? Skulle Jesus ge oss motstridande befallningar som om han ville underblåsa oenigheten i kristenheten? Nej!

Så här har jag sammanställt missionsbefallningen i de synoptiska evangelierna.

(Matt. 28:18) Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Mig är given all makt i himlen och på jorden.

(Mark. 16:15) Och han sa till dem: Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen.

(Luk. 24:46-48) Och han sa till dem: Så står det skrivet, och därför var det nödvändigt att Kristus skulle lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Och ni är vittnen till detta.

(Mark. 16:16-18) Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Och dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala med nya tungor, de ska ta upp ormar och om de dricker något dödligt, ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska.

(Matt. 28:19-20) Gå därför ut och lär alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Lär dem att hålla allt det jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Amen.

(Mark. 16:19-20) Därefter, sedan Herren hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade, och Herren verkade med dem och bekräftade Ordet genom de tecken som åtföljde det. Amen.

Hur behöver vi reagera på det?

Matt. 10:34-39 Ni ska inte tänka att jag har kommit för att sända fred på jorden. jag har inte kommit för att sända fred, utan svärd. För jag har kommit för att skilja en man från sin far, och en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, så att man får sina egna till fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Och den som inte TAR SITT KORS PÅ SIG och följer mig, han är mig inte värdig. Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull ska finna det.

Matt. 16:24 Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. för den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, ska finna det.

Mark. 8:34-38 Sedan kallade han till sig folket tillsammans med sina lärjungar och sa till dem: Den som vill bli min efterföljare, han måste förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. För vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Men den som skäms för mig och mina ord, i detta horiska och syndiga släkte, för honom ska också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna

Detta är vår reaktion på evangeliet i ett nötskal, det enkla, och kommer någon och puffar upp dig och ditt köttsliga sinne, eller kommer någon och predikar en annan Jesus, ett annat evangelium i en annan ande (2 Kor. 11:4), då vare han förbannad! (Gal 1:8 + 9).

Upplever du att det är svårt att avslöja det falska, lägg då ner ditt eget liv inför Jesu fötter dagligen och överlämna dig själv helt och fullt i Hans händer, för han har sagt: Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. (Ps. 32:8).

För om du tar ut bjälken ur ditt eget öga (gör upp med synden i ditt eget liv) så kan du se så tydligt att du kan ta ut flisan ur din broders öga, för flisan SKA UT!

Gud välsigne er.

2 reaktioner på ”Det Enkla Evangeliet Avslöjar det Falska!

  1. Återger ett svar som jag gett till en hälsning som jag fått på min blogg. Frågan jag fick: \”Hur ska man någonsin veta vad som är rätt lära när alla har sin egen sanning…börjar tröttna på kristendom…men inte på Jesus. Seriöst, det kan alltså handla om demoner som visar sin kraft när man ber i Jesu namn….? Känns typ omöjligt att veta den kristna sanna läran…Alltså jag vet inte om jag gillar TLR…men du har ju också en agenda…det har väl alla jag menar är du sanningsbärare nu? Är du Paulus?\”___________________________________________HaFo svar: Jag är inte Paulus och det är Bibeln som är sanningsbärare om vem Jesus är och har gjort, så det är inte alls omöjligt att \”veta den kristna sanna läran\”. Ja, det kan vara demoniska makter som ger sig tillkänna i den stund som man tror på och bekänner en annan Jesus än Bibelns Jesus och bakom vilken står en annan ande och därmed ett annnat evangelium. Bra att Du \”inte tröttnat på Jesus\”. Men se då till att det är rätt Jesus som Du inte tröttnat på BIBELNS JESUS!Är Du verkligen allvarligt intresserad så ta del av dessa länkar som i stort sett uteslutande handlar om vem Jesus är och har gjort utifrån Bibeln:https://hafosfunderingar.wordpress.com/2017/12/19/kort-0m-gud-och-kristus/http://tre-skrivare.se/hf/enheten-enligt-johannes.htmlhttps://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/11/26/hall-fast-det-du-har-sa-att-ingen-tager-din-krona/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/11/13/aterger-centrala-fragor-av-jon-are-pedersen-kring-kristen-tro/Vad som är falskt är alltså en förvanskning av vem Jesus är och har gjort. När man så visar på det falska så får man ofta som respons att \”man ska inte döma\”. Men det handlar ju inte om att döma utan om att följa Guds Ord om att avslöja det falska: \”avslöjen dem fastmer\”.https://hafosfunderingar.wordpress.com/2020/06/01/en-villolarare-skall-du-visa-ifran-dig-sedan-du-varnat-honom/

    Gilla

  2. Klart man blir sliten av alla olika inriktningar inom kristendomen, men de olika inriktningarna beror mest på att man inte förstått grunderna i den kristna tron. Det gör att en människa börjar vandra vilse och söker sig till andra \”lösningar\” och börjar blanda in profana saker i sin predikan. Nästa generation tar då steget vidare från det och så går det utför till slut. Det är därför vi måste varna och upplysa om grunderna och det sanna evangeliet som Anden har uppenbarat det för oss. Och när vi varnar är det inte vi utan Jesus själv, för det är ju Hans ord vi visar på. Därför bör denne person ta reda på vad Jesus egentligen säger, för annars är det inte kristendomen han/hon tröttnat på, utan då är det Jesus själv.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s