Studie om änglasyner genom Apostlagärningarna!

Om vi jämför dagens ”profetsyner” med Apostlagärningarnas märker vi en tydlig skillnad mellan dagens \”profeter\” och Bibelns. Jag börjar med dagens \”profeter\” och tar sedan upp Bibelns berättelser, så får du jämföra och märka skillnaden.

T.ex. om vi tar Todd Bentleys kvinna Jessa Bentley så berättar hon i en video om hur hon pratar med den avdöde Oral Roberts och ser dansande elefanter (som förutsäger väckelse) och jämför med de syner och uppenbarelser i Apostlagärningarna. förstår vi att något är allvarligt fel.

Vi kan ta Heidi Baker och hennes ”visioner” av kungakronor som flyttas, olja som droppar ur händerna på församlingen hon talar till, visioner som inte har någon nytta i någons liv. Jeremia pratar om dessa profeter som profeterar välgång, härlighet och framgång för människor med oomvända hjärtan, hårda hjärtan, sådana som föraktar Herren.

Sen har vi de som vittnar om hur Jesus kliver in när som helst, morgon, middag, kväll och natt, för att ge någon flummig uppenbarelse som inte stämmer överens med det skrivna Ordet. De verkar ha ett ”stort företräde” framför oss ”vanliga” kristna. De ser Jesus titt som tätt, rycks upp till himlen för promenader med Gud, och pratar med avdöda släktingar eller kristna. Om man kan sin Bibel ser man direkt att detta är falska profeter och de profeterar sina hjärtans falska uppenbarelser och inte ord som kommer ur Herrens mun!

Jer. 23:16-17 Så säger HERREN Sebaot: Lyssna inte på orden från de profeter som profeterar för er, ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar de, inte vad som kommer från HERRENS mun. Om och om igen säger de till dem som föraktar mig: \” HERREN har sagt: Det skall gå er väl.\” Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de: \”Ingen olycka skall drabba er.\”

Vi börjar med genomgången och lägg märke till att inga syner, uppenbarelser eller tilltal kommer för att bygga upp apostlarnas köttsliga sinne eller är ”privata” tilltal utan de är avgörande för församlingens upprättelse och uppbyggelse. Det är heller inte så att änglar visar sig medan de sitter i sin fåtölj eller under ett ett trevligt möte. Däremot kommer synerna och uppenbarelserna mitt under svår förföljelse och hot. De sitter i fängelse, svävar i livsfara, de kommer under förföljelse och alltid som svar på den gudsfruktan och sanning som fanns i dem. Aldrig kom Jesus till dem när de myste framför brasan. De kunde inte heller bestämma när Jesus skulle visa sig, eller när en ängel kom för att hjälpa dem.

Apg. 5:19-20 Men en Herrens ängel öppnade om natten fängelsets portar och förde ut dem och sa: Gå och ställ er i templet och tala till folket alla de ord som hör till detta livet. SRB16.

Kommentar: Petrus och Johannes fängslades av fariseerna och saducéerna då de såg att apostlarna predikade evangeliet och många blev botade. De ville hindra dem från att fortsätta. Dagen efter skulle de ställas inför Stora rådet. Ängeln öppnar fängelsets portar.

Apg. 7:55-56 Men han, fylld av den Helige Ande, såg in i himlen och fick se Guds härlighet och Jesus stå på Guds högra sida, och han sa: Se, jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida. SRB16.

Kommentar: Stefanus hade precis predikat en stark predikan mot Israels hårda hjärtan och trolöshet mot Gud. Fariseerna dödade honom i vansinne.

Apg. 8:26 Men en Herrens ängel talade till Filippus och sa: Stå upp och gå söderut på den vägen som leder från Jerusalem till Gasa. Den är öde. SRB16.

Kommentar: Ängeln säger åt Filippus att ställa sig vid en öde väg och det kom en viktig person, den etiopiska finansministern kom den vägen.

Apg. 8:29 Då sa Anden till Filippus: Gå fram och håll dig intill denna vagn. SRB16.

Kommentar: Filippus hörde då vad hovmannen läste och kunde börja predika evangeliet utifrån den texten.

Apg. 8:39-40 När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer, utan fortsatte glad sin resa. SRB16.

Kommentar: Filippus behövdes på annat håll, och Hjälparen tog honom dit han skulle. Han hade ju lytt Herren och gått ut till en öde väg, där ingen vanligen färdades. Detta hör till ovanligheterna även i Bibeln, att någon förflyttas på det viset.

Apg. 9:3-6 Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, så strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då sa han: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den du förföljer, det är svårt för dig att spjärna mot udden. Både skälvande och med förvåning sa han: Herre, vad vill du att jag ska göra? Då sa Herren till honom: Stå upp och gå in i staden, så ska det bli sagt till dig vad du måste göra. SRB16.

Kommentar: Paulus var viktig för evangeliets framgång, samtidigt som Jesus fick stopp på en persons förföljelse av församlingen så fick han tidernas största apostel som skulle sprida evangeliet i hela världen. En väldigt viktig händelse i evangeliets och församlingens historia.

Apg. 9:10-16 Och i Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Och till honom sa Herren i en syn: Ananias! Och han svarade: Se, här är jag, Herre. Då sa Herren till honom: Stå upp och gå till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus från Tarsus, för se, han ber. Och han har i en syn sett en man som heter Ananias komma in och lägga sin hand på honom för att han ska få sin syn igen. Då svarade Ananias: Herre, jag har av många hört om den mannen, hur mycket ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och här har han nu med sig fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: Gå, för han är ett utvalt redskap åt mig till att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och Israels barn. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. SRB16.

Kommentar: En okänd lärjunge får ett stort uppdrag av Herren och det visar hur de levde i trons lydnad. Det var också viktigt för Paulus att Jesus gav honom bekräftelse på vad han hört Herren säga. Ananias fick uppenbarelsen att Paulus skulle lida mycket, och stå framför kungar och hedningar och även Israels barn och vittna om den uppståndne Kristus.

Apg. 10:3-6 Omkring nionde timmen på dagen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Kornelius! Och då han fick se honom blev han förskräckt och sa: Vad är det, Herre? Då sa han till honom: Dina böner och dina gåvor har stigit upp och har blivit ihågkomna inför Gud. Så sänd nu några män till Joppe för att hämta Simon, som kallas Petrus. Han gästar hos en viss Simon, en garvare, som har ett hus vid havet. Han ska säga till dig vad du ska göra. SRB16.

Kommentar: Guds ängel uppenbarar sig för den första hednakristna personen och ger konkreta detaljer i vem han ska leta upp och var han finns. Ett löfte till Abraham skulle uppfyllas, och som var bekräftat genom profeterna, att Kristus skulle sättas till ett ljus också för hednafolken. Och att till hans namn ska hednafolken sätta sin förtröstan.

Apg. 10:11-16 Och han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner till honom. Den var hopbunden i alla fyra hörnen och sänktes ner till jorden. I den fanns alla slags fyrfota djur på jorden och vilddjur och krälande djur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: Stå upp Petrus, slakta och ät. Då sa Petrus: Nej, nej, Herre, för jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då talade rösten på nytt för andra gången till honom: Vad Gud har gjort rent ska du inte kalla orent. Och detta skedde tre gången, sedan togs duken upp till himlen igen. SRB16.

Kommentar: Runt samma tid som Paulus blir kallad talar Jesus till Petrus, den främste i församlingen, om hedningarnas upptagande i den sanna vinstocken. Det var han som först fick lära sig att inte förkasta hedningarna utan uppta dem som bröder. Viktigt för Paulus senare resa till Jerusalem.

Apg. 10:19-20 Medan Petrus tänkte på synen, sa Anden till honom: Se, tre män söker dig. Stå därför upp och gå ner och följ med dem utan att tveka, för jag har sänt dem. SRB16.

Kommentar: Anden ger Petrus förklaringen till synen han nyss hade.

Apg. 12:7-10 Och se, då stod en Herrens ängel där och ett ljussken lyste i rummet. Och han stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: Stå genast Upp. då föll kedjorna från hans händer. Och ängeln sa till honom: Spänn på dig ditt bälte och ta på dig dina sandaler, och han gjorde så. Och han sa till honom: Ta på dig manteln och följ mig. Så gick Petrus ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt, utan trodde att han såg en syn. Och sedan de hade gått genom första och andra vakten, kom de till järnporten som ledde ut till staden. Den öppnade sig för dem av sig själv, och när de kom ut gick de en gata fram och i detsamma försvann ängeln ifrån honom. SRB16.

Kommentar: Petrus skulle avrättas dagen efter men det var inte Herrens plan. Petrus hade mycket kvar att göra för evangeliet och sände därför sin ängel för att föra ut honom i frihet.

Apg. 13:2 När dessa gjorde tjänst inför Herren och fastade, sa den Helige Ande: Avskilj åt mig både Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. SRB16.

Kommentar: Här talar den Helige Ande om att avskilja två apostlar för tjänst. Det var några år efter Paulus omvändelse och äntligen bekräftade Anden den kallelse Paulus visste han fått. Detta ska vara vanligt bland oss.

Apg. 13:4 Så efter att dessa hade blivit utsända av den Helige Ande kom de ner till Seleucia och seglade därifrån till Cypern. SRB16.

Apg. 16:6 När de hade rest genom Frygien och det galatiska landet, blev de hindrade av den Helige Ande att predika Ordet i Asien. SRB16.

Apg. 16:7 Efter att de hade kommit fram till Mysien försökte de ta vägen till Bitynien, men Anden tillät dem det inte. SRB16.

Apg. 16:9 Och på natten såg Paulus en syn: En man från Makedonien stod där och bad honom och sa: Kom över till Makedonien och hjälp oss. SRB16.

Kommentar: Paulus lydde Anden men förstod nog säkert inte varför. Det är först här han får förklaringen till det, genom en syn. Anden ville inte de skulle gå till Frygien och Mysien utan de skulle till Makedonien. Det här borde vara vardag för oss.

Apg. 16:26 Då kom plötsligt en kraftig jordbävning, så att fängelset skakades i sina grundvalar. Och i detsamma öppnades alla dörrarna, och allas bojor blev lösta. SRB16.

Kommentar: Paulus och Silas blir släpade till stadens torg därför att de hade kastat ut den spådomsanden ur flickan i Filippi. Detta retade upp folket och de blev piskade och slagna och kastat i den innersta fängelsehålan.

Apg. 18:9-10 Då sa Herren till Paulus i en syn om natten: Frukta inte utan tala, och tig inte. För jag är med dig och ingen ska angripa dig för att skada dig, för jag har mycket folk i denna stad. SRB16.

Kommentar: Herren uppenbarar sig för Paulus när han var i Korint. Han ville att Paulus skulle stanna kvar där för att grunda församlingen: ”För jag har mycket folk i denna stad.” Och vi har i dag två viktiga brev från Paulus till församlingen i Korint som resultat av hans lydnad.

Apg. 20:22-23 Och se, bunden i Anden går jag nu till Jerusalem, och vet inte vad som där ska hända mig, utom det att den Helige Ande i alla städer vittnar och säger, att bojor och lidande väntar mig. SRB16.

Apg. 21:4 Och efter att vi hade funnit lärjungar där, stannade vi hos dem i sju dagar. Genom Anden sa de till Paulus att han inte skulle fara upp till Jerusalem. SRB16.

Kommentar:

Apg. 21:10-11 Och medan vi dröjde kvar där i flera dagar, kom en profet vid namn Agabus ner från Judeen. Då han hade kommit till oss, tog han Paulus bälte och band om sina händer och fötter och sa: Så säger den Helige Ande: Den man som äger detta bälte ska judarna binda så här i Jerusalem och utlämna honom i hedningarnas händer.

Kommentar: den Helige Ande vittnar om svårigheter och lidande för Paulus, och genom det prövas Paulus trofasthet och lydnad. Prövningen bestod i att Paulus fått instruktioner om att åka till Jerusalem genom den Helige Ande, och den Helige Ande ville att han skulle veta vad han gick in i. Vi känner igen detta från 1 Kung. 13:21-22 ”Han ropade ut till gudsmannen som hade kommit från Juda: \’Så säger HERREN: Därför att du varit upprorisk mot HERRENS ord och inte lytt den befallning som HERREN, din Gud, har givit dig, utan vänt tillbaka och ätit och druckit på den plats där han hade förbjudit dig att äta och dricka, därför skall din döda kropp inte komma i dina fäders grav.\’” Paulus kände mycket väl till hur Gud prövade den unga profeten genom att sända den gamla profeten i hans väg. På samma sätt prövade Gud Paulus\’ lydnad genom att skicka profeten Agabus. Gud prövar oss dagligen.

Apg. 22:17-21 Men när jag hade kommit tillbaka till Jerusalem, hände det medan jag bad i templet, att jag kom i hänryckning och såg honom, och han sa till mig: Skynda dig och lämna genast Jerusalem, för de kommer inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. Och jag sa: Herre, de vet att det var jag som lät fängsla och i synagogorna piska dem som trodde på dig. Och när din martyr Stefanus blod blev utgjutet, var också jag med och samtyckte till hans död och vaktade kläderna åt dem som dödade honom. Då svarade han mig: Gå, för jag ska sända dig långt bort till hedningarna. SRB16.

Kommentar: Här uppenbarar sig Jesus för Paulus för att varna honom. Agabus profetiska tilltal, om att Paulus skulle utlämnas i hedningarnas händer, bekräftas av Herren själv.

Apg. 23:11 Och följande natt kom Herren till honom och sa: Var vid gott mod, Paulus. För som du har vittnat om mig i Jerusalem, så måste du också vittna i Rom. SRB16.

Kommentar: Här ser vi Jesus bekräfta Paulus resa till Rom. Och han kommer senare att vädja till kejsaren.

Apg. 27:22-24 Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. För inte ett enda liv ska gå förlorat bland er, utan endast skeppet. För i natt stod en ängel från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar, bredvid mig och sa: Frukta inte, Paulus, du ska stå inför kejsaren, och se, alla som seglar med dig har Gud skänkt dig.

Kommentar: Det var en resa med fara för livet, och Herrens ängel uppenbara sig för att berätta att de skulle överleva och inte dö.

Summering: Genom hela Apostlagärningarna läser vi hur, när och varför Jesus eller en ängel uppenbarade sig för lärjungarna, varför den Helige Ande sände profeten Agabus. Det var vid varje viktig korsning där evangeliet skulle utbreda sig, när det var fara för liv, när någon ville hindra Guds verk, som apostlarna och den första församlingen fick änglasyner och Herren på besök, och inte som dagens falska profeter som titt som tätt stöter på Herren eller någon ängel, som åker på astralresor till himlen på eget bevåg och vilja.

Låt Ordet få plats i ditt hjärta, så du inte blir bedragen, för det vi ser i dag stämmer inte med hur Gud uppenbarade sig i det skrivna Ordet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s