Ginõskõ och Eidõ

 

Ginõskõ [G1097]

Mat_1:25  AndG2532knewG1097herG846notG3756tillG2193she had brought forthG5088herG848firstbornG4416son:G5207andG2532he calledG2564hisG846nameG3686JESUS.G2424

Matt. 1:25 men rördeG1097henne inte, förrän hon hade fött sin Son, den förstfödde*, och han gav honom namnet Jesus.

Mat_6:3  ButG1161when thouG4675doestG4160alms,G1654let notG3361thyG4675left handG710knowG1097whatG5101thyG4675right handG1188doeth:G4160

Matt. 6:3 Men när du ger en gåva, så låt inte din vänstra hand vetaG1097vad den högra gör,

Mat_7:23  AndG2532thenG5119will I professG3670unto them,G846I neverG3763knewG1097you:G5209departG672fromG575me,G1700ye that workG2038iniquity.G458

Matt. 7:23 Men då ska jag säga dem som det är: Jag har aldrig käntG1097er. Gå bort ifrån mig, ni lagbrytare.

Mat_9:30  AndG2532theirG846eyesG3788were opened;G455andG2532JesusG2424straitly chargedG1690them,G846saying,G3004SeeG3708that no manG3367knowG1097it.

Matt. 9:30 Och deras ögon öppnades, och Jesus sa till dem strängt: Se till, att ingen får vetaG1097detta.

Mat_10:26  FearG5399themG846notG3361therefore:G3767forG1063there isG2076nothingG3762covered,G2572thatG3739shall notG3756be revealed;G601andG2532hid,G2927thatG3739shall notG3756be known.G1097

Matt. 10:26 Frukta därför inte för dem. För inget är dolt som inte ska bli uppenbarat, eller gömt som inte ska bli käntG1097.

Mat_12:7  ButG1161ifG1487ye had knownG1097whatG5101this meaneth,G2076I willG2309have mercy,G1656andG2532notG3756sacrifice,G2378ye would notG3756have condemnedG2613theG3588guiltless.G338

Matt. 12:7 Men hade ni vetatG1097vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer, då hade ni inte dömt de oskyldiga.

Mat_12:15  ButG1161when JesusG2424knewG1097it, he withdrewG402himself from thence:G1564andG2532greatG4183multitudesG3793followedG190him,G846andG2532he healedG2323themG846all;G3956

Matt. 12:15 Men Jesus vissteG1097det och drog sig därifrån. Och en stor folkskara följde honom, och han botade dem alla.

Mat_12:33  EitherG2228makeG4160theG3588treeG1186good,G2570andG2532hisG846fruitG2590good;G2570or elseG2228makeG4160theG3588treeG1186corrupt,G4550andG2532hisG846fruitG2590corrupt:G4550forG1063theG3588treeG1186is knownG1097byG1537his fruit.G2590

Matt. 12:33 Antingen bedöm trädet gott och dess frukt god eller bedöm trädet dåligt och dess frukt dålig. För av frukten kännerG1097man trädet.

Mat_13:11  (G1161)HeG3588answeredG611and saidG2036unto them,G846BecauseG3754it is givenG1325unto youG5213to knowG1097theG3588mysteriesG3466of theG3588kingdomG932of heaven,G3772butG1161to themG1565it is notG3756given.G1325

Matt. 13:11 Han svarade dem och sa: Därför att det har blivit givet åt er att få vetaG1097himmelrikets hemligheter*, men åt dem är det inte givet.

Mat_16:3  AndG2532in the morning,G4404It will be foul weatherG5494to day:G4594forG1063theG3588skyG3772is redG4449andG2532lowring.G4768O yehypocrites,G5273ye canG1097discernG1252theG3588(G3303)faceG4383of theG3588sky;G3772butG1161canG1410ye notG3756discern theG3588signsG4592of theG3588times?G2540

Matt. 16:3 och på morgonen: Det blir oväder i dag, för himlen är röd och mulen. Ni hycklare*! Ni förstårG1097visserligen att tyda himlens utseende, men tidernas tecken kan ni inte tyda.

Mat_16:8  Which whenG1161JesusG2424perceived,G1097he saidG2036unto them,G846O ye of little faith,G3640whyG5101reasonG1260ye amongG1722yourselves,G1438becauseG3754ye have broughtG2983noG3756bread?G740

Matt. 16:8 Jesus som vissteG1097det sa då till dem: Ni klentrogna, varför samtalar ni med varandra om att ni inte har tagit bröd med er?

Mat_21:45  AndG2532when theG3588chief priestsG749andG2532PhariseesG5330had heardG191hisG846parables,G3850they perceivedG1097thatG3754he spakeG3004ofG4012them.G846

Matt. 21:45 Och när översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser, förstodG1097de att han talade om dem.

Mat_22:18  ButG1161JesusG2424perceivedG1097theirG846wickedness,G4189and said,G2036WhyG5101temptG3985ye me,G3165ye hypocrites?G5273

Matt. 22:18 Men Jesus märkteG1097deras ondska och sa: Varför vill ni sätta mig på prov, ni hycklare?

Mat_24:32  NowG1161learnG3129a parableG3850ofG575theG3588fig tree;G4808WhenG3752hisG846branchG2798isG1096yetG2235tender,G527andG2532putteth forthG1631leaves,G5444ye knowG1097thatG3754summerG2330is nigh:G1451

Matt. 24:32 Lär nu en liknelse från fikonträdet: När dess kvistar blir mjuka och löven börjar spricka ut, så vetG1097ni att sommaren är nära.

Mat_24:33  SoG3779likewiseG2532ye,G5210whenG3752ye shall seeG1492allG3956these things,G5023knowG1097thatG3754it isG2076near,G1451even atG1909the doors.G2374

Matt. 24:33 Likaså när ni ser allt detta, så vetG1097att det är nära och står för dörren.

Mat_24:39  AndG2532knewG1097notG3756untilG2193theG3588floodG2627came,G2064andG2532took them all away;G142G537soG3779shall alsoG2532theG3588comingG3952of theG3588SonG5207of manG444be.G2071

Matt. 24:39 och de vissteG1097ingenting, förrän floden kom och tog bort alla. Så ska också* Människosonens återkomst** vara.

Mat_24:43  ButG1161knowG1097this,G1565thatG3754ifG1487theG3588goodman of the houseG3617had knownG1492in whatG4169watchG5438theG3588thiefG2812would come,G2064he would have watched,G1127G302andG2532would notG3756have sufferedG1439G302hisG848houseG3614to be broken up.G1358

Matt. 24:43 Men det ska ni vetaG1097att om husägaren vissteG1492vid vilken tid på natten tjuven skulle komma, så hade han vakat och inte tillåtit att någon bröt sig in i hans hus.

Mat_24:50  TheG3588lordG2962of thatG1565servantG1401shall comeG2240inG1722a dayG2250whenG3739he lookethG4328notG3756for him,andG2532inG1722an hourG5610thatG3739he is notG3756awareG1097of,

Matt. 24:50 då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar honom, och i en stund han inte vetG1097om,

Mat_25:24  ThenG1161he which had receivedG2983theG3588oneG1520talentG5007came(G2532)G4334and said,G2036Lord,G2962I knewG1097theeG4571thatG3754thou artG1488an hardG4642man,G444reapingG2325whereG3699thou hast notG3756sown,G4687andG2532gatheringG4863whereG3606thou hast notG3756strawed:G1287

Matt. 25:24 Sedan kom också den fram, som hade fått en talent, och sa: Herre, jag vissteG1097att du är en sträng man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut.

Mat_26:10  WhenG1161JesusG2424understoodG1097it, he saidG2036unto them,G846WhyG5101troubleG3930G2873ye theG3588woman?G1135forG1063she hath wroughtG2038a goodG2570workG2041uponG1519me.G1691

Matt. 26:10 Men Jesus vissteG1097om det och sa till dem: Varför oroar ni kvinnan? För en god gärning har hon gjort mot mig.

Mar_4:11  AndG2532he saidG3004unto them,G846Unto youG5213it is givenG1325to knowG1097theG3588mysteryG3466of theG3588kingdomG932of God:G2316butG1161unto themG1565thatG3588are without,G1854all thesethingsG3956are doneG1096inG1722parables:G3850

Mark. 4:11 Och han sa till dem: Åt er är det givet att få vetaG1097* Guds rikes hemlighet. Men de som är utanför får allt i liknelser,

Mar_4:13  AndG2532he saidG3004unto them,G846KnowG1492ye notG3756thisG5026parable?G3850andG2532howG4459then will ye knowG1097allG3956parables?G3850

Mark. 4:13 Sedan sa han till dem: FörstårG1492ni inte denna liknelse? Hur ska ni då kunna förståG1097alla liknelserna?

Mar_5:29  AndG2532straightwayG2112theG3588fountainG4077of herG846bloodG129was dried up;G3583andG2532she feltG1097in her bodyG4983thatG3754she was healedG2390ofG575that plague.G3148

Mark. 5:29 Och genast stannade blodflödet och hon kändeG1097i sin kropp att hon var botad från sin plåga.

Mar_5:43  AndG2532he chargedG1291themG846straitlyG4183thatG2443no manG3367should knowG1097it;G5124andG2532commandedG2036that something should be givenG1325herG846to eat.G5315

Mark. 5:43 Men han befallde dem strängt att ingen skulle få vetaG1097detta och sa åt dem att ge henne något att äta.

Mar_6:38  (G1161)HeG3588saithG3004unto them,G846How manyG4214loavesG740haveG2192ye? goG5217andG2532see.G1492AndG2532when they knew,G1097they say,G3004Five,G4002andG2532twoG1417fishes.G2486

Mark. 6:38 Då sa han till dem: Hur många bröd har ni? Gå och se efter. Och de tog redaG1097på det och sa: Fem, och två fiskar.

Mar_7:24  AndG2532from thenceG1564he arose,G450and wentG565intoG1519theG3588bordersG3181of TyreG5184andG2532Sidon,G4605andG2532enteredG1525intoG1519an house,G3614and wouldG2309have no manG3762knowG1097it: butG2532he couldG1410notG3756be hid.G2990

Mark. 7:24 Sedan reste han sig upp och gick därifrån till Tyrus och Sidons* område, och gick in i ett hus och ville inte att någon skulle få vetaG1097det.

Mar_8:17  AndG2532when JesusG2424knewG1097it, he saithG3004unto them,G846WhyG5101reasonG1260ye, becauseG3754ye haveG2192noG3756bread?G740perceiveG3539ye not yet,G3768neitherG3761understand?G4920haveG2192ye yourG5216heartG2588yetG2089hardened?G4456

Mark. 8:17 Då Jesus* märkteG1097detta, sa han till dem: Varför talar ni om att ni inte har bröd? Kan ni ännu inget fatta eller förstå? Är era hjärtan fortfarande** förblindade?

Mar_9:30  AndG2532they departedG1831thence,G1564and passedG3899throughG1223Galilee;G1056andG2532he wouldG2309notG3756thatG2443any manG5100should knowG1097it.

Mark. 9:30 Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen, men han ville inte att någon skulle få vetaG1097det.

Mar_12:12  AndG2532they soughtG2212to lay hold onG2902him,G846butG2532fearedG5399theG3588people:G3793forG1063they knewG1097thatG3754he had spokenG2036theG3588parableG3850againstG4314them:G846andG2532they leftG863him,G846and went their way.G565

Mark. 12:12 Och de sökte efter att gripa honom, men de var rädda för folket. För de förstodG1097att han talade denna liknelse om dem. Så de lämnade honom och gick sin väg.

Mar_13:28  NowG1161learnG3129a parableG3850ofG575theG3588fig tree;G4808WhenG3752herG846branchG2798isG1096yetG2235tender,G527andG2532putteth forthG1631leaves,G5444ye knowG1097thatG3754summerG2330isG2076near:G1451

Mark. 13:28 Lär nu en liknelse av fikonträdet. När dess kvistar blir mjuka och löven börjar spricka ut, så vetG1097ni att sommaren är nära.

Mar_13:29  SoG3779yeG5210in like manner,G2532whenG3752ye shall seeG1492these thingsG5023come to pass,G1096knowG1097thatG3754it isG2076nigh,G1451even atG1909the doors.G2374

Mark. 13:29 På samma sätt ska också ni, när ni ser detta ske, vetaG1097att det är nära och står för dörren.

Mar_15:10  ForG1063he knewG1097thatG3754theG3588chief priestsG749had deliveredG3860himG846forG1223envy.G5355

Mark. 15:10 Han vissteG1097nämligen att det var av avund som översteprästerna hade utlämnat honom.

Mar_15:45  AndG2532when he knewG1097it ofG575theG3588centurion,G2760he gaveG1433theG3588bodyG4983to Joseph.G2501

Mark. 15:45 Och när han hade fått vetaG1097det av officeren, gav han kroppen åt Josef.

Luk_1:18  AndG2532ZachariasG2197saidG2036untoG4314theG3588angel,G32WherebyG2596G5101shall I knowG1097this?G5124forG1063IG1473amG1510an old man,G4246andG2532myG3450wifeG1135well strickenG4260inG1722years.G2250

Luk. 1:18 Då sa Sakarias till ängeln: Hur ska jag kunna vetaG1097detta? För jag är gammal och min hustru har kommit till hög ålder.

Luk_1:34  ThenG1161saidG2036MaryG3137untoG4314theG3588angel,G32HowG4459shall thisG5124be,G2071seeingG1893I knowG1097notG3756a man?G435

Luk. 1:34 Då sa Maria till ängeln: Hur ska detta gå till? Jag har ju inte haftG1097någon man.

Luk_2:43  AndG2532when they had fulfilledG5048theG3588days,G2250as theyG846returned,G5290theG3588childG3816JesusG2424tarried behindG5278inG1722Jerusalem;G2419andG2532JosephG2501andG2532hisG846motherG3384knewG1097notG3756of it.

Luk. 2:43 När de hade avslutat dagarna och gick hem igen, blev pojken Jesus kvar i Jerusalem men Josef* och hans mor vissteG1097inte om det.

Luk_6:44  ForG1063everyG1538treeG1186is knownG1097byG1537his ownG2398fruit.G2590ForG1063ofG1537thornsG173men do notG3756gatherG4816figs,G4810norG3761ofG1537a bramble bushG942gatherG5166they grapes.G4718

Luk. 6:44 Varje träd kännsG1097ju igen av sin frukt. Inte hämtar man väl fikon från törnen, inte heller skördar man vindruvor från törnbuskar.

Luk_7:39  NowG1161when theG3588PhariseeG5330which had biddenG2564himG846sawG1492it, he spakeG2036withinG1722himself,G1438saying,G3004This man,G3778ifG1487he wereG2258a prophet,G4396would have knownG1097G302whoG5101andG2532what mannerG4217of womanG1135this is thatG3748touchethG680him:G846forG3754she isG2076a sinner.G268

Luk. 7:39 Då farisén som hade inbjudit honom såg detta, sa han till sig själv: Vore denne en profet, så skulle han vetaG1097vem och vad för slags kvinna det är som rör vid honom, att hon är en synderska.

Luk_8:10  AndG1161heG3588said,G2036Unto youG5213it is givenG1325to knowG1097theG3588mysteriesG3466of theG3588kingdomG932of God:G2316butG1161to othersG3062inG1722parables;G3850thatG2443seeingG991they might notG3361see,G991andG2532hearingG191they might notG3361understand.G4920

Luk. 8:10 Och han sa: Åt er är det givet att få vetaG1097Guds rikes hemligheter, men åt de andra ges det genom liknelser, för att de med seende ögon inget ska se och med hörande öron inget ska förstå.

Luk_8:17  ForG1063nothingG3756isG2076secret,G2927thatG3739shall notG3756be madeG1096manifest;G5318neitherG3761any thing hid,G614thatG3739shall notG3756be knownG1097andG2532comeG2064abroad.G1519G5318

Luk. 8:17 För inget är dolt som inte ska bli uppenbarat. Och inget är gömt som inte ska bli käntG1097och komma i dagen.

Luk_8:46  AndG1161JesusG2424said,G2036SomebodyG5100hath touchedG680me:G3450forG1063IG1473perceiveG1097that virtueG1411is goneG1831out ofG575me.G1700

Luk. 8:46 Men Jesus sa: Någon har rört vid mig, för jag kändeG1097att kraft gick ut från mig.

Luk_9:11  AndG1161theG3588people,G3793when they knewG1097it, followedG190him:G846andG2532he receivedG1209them,G846and spakeG2980unto themG846ofG4012theG3588kingdomG932of God,G2316andG2532healedG2390them that hadG2192needG5532of healing.G2322

Luk. 9:11 Då folket fick vetaG1097detta följde de efter honom. Och han tog emot dem och talade till dem om Guds rike och botade dem som hade behov av helande.

Luk_10:11  EvenG2532theG3588very dustG2868ofG1537yourG5216city,G4172which cleavethG2853on us,G2254we do wipe offG631against you:G5213notwithstandingG4133be ye sureG1097of this,G5124thatG3754theG3588kingdomG932of GodG2316is come nighG1448untoG1909you.G5209

Luk. 10:11 Till och med dammet som fastnat vid oss* från er stad, skakar vi av oss mot er. Men det ska ni vetaG1097, att Guds rike har kommit er nära.

Luk_10:22  All thingsG3956are deliveredG3860to meG3427ofG5259myG3450Father:G3962andG2532no manG3762knowethG1097whoG5101theG3588SonG5207is,G2076butG1508theG3588Father;G3962andG2532whoG5101theG3588FatherG3962is,G2076butG1508theG3588Son,G5207andG2532he to whomG3739G1437theG3588SonG5207willG1014revealG601him.

Luk. 10:22 Allt har överlämnats åt mig av min Fader. Och ingen vetG1097vem Sonen är, utom Fadern, inte heller vem Fadern är, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara det för.

Luk_12:2  ForG1161there isG2076nothingG3762covered,G4780thatG3739shall notG3756be revealed;G601neitherG2532hid,G2927thatG3739shall notG3756be known.G1097

Luk. 12:2 För ingenting är dolt som inte ska bli uppenbarat, eller gömt som inte ska bli käntG1097.

Luk_12:39  AndG1161thisG5124know,G1097thatG3754ifG1487theG3588goodman of the houseG3617had knownG1492whatG4169hourG5610theG3588thiefG2812would come,G2064he would have watched,G1127G302andG2532notG3756have sufferedG863G302hisG848houseG3624to be broken through.G1358

Luk. 12:39 Men detta ska ni vetaG1097, att om husägaren visste vilken stund tjuven skulle komma, så skulle han ju vaka* och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus.

Luk_12:46  TheG3588lordG2962of thatG1565servantG1401will comeG2240inG1722a dayG2250whenG3739he looketh not forG4328G3756him, andG2532atG1722an hourG5610whenG3739he is not aware,G1097G3756andG2532will cut him in sunder,G1371G846andG2532will appointG5087himG846his portionG3313withG3326theG3588unbelievers.G571

Luk. 12:46 så ska den tjänarens herre komma en dag då han inte väntar det, och en stund då han inte anarG1097det, och han ska hugga honom i stycken och ska ge honom hans lott bland de trolösa*.

Luk_12:47  AndG1161thatG1565servant,G1401which knewG1097hisG1438lord\’sG2962will,G2307andG2532preparedG2090notG3361himself, neitherG3366didG4160according toG4314hisG846will,G2307shall be beatenG1194with manyG4183stripes.

Luk. 12:47 Och den tjänaren som vissteG1097sin herres vilja och inte beredde sig och inte heller gjorde efter hans vilja, han ska straffas med många slag.

Luk_12:48  ButG1161he that knewG1097not,G3361andG1161did commitG4160things worthyG514of stripes,G4127shall be beatenG1194with fewG3641stripes. ForG1161unto whomsoeverG3956G3739muchG4183is given,G1325ofG3844himG846shall be muchG4183required:G2212andG2532to whomG3739men have committedG3908much,G4183of himG846they will askG154the more.G4055

Luk. 12:48 Men den som inte vissteG1097den och ändå gjorde det som förtjänar slag, han ska straffas med få slag. Var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom ska det utkrävas så mycket mer.

Luk_16:4  I am resolvedG1097whatG5101to do,G4160that,G2443whenG3752I am put outG3179of theG3588stewardship,G3622they may receiveG1209meG3165intoG1519theirG848houses.G3624

Luk. 16:4 Nu vetG1097jag vad jag ska göra för att de ska ta emot mig i sina hus, när jag blir avsatt från min förvaltning.

Luk_16:15  AndG2532he saidG2036unto them,G846YeG5210areG2075they which justifyG1344yourselvesG1438beforeG1799men;G444butG1161GodG2316knowethG1097yourG5216hearts:G2588forG3754that which is highly esteemedG5308amongG1722menG444isG2076abominationG946in the sightG1799of God.G2316

Luk. 16:15 Och han sa till dem: Ni är de som gör er själva rättfärdiga inför människor. Men Gud kännerG1097era hjärtan, för det som prisas högt bland människor är avskyvärt inför Gud.

Luk_18:34  AndG2532theyG846understoodG4920noneG3762of these things:G5130andG2532thisG5124sayingG4487wasG2258hidG2928fromG575them,G846neitherG2532G3756knewG1097they the things which were spoken.G3004

Luk. 18:34 Men de förstodG4920ingenting av detta, och detta tal var fördolt för dem och de förstodG1097inte vad han sagt.

Luk_19:15  AndG2532it came to pass,G1096that when heG846was returned,G1880having receivedG2983theG3588kingdom,G932thenG2532he commandedG2036theseG5128servantsG1401to be calledG5455unto him,G848to whomG3739he had givenG1325theG3588money,G694thatG2443he might knowG1097how muchG5101every manG5100had gained by trading.G1281

Luk. 19:15 Och det hände, när han kom tillbaka och hade fått riket, att han befallde de tjänare som han hade gett pengarna åt, att komma till sig för att han skulle få vetaG1097vad var och en hade tjänat genom sin handel.

Luk_19:42  Saying,G3004IfG1487thou hadst known,G1097evenG2532thou,G4771at leastG2532G1065inG1722thisG5026thyG4675day,G2250the thingsG3588which belong untoG4314thyG4675peace!G1515butG1161nowG3568they are hidG2928fromG575thineG4675eyes.G3788

Luk. 19:42 och sa: Om åtminstone på denna din dag, också du hade förståttG1097vad som tillhör din frid! Men nu är det dolt för dina ögon.

Luk_19:44  AndG2532shall lay thee even with the ground,G1474G4571andG2532thyG4675childrenG5043withinG1722thee;G4671andG2532they shall notG3756leaveG863inG1722theeG4671one stone upon another;G3037G1909G3037becauseG473G3739thou knewestG1097notG3756theG3588timeG2540of thyG4675visitation.G1984

Luk. 19:44 Och de ska slå dig och dina barn i dig till marken, och de ska inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte kändeG1097den tid då du var besökt.

Luk_20:19  AndG2532theG3588chief priestsG749andG2532theG3588scribesG1122the sameG846hourG5610soughtG2212to layG1911handsG5495onG1909him;G846andG2532they fearedG5399theG3588people:G2992forG1063they perceivedG1097thatG3754he had spokenG2036thisG5026parableG3850againstG4314them.G846

Luk. 20:19 Och översteprästerna och de skriftlärda sökte gripa honom i samma stund, men de var rädda för folket. För de förstodG1097att det var om dem han hade talat i denna liknelse.

Luk_21:20  AndG1161whenG3752ye shall seeG1492JerusalemG2419compassedG2944withG5259armies,G4760thenG5119knowG1097thatG3754theG3588desolationG2050thereofG846is nigh.G1448

Luk. 21:20 Och när ni ser att Jerusalem blir omringat av krigshärar, då ska ni vetaG1097att dess ödeläggelse är nära.

Luk_21:30  WhenG3752they nowG2235shoot forth,G4261ye seeG991and knowG1097ofG575your own selvesG1438thatG3754summerG2330isG2076nowG2235nigh at hand.G1451

Luk. 21:30 När ni ser att de knoppas, förstårG1097ni av er själva att sommaren redan är nära.

Luk_21:31  SoG2532likewiseG3779ye,G5210whenG3752ye seeG1492these thingsG5023come to pass,G1096knowG1097ye thatG3754theG3588kingdomG932of GodG2316isG2076nigh at hand.G1451

Luk. 21:31 På samma sätt kan ni också vetaG1097att Guds rike är nära, när ni ser detta ske.

Luk_24:18  AndG1161theG3588oneG1520of them, whoseG3739nameG3686was Cleopas,G2810answeringG611saidG2036untoG4314him,G846Art thou only a strangerG3939G4771G3441inG1722Jerusalem,G2419andG2532hast notG3756knownG1097the things which are come to passG1096thereG846inG1722theseG5025days?G2250

Luk. 24:18 Och den ene, som hette Kleopas, svarade då och sa till honom: Är du den ende främlingen i Jerusalem, som inte vetG1097vad som har hänt där under dessa dagar?

Luk_24:35  AndG2532theyG846toldG1834what thingsG3588were done inG1722theG3588way,G3598andG2532howG5613he was knownG1097of themG846inG1722breakingG2800of bread.G740

Luk. 24:35 Då berättade de vad som hade hänt på vägen, och hur han blev igenkändG1097av dem när han bröt brödet.

Joh_1:10  He wasG2258inG1722theG3588world,G2889andG2532theG3588worldG2889was madeG1096byG1223him,G846andG2532theG3588worldG2889knewG1097himG846not.G3756

Joh. 1:10 Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kändeG1097honom inte.

Joh_1:48  NathanaelG3482saithG3004unto him,G846WhenceG4159knowestG1097thou me?G3165JesusG2424answeredG611andG2532saidG2036unto him,G846BeforeG4253that PhilipG5376calledG5455thee,G4571when thou wastG5607underG5259theG3588fig tree,G4808I sawG1492thee.G4571

Joh. 1:48 Natanael frågade honom: Hur kan du kännaG1097mig? Jesus svarade och sa till honom: Innan Filippus kallade på dig, då du var under fikonträdet, såg jag dig.

Joh_2:24  ButG1161JesusG2424did notG3756commitG4100himselfG1438unto them,G846because heG846knewG1097allG3956men,

Joh. 2:24 Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kändeG1097alla.

Joh_2:25  AndG2532(G3754)neededG2192G5532notG3756thatG2443anyG5100should testifyG3140ofG4012man:G444forG1063heG846knewG1097whatG5101wasG2258inG1722man.G444

Joh. 2:25 Och han behövde inte höra någon vittna om människan, för han vissteG1097vad som var i människan.

Joh_3:10  JesusG2424answeredG611andG2532saidG2036unto him,G846ArtG1488thouG4771a masterG1320of Israel,G2474andG2532knowestG1097notG3756these things?G5023

Joh. 3:10 Jesus svarade och sa till honom: Är du Israels lärare och vetG1097inte detta?

Joh_4:1  WhenG5613thereforeG3767theG3588LordG2962knewG1097howG3754theG3588PhariseesG5330had heardG191thatG3754JesusG2424madeG4160andG2532baptizedG907moreG4119disciplesG3101thanG2228John,G2491

Joh. 4:1 Då nu Herren* vissteG1097att fariseerna hade hört att Jesus vann fler lärjungar och döpte fler än Johannes

Joh_4:53  SoG3767theG3588fatherG3962knewG1097thatG3754it was atG1722the sameG1565hour,G5610inG1722the whichG3739JesusG2424saidG2036unto him,G846ThyG4675sonG5207liveth:G2198andG2532himselfG846believed,G4100andG2532hisG846wholeG3650house.G3614

Joh. 4:53 Då förstodG1097fadern att det var just den timmen då Jesus hade sagt till honom: Din son lever. Och han själv trodde och hela hans hus.

Joh_5:6  When JesusG2424sawG1492himG5126lie,G2621andG2532knewG1097thatG3754he had beenG2192nowG2235a longG4183timeG5550in that case, he saithG3004unto him,G846WiltG2309thou be madeG1096whole?G5199

Joh. 5:6 Då Jesus såg honom ligga där och vissteG1097att han hade varit sjuk så länge, sa han till honom: Vill du bli frisk?

Joh_5:42  ButG235I knowG1097you,G5209thatG3754ye haveG2192notG3756theG3588loveG26of GodG2316inG1722you.G1438

Joh. 5:42 Men jag kännerG1097er, att ni inte har Guds kärlek i er.

Joh_6:15  When JesusG2424thereforeG3767perceivedG1097thatG3754they wouldG3195comeG2064andG2532take him by force,G726G846toG2443makeG4160himG846a king,G935he departedG402againG3825intoG1519a mountainG3735himselfG846alone.G3441

Joh. 6:15 Eftersom Jesus vissteG1097att de tänkte komma och ta honom med våld och göra honom till Konung, drog han sig åter undan till berget för att vara helt för sig själv.

Joh_6:69  AndG2532weG2249believeG4100andG2532are sureG1097thatG3754thouG4771artG1488that Christ,G5547theG3588SonG5207of theG3588livingG2198God.G2316

Joh. 6:69 och vi tror och är övertygadeG1097om att du är Kristus, den levande Gudens Son*.

Joh_7:17  IfG1437any manG5100willG2309doG4160hisG846will,G2307he shall knowG1097ofG4012theG3588doctrine,G1322whetherG4220it beG2076ofG1537God,G2316orG2228whether IG1473speakG2980ofG575myself.G1683

Joh. 7:17 Om någon vill göra hans vilja ska han förståG1097om läran är från Gud eller om jag talar av mig själv.

Joh_7:26  But,G2532lo,G2396he speakethG2980boldly,G3954andG2532they sayG3004nothingG3762unto him.G846Do(G3379)theG3588rulersG758knowG1097indeedG230thatG3754thisG3778isG2076theG3588veryG230Christ?G5547

Joh. 7:26 Och se, han talar öppet, och de säger ingenting till honom. Har då rådsherrarna verkligen blivit övertygadeG1097om att denne är den sanne Kristus?

Joh_7:27  HowbeitG235we knowG1492this manG5126whenceG4159he is:G2076butG1161whenG3752ChristG5547cometh,G2064no manG3762knowethG1097whenceG4159he is.G2076

Joh. 7:27 Men vi vet varifrån den här mannen är, men när Kristus kommer vetG1097ingen varifrån han är.

Joh_7:49  ButG235thisG3778peopleG3793who knowethG1097notG3361theG3588lawG3551areG1526cursed.G1944

Joh. 7:49 Men detta folk, som inte kännerG1097lagen, är förbannat.

Joh_7:51  Doth ourG2257lawG3551(G3361)judgeG2919any man,G444beforeG4386G3362it hearG191him,G846andG2532knowG1097whatG5101he doeth?G4160

Joh. 7:51 Inte dömer vår lag någon, utan att man först hör honom och får vetaG1097vad han gör?

Joh_8:27  They understoodG1097notG3756thatG3754he spakeG3004to themG846of theG3588Father.G3962

Joh. 8:27 De förstodG1097inte att han talade till dem om Fadern.

Joh_8:28  ThenG3767saidG2036JesusG2424unto them,G846WhenG3752ye have lifted upG5312theG3588SonG5207of man,G444thenG5119shall ye knowG1097thatG3754IG1473amG1510he, andG2532that I doG4160nothingG3762ofG575myself;G1683butG235asG2531myG3450FatherG3962hath taughtG1321me,G3165I speakG2980these things.G5023

Joh. 8:28 Då sa Jesus till dem: När ni har lyft upp Människosonen, då ska ni förståG1097, att Jag Är*, och att jag inte gör något av mig själv, utan så som min** Fader har lärt mig, så talar jag.

Joh_8:32  AndG2532ye shall knowG1097theG3588truth,G225andG2532theG3588truthG225shall make you free.G1659G5209

Joh. 8:32 Och ni ska lära kännaG1097sanningen, och sanningen ska göra er fria.

Joh_8:43  WhyG1302do ye notG3756understandG1097myG1699speech?G2981even becauseG3754ye cannotG1410G3756hearG191myG1699word.G3056

Joh. 8:43 Varför förstårG1097ni inte mitt tal? Därför att ni inte kan höra mitt ord.

Joh_8:52  ThenG3767saidG2036theG3588JewsG2453unto him,G846NowG3568we knowG1097thatG3754thou hastG2192a devil.G1140AbrahamG11is dead,G599andG2532theG3588prophets;G4396andG2532thouG4771sayest,G3004IfG1437a manG5100keepG5083myG3450saying,G3056he shall neverG3364G1519G165tasteG1089of death.G2288

Joh. 8:52 Då sa judarna till honom: Nu vetG1097vi att du har en ond ande. Abraham är död och även profeterna, och du säger: Om någon håller mitt ord ska han aldrig någonsin smaka döden.

Joh_8:55  YetG2532ye have notG3756knownG1097him;G846butG1161I knowG1492him:G846andG2532ifG1437I should say,G2036I(G3754)knowG1492himG846not,G3756I shall beG2071a liarG5583like untoG3664you:G5216butG235I knowG1492him,G846andG2532keepG5083hisG846saying.G3056

Joh. 8:55 ändå har ni inte lärt kännaG1097honom, men jag känner honom. Och om jag skulle säga att jag inte känner honom, skulle jag vara en lögnare som ni. Men jag känner honom och håller hans ord.

Joh_10:6  ThisG5026parableG3942spakeG2036JesusG2424unto them:G846butG1161theyG1565understoodG1097notG3756what thingsG5101they wereG2258whichG3739he spakeG2980unto them.G846

Joh. 10:6 Denna liknelse talade Jesus till dem, men de förstodG1097inte vad det var han talade till dem om.

Joh_10:14  IG1473amG1510theG3588goodG2570shepherd,G4166andG2532knowG1097myG1699sheep, andG2532am knownG1097ofG5259mine.G1699

Joh. 10:14 Jag är den gode herden, och jag kännerG1097mina får, och mina får känner mig.

Joh_10:15  AsG2531theG3588FatherG3962knowethG1097me,G3165even so know IG2504G1097theG3588Father:G3962andG2532I lay downG5087myG3450lifeG5590forG5228theG3588sheep.G4263

Joh. 10:15 Såsom Fadern kännerG1097mig, så känner G1097också jag Fadern, och jag ger mitt liv för fåren.

Joh_10:27  MyG1699sheepG4263hearG191myG3450voice,G5456and IG2504knowG1097them,G846andG2532they followG190me:G3427

Joh. 10:27 Mina får hör min röst, och jag kännerG1097dem, och de följer mig.

Joh_10:38  ButG1161ifG1487I do,G4160thoughG2579ye believeG4100notG3361me,G1698believeG4100theG3588works:G2041thatG2443ye may know,G1097andG2532believe,G4100thatG3754theG3588FatherG3962is inG1722me,G1698and IG2504inG1722him.G846

Joh. 10:38 Men om jag gör dem, tro då gärningarna, om ni inte tror mig, för att ni ska vetaG1097och tro* att Fadern är i mig och jag i honom**.

Joh_11:57  NowG1161bothG2532theG3588chief priestsG749andG2532theG3588PhariseesG5330had givenG1325a commandment,G1785that,G2443ifG1437any manG5100knewG1097whereG4226he were,G2076he should shewG3377it, thatG3704they might takeG4084him.G846

Joh. 11:57 Nu hade både översteprästerna och fariseerna gett befallning att om någon vissteG1097var han fanns skulle han anmäla det, så att de kunde gripa honom.

Joh_12:9  MuchG4183peopleG3793ofG1537theG3588JewsG2453thereforeG3767knewG1097thatG3754he wasG2076there:G1563andG2532they cameG2064notG3756for Jesus\’ sakeG1223G2424only,G3440butG235thatG2443they might seeG1492LazarusG2976also,G2532whomG3739he had raisedG1453fromG1537the dead.G3498

Joh. 12:9 Många av judarna fick nu vetaG1097att han var där, och de kom dit, inte bara för Jesu skull, utan också för att få se Lasarus, som han hade uppväckt från de döda.

Joh_12:16  (G1161)These thingsG5023understoodG1097notG3756hisG846disciplesG3101at the first:G4412butG235whenG3753JesusG2424was glorified,G1392thenG5119rememberedG3415they thatG3754these thingsG5023wereG2258writtenG1125ofG1909him,G846andG2532that they had doneG4160these thingsG5023unto him.G846

Joh. 12:16 Detta förstodG1097inte hans lärjungar till att börja med, men när Jesus hade blivit förhärligad, då kom de ihåg att detta var skrivet om honom, och att man hade gjort detta med honom.

Joh_13:7  JesusG2424answeredG611andG2532saidG2036unto him,G846WhatG3739IG1473doG4160thouG4771knowestG1492notG3756now;G737 butG1161thou shalt knowG1097hereafter.G3326G5023

Joh. 13:7 Jesus svarade och sa till honom: Vad jag gör förstårG1492du inte nu, men längre fram ska du förståG1097det.

Joh_13:12  SoG3767afterG3753he had washedG3538theirG846feet,G4228andG2532had takenG2983hisG848garments,G2440and was set downG377again,G3825he saidG2036unto them,G846KnowG1097ye whatG5101I have doneG4160to you?G5213

Joh. 13:12 Sedan han hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig ner igen, sa han till dem: FörstårG1097ni vad jag har gjort med er?

Joh_13:28  NowG1161no manG3762at the tableG345knewG1097forG4314what intentG5101he spakeG2036thisG5124unto him.G846

Joh. 13:28 Men ingen av dem som låg till bords förstodG1097varför han sa detta till honom.

Joh_13:35  ByG1722thisG5129shall allG3956men knowG1097thatG3754ye areG2075myG1698disciples,G3101ifG1437ye haveG2192loveG26one to another.G240G1722

Joh. 13:35 Om ni har kärlek till varandra, ska alla genom det förståG1097att ni är mina lärjungar.

Joh_14:7  IfG1487ye had knownG1097me,G3165ye should have knownG1097G302myG3450FatherG3962also:G2532andG2532fromG575henceforthG737ye knowG1097him,G846andG2532have seenG3708him.G846

Joh. 14:7 Om ni hade käntG1097mig, så hade ni också käntG1097min Fader.* Från och med nu kännerG1097ni honom och har sett honom.

Joh_14:9  JesusG2424saithG3004unto him,G846Have I beenG1510so longG5118timeG5550withG3326you,G5216andG2532yet hast thou notG3756knownG1097me,G3165Philip?G5376he that hath seenG3708meG1691hath seenG3708theG3588Father;G3962andG2532howG4459sayestG3004thouG4771then, ShewG1166usG2254theG3588Father?G3962

Joh. 14:9 Jesus sa till honom: Så lång tid har jag varit hos er, och du kännerG1097mig inte, Filippus? Den som har sett mig, han har sett Fadern, så hur kan du då säga: Låt oss se Fadern?

Joh_14:17  Even theG3588SpiritG4151of truth;G225whomG3739theG3588worldG2889cannotG1410G3756receive,G2983becauseG3754it seethG2334himG846not,G3756neitherG3761knowethG1097him:G846butG1161yeG5210knowG1097him;G846forG3754he dwellethG3306withG3844you,G5213andG2532shall beG2071inG1722you.G5213

Joh. 14:17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot, eftersom den inte ser honom och inte kännerG1097honom. Men ni kännerG1097honom, eftersom han förblir hos er och ska vara i er.

Joh_14:20  AtG1722thatG1565dayG2250yeG5210shall knowG1097thatG3754IG1473am inG1722myG3450Father,G3962andG2532yeG5210inG1722me,G1698and IG2504inG1722you.G5213

Joh. 14:20 På den dagen ska ni förståG1097att jag är i min Fader, och ni i mig och jag i er.

Joh_14:31  ButG235thatG2443theG3588worldG2889may knowG1097thatG3754I loveG25theG3588Father;G3962andG2532asG2531theG3588FatherG3962gave me commandment,G1781G3427even soG3779I do.G4160Arise,G1453let us goG71hence.G1782

Joh. 14:31 Men för att världen ska förståG1097att jag älskar Fadern, så gör jag som Fadern har befallt mig. Stå upp, låt oss gå härifrån.

Joh_15:18  IfG1487theG3588worldG2889hateG3404you,G5209ye knowG1097thatG3754it hatedG3404meG1691beforeG4412it hated you.G5216

Joh. 15:18 Om världen hatar er, så ska ni vetaG1097att den har hatat mig före er.

Joh_16:3  AndG2532these thingsG5023will they doG4160unto you,G5213becauseG3754they have notG3756knownG1097theG3588Father,G3962norG3761me.G1691

Joh. 16:3 Och detta ska de göra mot er*, därför att de inte kännerG1097Fadern, inte heller mig.

Joh_16:19  NowG3767JesusG2424knewG1097thatG3754they were desirousG2309to askG2065him,G846andG2532saidG2036unto them,G846Do ye enquireG2212amongG3326yourselvesG240ofG4012that(G3754)I said,G2036A little while,G3397andG2532ye shall notG3756seeG2334me:G3165andG2532again,G3825a little while,G3397andG2532ye shall seeG3700me?G3165

Joh. 16:19 Då Jesus vissteG1097att de ville fråga honom, så sa han till dem: Frågar ni varandra om det som jag sa: En liten tid och ni ser mig inte, och ytterligare en liten tid och ni kommer att se mig?

Joh_17:3  AndG1161thisG3778isG2076lifeG2222eternal,G166thatG2443they might knowG1097theeG4571theG3588onlyG3441trueG228God,G2316andG2532JesusG2424Christ,G5547whomG3739thou hast sent.G649

Joh. 17:3 Och detta är det eviga livet, att de kännerG1097dig, den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, som du har sänt.

Joh_17:7  NowG3568they have knownG1097thatG3754all thingsG3956whatsoeverG3745thou hast givenG1325meG3427areG2076ofG3844thee.G4675

Joh. 17:7 Nu har de förståttG1097att allt det du har gett mig är från dig.

Joh_17:8  ForG3754I have givenG1325unto themG846theG3588wordsG4487whichG3739thou gavestG1325me;G3427andG2532theyG846have receivedG2983them, andG2532have knownG1097surelyG230thatG3754I came outG1831fromG3844thee,G4675andG2532they have believedG4100thatG3754thouG4771didst sendG649me.G3165

Joh. 17:8 För de ord som du gav mig, har jag gett dem, och de har tagit emot dem och har verkligen förståttG1097att jag har utgått från dig, och de har trott att du har sänt mig.

Joh_17:23  IG1473inG1722them,G846andG2532thouG4771inG1722me,G1698thatG2443they may beG5600made perfectG5048inG1519one;G1520andG2532thatG2443theG3588worldG2889may knowG1097thatG3754thouG4771hast sentG649me,G3165andG2532hast lovedG25them,G846asG2531thou hast lovedG25me.G1691

Joh. 17:23 jag i dem och du i mig, för att de ska bli fullkomligt till ett, och för att världen ska förståG1097att du har sänt mig och att du har älskat dem såsom du har älskat mig.

Joh_17:25  O righteousG1342Father,G3962(G2532)theG3588worldG2889hath notG3756knownG1097thee:G4571butG1161IG1473have knownG1097thee,G4571andG2532theseG3778have knownG1097thatG3754thouG4771hast sentG649me.G3165

Joh. 17:25 O rättfärdige Fader, världen har inte käntG1097dig, men jag har käntG1097dig, och dessa har förståttG1097att du har sänt mig.

Joh_19:4  PilateG4091thereforeG3767wentG1831forthG1854again,G3825andG2532saithG3004unto them,G846Behold,G2396I bringG71himG846forthG1854to you,G5213thatG2443ye may knowG1097thatG3754I findG2147noG3762faultG156inG1722him.G846

Joh. 19:4 Då gick Pilatus ut igen och sa till dem: Se, jag för ut honom till er, för att ni ska förståG1097att jag inte finner honom skyldig till något.

Joh_21:17  He saithG3004unto himG846theG3588third time,G5154Simon,G4613son of Jonas,G2495lovestG5368thou me?G3165PeterG4074was grievedG3076becauseG3754he saidG2036unto himG846theG3588third time,G5154LovestG5368thou me?G3165AndG2532he saidG2036unto him,G846Lord,G2962thouG4771knowestG1492all things;G3956thouG4771knowestG1097thatG3754I loveG5368thee.G4571JesusG2424saithG3004unto him,G846FeedG1006myG3450sheep.G4263

Joh. 21:17 För tredje gången frågade han honom: Simon, Jonas son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att han för tredje gången sa till honom: Har du mig kär? Och han svarade honom: Herre, du vet allt, du vetG1097att jag har dig kär. Jesus sa till honom: Föd mina får.

Apg_1:7  AndG1161he saidG2036untoG4314them,G846It isG2076notG3756for youG5216to knowG1097the timesG5550orG2228the seasons,G2540whichG3739theG3588FatherG3962hath putG5087inG1722his ownG2398power.G1849

Apg. 1:7 Då sa han till dem: Det är inte er sak att vetaG1097tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt.

Apg_2:36  ThereforeG3767let allG3956the houseG3624of IsraelG2474knowG1097assuredly,G806thatG3754GodG2316hath madeG4160that sameG5126Jesus,G2424whomG3739yeG5210have crucified,G4717bothG2532LordG2962andG2532Christ.G5547

Apg. 2:36 Därför ska hela Israels hus vara helt förvissadeG1097om att denne Jesus som ni har korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Kristus.

Apg_8:30  AndG1161PhilipG5376ran thitherG4370to him, and heardG191himG846readG314theG3588prophetG4396Esaias,G2268andG2532said,G2036(G687G1065)UnderstandestG1097thou whatG3739thou readest?G314

Apg. 8:30 Då sprang Filippus fram och hörde honom läsa profeten Jesaja, och sa: FörstårG1097du vad du läser?

Apg_9:24  ButG1161theirG846laying awaitG1917was knownG1097of Saul.G4569AndG5037they watchedG3906theG3588gatesG4439(G5037)dayG2250andG2532nightG3571toG3704killG337him.G846

Apg. 9:24 men Saulus fick redaG1097på deras plan. Och de höll vakt vid portarna dag och natt för att döda honom.

Apg_17:13  ButG1161whenG5613theG3588JewsG2453ofG575ThessalonicaG2332had knowledgeG1097thatG3754theG3588wordG3056of GodG2316was preachedG2605ofG5259PaulG3972atG1722Berea,G960they cameG2064thither also,G2546and stirred upG4531theG3588people.G3793

Apg. 17:13 Men när judarna i Thessalonike fick vetaG1097att Guds ord predikades av Paulus också i Berea, kom de också dit och uppviglade folket.

Apg_17:19  AndG5037they tookG1949him,G846and broughtG71him untoG1909Areopagus,G697saying,G3004MayG1410we knowG1097whatG5101thisG3778newG2537doctrine,G1322whereofG3588thouG4675speakest,G2980is?

Apg. 17:19 Och de tog honom med sig och förde honom till Areopagen och sa: Kan vi få vetaG1097vad det är för en ny lära som du förkunnar?

Apg_17:20  ForG1063thou bringestG1533certainG5100strange thingsG3579toG1519ourG2257ears:G189we wouldG1014knowG1097thereforeG3767whatG5101these thingsG5023mean.G2309G302(G1511)

Apg. 17:20 För det du låter oss höra är främmande för oss. Vi vill nu vetaG1097vad detta betyder.

Apg_19:15  AndG1161theG3588evilG4190spiritG4151answeredG611and said,G2036JesusG2424I know,G1097andG2532PaulG3972I know;G1987butG1161whoG5101areG2075ye?G5210

Apg. 19:15 Men den onde anden svarade och sa: Jesus kännerG1097jag, och Paulus vet jag om, men vilka är ni?

Apg_19:35  AndG1161when theG3588townclerkG1122had appeasedG2687theG3588people,G3793he said,G5346Ye menG435of Ephesus,G2180(G1063)whatG5101manG444isG2076there thatG3739knowethG1097notG3756how that theG3588cityG4172of the EphesiansG2180isG5607a worshipperG3511of theG3588greatG3173goddessG2299Diana,G735andG2532of the image which fell down from Jupiter?G1356

Apg. 19:35 Men stadens sekreterare lugnade folket och sa: Ni män av Efesus, vilken människa är det som inte vetG1097att efesiernas stad är dyrkare av den stora gudinnan* Dianas tempel och hennes avbild, som har fallit ner från himlen**?

Apg_20:34  Yea,G1161yeG846yourselves know,G1097thatG3754theseG3778handsG5495have ministeredG5256unto myG3450necessities,G5532andG2532to them that wereG5607withG3326me.G1700

Apg. 20:34 utan ni vetG1097själva, att dessa händer har sörjt för mina behov och för dem som var med mig.

Apg_21:24  ThemG5128take,G3880and purifyG48thyself withG4862them,G846andG2532be at chargesG1159withG1909them,G846thatG2443they may shaveG3587their heads:G2776andG2532allG3956may knowG1097thatG3754those things, whereofG3739they were informedG2727concerningG4012thee,G4675areG2076nothing;G3762butG235that thouG848thyself alsoG2532walkest orderly,G4748and keepestG5442theG3588law.G3551

Apg. 21:24 Ta med dem, och rena dig tillsammans med dem och betala för dem, så att de kan raka sitt huvud. Då ska alla förståG1097att det inte ligger någonting i det som de har hört om dig, utan att också du vandrar efter lagen och håller den.

Apg_21:34  AndG1161some cried one thing, some another,G243G994G243G5100amongG1722theG3588multitude:G3793andG1161when he couldG1410notG3361knowG1097theG3588certaintyG804forG1223theG3588tumult,G2351he commandedG2753himG846to be carriedG71intoG1519theG3588castle.G3925

Apg. 21:34 Men i folkmassan ropade den ene ett och den andre något annat. Då han inte kunde få något klart beskedG1097på grund av tumultet, befallde han att han skulle föras in i fästningen.

Apg_21:37  AndG5037as PaulG3972was(G3195)to be ledG1521intoG1519theG3588castle,G3925he saidG3004unto theG3588chief captain,G5506(G1487)MayG1832IG3427speakG2036untoG4314thee?G4571(G1161)WhoG3588said,G5346Canst thou speak Greek?G1097G1676

Apg. 21:37 När Paulus skulle föras in i fästningen, sa han till befälhavaren: Är det tillåtet för mig att säga något till dig? Då sa han: Kan du tala grekiska?G1097

Apg_22:14  AndG1161heG3588said,G2036TheG3588GodG2316of ourG2257fathersG3962hath chosenG4400thee,G4571that thou shouldest knowG1097hisG848will,G2307andG2532seeG1492that Just One,G1342andG2532shouldest hearG191the voiceG5456ofG1537hisG848mouth.G4750

Apg. 22:14 Då sa han: Våra fäders Gud har utsett dig till att kännaG1097hans vilja och se den Rättfärdige och höra rösten från hans mun.

Apg_22:30  On(G1161)theG3588morrow,G1887because he wouldG1014have knownG1097theG3588certaintyG804whereforeG5101he was accusedG2723ofG3844theG3588Jews,G2453he loosedG3089himG846fromG575his bands,G1199andG2532commandedG2753theG3588chief priestsG749andG2532allG3650theirG848councilG4892to appear,G2064andG2532brought Paul down,G2609G3972and setG2476him beforeG1519them.G846

Apg. 22:30 Nästa dag ville han få klarhetG1097i varför han var anklagad av judarna. Därför löste han honom från bojorna och befallde översteprästerna och hela deras Stora råd att komma, och förde ner Paulus och ställde honom inför dem.

Apg_23:6  ButG1161when PaulG3972perceivedG1097thatG3754theG3588oneG1520partG3313wereG2076Sadducees,G4523andG1161theG3588otherG2087Pharisees,G5330he cried outG2896inG1722theG3588council,G4892MenG435and brethren,G80IG1473amG1510a Pharisee,G5330the sonG5207of a Pharisee:G5330ofG4012the hopeG1680andG2532resurrectionG386of the deadG3498IG1473am called in question.G2919

Apg. 23:6 Då Paulus vissteG1097att den ena delen av dem var sadduceer och den andra fariseer, ropade han inför Stora rådet: Män och bröder, jag är en farisé, son till en farisé. För hoppets och de dödas uppståndelses skull står jag inför rätta.

Apg_23:28  AndG1161when I wouldG1014have knownG1097theG3588causeG156whereforeG1223G3739they accusedG1458him,G846I brought him forthG2609G846intoG1519theirG848council:G4892

Apg. 23:28 Och när jag ville vetaG1097orsaken varför de anklagade honom, lät jag föra honom inför deras Stora råd.

Apg_24:11  Because that thouG4675mayestG1410understand,G1097thatG3754there areG1526(G3427)yet butG3756G4119G2228twelveG1177daysG2250sinceG575G3739I went upG305toG1722JerusalemG2419for to worship.G4352

Apg. 24:11 För du kan själv få bekräftatG1097att det inte är mer än tolv dagar sedan jag kom upp till Jerusalem för att be.

Rom_1:21  Because that,G1360when they knewG1097God,G2316they glorifiedG1392him notG3756asG5613God,G2316neitherG2228were thankful;G2168butG235became vainG3154inG1722theirG848imaginations,G1261andG2532theirG848foolishG801heartG2588was darkened.G4654

Rom. 1:21 För när de kändeG1097Gud, ärade de inte honom som Gud, inte heller var de tacksamma, utan blev fåfängliga* i sina tankar och deras oförnuftiga hjärtan förmörkades.

Rom_2:18  AndG2532knowestG1097his will,G2307andG2532approvestG1381the things that are more excellent,G1308being instructedG2727out ofG1537theG3588law;G3551

Rom. 2:18 och kännerG1097hans vilja och kan avgöra vad som är bäst, du som är undervisad i lagen.

Rom_3:17  AndG2532the wayG3598of peaceG1515have they notG3756known:G1097

Rom. 3:17 och fridens väg kännerG1097de inte.

Rom_6:6  KnowingG1097this,G5124thatG3754ourG2257oldG3820manG444is crucified withG4957him, thatG2443theG3588bodyG4983of sinG266might be destroyed,G2673that henceforthG3371weG2248should not serveG1398sin.G266

Rom. 6:6 Vi vetG1097ju, att vår gamla människa är korsfäst med honom, för att syndens kropp ska bli tillintetgjord, så att vi inte längre ska tjäna synden.

Rom_7:1  (G2228)Know ye not,G50brethren,G80(forG1063I speakG2980to them that knowG1097the law,)G3551how thatG3754theG3588lawG3551hath dominion overG2961a manG444(G1909)as long asG3745G5550he liveth?G2198

Rom. 7:1 VetG1097ni inte, bröder – för jag talar till dem som känner lagen – att lagen råder över människan så länge hon lever?

Rom_7:7  WhatG5101shall we sayG2046then?G3767Is theG3588law G3551sin?G266God forbid.G1096G3361Nay,G235I had notG3756knownG1097sin,G266butG1508byG1223the law:G3551forG1063I had(G5037)notG3756knownG1492lust,G1939exceptG1508theG3588lawG3551had said,G3004Thou shalt notG3756covet.G1937

Rom. 7:7 Vad ska vi då säga? Är lagen synd? Nej, inte alls! Men synden skulle jag inte ha käntG1097till, om inte genom lagen. För jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär.

Rom_7:15  ForG1063that whichG3739I doG2716I allowG1097not:G3756forG1063whatG3739I would,G2309thatG5124doG4238I not;G3756butG235whatG3739I hate,G3404thatG5124doG4160I.

Rom. 7:15 För jag kan inte fattaG1097att jag handlar som jag gör, för det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag.

Rom_10:19  ButG235I say,G3004Did notG3378IsraelG2474know?G1097FirstG4413MosesG3475saith,G3004IG1473will provoke you to jealousyG3863G5209byG1909them that are noG3756people,G1484and byG1909a foolishG801nationG1484I will angerG3949you.G5209

Rom. 10:19 Då frågar jag: Har Israel inte fått vetaG1097det? Redan Mose säger: Jag ska väcka er avund mot dem som inte är ett folk, mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede.

Rom_11:34  ForG1063whoG5101hath knownG1097the mindG3563of the Lord?G2962orG2228whoG5101hath beenG1096hisG848counsellor?G4825

Rom. 11:34 För vem har käntG1097Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare?

1Ko_1:21  ForG1063after thatG1894inG1722theG3588wisdomG4678of GodG2316theG3588worldG2889byG1223wisdomG4678knewG1097notG3756God,G2316it pleasedG2106GodG2316byG1223theG3588foolishnessG3472of preachingG2782to saveG4982them that believe.G4100

1 Kor. 1:21 Men eftersom världen inte genom sin visdom lärde kännaG1097Gud i hans visdom, så behagade det Gud att genom den dårskap som predikas frälsa dem som tror.

1Ko_2:8  WhichG3739noneG3762of theG3588princesG758of thisG5127worldG165knew:G1097forG1063had they(G1487)knownG1097it, they would notG3756have(G302)crucifiedG4717theG3588LordG2962of glory.G1391

1 Kor. 2:8 som ingen av denna världens furstar har käntG1097till. För om de hade käntG1097till den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre.

1Ko_2:14  ButG1161the naturalG5591manG444receivethG1209notG3756the thingsG3588of theG3588SpiritG4151of God:G2316forG1063they areG2076foolishnessG3472unto him:G846neitherG2532G3756canG1410he knowG1097them, becauseG3754they are spirituallyG4153discerned.G350

1 Kor. 2:14 Men en oandlig* människa tar inte emot det som hör till Guds Ande. För det är en dårskap för henne och hon kan inte heller förståG1097det, eftersom det måste bedömas andligen.

1Ko_2:16  ForG1063whoG5101hath knownG1097the mindG3563of the Lord,G2962thatG3739he may instructG4822him?G846ButG1161weG2249haveG2192the mindG3563of Christ.G5547

1 Kor. 2:16 För vem har lärt kännaG1097Herrens sinne, och vem ska kunna undervisa honom? Men vi har Kristi sinne.

1Ko_3:20  AndG2532again,G3825The LordG2962knowethG1097theG3588thoughtsG1261of theG3588wise,G4680thatG3754they areG1526vain.G3152

1 Kor. 3:20 Och vidare: Herren kännerG1097de visas tankar att de är till ingen nytta.

1Ko_4:19  ButG1161I will comeG2064toG4314youG5209shortly,G5030ifG1437theG3588LordG2962will,G2309andG2532will know,G1097notG3756theG3588speechG3056of them which are puffed up,G5448butG235theG3588power.G1411

1 Kor. 4:19 Men jag ska snart komma till er, om Herren vill, och då ska jag lära kännaG1097, inte dessa uppblåstas ord, utan deras kraft.

1Ko_8:2  AndG1161ifG1487any manG5100thinkG1380that he knowethG1492any thing,G5100he knowethG1097nothingG3762yetG3764asG2531he oughtG1163to know.G1097

1 Kor. 8:2 Och om någon tror sig ha kunskap om något, så vetG1097han ännu inte det han borde vetaG1097.

1Ko_8:3  ButG1161ifG1487any manG5100loveG25God,G2316the sameG3778is knownG1097ofG5259him.G846

1 Kor. 8:3 Men om någon älskar Gud så är han kändG1097av honom.

1Ko_13:9  ForG1063we knowG1097inG1537part,G3313andG2532we prophesyG4395inG1537part.G3313

1 Kor. 13:9 För vi förstårG1097till en del och profeterar till en del.

1Ko_13:12  ForG1063nowG737we seeG991throughG1223a glass,G2072darkly;G1722G135butG1161thenG5119faceG4383toG4314face:G4383nowG737I knowG1097inG1537part;G3313butG1161thenG5119shall I knowG1921even asG2531alsoG2532I am known.G1921

1 Kor. 13:12 För nu ser vi såsom i en spegel på ett dunkelt sätt, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstårG1097jag bara till en del men då ska jag förstå fullkomligt, så som också jag blivit fullkomligt känd.

1Ko_14:7  And evenG3676things without lifeG895givingG1325sound,G5456whetherG1535pipeG836orG1535harp,G2788exceptG1437they giveG1325a(G3361)distinctionG1293in theG3588sounds,G5353howG4459shall it be knownG1097what is pipedG832orG2228harped?G2789

1 Kor. 14:7 På samma sätt är det med livlösa ting som ger ljud ifrån sig, vare sig det är flöjt eller harpa, om det inte är någon skillnad på tonerna, hur ska man kunna uppfattaG1097vad som spelas?

1Ko_14:9  SoG3779likewiseG2532ye,G5210exceptG3362ye utterG1325byG1223theG3588tongueG1100wordsG3056easy to be understood,G2154howG4459shall it be knownG1097what is spoken?G2980forG1063ye shall speakG2071G2980intoG1519the air.G109

1 Kor. 14:9 Så är det även med er. Om ni inte i ert språk talar begripliga ord, hur ska man då kunna förståG1097vad som blir sagt? Ni talar då ut i tomma luften.

2Ko_2:4  ForG1063out ofG1537muchG4183afflictionG2347andG2532anguishG4928of heartG2588I wroteG1125unto youG5213withG1223manyG4183tears;G1144notG3756thatG2443ye should be grieved,G3076butG235thatG2443ye might knowG1097theG3588loveG26whichG3739I haveG2192more abundantlyG4056untoG1519you.G5209

2 Kor. 2:4 För jag skrev till er i stor nöd och med tungt hjärta, under många tårar, inte för att ni skulle bli bedrövade, utan för att ni skulle förståG1097hur stor den kärlek är som jag har till er.

2Ko_2:9  ForG1063toG1519this endG5124alsoG2532did I write,G1125thatG2443I might knowG1097theG3588proofG1382of you,G5216whetherG1487ye beG2075obedientG5255inG1519all things.G3956

2 Kor. 2:9 För det var också därför jag skrev, för att jag skulle få vetaG1097om ni består provet, om ni är lydiga i allt.

2Ko_3:2  YeG5210areG2075ourG2257epistleG1992writtenG1449inG1722ourG2257hearts,G2588knownG1097andG2532readG314ofG5259allG3956men:G444

2 Kor. 3:2 Ni är vårt brev, inskrivet i våra hjärtan, käntG1097och läst av alla människor.

2Ko_5:16  WhereforeG5620henceforthG575G3568knowG1492weG2249no manG3762afterG2596the flesh:G4561yea,G1161thoughG1499we have knownG1097ChristG5547afterG2596the flesh,G4561yetG235nowG3568henceforth knowG1097we him no more.G3765

2 Kor. 5:16 Därför kännerG1097vi nu inte längre någon efter köttet. Och om vi har känt Kristus efter köttet, så kännerG1097vi honom inte längre så.

2Ko_5:21  ForG1063he hath madeG4160him to be sinG266forG5228us,G2257who knewG1097noG3361sin;G266thatG2443weG2249might be madeG1096the righteousnessG1343of GodG2316inG1722him.G846

2 Kor. 5:21 För han som inte vissteG1097av någon synd har han gjort till synd för vår skull, för att vi skulle bli gjorda till Guds rättfärdighet i honom.

2Ko_8:9  ForG1063ye knowG1097theG3588graceG5485of ourG2257LordG2962JesusG2424Christ,G5547that,G3754though he wasG5607rich,G4145yet for your sakesG1223G5209he became poor,G4433thatG2443yeG5210through hisG1565povertyG4432might be rich.G4147

2 Kor. 8:9 För ni kännerG1097vår Herre, Jesu Kristi, nåd, att fastän han var rik blev han likväl fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.

2Ko_13:6  ButG1161I trustG1679thatG3754ye shall knowG1097thatG3754weG2249areG2070notG3756reprobates.G96

2 Kor. 13:6 Men jag hoppas att ni ska inseG1097att vi inte är sådana som inte består provet.

Gal_2:9  AndG2532when James,G2385(G2532)Cephas,G2786andG2532John,G2491who seemedG1380to beG1511pillars,G4769perceivedG1097theG3588graceG5485that was givenG1325unto me,G3427they gaveG1325to meG1698andG2532BarnabasG921the right handsG1188of fellowship;G2842thatG2443weG2249should go untoG1519theG3588heathen,G1484andG1161theyG846untoG1519theG3588circumcision.G4061

Gal. 2:9 Och när Jakob och Kefas och Johannes, vilka ansågs vara pelare, förstodG1097den nåd som jag hade fått, räckte de mig och Barnabas högra handen till gemenskap, att vi skulle gå till hedningarna och de till de omskurna.

Gal_3:7  KnowG1097ye thereforeG686thatG3754theyG3588which are ofG1537faith,G4102the sameG3778areG1526the childrenG5207of Abraham.G11

Gal. 3:7 Därför ska ni vetaG1097att de som är av tro, de är Abrahams barn.

Gal_4:9  ButG1161now,G3568after that ye have knownG1097God,G2316orG1161ratherG3123are knownG1097ofG5259God,G2316howG4459turnG1994ye againG3825toG1909theG3588weakG772andG2532beggarlyG4434elements,G4747whereuntoG3739ye(G3825)desireG2309againG509to be in bondage?G1398

Gal. 4:9 Men nu, efter att ni har lärt kännaG1097Gud, ja, än mer, har blivit kända av Gud, hur kan ni vända tillbaka till de svaga och torftiga villkoren som ni på nytt vill bli slavar under?

Efe_3:19  AndG5037to knowG1097theG3588loveG26of Christ,G5547which passethG5235knowledge,G1108thatG2443ye might be filledG4137withG1519allG3956theG3588fulnessG4138of God.G2316

Ef. 3:19 och lära kännaG1097Kristi kärlek som övergår kunskapen, för att ni ska bli uppfyllda av all Guds fullhet.

Efe_5:5  ForG1063thisG5124ye know,G2075G1097thatG3754noG3756whoremonger,G4205norG2228unclean person,G169norG2228covetous man,G4123whoG3739isG2076an idolater,G1496hathG2192anyG3956inheritanceG2817inG1722theG3588kingdomG932of ChristG5547andG2532of God.G2316

Ef. 5:5 För ni vetG1097detta*, att ingen otuktig eller oren eller girig, som är en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike.

Efe_6:22  WhomG3739I have sentG3992untoG4314youG5209forG1519the same purpose,G846G5124thatG2443ye might knowG1097our affairs,G4012G2257andG2532that he might comfortG3870yourG5216hearts.G2588

Ef. 6:22 Jag har sänt honom till er, för att ni ska få vetaG1097hur det står till med oss, och för att han ska trösta era hjärtan.

Fil_1:12  ButG1161I wouldG1014yeG5209should understand,G1097brethren,G80thatG3754the thingsG3588which happened untoG2596meG1691have fallen outG2064ratherG3123untoG1519the furtheranceG4297of theG3588gospel;G2098

Fil. 1:12 Men jag vill att ni ska vetaG1097, bröder, att det som har hänt mig har snarare lett till framgång för evangeliet,

Fil_2:19  ButG1161I trustG1679inG1722the LordG2962JesusG2424to sendG3992TimotheusG5095shortlyG5030unto you,G5213thatG2443I alsoG2504may be of good comfort,G2174when I knowG1097your state.G4012G5216

Fil. 2:19 Men jag hoppas i Herren Jesus att snart kunna sända Timoteus till er, så att också jag får bli vid gott mod, när jag får vetaG1097hur ni har det.

Fil_2:22  ButG1161ye knowG1097theG3588proofG1382of him,G846that,G3754asG5613a sonG5043with the father,G3962he hath servedG1398withG4862meG1698inG1519theG3588gospel.G2098

Fil. 2:22 Men ni vetG1097att han hållit provet, för han har arbetat med mig i evangeliets tjänst som ett barn med sin far.

Fil_3:10  That I may knowG1097him,G846andG2532theG3588powerG1411of hisG846resurrection,G386andG2532theG3588fellowshipG2842of hisG846sufferings,G3804being made conformableG4833unto hisG846death;G2288

Fil. 3:10 för att lära kännaG1097honom och hans uppståndelses kraft och bli delaktig i hans lidanden, i det att jag blir lik honom i hans död,

Fil_4:5  Let yourG5216moderationG1933be knownG1097unto allG3956men.G444TheG3588LordG2962is at hand.G1451

Fil. 4:5 Låt er fördragsamhet bli kändG1097av alla människor. Herren är nära.

Kol_4:8  WhomG3739I have sentG3992untoG4314youG5209forG1519the same purpose,G846G5124thatG2443he might knowG1097your estate,G4012G5216andG2532comfortG3870yourG5216hearts;G2588

Kol. 4:8 Honom har jag sänt till er, just för att han* ska få vetaG1097hur det är med er** och för att han ska trösta era hjärtan,

1Te_3:5  For this cause,G1223G5124when IG2504could no longerG3371forbear,G4722I sentG3992to knowG1097yourG5216faith,G4102lest by some meansG3381theG3588tempterG3985have temptedG3985you,G5209andG2532ourG2257labourG2873beG1096inG1519vain.G2756

1 Thess. 3:5 På grund av detta, när jag inte längre stod ut, skickade jag bud för att jag skulle få vetaG1097hur det var med er tro. Kanske frestaren hade frestat er och vårt arbete varit förgäves?

2Ti_1:18  TheG3588LordG2962grantG1325unto himG846that he may findG2147mercyG1656ofG3844the LordG2962inG1722thatG1565day:G2250andG2532in how many thingsG3745he ministered untoG1247me atG1722Ephesus,G2181thouG4771knowestG1097very well.G957

2 Tim. 1:18 Må Herren låta honom finna barmhärtighet hos Herren på den dagen. Och hur mycket han var till hjälp i Efesus vetG1097du mycket väl.

2Ti_2:19  NeverthelessG3305the foundationG2310of GodG2316standethG2476sure,G4731havingG2192thisG5026seal,G4973The LordG2962knowethG1097them that areG5607his.G848And,G2532Let every oneG3956that namethG3687theG3588nameG3686of ChristG5547departG868fromG575iniquity.G93

2 Tim. 2:19 Men Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren kännerG1097de sina, och: Var och en som åkallar Kristi* namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten.

2Ti_3:1  ThisG5124knowG1097also,G1161thatG3754inG1722the lastG2078daysG2250perilousG5467timesG2540shall come.G1764

2 Tim. 3:1 Men detta ska du vetaG1097, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider.

Heb_3:10  WhereforeG1352I was grievedG4360with thatG1565generation,G1074andG2532said,G2036They do alwayG104errG4105in their heart;G2588andG1161theyG846have notG3756knownG1097myG3450ways.G3598

Hebr. 3:10 Därför blev jag vred på den generationen och sa: Alltid far de vilse i sina hjärtan, och de kändeG1097inte mina vägar.

Heb_8:11  AndG2532they shall notG3364teachG1321every manG1538hisG848neighbour,G4139andG2532every manG1538hisG848brother,G80saying,G3004KnowG1097theG3588Lord:G2962forG3754allG3956shall knowG1492me,G3165fromG575the leastG3398(G846)toG2193the greatest.G3173(G846)

Hebr. 8:11 Då ska ingen längre lära sin nästa* eller sin broder och säga: Lär känna Herren, eftersom alla ska kännaG1097mig, från den minste bland dem till den störste.

Heb_10:34  ForG1063ye had compassionG4834(G2532)of me in myG3450bonds,G1199andG2532tookG4327joyfullyG3326G5479theG3588spoilingG724of yourG5216goods,G5224knowingG1097inG1722yourselvesG1438that ye haveG2192inG1722heavenG3772a betterG2909andG2532an enduringG3306substance.G5223

Hebr. 10:34 För ni hade ju medlidande med mig* i mina bojor, och med glädje tillät ni att ni blev plundrade på era ägodelar. För ni vissteG1097inom er själva, att ni har en egendom i himlarna** som är bättre och som består.

Heb_13:23  KnowG1097ye that our brotherG80TimothyG5095is set at liberty;G630withG3326whom,G3739ifG1437he comeG2064shortly,G5032I will seeG3700you.G5209

Hebr. 13:23 Ni ska vetaG1097att broder Timoteus har blivit frigiven. Om han kommer snart, ska jag tillsammans med honom se er.

Jak_1:3  KnowingG1097this, thatG3754theG3588tryingG1383of yourG5216faithG4102workethG2716patience.G5281

Jak. 1:3 Ni vetG1097, att när er tro prövas, så leder det till uthållighet.

Jak_2:20  ButG1161wiltG2309thou know,G1097OG5599vainG2756man,G444thatG3754faithG4102withoutG5565worksG2041isG2076dead?G3498

Jak. 2:20 Men vill du inte inseG1097, du oförståndiga människa, att tron utan gärningar är död*?

Jak_5:20  Let him know,G1097thatG3754he which convertethG1994the sinnerG268fromG1537the errorG4106of hisG846wayG3598shall saveG4982a soulG5590fromG1537death,G2288andG2532shall hideG2572a multitudeG4128of sins.G266

Jak. 5:20 så ska han vetaG1097, att den som omvänder en syndare från hans villoväg frälser en själ* från döden och skyler över en mängd av synder.

2Pe_1:20  KnowingG1097thisG5124first,G4412thatG3754noG3956G3756prophecyG4394of the scriptureG1124isG1096of any privateG2398interpretation.G1955

2 Petr. 1:20 Detta ska ni först och främst vetaG1097, att ingen profetia i Skriften kommer till av någon egen utläggning.

2Pe_3:3  KnowingG1097thisG5124first,G4412thatG3754there shall comeG2064inG1909the lastG2078daysG2250scoffers,G1703walkingG4198afterG2596theirG848ownG2398lusts,G1939

2 Petr. 3:3 Först och främst ska ni vetaG1097detta, att i de sista dagarna ska det komma hånfulla*, som vandrar efter sina egna begär

1Jh_2:3  AndG2532herebyG1722G5129we do knowG1097thatG3754we knowG1097him,G846ifG1437we keepG5083hisG848commandments.G1785

1 Joh. 2:3 Om vi håller hans bud så vetG1097vi därmed att vi kännerG1097honom.

1Jh_2:4  He that saith,G3004I knowG1097him,G846andG2532keepethG5083notG3361hisG848commandments,G1785isG2076a liar,G5583andG2532theG3588truthG225isG2076notG3756inG1722him.G5129

1 Joh. 2:4 Den som säger: Jag kännerG1097honom, och inte håller hans bud, är en lögnare och sanningen finns inte i honom.

1Jh_2:5  ButG1161whosoG3739G302keepethG5083hisG848word,G3056inG1722himG5129verilyG230is theG3588loveG26of GodG2316perfected:G5048herebyG1722G5129knowG1097we thatG3754we areG2070inG1722him.G846

1 Joh. 2:5 Men den som håller hans ord, i honom är verkligen Guds kärlek fullkomnad. Därav vetG1097vi att vi är i honom.

1Jh_2:13  I writeG1125unto you,G5213fathers,G3962becauseG3754ye have knownG1097himG3588that is fromG575the beginning.G746I writeG1125unto you,G5213young men,G3495becauseG3754ye have overcomeG3528theG3588wicked one.G4190I writeG1125unto you,G5213little children,G3813becauseG3754ye have knownG1097theG3588Father.G3962

1 Joh. 2:13 Jag skriver till er, fäder, för ni har lärt kännaG1097honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er, unga män, för ni har segrat över den onde. Jag skriver till er, barn*, för ni har lärt kännaG1097Fadern.

1Jh_2:14  I have writtenG1125unto you,G5213fathers,G3962becauseG3754ye have knownG1097himG3588that is fromG575the beginning.G746I have writtenG1125unto you,G5213young men,G3495becauseG3754ye areG2075strong,G2478andG2532theG3588wordG3056of GodG2316abidethG3306inG1722you,G5213andG2532ye have overcomeG3528theG3588wicked one.G4190

1 Joh. 2:14 Jag har skrivit till er, fäder, för ni har lärt kännaG1097honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er, unga män, för ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har segrat över den onde.

1Jh_2:18  Little children,G3813it isG2076the lastG2078time:G5610andG2532asG2531ye have heardG191thatG3754antichristG500shall come,G2064evenG2532nowG3568areG1096there manyG4183antichrists;G500wherebyG3606we knowG1097thatG3754it isG2076the lastG2078time.G5610

1 Joh. 2:18 Kära barn*, nu är den sista tiden. Och såsom ni har hört att antikrist ska komma, så har också redan många antikrister trätt fram. Av detta förstårG1097vi att det är den sista tiden.

1Jh_2:29  IfG1437ye knowG1492thatG3754he isG2076righteous,G1342ye knowG1097thatG3754every oneG3956that doethG4160righteousnessG1343is bornG1080ofG1537him.G846

1 Joh. 2:29 Om ni vet att han är rättfärdig, så vetG1097ni att var och en som gör det som är rättfärdigt är född av honom.

1Jh_3:1  Behold,G1492what mannerG4217of loveG26theG3588FatherG3962hath bestowedG1325upon us,G2254thatG2443we should be calledG2564the sonsG5043of God:G2316thereforeG1223G5124theG3588worldG2889knowethG1097usG2248not,G3756becauseG3754it knewG1097himG846not.G3756

1 Joh. 3:1 Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn*. Därför kännerG1097världen inte oss, eftersom den inte kännerG1097honom.

1Jh_3:6  WhosoeverG3956abidethG3306inG1722himG846sinnethG264not:G3756whosoeverG3956sinnethG264hath notG3756seenG3708him,G846neitherG3761knownG1097him.G846

1 Joh. 3:6 Var och en som förblir i honom syndar inte. Var och en som syndar har inte sett honom och inte lärt kännaG1097honom.

1Jh_3:16  HerebyG1722G5129perceiveG1097we theG3588loveG26of God,(G2316)becauseG3754heG1565laid downG5087hisG848lifeG5590forG5228us:G2257andG2532weG2249oughtG3784to lay downG5087our livesG5590forG5228theG3588brethren.G80

1 Joh. 3:16 Därigenom har vi lärt kännaG1097Guds* kärlek, att han gav sitt liv för oss. Även vi är skyldiga att ge våra liv för bröderna.

1Jh_3:19  AndG2532herebyG1722G5129we knowG1097thatG3754we areG2070ofG1537theG3588truth,G225andG2532shall assureG3982ourG2257heartsG2588beforeG1715him.G846

1 Joh. 3:19 Och genom det vetG1097vi att vi är av sanningen och kan övertyga våra hjärtan inför honom.

1Jh_3:20  ForG3754ifG1437ourG2257heartG2588condemnG2607us,(G3754)GodG2316isG2076greaterG3187than ourG2257heart,G2588andG2532knowethG1097all things.G3956

1 Joh. 3:20 För om vårt hjärta fördömer oss, så är Gud större än vårt hjärta och vetG1097allt.

1Jh_3:24  AndG2532he that keepethG5083hisG848commandmentsG1785dwellethG3306inG1722him,G846andG2532heG846inG1722him.G846AndG2532herebyG1722G5129we knowG1097thatG3754he abidethG3306inG1722us,G2254byG1537theG3588SpiritG4151whichG3739he hath givenG1325us.G2254

1 Joh. 3:24 Och den som håller hans bud förblir i honom, och han i honom. Och därav vetG1097vi att han förblir i oss, genom Anden som han har gett oss.

1Jh_4:2  HerebyG1722G5129knowG1097ye theG3588SpiritG4151of God:G2316EveryG3956spiritG4151thatG3739confessethG3670that JesusG2424ChristG5547is comeG2064inG1722the fleshG4561isG2076ofG1537God:G2316

1 Joh. 4:2 Guds Ande ska ni kännaG1097igen på detta: Varje ande som bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet är från Gud.

1Jh_4:6  WeG2249areG2070ofG1537God:G2316he that knowethG1097GodG2316hearethG191us;G2257he thatG3739isG2076notG3756ofG1537GodG2316hearethG191notG3756us.G2257HerebyG1537G5127knowG1097we theG3588spiritG4151of truth,G225andG2532theG3588spiritG4151of error.G4106

1 Joh. 4:6 Vi är av Gud. Den som kännerG1097Gud lyssnar på oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte på oss. Därigenom kännerG1097vi sanningens Ande och villfarelsens ande.

1Jh_4:7  Beloved,G27let us loveG25one another:G240forG3754loveG26isG2076ofG1537God;G2316andG2532every oneG3956that lovethG25is bornG1080ofG1537God,G2316andG2532knowethG1097God.G2316

1 Joh. 4:7 Älskade, låt oss älska varandra, för kärleken är av Gud och var och en som älskar är född av Gud och kännerG1097Gud.

1Jh_4:8  He that lovethG25notG3361knowethG1097notG3756God;G2316forG3754GodG2316isG2076love.G26

1 Joh. 4:8 Den som inte älskar kännerG1097inte Gud, för Gud är kärlek.

1Jh_4:13  HerebyG1722G5129knowG1097we thatG3754we dwellG3306inG1722him,G846andG2532heG846inG1722us,G2254becauseG3754he hath givenG1325usG2254ofG1537hisG848Spirit.G4151

1 Joh. 4:13 Genom detta vetG1097vi att vi förblir i honom och han i oss, för han har gett oss av sin Ande.

1Jh_4:16  AndG2532weG2249have knownG1097andG2532believedG4100theG3588loveG26thatG3739GodG2316hathG2192toG1722us.G2254GodG2316isG2076love;G26andG2532he that dwellethG3306inG1722loveG26dwellethG3306inG1722God,G2316andG2532GodG2316inG1722him.G846

1 Joh. 4:16 Och vi har lärt kännaG1097och har trott den kärlek som Gud har till oss. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken, han förblir i Gud, och Gud i honom.

1Jh_5:2  ByG1722thisG5129we knowG1097thatG3754we loveG25theG3588childrenG5043of God,G2316whenG3752we loveG25God,G2316andG2532keepG5083hisG848commandments.G1785

1 Joh. 5:2 Därigenom vetG1097vi att vi älskar Guds barn, när vi älskar Gud och håller hans bud,

1Jh_5:20  AndG1161we knowG1492thatG3754theG3588SonG5207of GodG2316is come,G2240andG2532hath givenG1325usG2254an understanding,G1271thatG2443we may knowG1097him that is true,G228andG2532we areG2070inG1722him that is true,G228even inG1722hisG848SonG5207JesusG2424Christ.G5547ThisG3778isG2076theG3588trueG228God,G2316andG2532eternalG166life.G2222

1 Joh. 5:20 Och vi vetG1492att Guds Son har kommit och har gett oss förstånd, så att vi kan kännaG1097den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet.

2Jh_1:1  TheG3588elderG4245unto the electG1588ladyG2959andG2532herG848children,G5043whomG3739IG1473loveG25inG1722the truth;G225andG2532notG3756IG1473only,G3441butG235alsoG2532allG3956they that have knownG1097theG3588truth;G225

2 Joh. 1:1 Den äldste till den utvalda frun och hennes barn, vilka jag älskar i sanning, och inte bara jag, utan också alla som har lärt kännaG1097sanningen,

Upp_2:17  He that hathG2192an ear,G3775let him hearG191whatG5101theG3588SpiritG4151saithG3004unto theG3588churches;G1577To himG846that overcomethG3528will I giveG1325to eatG5315ofG575theG3588hiddenG2928(G3588)manna,G3131andG2532will giveG1325himG846a whiteG3022stone,G5586andG2532inG1909theG3588stoneG5586a newG2537nameG3686written,G1125whichG3739no manG3762knowethG1097savingG1508he that receivethG2983it.

Upp. 2:17 Den som har öra må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar, honom vill jag ge att äta* av det dolda mannat, och jag ska ge honom en vit sten och på stenen skrivet ett nytt namn, som ingen kännerG1097utom den som får det.

Upp_2:23  AndG2532I will killG615herG848childrenG5043withG1722death;G2288andG2532allG3956theG3588churchesG1577shall knowG1097thatG3754IG1473amG1510he which searchethG2045the reinsG3510andG2532hearts:G2588andG2532I will giveG1325unto every oneG1538of youG5213accordingG2596to yourG5216works.G2041

Upp. 2:23 Och hennes barn ska jag låta döden dö, och alla församlingar ska vetaG1097att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag ska ge var och en av er efter hans gärningar.

Upp_2:24  ButG1161unto youG5213I say,G3004andG2532unto the restG3062inG1722Thyatira,G2363as many asG3745haveG2192notG3756thisG5026doctrine,G1322andG2532whichG3748have notG3756knownG1097theG3588depthsG899of Satan,G4567asG5613they speak;G3004I will putG906uponG1909youG5209noneG3756otherG243burden.G922

Upp. 2:24 Men till er säger jag och* till de andra i Tyatira, som inte har denna lära och som inte har lärt kännaG1097Satans djupheter, som de kallar det: Jag ska** inte lägga någon annan börda på er.

Upp_3:3  RememberG3421thereforeG3767howG4459thou hast receivedG2983andG2532heard,G191andG2532hold fast,G5083andG2532repent.G3340IfG1437thereforeG3767thou shalt notG3361watch,G1127I will comeG2240onG1909theeG4571asG5613a thief,G2812andG2532thou shalt notG3364knowG1097whatG4169hourG5610I will comeG2240uponG1909thee.G4571

Upp. 3:3 Kom därför ihåg vad du har hört och tagit emot och håll det och omvänd* dig. Om du inte håller dig vaken, så ska jag komma över dig** såsom en tjuv, och du ska inte vetaG1097vilken stund jag kommer över dig.

Upp_3:9  Behold,G2400I will makeG1325themG3588ofG1537theG3588synagogueG4864of Satan,G4567which sayG3004theyG1438areG1511Jews,G2453andG2532areG1526not,G3756butG235do lie;G5574behold,G2400I will makeG4160themG846toG2443comeG2240andG2532worshipG4352beforeG1799thyG4675feet,G4228andG2532to knowG1097thatG3754IG1473have lovedG25thee.G4571

Upp. 3:9 Se, jag vill överlämna åt dig några från Satans synagoga, som säger att de är judar men inte är det utan ljuger. Se, jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter och de ska förstå, att jag har älskat dig.

208 verser hittades, 223 sökträffar

Matteusevangeliet

20 verser hittades

20 sökträffar

Markusevangeliet

13 verser hittades

13 sökträffar

Lukasevangeliet

28 verser hittades

28 sökträffar

Johannesevangeliet

49 verser hittades

56 sökträffar

Apostlagärningarna

18 verser hittades

18 sökträffar

Romarbrevet

9 verser hittades

9 sökträffar

1 Korintierbrevet

12 verser hittades

14 sökträffar

2 Korintierbrevet

7 verser hittades

8 sökträffar

Galaterbrevet

3 verser hittades

4 sökträffar

Efesierbrevet

3 verser hittades

3 sökträffar

Filipperbrevet

5 verser hittades

5 sökträffar

Kolosserbrevet

en vers hittades

en sökträff

1 Tessalonikerbrevet

en vers hittades

en sökträff

2 Timoteusbrevet

3 verser hittades

3 sökträffar

Hebreerbrevet

4 verser hittades

4 sökträffar

Jakobsbrevet

3 verser hittades

3 sökträffar

2 Petrusbrevet

2 verser hittades

2 sökträffar

1 Johannesbrevet

21 verser hittades

25 sökträffar

2 Johannesbrevet

en vers hittades

en sökträff

Uppenbarelseboken

5 verser hittades

5 sökträffar

Eidõ G1492

Mat_2:2  Saying,G3004WhereG4226isG2076he that is bornG5088KingG935of theG3588Jews?G2453forG1063we have seenG1492hisG846starG792inG1722theG3588east,G395andG2532are comeG2064to worshipG4352him.G846

Matt. 2:2 och sa: Var är judarnas nyfödde Konung? Vi har nämligen settG1492hans stjärna i östern och har kommit för att tillbe honom.

Mat_2:9  WhenG1161theyG3588had heardG191theG3588king,G935they departed;G4198and,G2532lo,G2400theG3588star,G792whichG3739they sawG1492inG1722theG3588east,G395went beforeG4254them,G846tillG2193it cameG2064and stoodG2476overG1883whereG3757theG3588young childG3813was.G2258

Matt. 2:9 När de hade hört kungen, begav de sig iväg. Och se, stjärnan som de hade settG1492i öster gick före dem, tills den stannade över den plats där barnet var.

Mat_2:10  WhenG1161they sawG1492theG3588star,G792they rejoicedG5463with exceedingG4970greatG3173joy.G5479

Matt. 2:10 När de sågG1492stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje.

Mat_2:11  AndG2532when they were comeG2064intoG1519theG3588house,G3614they sawG1492theG3588young childG3813withG3326MaryG3137hisG846mother,G3384andG2532fell down,G4098and worshippedG4352him:G846andG2532when they had openedG455theirG848treasures,G2344they presentedG4374unto himG846gifts;G1435gold,G5557andG2532frankincense,G3030andG2532myrrh.G4666

Matt. 2:11 Och när de hade kommit in i huset sågG1492de barnet med Maria, hans mor, och de föll ner och tillbad honom och öppnade sina skatter och bar fram gåvor åt honom: guld, rökelse och myrra.

Mat_2:16  ThenG5119Herod,G2264when he sawG1492thatG3754he was mockedG1702ofG5259theG3588wise men,G3097was exceeding wroth,G2373G3029andG2532sent forth,G649andG2532slewG337allG3956theG3588childrenG3816thatG3588were inG1722Bethlehem,G965andG2532inG1722allG3956theG3588coastsG3725thereof,G846fromG575two years oldG1332andG2532under,G2736accordingG2596to theG3588timeG5550whichG3739he had diligently enquiredG198ofG3844theG3588wise men.G3097

Matt. 2:16 När Herodes nu sågG1492att han hade blivit lurad av de vise männen, blev han mycket vred och sände ut folk och lät döda alla pojkar i Betlehem och i hela dess omgivning, de som var två år och därunder, i enlighet med den tid som han noga hade tagit reda på av de vise männen.

Mat_3:7  ButG1161when he sawG1492manyG4183of theG3588PhariseesG5330andG2532SadduceesG4523comeG2064toG1909hisG846baptism,G908he saidG2036unto them,G846O generationG1081of vipers,G2191whoG5101hath warnedG5263youG5213to fleeG5343fromG575theG3588wrathG3709to come?G3195

Matt. 3:7 Men då han sågG1492att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

Mat_3:16  AndG2532Jesus,G2424when he was baptized,G907went upG305straightwayG2117out ofG575theG3588water:G5204and,G2532lo,G2400theG3588heavensG3772were openedG455unto him,G846andG2532he sawG1492theG3588SpiritG4151of GodG2316descendingG2597likeG5616a dove,G4058andG2532lightingG2064uponG1909him:G846

Matt. 3:16 Och när Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet, och se, då öppnades himlarna för honom, och han sågG1492Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom.

Mat_4:16  TheG3588peopleG2992whichG3588satG2521inG1722darknessG4655sawG1492greatG3173light;G5457andG2532to them which satG2521inG1722the regionG5561andG2532shadowG4639of deathG2288lightG5457is sprung up.G393

Matt. 4:16 det folk som satt i mörker fick seG1492ett stort ljus, och för dem som satt i dödens land och skugga har ett ljus gått upp.

Mat_4:18  AndG1161Jesus,G2424walkingG4043byG3844theG3588seaG2281of Galilee,G1056sawG1492twoG1417brethren,G80SimonG4613calledG3004Peter,G4074andG2532AndrewG406hisG846brother,G80castingG906a netG293intoG1519theG3588sea:G2281forG1063they wereG2258fishers.G231

Matt. 4:18 När Jesus* gick utmed Galileiska sjön, sågG1492han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut ett nät i sjön för de var fiskare.

Mat_4:21  AndG2532going onG4260from thence,G1564he sawG1492otherG243twoG1417brethren,G80JamesG2385theG3588son of Zebedee,G2199andG2532JohnG2491hisG846brother,G80inG1722a shipG4143withG3326ZebedeeG2199theirG846father,G3962mendingG2675theirG848nets;G1350andG2532he calledG2564them.G846

Matt. 4:21 När han gick längre fram, sågG1492han två andra bröder, Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, där de tillsammans med sin far Sebedeus lagade sina nät i båten. Och han kallade på dem,

Mat_5:1  AndG1161seeingG1492theG3793multitudes,G3793he went upG305intoG1519a mountain:G3735andG2532when heG846was set,G2523hisG846disciplesG3101cameG4334unto him:G846

Matt. 5:1 När han sågG1492folket, steg han upp på berget, och sedan han hade satt sig, kom hans lärjungar fram till honom.

Mat_5:16  Let yourG5216lightG5457soG3779shineG2989beforeG1715men,G444thatG3704they may seeG1492yourG5216goodG2570works,G2041andG2532glorifyG1392yourG5216FatherG3962whichG3588is inG1722heaven.G3772

Matt. 5:16 Så låt ert ljus lysa inför människorna, så att de serG1492era goda gärningar och prisar er Fader, som är i himlarna.

Mat_6:8  Be notG3361ye thereforeG3767like untoG3666them:G846forG1063yourG5216FatherG3962knowethG1492what thingsG3739ye haveG2192needG5532of, beforeG4253yeG5209askG154him.G846

Matt. 6:8 Ni ska därför inte likna dem. För er Fader vetG1492vad ni behöver, innan ni ber honom.

Mat_6:32  (ForG1063after allG3956these thingsG5023do theG3588GentilesG1484seek:)G1934forG1063yourG5216heavenlyG3770FatherG3962knowethG1492thatG3754ye have needG5535of allG537these things.G5130

Matt. 6:32 Efter allt detta söker ju hedningarna, men er himmelske Fader vetG1492att ni behöver allt detta.

Mat_7:11  IfG1487yeG5210then,G3767beingG5607evil,G4190knowG1492how to giveG1325goodG18giftsG1390unto yourG5216children,G5043how muchG4214moreG3123shall yourG5216FatherG3962whichG3588is inG1722heavenG3772giveG1325good thingsG18to them that askG154him?G846

Matt. 7:11 Om nu ni som är onda förstårG1492att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska inte er Fader, som är i himlarna, ge det som är gott åt dem som ber honom?

Mat_8:14  AndG2532when JesusG2424was comeG2064intoG1519Peter\’sG4074house,G3614he sawG1492hisG846wife\’s motherG3994laid,G906andG2532sick of a fever.G4445

Matt. 8:14 Sedan när Jesus kom in i Petrus hus, sågG1492han att hans svärmor låg sjuk i feber.

Mat_8:18  NowG1161when JesusG2424sawG1492greatG4183multitudesG3793aboutG4012him,G846he gave commandmentG2753to departG565untoG1519theG3588other side.G4008

Matt. 8:18 När Jesus sågG1492de stora folkskarorna omkring sig, befallde han att man skulle fara över till andra sidan.

Mat_8:34  And,G2532behold,G2400theG3588wholeG3956cityG4172came outG1831to meetG1519G4877Jesus:G2424andG2532when they sawG1492him,G846they besoughtG3870him thatG3704he would departG3327out ofG575theirG846coasts.G3725

Matt. 8:34 Och se, då gick hela staden ut för att möta Jesus, och när de sågG1492honom, bad de att han skulle gå bort från deras område.

Mat_9:2  And,G2532behold,G2400they broughtG4374to himG846a man sick of the palsy,G3885lyingG906onG1909a bed:G2825andG2532JesusG2424seeingG1492theirG846faithG4102saidG2036unto theG3588sick of the palsy;G3885Son,G5043be of good cheer;G2293thyG4675sinsG266be forgivenG863thee.G4671

Matt. 9:2 Och se, de förde till honom en lam, som låg i en säng. När Jesus sågG1492deras tro, sa han till den lame: Son, var vid gott mod. Dina synder har förlåtits dig.

Mat_9:4  AndG2532JesusG2424knowingG1492theirG846thoughtsG1761said,G2036WhereforeG2444thinkG1760yeG5210evilG4190inG1722yourG5216hearts?G2588

Matt. 9:4 Men Jesus sågG1492deras tankar och sa: Varför tänker ni ont i era hjärtan?

Mat_9:6  ButG1161thatG2443ye may knowG1492thatG3754theG3588SonG5207of manG444hathG2192powerG1849onG1909earthG1093to forgiveG863sins,G266(thenG5119saithG3004he to theG3588sick of the palsy,)G3885Arise,G1453take upG142thyG4675bed,G2825andG2532goG5217untoG1519thineG4675house.G3624

Matt. 9:6 Men för att ni ska vetaG1492att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder – sedan sa han till den lame – stå upp, ta din bädd, och gå hem.

Mat_9:8  ButG1161when theG3588multitudesG3793sawG1492it, they marvelled,G2296andG2532glorifiedG1392God,G2316which had givenG1325suchG5108powerG1849unto men.G444

Matt. 9:8 När folket sågG1492detta, blev de förvånade* och prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människor.

Mat_9:9  AndG2532as JesusG2424passed forthG3855from thence,G1564he sawG1492a man,G444namedG3004Matthew,G3156sittingG2521atG1909theG3588receipt of custom:G5058andG2532he saithG3004unto him,G846FollowG190me. AndG2532heG3427arose,G450and followedG190him.G846

Matt. 9:9 När Jesus gick vidare därifrån, sågG1492han en man som hette Matteus sitta vid tullen. Och han sa till honom: Följ mig. Då stod han upp och följde honom.

Mat_9:11  AndG2532when theG3588PhariseesG5330sawG1492it, they saidG2036unto hisG846disciples,G3101WhyG1302eatethG2068yourG5216MasterG1320withG3326publicansG5057andG2532sinners?G268

Matt. 9:11 Då fariseerna sågG1492det, sa de till hans lärjungar: Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare?

Mat_9:22  ButG1161JesusG2424turned him about,G1994andG2532when he sawG1492her,G846he said,G2036Daughter,G2364be of good comfort;G2293thyG4675faithG4102hath made thee whole.G4982G4571AndG2532theG3588womanG1135was made wholeG4982fromG575thatG1565hour.G5610

Matt. 9:22 Men Jesus vände sig om, och när han sågG1492henne, sa han: Dotter, var vid gott mod. Din tro har helat dig. Och kvinnan var frisk från den stunden.

Mat_9:23  AndG2532when JesusG2424cameG2064intoG1519theG3588ruler\’sG758house,G3614andG2532sawG1492theG3588minstrelsG834andG2532theG3588peopleG3793making a noise,G2350

Matt. 9:23 När Jesus sedan kom in i föreståndarens hus och sågG1492flöjtblåsarna och den högljudda folkskaran,

Mat_9:36  ButG1161when he sawG1492theG3588multitudes,G3793he was moved with compassionG4697onG4012them,G846becauseG3754they fainted,G2258G1590andG2532were scattered abroad,G4496asG5616sheepG4263havingG2192noG3361shepherd.G4166

Matt. 9:36 Men när han sågG1492folkskarorna, greps han av medlidande med dem, eftersom de var uppgivna* och förskingrade som får utan herde.

Mat_11:8  ButG235whatG5101went ye outG1831for to see?G1492A manG444clothedG294inG1722softG3120raiment?G2440behold,G2400they that wearG5409softG3120clothing areG1526inG1722kings\’G935houses.G3624

Matt. 11:8 Eller vad gick ni ut för att se?G1492En människa klädd i fina kläder? Se, de som bär fina kläder är i kungapalatsen.

Mat_11:9  ButG235whatG5101went ye outG1831for to see?G1492A prophet?G4396yea,G3483I sayG3004unto you,G5213andG2532moreG4055than a prophet.G4396

Matt. 11:9 Eller vad gick ni ut för att se?G1492En profet? Ja, jag säger er, ännu mer än en profet.

Mat_12:2  ButG1161when theG3588PhariseesG5330sawG1492it, they saidG2036unto him,G846Behold,G2400thyG4675disciplesG3101doG4160that whichG3739is not lawfulG1832G3756to doG4160uponG1722the sabbath day.G4521

Matt. 12:2 Men när fariseerna sågG1492det, sa de till honom: Se, dina lärjungar gör det som inte är tillåtet att göra på sabbaten.

Mat_12:25  AndG1161JesusG2424knewG1492theirG846thoughts,G1761and saidG2036unto them,G846EveryG3956kingdomG932dividedG3307againstG2596itselfG1438is brought to desolation;G2049andG2532everyG3956cityG4172orG2228houseG3614dividedG3307againstG2596itselfG1438shall notG3756stand:G2476

Matt. 12:25 Men Jesus* vissteG1492vad de tänkte och sa till dem: Varje rike som kommer i strid med sig självt blir ödelagt, och varje stad eller familj som kommer i strid med sig själv kan inte bestå.

Mat_12:38  ThenG5119certainG5100of theG3588scribesG1122andG2532of the PhariseesG5330answered,G611saying,G3004Master,G1320we wouldG2309seeG1492a signG4592fromG575thee.G4675

Matt. 12:38 Då svarade några av de skriftlärda och fariseerna och sa: Mästare, vi vill seG1492ett tecken av dig.

Mat_13:14  AndG2532inG1909themG846is fulfilledG378theG3588prophecyG4394of Esaias,G2268which saith,G3004By hearingG189ye shall hear,G191andG2532shall notG3364understand;G4920andG2532seeingG991ye shall see,G991andG2532shall notG3364perceive:G1492

Matt. 13:14 Och på dem fullbordas Jesajas profetia, som säger: När ni hör, ska ni höra men inte förstå, och när ni ser, ska ni se men inte inse.G1492

Mat_13:15  ForG1063thisG5127people\’sG2992heartG2588is waxed gross,G3975andG2532their earsG3775are dull of hearing,G191G917andG2532theirG848eyesG3788they have closed;G2576lest at any timeG3379they should seeG1492with theireyes,G3788andG2532hearG191with theirears,G3775andG2532should understandG4920with theirheart,G2588andG2532should be converted,G1994andG2532I should healG2390them.G846

Matt. 13:15 För detta folks hjärta är förhärdat, och de är tröga att höra med öronen, och sina ögon har de tillslutit, så att de inte serG1492med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om och blir botade av mig.

Mat_13:17  ForG1063verilyG281I sayG3004unto you,G5213ThatG3754manyG4183prophetsG4396andG2532righteousG1342men have desiredG1937to seeG1492those things whichG3739ye see,G991andG2532have notG3756seenG1492them; andG2532to hearG191those things whichG3739ye hear,G191andG2532have notG3756heardG191them.

Matt. 13:17 För sannerligen säger jag er, att många profeter och rättfärdiga har längtat efter att seG1492det ni ser, men fick inte seG1492det, och höra det ni hör, men fick inte höra det.

Mat_14:14  AndG2532JesusG2424went forth,G1831and sawG1492a greatG4183multitude,G3793andG2532was moved with compassionG4697towardG1909them,G846andG2532he healedG2323theirG846sick.G732

Matt. 14:14 När Jesus* kom fram sågG1492han en stor folkskara, och han fylldes av medlidande med dem och botade deras sjuka.

Mat_14:26  AndG2532when theG3588disciplesG3101sawG1492himG846walkingG4043onG1909theG3588sea,G2281they were troubled,G5015saying,G3004It isG2076a spirit;G5326andG2532they cried outG2896forG575fear.G5401

Matt. 14:26 Och när lärjungarna sågG1492honom gå på sjön, blev de förskräckta och sa: Det är ett spöke, och skrek av rädsla.

Mat_15:12  ThenG5119cameG4334hisG846disciples,G3101and saidG2036unto him,G846KnowestG1492thou thatG3754theG3588PhariseesG5330were offended,G4624after they heardG191this saying?G3056

Matt. 15:12 Då gick hans lärjungar fram till honom och sa: VetG1492du att fariseerna tog anstöt när de hörde vad du sa?

Mat_16:28  VerilyG281I sayG3004unto you,G5213There beG1526someG5100standingG2476here,G5602whichG3748shall notG3361tasteG1089of death,G2288tillG2193G302they seeG1492theG3588SonG5207of manG444comingG2064inG1722hisG848kingdom.G932

Matt. 16:28 Sannerligen säger jag er: Några av dem som står här ska inte smaka döden, förrän de får seG1492Människosonen komma i sitt rike.

Mat_17:8  AndG1161when they had lifted upG1869theirG848eyes,G3788they sawG1492no man,G3762saveG1508JesusG2424only.G3441

Matt. 17:8 Och när de lyfte blicken, sågG1492de inga andra, utan bara Jesus.

Mat_18:31  SoG1161when hisG846fellowservantsG4889sawG1492what was done,G1096they were very sorry,G3076G4970andG2532cameG2064and toldG1285unto theirG848lordG2962allG3956that was done.G1096

Matt. 18:31 När hans medtjänare sågG1492vad som hände, tog de mycket illa vid sig och gick och berättade för sin herre allt det som hade hänt.

Mat_20:3  AndG2532he went outG1831aboutG4012theG3588thirdG5154hour,G5610and sawG1492othersG243standingG2476idleG692inG1722theG3588marketplace,G58

Matt. 20:3 Sedan gick han ut vid tredje* timmen och sågG1492några andra stå arbetslösa på torget

Mat_20:22  ButG1161JesusG2424answeredG611and said,G2036Ye knowG1492notG3756whatG5101ye ask.G154Are ye ableG1410to drinkG4095of theG3588cupG4221thatG3739IG1473shallG3195drinkG4095of, andG2532to be baptizedG907with theG3588baptismG908thatG3739IG1473am baptizedG907with? They sayG3004unto him,G846We are able.G1410

Matt. 20:22 Då svarade Jesus och sa: Ni vetG1492inte vad ni begär. Kan ni dricka den bägare som jag ska dricka, och* döpas med det dop som jag döps med? De sa till honom: Det kan vi.

Mat_20:25  ButG1161JesusG2424calledG4341themG846unto him, and said,G2036Ye knowG1492thatG3754theG3588princesG758of theG3588GentilesG1484exercise dominionG2634over them,G846andG2532they that are greatG3173exercise authorityG2715upon them.G846

Matt. 20:25 Då kallade Jesus dem till sig och sa: Ni vetG1492att folkens furstar råder över dem, och de som är mäktiga utövar sin makt över dem.

Mat_21:15  AndG1161when theG3588chief priestsG749andG2532scribesG1122sawG1492theG3588wonderful thingsG2297thatG3739he did,G4160andG2532theG3588childrenG3816cryingG2896inG1722theG3588temple,G2411andG2532saying,G3004HosannaG5614to theG3588SonG5207of David;G1138they were sore displeased,G23

Matt. 21:15 När översteprästerna och de skriftlärda sågG1492de under som han gjorde, och barnen som ropade i templet och sa: Hosianna, Davids Son, blev de mycket upprörda

Mat_21:19  AndG2532when he sawG1492aG3391fig treeG4808inG1909theG3588way,G3598he cameG2064toG1909it,G846andG2532foundG2147nothingG3762thereon,G1722G846butG1508leavesG5444only,G3440andG2532saidG3004unto it,G846Let no fruitG2590growG1096onG1537theeG4675henceforwardG3371for ever.G1519G165AndG2532presentlyG3916theG3588fig treeG4808withered away.G3583

Matt. 21:19 Och då han fick seG1492ett fikonträd vid vägen, gick han fram till det, men fann inget på det, utan bara löv. Då sa han till det: Aldrig någonsin mer ska det växa frukt på dig. Och kort därefter vissnade fikonträdet.

Mat_21:20  AndG2532when theG3588disciplesG3101sawG1492it, they marvelled,G2296saying,G3004HowG4459soonG3916is theG3588fig treeG4808withered away!G3583

Matt. 21:20 När lärjungarna sågG1492detta, förundrade de sig och sa: Hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt?

Mat_21:27  AndG2532they answeredG611Jesus,G2424and said,G2036We cannot tell.G1492G3756AndG2532heG846saidG5346unto them,G846NeitherG3761tellG3004IG1473youG5213byG1722whatG4169authorityG1849I doG4160these things.G5023

Matt. 21:27 Då svarade de Jesus och sa: Vi vetG1492inte. Då sa han till dem: Så säger inte heller jag er, med vilken makt jag gör detta.

Mat_21:32  ForG1063JohnG2491cameG2064untoG4314youG5209inG1722the wayG3598of righteousness,G1343andG2532ye believedG4100himG846not:G3756butG1161theG3588publicansG5057andG2532theG3588harlotsG4204believedG4100him:G846andG1161ye,G5210when ye had seenG1492it, repentedG3338notG3756afterward,G5305that ye might believeG4100him.G846

Matt. 21:32 För Johannes kom till er på rättfärdighetens väg, och ni trodde honom inte, men tullindrivarna och skökorna trodde honom. Och när ni sågG1492det, ångrade ni er inte efteråt, så att ni trodde honom.

Mat_21:38  ButG1161when theG3588husbandmenG1092sawG1492theG3588son,G5207they saidG2036amongG1722themselves,G1438ThisG3778isG2076theG3588heir;G2818come,G1205let us killG615him,G846andG2532let us seize onG2722hisG846inheritance.G2817

Matt. 21:38 Men när vinodlarna fick seG1492sonen, sa de till varandra: Denne är arvingen. Kom, låt oss döda honom och ta hans arv.

Mat_22:11  AndG1161when theG3588kingG935came inG1525to seeG2300theG3588guests,G345he sawG1492thereG1563a manG444which had not onG1746G3756a weddingG1062garment:G1742

Matt. 22:11 När kungen gick in för att se på gästerna, fick han där seG1492en man som inte var klädd i bröllopskläder.

Mat_22:16  AndG2532they sent outG649unto himG846theirG848disciplesG3101withG3326theG3588Herodians,G2265saying,G3004Master,G1320we knowG1492thatG3754thou artG1488true,G227andG2532teachestG1321theG3588wayG3598of GodG2316inG1722truth,G225neitherG2532G3756carestG3199thouG4671forG4012anyG3762man: forG1063thou regardestG991notG3756the(G1519)personG4383of men.G444

Matt. 22:16 Och de sände sina lärjungar till honom, tillsammans med Herodes anhängare, och sa: Mästare, vi vetG1492att du är sanningsenlig och undervisar rätt om Guds väg och bryr dig inte om vad människor tycker, för du gör inte skillnad på människor.

Mat_22:29  (G1161)JesusG2424answeredG611and saidG2036unto them,G846Ye do err,G4105notG3361knowingG1492theG3588scriptures,G1124norG3366theG3588powerG1411of God.G2316

Matt. 22:29 Jesus svarade och sa till dem: Ni tar fel. Ni förstårG1492inte Skrifterna och inte heller Guds kraft.

Mat_23:39  ForG1063I sayG3004unto you,G5213Ye shall notG3364seeG1492meG3165henceforth,G575G737tillG2193G302ye shall say,G2036BlessedG2127is he that comethG2064inG1722the nameG3686of the Lord.G2962

Matt. 23:39 För jag säger er: Härefter ska ni inte seG1492mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Mat_24:15  WhenG3752ye thereforeG3767shall seeG1492theG3588abominationG946of desolation,G2050spokenG4483of byG1223DanielG1158theG3588prophet,G4396standG2476inG1722the holyG40place,G5117(whoso readeth,G314let him understand:)G3539

Matt. 24:15 När ni nu får seG1492förödelsens styggelse, som omtalats genom profeten Daniel, stå på helig plats – må den som läser förstå det –

Mat_24:33  SoG3779likewiseG2532ye,G5210whenG3752ye shall seeG1492allG3956these things,G5023knowG1097thatG3754it isG2076near,G1451even atG1909the doors.G2374

Matt. 24:33 Likaså när ni serG1492allt detta, så vet att det är nära och står för dörren.

Mat_24:36  ButG1161ofG4012thatG1565dayG2250andG2532hourG5610knowethG1492noG3762man, no, notG3761theG3588angelsG32of heaven,G3772butG1508myG3450FatherG3962only.G3441

Matt. 24:36 Men om den dagen och den stunden vetG1492ingen, inte ens himlens änglar*, utan bara min** Fader.

Mat_24:42  WatchG1127therefore:G3767forG3754ye knowG1492notG3756whatG4169hourG5610yourG5216LordG2962doth come.G2064

Matt. 24:42 Vaka därför, för ni vetG1492inte vilken stund* er Herre kommer.

Mat_24:43  ButG1161knowG1097this,G1565thatG3754ifG1487theG3588goodman of the houseG3617had knownG1492in whatG4169watchG5438theG3588thiefG2812would come,G2064he would have watched,G1127G302andG2532would notG3756have sufferedG1439G302hisG848houseG3614to be broken up.G1358

Matt. 24:43 Men det ska ni veta att om husägaren vissteG1492vid vilken tid på natten tjuven skulle komma, så hade han vakat och inte tillåtit att någon bröt sig in i hans hus.

Mat_25:12  ButG1161heG3588answeredG611and said,G2036VerilyG281I sayG3004unto you,G5213I knowG1492youG5209not.G3756

Matt. 25:12 Då svarade han och sa: Sannerligen säger jag er: Jag kännerG1492er inte.

Mat_25:13  WatchG1127therefore,G3767forG3754ye knowG1492neitherG3756theG3588dayG2250norG3761theG3588hourG5610whereinG1722G3739theG3588SonG5207of manG444cometh.G2064

Matt. 25:13 Vaka därför, för ni vetG1492varken dagen eller stunden, när Människosonen kommer*.

Mat_25:26  (G1161)HisG846lordG2962answeredG611and saidG2036unto him,G846Thou wickedG4190andG2532slothfulG3636servant,G1401thou knewestG1492thatG3754I reapG2325whereG3699I sowedG4687not,G3756andG2532gatherG4863whereG3606I have notG3756strawed:G1287

Matt. 25:26 Då svarade hans herre och sa till honom: Du onde och late tjänare. Du vissteG1492att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut.

Mat_25:37  ThenG5119shall theG3588righteousG1342answerG611him,G846saying,G3004Lord,G2962whenG4219sawG1492we theeG4571an hungred,G3983andG2532fedG5142thee? orG2228thirsty,G1372andG2532gave theedrink?G4222

Matt. 25:37 Då ska de rättfärdiga svara honom och säga: Herre, när sågG1492vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka?

Mat_25:38  (G1161)WhenG4219sawG1492we theeG4571a stranger,G3581andG2532took theein?G4863orG2228naked,G1131andG2532clothedG4016thee?

Matt. 25:38 Och när sågG1492vi dig vara främling och gav dig husrum, eller naken och klädde dig?

Mat_25:39  OrG1161whenG4219sawG1492we theeG4571sick,G772orG2228inG1722prison,G5438andG2532cameG2064untoG4314thee?G4571

Matt. 25:39 Eller när sågG1492vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig?

Mat_25:44  ThenG5119shall theyG846alsoG2532answerG611him,G846saying,G3004Lord,G2962whenG4219sawG1492we theeG4571an hungred,G3983orG2228athirst,G1372orG2228a stranger,G3581orG2228naked,G1131orG2228sick,G772orG2228inG1722prison,G5438andG2532did notG3756ministerG1247unto thee?G4671

Matt. 25:44 Då ska också de svara honom och säga: Herre, när sågG1492vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse, och tjänade dig inte?

Mat_26:2  Ye knowG1492thatG3754afterG3326twoG1417daysG2250isG1096the feast of theG3588passover,G3957andG2532theG3588SonG5207of manG444is betrayedG3860to be crucified.G4717

Matt. 26:2 Ni vetG1492att det är påsk om två dagar. Då ska Människosonen utlämnas för att bli korsfäst.

Mat_26:8  ButG1161when hisG846disciplesG3101sawG1492it, they had indignation,G23saying,G3004ToG1519what purposeG5101is thisG3778waste?G684

Matt. 26:8 Men när hans lärjungar sågG1492det, blev de förargade och sa: Till vad tjänar detta slöseri?

Mat_26:58  ButG1161PeterG4074followedG190himG846afar offG575G3113untoG2193theG3588high priest\’sG749palace,G833andG2532wentG1525in,G2080and satG2521withG3326theG3588servants,G5257to seeG1492theG3588end.G5056

Matt. 26:58 Men Petrus följde honom på avstånd fram till översteprästens palats och gick in där och satte sig bland tjänarna för att seG1492hur det skulle sluta.

Mat_26:70  ButG1161heG3588deniedG720beforeG1715them all,G3956saying,G3004I knowG1492notG3756whatG5101thou sayest.G3004

Matt. 26:70 Men han nekade inför alla och sa: Jag vetG1492inte vad du menar.

Mat_26:71  AndG1161when heG846was gone outG1831intoG1519theG3588porch,G4440anotherG243maid sawG1492him,G846andG2532saidG3004unto themG3588that were there,G1563ThisG3778fellow wasG2258alsoG2532withG3326JesusG2424of Nazareth.G3480

Matt. 26:71 Och när han gick ut genom porten, sågG1492en annan honom och sa till dem som var där: Denne var också med Jesus från Nasaret.

Mat_26:72  AndG2532againG3825he deniedG720withG3326an oath,G3727I do notG3756knowG1492theG3588man.G444

Matt. 26:72 Då nekade han på nytt och svor med en ed: Jag kännerG1492inte den mannen.

Mat_26:74  ThenG5119beganG756he to curseG2653andG2532to swear,G3660saying, I knowG1492notG3756theG3588man.G444AndG2532immediatelyG2112the cockG220crew.G5455

Matt. 26:74 Då började han förbanna sig och svära: Jag kännerG1492inte den mannen. Och strax gol en tupp.

Mat_27:3  ThenG5119Judas,G2455which had betrayedG3860him,G846when he sawG1492thatG3754he was condemned,G2632repentedG3338himself, and brought againG654theG3588thirtyG5144pieces of silverG694to theG3588chief priestsG749andG2532elders,G4245

Matt. 27:3 När Judas, som förrådde honom, sågG1492att han var dömd, blev han ångerfull och bar tillbaka de trettio silvermynten till översteprästerna och de äldste

Mat_27:18  ForG1063he knewG1492thatG3754forG1223envyG5355they had deliveredG3860him.G846

Matt. 27:18 För han vissteG1492, att de på grund av avund hade utlämnat honom.

Mat_27:24  WhenG1161PilateG4091sawG1492thatG3754he could prevailG5623nothing,G3762butG235that ratherG3123a tumultG2351was made,G1096he tookG2983water,G5204and washedG633his handsG5495beforeG561theG3588multitude,G3793saying,G3004I amG1510innocentG121ofG575theG3588bloodG129of thisG5127just person:G1342seeG3700yeG5210to it.

Matt. 27:24 När Pilatus sågG1492att han inget kunde uträtta, utan att det snarare höll på att bli uppror, tog han vatten och tvättade sina händer inför folket och sa: Jag är oskyldig till denne rättfärdige* mans blod. Detta får bli er sak.

Mat_27:49  (G1161)TheG3588restG3062said,G3004Let be,G863let us seeG1492whetherG1487EliasG2243will comeG2064to saveG4982him.G846

Matt. 27:49 Men de andra sa: Vänta, låt oss seG1492om Elia kommer och räddar honom.

Mat_27:54  NowG1161when theG3588centurion,G1543andG2532theyG3588that were withG3326him,G846watchingG5083Jesus,G2424sawG1492theG3588earthquake,G4578andG2532those things that were done,G1096they fearedG5399greatly,G4970saying,G3004TrulyG230thisG3778wasG2258the SonG5207of God.G2316\’

Matt. 27:54 Men när officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus sågG1492jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sa: Denne var verkligen Guds Son.

Mat_27:65  (G1161)PilateG4091saidG5346unto them,G846Ye haveG2192a watch:G2892go your way,G5217make it as sureG805asG5613ye can.G1492

Matt. 27:65 Då sa Pilatus till dem: Där har ni vakt. Gå och bevaka så gott ni kanG1492.

Mat_28:5  AndG1161theG3588angelG32answeredG611and saidG2036unto theG3588women,G1135FearG5399notG3361ye:G5210forG1063I knowG1492thatG3754ye seekG2212Jesus,G2424which was crucified.G4717

Matt. 28:5 Men ängeln tog till orda och sa till kvinnorna: Frukta inte. För jag vetG1492att ni söker Jesus, som blev korsfäst.

Mat_28:6  He isG2076notG3756here:G5602forG1063he is risen,G1453asG2531he said.G2036Come,G1205seeG1492theG3588placeG5117whereG3699theG3588LordG2962lay.G2749

Matt. 28:6 Han är inte här, för han har uppstått, som han har sagt. Kom och seG1492platsen, där Herren* låg.

Mat_28:17  AndG2532when they sawG1492him,G846they worshippedG4352him:G846butG1161someG3588doubted.G1365

Matt. 28:17 Och när de fick seG1492honom, tillbad de honom, men några tvivlade.

Mar_1:10  AndG2532straightwayG2112coming upG305out ofG575theG3588water,G5204he sawG1492theG3588heavensG3772opened,G4977andG2532theG3588SpiritG4151likeG5616a doveG4058descendingG2597uponG1909him:G846

Mark. 1:10 Och genast då han steg upp ur vattnet, sågG1492han himlarna öppna sig och Anden såsom en duva komma ner över honom.

Mar_1:16  NowG1161as he walkedG4043byG3844theG3588seaG2281of Galilee,G1056he sawG1492SimonG4613andG2532AndrewG406hisG846brotherG80castingG906a netG293intoG1722theG3588sea:G2281forG1063they wereG2258fishers.G231

Mark. 1:16 När han gick utmed Galileiska sjön, sågG1492han Simon och Andreas, hans bror, kasta ut ett nät i sjön, för de var fiskare.

Mar_1:19  AndG2532when he had goneG4260a little furtherG3641thence,G1564he sawG1492JamesG2385theG3588son of Zebedee,G2199andG2532JohnG2491hisG846brother,G80whoG846alsoG2532were inG1722theG3588shipG4143mendingG2675their nets.G1350

Mark. 1:19 När han hade gått lite längre fram, sågG1492han Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, där de satt i båten och lagade näten.

Mar_1:24  Saying,G3004Let us alone;G1436what have we to do with thee,G5101G2254G2532G4671thou JesusG2424of Nazareth?G3479art thou comeG2064to destroyG622us?G2248I knowG1492theeG4571whoG5101thou art,G1488theG3588Holy OneG40of God.G2316

Mark. 1:24 och sa: Låt oss vara! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vetG1492vem du är: Guds Helige.

Mar_1:34  AndG2532he healedG2323manyG4183that were sickG2192G2560of diversG4164diseases,G3554andG2532cast outG1544manyG4183devils;G1140andG2532sufferedG863notG3756theG3588devilsG1140to speak,G2980becauseG3754they knewG1492him.G846

Mark. 1:34 Och han botade många som led av olika slags sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han tillät inte de onda andarna att tala, eftersom de vissteG1492vem han var.

Mar_2:5  WhenG1161JesusG2424sawG1492theirG846faith,G4102he saidG3004unto theG3588sick of the palsy,G3885Son,G5043thyG4675sinsG266be forgivenG863thee.G4671

Mark. 2:5 När Jesus sågG1492deras tro, sa han till den lame: Son, dina synder är dig förlåtna.

Mar_2:10 ButG1161thatG2443ye may knowG1492thatG3754theG3588SonG5207of manG444hathG2192powerG1849onG1909earthG1093to forgiveG863sins,G266(he saithG3004to theG3588sick of the palsy,)G3885

Mark. 2:10 Men för att ni ska vetaG1492att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, sa han till den lame:

Mar_2:12  AndG2532immediatelyG2112he arose,G1453took upG142theG3588bed,G2895andG2532went forthG1831beforeG1726them all;G3956insomuch thatG5620they were allG3956amazed,G1839andG2532glorifiedG1392God,G2316saying,G3004We neverG3763sawG1492it on this fashion.G3779

Mark. 2:12 Och genast reste han sig upp, tog sin bädd och gick ut inför allas åsyn, så att alla förundrade sig mycket och prisade Gud, och sa: Något sådant har vi aldrig sett.G1492

Mar_2:14  AndG2532as he passed by,G3855he sawG1492LeviG3018theG3588son of AlphaeusG256sittingG2521atG1909theG3588receipt of custom,G5058andG2532saidG3004unto him,G846FollowG190me.G3427AndG2532he aroseG450and followedG190him.G846

Mark. 2:14 Och när han passerade, sågG1492han Levi, Alfeus son, sitta vid tullen och sa till honom: Följ mig. Och han reste sig och följde honom.

Mar_2:16  AndG2532when theG3588scribesG1122andG2532PhariseesG5330sawG1492himG846eatG2068withG3326publicansG5057andG2532sinners,G268they saidG3004unto hisG846disciples,G3101How is itG5101thatG3754he eatethG2068andG2532drinkethG4095withG3326publicansG5057andG2532sinners?G268

Mark. 2:16 Men när de skriftlärda och fariseerna* sågG1492att han åt med tullindrivare och syndare, sa de till hans lärjungar: Hur kommer det sig att han äter och dricker med tullindrivare och syndare?

Mar_4:12  ThatG2443seeingG991they may see,G991andG2532notG3361perceive;G1492andG2532hearingG191they may hear,G191andG2532notG3361understand;G4920lest at any timeG3379they should be converted,G1994andG2532their sinsG265should be forgivenG863them.G846

Mark. 4:12 för att de ska se med sina ögon och ändå inget se,G1492och höra med sina öron och ändå inget förstå, så att de inte omvänder sig och får sina synder* förlåtna.

Mar_4:13  AndG2532he saidG3004unto them,G846KnowG1492ye notG3756thisG5026parable?G3850andG2532howG4459then will ye knowG1097allG3956parables?G3850

Mark. 4:13 Sedan sa han till dem: FörstårG1492ni inte denna liknelse? Hur ska ni då kunna förstå alla liknelserna?

Mar_4:27  AndG2532should sleep,G2518andG2532riseG1453nightG3571andG2532day,G2250andG2532theG3588seedG4703should springG985andG2532grow up,G3373heG846knowethG1492notG3756how.G5613

Mark. 4:27 Och han sover och står upp natt och dag, och säden skjuter upp och växer, han vetG1492själv inte hur.

Mar_5:6  ButG1161when he sawG1492JesusG2424afar off,G575G3113he ranG5143andG2532worshippedG4352him,G846

Mark. 5:6 När han fick seG1492Jesus på långt håll, sprang han fram och föll ner för honom

Mar_5:14  AndG1161they that fedG1006theG3588swineG5519fled,G5343andG2532toldG312it inG1519theG3588city,G4172andG2532inG1519theG3588country.G68AndG2532they went outG1831to seeG1492whatG5101it wasG2076that was done.G1096

Mark. 5:14 Men de som skötte svinen* flydde och berättade det i staden och på landsbygden. Och de gick ut för att seG1492vad som hade hänt.

Mar_5:16  AndG2532they that sawG1492it toldG1334themG846howG4459it befellG1096to him that was possessed with the devil,G1139andG2532also concerningG4012theG3588swine.G5519

Mark. 5:16 Och de som hade settG1492det berättade för dem vad som hade hänt med den besatte och med svinen.

Mar_5:22  And,G2532behold,G2400there comethG2064oneG1520of theG3588rulers of the synagogue,G752JairusG2383by name;G3686andG2532when he sawG1492him,G846he fellG4098atG4314hisG846feet,G4228

Mark. 5:22 Och se, en som hette Jairus, en av synagogföreståndarna, kom och då han fick seG1492honom föll han ner för hans fötter

Mar_5:32  AndG2532he looked round aboutG4017to seeG1492her that had doneG4160this thing.G5124

Mark. 5:32 Då såg han sig omkring för att få seG1492henne som hade gjort det.

Mar_5:33  ButG1161theG3588womanG1135fearingG5399andG2532trembling,G5141knowingG1492whatG3739was doneG1096inG1909her,G846cameG2064andG2532fell down beforeG4363him,G846andG2532toldG2036himG846allG3956theG3588truth.G225

Mark. 5:33 Och kvinnan, som vissteG1492vad som hade hänt med henne, kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hela sanningen för honom.

Mar_6:20  ForG1063HerodG2264fearedG5399John,G2491knowingG1492that heG846was a justG1342manG435andG2532an holy,G40andG2532observedG4933him;G846andG2532when he heardG191him,G846he didG4160many things,G4183andG2532heardG191himG846gladly.G2234

Mark. 6:20 eftersom Herodes fruktade för Johannes. Han vissteG1492att denne var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. Och när han hade hört honom, rättade* han sig mycket efter honom, och han hörde honom gärna.

Mar_6:33  AndG2532theG3588peopleG3793sawG1492themG846departing,G5217andG2532manyG4183knewG1921him,G846andG2532ranG4936afootG3979thitherG1563out ofG575allG3956cities,G4172andG2532outwentG4281them,G846andG2532came togetherG4905untoG4314him.G846

Mark. 6:33 Men folket* sågG1492att de for iväg, och många kände igen honom och skyndade dit till fots från alla städer och kom fram före dem och samlades till honom.**

Mar_6:34  AndG2532Jesus,G2424when he came out,G1831sawG1492muchG4183people,G3793andG2532was moved with compassionG4697towardG1909them,G846becauseG3754they wereG2258asG5613sheepG4263notG3361havingG2192a shepherd:G4166andG2532he beganG756to teachG1321themG846many things.G4183

Mark. 6:34 När Jesus* steg i land, sågG1492han en stor skara människor. Då förbarmade han sig över dem, eftersom de var som får utan herde. Och han började undervisa dem om många saker.

Mar_6:38  (G1161)HeG3588saithG3004unto them,G846How manyG4214loavesG740haveG2192ye? goG5217andG2532see.G1492AndG2532when they knew,G1097they say,G3004Five,G4002andG2532twoG1417fishes.G2486

Mark. 6:38 Då sa han till dem: Hur många bröd har ni? Gå och seG1492efter. Och de tog reda på det och sa: Fem, och två fiskar.

Mar_6:48  AndG2532he sawG1492themG846toilingG928in rowing;G1643forG1063theG3588windG417wasG2258contraryG1727unto them:G846andG2532aboutG4012the fourthG5067watchG5438of theG3588nightG3571he comethG2064untoG4314them,G846walkingG4043uponG1909theG3588sea,G2281andG2532wouldG2309have passed byG3928them.G846

Mark. 6:48 Och han sågG1492att de var svårt ansatta medan de rodde, för de hade vinden emot sig. Och vid fjärde nattväkten* kom han till dem, gående på sjön, och han skulle gå förbi dem.

Mar_6:49  ButG1161when theyG3588sawG1492himG846walkingG4043uponG1909theG3588sea,G2281they supposedG1380it had beenG1511a spirit,G5326andG2532cried out:G349

Mark. 6:49 Men när de sågG1492honom gå på sjön, trodde de att det var ett spöke och skrek till,

Mar_6:50  ForG1063they allG3956sawG1492him,G846andG2532were troubled.G5015AndG2532immediatelyG2112he talkedG2980withG3326them,G846andG2532saithG3004unto them,G846Be of good cheer:G2293it isG1510I;G1473be not afraid.G5399G3361

Mark. 6:50 eftersom de alla sågG1492honom och blev förskräckta. Men han talade genast till dem och sa till dem: Var lugna. Det är jag. Var inte rädda.

Mar_7:2  AndG2532when they sawG1492someG5100of hisG846disciplesG3101eatG2068breadG740with defiled,G2839that is to say,G5123with unwashen,G449hands,G5495they found fault.G3201

Mark. 7:2 Och när de fick seG1492att somliga av hans lärjungar åt bröd med orena, det vill säga otvättade händer, klandrade de det*.

Mar_8:33  ButG1161when heG3588had turned aboutG1994andG2532looked onG1492hisG848disciples,G3101he rebukedG2008Peter,G4074saying,G3004GetG5217thee behindG3694me,G3450Satan:G4567forG3754thou savourestG5426notG3756the thingsG3588that be of God,G2316butG235the thingsG3588that be of men.G444

Mark. 8:33 Då vände han sig om och sågG1492på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus, och sa: Gå bort ifrån mig, Satan! För dina tankar är inte Guds, utan människors.

Mar_9:1  AndG2532he saidG3004unto them,G846VerilyG281I sayG3004unto you,G5213ThatG3754there beG1526someG5100of them that standG2476here,G5602whichG3748shall notG3364tasteG1089of death,G2288tillG2193G302they have seenG1492theG3588kingdomG932of GodG2316comeG2064withG1722power.G1411

Mark. 9:1 Därefter sa han till dem: Sannerligen säger jag er, att bland dem som står här är det några som inte ska smaka döden, förrän de får seG1492Guds rike komma i kraft.

Mar_9:6  ForG1063he wistG1492notG3756whatG5101to say;G2980forG1063they wereG2258sore afraid.G1630

Mark. 9:6 för han vissteG1492inte vad han skulle säga, för de var förskräckta.

Mar_9:8  AndG2532suddenly,G1819when they had looked round about,G4017they sawG1492no manG3762any more,G3765saveG235JesusG2424onlyG3440withG3326themselves.G1438

Mark. 9:8 Och i samma stund när de såg sig omkring, sågG1492de ingen annan, utan endast Jesus var med dem.

Mar_9:9  AndG1161as theyG846came downG2597fromG575theG3588mountain,G3735he chargedG1291themG846thatG2443they should tellG1334no manG3367what thingsG3739they had seen,G1492tillG1508G3752theG3588SonG5207of manG444were risenG450fromG1537the dead.G3498

Mark. 9:9 Men då de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade settG1492, förrän Människosonen hade uppstått från de döda.

Mar_9:14  AndG2532when he cameG2064toG4314his disciples,G3101he sawG1492a greatG4183multitudeG3793aboutG4012them,G846andG2532theG3588scribesG1122questioningG4802with them.G846

Mark. 9:14 När han kom till lärjungarna, sågG1492han mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem.

Mar_9:15  AndG2532straightwayG2112allG3956theG3588people,G3793when they beheldG1492him,G846were greatly amazed,G1568andG2532running to himG4370salutedG782him.G846

Mark. 9:15 Och så snart allt folket fick seG1492honom, blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade honom.

Mar_9:20  AndG2532they broughtG5342himG846untoG4314him:G846andG2532when he sawG1492him,G846straightwayG2112theG3588spiritG4151tareG4682him;G846and he fellG4098onG1909theG3588ground,G1093andG2532wallowedG2947foaming.G875

Mark. 9:20 Och de ledde fram pojken till honom. Då han fick seG1492honom, slet anden genast i honom, och han föll ner till marken, vältrade sig och tuggade fradga.

Mar_9:25  WhenG1161JesusG2424sawG1492thatG3754the peopleG3793came running together,G1998he rebukedG2008theG3588foulG169spirit,G4151sayingG3004unto him,G846Thou dumbG216andG2532deafG2974spirit,G4151IG1473chargeG2004thee,G4671comeG1831out ofG1537him,G846andG2532enterG1525no moreG3371intoG1519him.G846

Mark. 9:25 När Jesus sågG1492att folket strömmade till, befallde han strängt den orene anden och sa till den: Du döve och stumme ande, jag befaller dig: Far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom.

Mar_9:38  AndG1161JohnG2491answeredG611him,G846saying,G3004Master,G1320we sawG1492oneG5100casting outG1544devilsG1140inG1722thyG4675name,G3686and heG3739followethG190notG3756us:G2254andG2532we forbadG2967him,G846becauseG3754he followethG190notG3756us.G2254

Mark. 9:38 Då tog Johannes till orda och sa till honom: Mästare, vi sågG1492en som drev ut onda andar i ditt namn, en som inte följer oss, och vi förbjöd honom det, eftersom han inte följer oss.

Mar_10:14  ButG1161when JesusG2424sawG1492it, he was much displeased,G23andG2532saidG2036unto them,G846SufferG863theG3588little childrenG3813to comeG2064untoG4314me,G3165andG2532forbidG2967themG846not:G3361forG1063of suchG5108isG2076theG3588kingdomG932of God.G2316

Mark. 10:14 Men när Jesus sågG1492detta, blev han upprörd och sa till dem: Låt barnen komma till mig, och hindra dem inte, för sådana hör Guds rike till.

Mar_10:19  Thou knowestG1492theG3588commandments,G1785Do notG3361commit adultery,G3431Do notG3361kill,G5407Do notG3361steal,G2813Do notG3361bear false witness,G5576DefraudG650not,G3361HonourG5091thyG4675fatherG3962andG2532mother.G3384

Mark. 10:19 Budorden kännerG1492du: Du skall inte begå äktenskapsbrott, du skall inte dräpa, du skall inte stjäla, du skall inte bära falskt vittnesbörd, du skall inte bedra någon, hedra din far och din mor.

Mar_10:38  ButG1161JesusG2424saidG2036unto them,G846Ye knowG1492notG3756whatG5101ye ask:G154canG1410ye drinkG4095of theG3588cupG4221thatG3739IG1473drinkG4095of? andG2532be baptizedG907with theG3588baptismG908thatG3739IG1473am baptizedG907with?

Mark. 10:38 Men Jesus sa till dem: Ni vetG1492inte vad ni begär. Kan ni dricka den bägare som jag dricker, och döpas med det dop som jag döps med?

Mar_10:42  ButG1161JesusG2424calledG4341themG846to him, and saithG3004unto them,G846Ye knowG1492thatG3754they which are accountedG1380to rule overG757theG3588GentilesG1484exercise lordshipG2634over them;G846andG2532theirG846great onesG3173exercise authorityG2715upon them.G846

Mark. 10:42 Men Jesus kallade dem till sig och sa till dem: Ni vetG1492att de som räknas som härskare över folken råder över dem, och att de som är mäktiga utövar sin makt över dem.

Mar_11:13  AndG2532seeingG1492a fig treeG4808afar offG3113havingG2192leaves,G5444he came,G2064ifG1487haplyG686he might findG2147any thingG5100thereon:G1722G846andG2532when he cameG2064toG1909it, heG846foundG2147nothingG3762butG1508leaves;G5444forG1063the timeG2540of figsG4810wasG2258notG3756yet.

Mark. 11:13 Då fick han på långt håll seG1492ett fikonträd som hade löv. Han gick dit för att se om han kanske kunde finna något på det. Men då han kom dit, fann han inget annat än löv, för det var inte fikonens tid.

Mar_11:20  AndG2532in the morning,G4404as they passed by,G3899they sawG1492theG3588fig treeG4808dried upG3583fromG1537the roots.G4491

Mark. 11:20 När de tidigt på morgonen gick förbi, sågG1492de att fikonträdet var förtorkat ända från roten.

Mar_11:33  AndG2532they answeredG611and saidG3004unto Jesus,G2424We cannot tell.G1492G3756AndG2532JesusG2424answeringG611saithG3004unto them,G846NeitherG3761do IG1473tellG3004youG5213byG1722whatG4169authorityG1849I doG4160these things.G5023

Mark. 11:33 Så de svarade och sa till Jesus: Vi vetG1492inte. Då svarade Jesus och sa till dem: Så säger inte heller jag er, med vilken makt jag gör detta.

Mar_12:14  AndG1161when theyG3588were come,G2064they sayG3004unto him,G846Master,G1320we knowG1492thatG3754thou artG1488true,G227andG2532(G3756)carestG3199G4671forG4012no man:G3762forG1063thou regardestG991notG3756the(G1519)personG4383of men,G444butG235teachestG1321theG3588wayG3598of GodG2316inG1909truth:G225Is it lawfulG1832to giveG1325tributeG2778to Caesar,G2541orG2228not?G3756

Mark. 12:14 Då de kom, sa de till honom: Mästare, vi vetG1492att du är sanningsenlig och bryr dig inte om vad människor tycker, för du gör inte skillnad på människor, utan undervisar rätt om Guds väg. Är det tillåtet att ge kejsaren skatt eller inte? Ska vi ge eller inte ge?

Mar_12:15  Shall we give,G1325orG2228shall we notG3361give?G1325ButG1161he,G3588knowingG1492theirG846hypocrisy,G5272saidG2036unto them,G846WhyG5101temptG3985ye me?G3165bringG5342meG3427a penny,G1220thatG2443I may seeG1492it.

Mark. 12:15 Men han vissteG1492om deras hyckleri och sa till dem: Varför sätter ni mig på prov? Ta hit ett mynt*, så att jag får seG1492det.

Mar_12:24  AndG2532JesusG2424answeringG611saidG2036unto them,G846Do ye notG3756thereforeG1223G5124err,G4105because ye knowG1492notG3361theG3588scriptures,G1124neitherG3366theG3588powerG1411of God?G2316

Mark. 12:24 Då svarade Jesus och sa till dem: Är det inte därför som ni tar fel, eftersom ni varken förstårG1492Skrifterna eller Guds kraft?

Mar_12:28  AndG2532oneG1520of theG3588scribesG1122came,G4334and having heardG191themG846reasoning together,G4802and perceivingG1492thatG3754he had answeredG611themG846well,G2573askedG1905him,G846WhichG4169isG2076the firstG4413commandmentG1785of all?G3956

Mark. 12:28 Och en av de skriftlärda, som hade hört dem diskutera, och som insågG1492att han hade svarat dem bra, frågade honom: Vilket är det främsta av alla buden?

Mar_12:34  AndG2532when JesusG2424sawG1492thatG3754he answeredG611discreetly,G3562he saidG2036unto him,G846Thou artG1488notG3756farG3112fromG575theG3588kingdomG932of God.G2316AndG2532no manG3762after thatG3765durstG5111askG1905himG846any question.

Mark. 12:34 Då Jesus sågG1492, att han hade svarat förståndigt, sa han till honom: Du är inte långt från Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom mer.

Mar_13:14  ButG1161whenG3752ye shall seeG1492theG3588abominationG946of desolation,G2050spoken ofG4483byG5259DanielG1158theG3588prophet,G4396standingG2476whereG3699it oughtG1163not,G3756(let him that readethG314understand,)G3539thenG5119let themG3588that be inG1722JudaeaG2449fleeG5343toG1519theG3588mountains:G3735

Mark. 13:14 Men när ni får seG1492förödelsens styggelse, som profeten Daniel har talat om,* stå där den inte ska – den som läser detta bör förstå det – då ska de som är i Judeen fly upp till bergen.

Mar_13:29  SoG3779yeG5210in like manner,G2532whenG3752ye shall seeG1492these thingsG5023come to pass,G1096knowG1097thatG3754it isG2076nigh,G1451even atG1909the doors.G2374

Mark. 13:29 På samma sätt ska också ni, när ni serG1492detta ske, veta att det är nära och står för dörren.

Mar_13:32  ButG1161ofG4012thatG1565dayG2250andG2532that hourG5610knowethG1492no man,G3762no, notG3761theG3588angelsG32whichG3588are inG1722heaven,G3772neitherG3761theG3588Son,G5207butG1508theG3588Father.G3962

Mark. 13:32 Men om den dagen eller stunden* vetG1492ingen något, inte änglarna som är i himlen, inte heller Sonen, utan bara Fadern.

Mar_13:33  Take ye heed,G991watchG69andG2532pray:G4336forG1063ye knowG1492notG3756whenG4219theG3588timeG2540is.G2076

Mark. 13:33 Var på er vakt, vaka och be*, för ni vetG1492inte när tiden är inne.

Mar_13:35  WatchG1127ye therefore:G3767forG1063ye knowG1492notG3756whenG4219theG3588masterG2962of theG3588houseG3614cometh,G2064at even,G3796orG2228at midnight,G3317orG2228at the cockcrowing,G219orG2228in the morning:G4404

Mark. 13:35 Vaka därför, för ni vetG1492inte när husets herre kommer, på kvällen eller vid midnattstiden eller när tuppen gal eller på morgonen,

Mar_14:40  AndG2532when he returned,G5290he foundG2147themG846asleepG2518again,G3825(forG1063theirG846eyesG3788wereG2258heavy,)G916neitherG2532G3756wistG1492they whatG5101to answerG611him.G846

Mark. 14:40 Och då han kom tillbaka fann han igen att de sov, för deras ögon var så tunga, och de vissteG1492inte vad de skulle svara honom.

Mar_14:67  AndG2532when she sawG1492PeterG4074warmingG2328himself, she looked uponG1689him,G846and said,G3004AndG2532thouG4771also wastG2258withG3326JesusG2424of Nazareth.G3479

Mark. 14:67 När hon fick seG1492Petrus, där han satt och värmde sig, såg hon på honom och sa: Du var också med Jesus från Nasaret.

Mar_14:68  ButG1161heG3588denied,G720saying,G3004I knowG1492not,G3756neitherG3761understandG1987I whatG5101thouG4771sayest.G3004AndG2532he wentG1831outG1854intoG1519theG3588porch;G4259andG2532the cockG220crew.G5455

Mark. 14:68 Men han nekade och sa: Jag kännerG1492honom inte, inte heller förstår jag vad du säger. Sedan gick han ut på den yttre gården. Och tuppen gol*.

Mar_14:69  AndG2532a maidG3814sawG1492himG846again,G3825and beganG756to sayG3004to them that stood by,G3936ThisG3778isG2076one ofG1537them.G846

Mark. 14:69 När tjänstekvinnan fick seG1492honom igen började hon åter säga till dem som stod i närheten: Denne är en av dem.

Mar_14:71  ButG1161heG3588beganG756to curseG332andG2532to swear,G3660saying, I knowG1492notG3756thisG5126manG444of whomG3739ye speak.G3004

Mark. 14:71 Då började han förbanna sig och svor: Jag kännerG1492inte den mannen som ni talar om.

Mar_15:32  Let ChristG5547theG3588KingG935of IsraelG2474descendG2597nowG3568fromG575theG3588cross,G4716thatG2443we may seeG1492andG2532believe.G4100AndG2532they that were crucified withG4957himG846reviledG3679him.G846

Mark. 15:32 Kristus, Israels Konung, må nu stiga ner från korset, så att vi kan seG1492och tro. Också de som var korsfästa tillsammans med honom smädade honom.

Mar_15:36  AndG1161oneG1520ranG5143andG2532filled a spunge fullG1072G4699of vinegar,G3690andG5037put it onG4060a reed,G2563andG2532gave him to drink,G4222G846saying,G3004Let alone;G863let us seeG1492whetherG1487EliasG2243will comeG2064to take him down.G2507G846

Mark. 15:36 Då sprang en och fyllde en svamp med ättika och satte den på ett rör och gav honom att dricka, och sa: Vänta, låt oss seG1492om Elia kommer för att ta ner honom.

Mar_15:39  AndG1161when theG3588centurion,G2760which stoodG3936over againstG1537G1727him,G846sawG1492thatG3754he soG3779cried out,G2896and gave up the ghost,G1606he said,G2036TrulyG230thisG3778manG444wasG2258the SonG5207of God.G2316

Mark. 15:39 När officeren som stod där mitt emot honom sågG1492att han med ett sådant rop* gav upp andan, sa han: Den mannen var verkligen Guds Son.

Mar_16:5  AndG2532enteringG1525intoG1519theG3588sepulchre,G3419they sawG1492a young manG3495sittingG2521onG1722theG3588right side,G1188clothed inG4016a long white garment;G4749G3022andG2532they were affrighted.G1568

Mark. 16:5 Och när de kom in i graven fick de seG1492en ung man sitta på högra sidan, klädd i en lång vit dräkt, och de blev förskräckta.

Luk_1:12  AndG2532when ZachariasG2197sawG1492him, he was troubled,G5015andG2532fearG5401fellG1968uponG1909him.G846

Luk. 1:12 Och Sakarias blev förskräckt, då han sågG1492honom och fruktan kom över honom.

Luk_1:29  AndG1161when sheG3588sawG1492him, she was troubledG1298atG1909hisG846saying,G3056andG2532cast in her mindG1260what mannerG4217of salutationG783thisG3778should be.G1498

Luk. 1:29 Men då hon sågG1492honom,* blev hon förskräckt av hans tal och undrade vad denna hälsning kunde betyda.

Luk_2:15  AndG2532it came to pass,G1096asG5613theG3588angelsG32were gone awayG565fromG575themG846intoG1519heaven,G3772(G444)theG3588shepherdsG4166saidG2036one to another,G240G4314Let us now goG1330evenG1211untoG2193Bethlehem,G965andG2532seeG1492thisG5124thingG4487which is come to pass,G1096whichG3739theG3588LordG2962hath made knownG1107unto us.G2254

Luk. 2:15 Och det hände när änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, att herdarna sa till varandra: Låt oss nu gå till Betlehem och seG1492det som har hänt, vilket Herren har låtit oss få veta.

Luk_2:17  AndG1161when they had seenG1492it, they made knownG1232abroad(G4012)theG3588sayingG4487which was toldG2980themG846concerningG4012thisG5127child.G3813

Luk. 2:17 Och när de hade settG1492det, berättade de vida omkring* vad som hade sagts till dem om detta barn.

Luk_2:20  AndG2532theG3588shepherdsG4166returned,G1994glorifyingG1392andG2532praisingG134GodG2316forG1909allG3956the things thatG3739they had heardG191andG2532seen,G1492asG2531it was toldG2980untoG4314them.G846

Luk. 2:20 Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt vad de hade hört och settG1492, så som det hade blivit sagt till dem.

Luk_2:26  AndG2532it wasG2258revealedG5537unto himG846byG5259theG3588HolyG40Ghost,G4151that he should notG3361seeG1492death,G2288beforeG4250he had seenG1492the Lord\’sG2962Christ.G5547

Luk. 2:26 Och han hade fått det uppenbarat av den Helige Ande, att han inte skulle seG1492döden förrän han hade fått seG1492Herrens Smorde*.

Luk_2:30  ForG3754mineG3450eyesG3788have seenG1492thyG4675salvation,G4992

Luk. 2:30 för mina ögon har settG1492din frälsning,

Luk_2:48  AndG2532when they sawG1492him,G846they were amazed:G1605andG2532hisG846motherG3384saidG2036untoG4314him,G846Son,G5043whyG5101hast thou thusG3779dealtG4160with us?G2254behold,G2400thyG4675fatherG3962and IG2504have soughtG2212theeG4571sorrowing.G3600

Luk. 2:48 Då de nu fick seG1492honom, förundrade de sig mycket, och hans mor sa till honom: Son, varför har du gjort detta mot oss? Se, din far och jag har med mycket oro sökt efter dig.

Luk_2:49  AndG2532he saidG2036untoG4314them,G846HowG5101is it thatG3754ye soughtG2212me?G3165wistG1492ye notG3756thatG3754IG3165mustG1163beG1511aboutG1722myG3450Father\’s business?G3588G3962

Luk. 2:49 Då svarade han dem: Varför sökte ni mig? VissteG1492ni inte att jag måste ägna mig åt det som tillhör min Fader?

Luk_4:34  Saying,G3004Let us alone;G1436what have we to do with thee,G5101G2254G2532G4671thou JesusG2424of Nazareth?G3479art thou comeG2064to destroyG622us?G2248I knowG1492theeG4571whoG5101thou art;G1488theG3588Holy OneG40of God.G2316

Luk. 4:34 och sa: Låt oss vara! Vad har du med oss att göra, Jesus av Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vetG1492vem du är, du Guds Helige!

Luk_4:41  AndG1161devilsG1140alsoG2532cameG1831out ofG575many,G4183crying out,G2896andG2532saying,G3004ThouG4771artG1488ChristG5547theG3588SonG5207of God.G2316AndG2532he rebukingG2008them sufferedG1439themG846notG3756to speak:G2980forG3754they knewG1492that heG846wasG1511Christ.G5547

Luk. 4:41 Och onda andar for också ut ur många, och de skrek och sa: Du är Kristus*, Guds Son. Då befallde han dem strängt och tillät dem inte att tala, eftersom de vissteG1492att han var Kristus.

Luk_5:2  AndG2532sawG1492twoG1417shipsG4143standingG2476byG3844theG3588lake:G3041butG1161theG3588fishermenG231were goneG576out ofG576them,G846and were washingG637their nets.G1350

Luk. 5:2 Och han sågG1492två båtar vid sjöstranden, men fiskarna hade gått i land och höll på att rengöra näten.

Luk_5:8  WhenG1161SimonG4613PeterG4074sawG1492it, he fell downG4363at Jesus\’G2424knees,G1119saying,G3004DepartG1831fromG575me;G1700forG3754I amG1510a sinfulG268man,G435O Lord.G2962

Luk. 5:8 Då Simon Petrus sågG1492detta föll han ner vid Jesu knän, och sa: Gå bort ifrån mig, Herre, för jag är en syndig människa.

Luk_5:12  AndG2532it came to pass,G1096when heG846wasG1511inG1722a certainG3391city,G4172(G2532)beholdG2400a manG435fullG4134of leprosy:G3014who(G2532)seeingG1492JesusG2424fellG4098onG1909his face,G4383and besoughtG1189him,G846saying,G3004Lord,G2962ifG1437thou wilt,G2309thou canstG1410make me clean.G2511G3165

Luk. 5:12 Sedan hände detta då han var i en av städerna: Och se, där fanns en man som var full av spetälska. När han fick seG1492Jesus föll han ner på sitt ansikte och bad honom och sa: Herre, om du vill så kan du göra mig ren.

Luk_5:20  AndG2532when he sawG1492theirG846faith,G4102he saidG2036unto him,G846Man,G444thyG4675sinsG266are forgivenG863thee.G4671

Luk. 5:20 Då han sågG1492deras tro, sa han till honom: Människa, du har fått förlåtelse för dina synder.

Luk_5:24  ButG1161thatG2443ye may knowG1492thatG3754theG3588SonG5207of manG444hathG2192powerG1849uponG1909earthG1093to forgiveG863sins,G266(he saidG2036unto theG3588sick of the palsy,)G3886I sayG3004unto thee,G4671Arise,G1453andG2532take upG142thyG4675couch,G2826andG2532goG4198intoG1519thineG4675house.G3624

Luk. 5:24 Men för att ni ska vetaG1492, att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, sa han till den lame: Jag säger dig: Stå upp, ta din bädd och gå hem.

Luk_5:26  AndG2532they were all amazed,G1611G2983G537andG2532they glorifiedG1392God,G2316andG2532were filledG4130with fear,G5401saying,G3004We have seenG1492strange thingsG3861to day.G4594

Luk. 5:26 Alla greps av häpnad och de prisade Gud, och de uppfylldes av fruktan och sa: Det är otroligt, det vi har settG1492i dag.

Luk_6:8  ButG1161heG846knewG1492theirG846thoughts,G1261andG2532saidG2036to theG3588manG444which hadG2192the witheredG3584hand,G5495Rise up,G1453andG2532stand forthG2476inG1519theG3588midst.G3319AndG1161heG3588aroseG450and stood forth.G2476

Luk. 6:8 Men han vissteG1492deras tankar och sa till mannen som hade den förtvinade handen: Stå upp och ställ dig här i mitten. Då reste han sig och steg fram.

Luk_7:13  AndG2532when theG3588LordG2962sawG1492her,G846he had compassionG4697onG1909her,G846andG2532saidG2036unto her,G846WeepG2799not.G3361

Luk. 7:13 Då Herren fick seG1492henne, förbarmade han sig över henne och sa till henne: Gråt inte.

Luk_7:22  ThenG2532JesusG2424answeringG611saidG2036unto them,G846Go your way,G4198and tellG518JohnG2491what thingsG3739ye have seenG1492andG2532heard;G191how thatG3754the blindG5185see,G308the lameG5560walk,G4043the lepersG3015are cleansed,G2511the deafG2974hear,G191the deadG3498are raised,G1453to the poorG4434the gospel is preached.G2097

Luk. 7:22 Då svarade Jesus* och sa till dem: Gå och säg till Johannes vad ni har settG1492och hört, att blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga blir evangelium predikat.

Luk_7:25  ButG235whatG5101went ye outG1831for to see?G1492A manG444clothedG294inG1722softG3120raiment?G2440Behold,G2400theyG3588which are gorgeously apparelled,G1722G1741G2441andG2532liveG5225delicately,G5172areG1526inG1722kings\’ courts.G933

Luk. 7:25 Eller vad gick ni ut för att seG1492? En man klädd i fina kläder? Se, de som har praktfulla kläder och lever i lyx finns i kungapalatsen.

Luk_7:26  ButG235whatG5101went ye outG1831for to see?G1492A prophet?G4396Yea,G3483I sayG3004unto you,G5213andG2532much moreG4055than a prophet.G4396

Luk. 7:26 Eller vad gick ni ut för att seG1492? En profet? Ja, jag säger er: Ännu mer än en profet.

Luk_7:39  NowG1161when theG3588PhariseeG5330which had biddenG2564himG846sawG1492it, he spakeG2036withinG1722himself,G1438saying,G3004This man,G3778ifG1487he wereG2258a prophet,G4396would have knownG1097G302whoG5101andG2532what mannerG4217of womanG1135this is thatG3748touchethG680him:G846forG3754she isG2076a sinner.G268

Luk. 7:39 Då farisén som hade inbjudit honom sågG1492detta, sa han till sig själv: Vore denne en profet, så skulle han veta vem och vad för slags kvinna det är som rör vid honom, att hon är en synderska.

Luk_8:20  AndG2532it was toldG518himG846by certain which said,G3004ThyG4675motherG3384andG2532thyG4675brethrenG80standG2476without,G1854desiringG2309to seeG1492thee.G4571

Luk. 8:20 Då blev det berättat för honom av några som sa: Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffaG1492dig.

Luk_8:28  When(G1161)he sawG1492Jesus,G2424he cried out,G349andG2532fell down beforeG4363him,G846andG2532with a loudG3173voiceG5456said,G2036What have I to do with thee,G5101G1698G2532G4671Jesus,G2424thou SonG5207of GodG2316most high?G5310I beseechG1189thee,G4675tormentG928meG3165not.G3361

Luk. 8:28 Då han fick seG1492Jesus, ropade han och föll ner inför honom och sa med hög röst: Vad har du med mig att göra, Jesus, du den Högste Gudens Son? Jag ber dig, plåga mig inte,

Luk_8:34  When(G1161)they that fedG1006them sawG1492what was done,G1096they fled,G5343andG2532wentG565and toldG518it inG1519theG3588cityG4172andG2532inG1519theG3588country.G68

Luk. 8:34 Men när herdarna sågG1492vad som hade skett, flydde de och gav sig iväg och berättade det i staden och ute på landet.

Luk_8:35  ThenG1161they went outG1831to seeG1492what was done;G1096andG2532cameG2064toG4314Jesus,G2424andG2532foundG2147theG3588man,G444out ofG575whomG3739theG3588devilsG1140were departed,G1831sittingG2521atG3844theG3588feetG4228of Jesus,G2424clothed,G2439andG2532in his right mind:G4993andG2532they were afraid.G5399

Luk. 8:35 Då gick de ut för att seG1492vad som hade hänt och kom till Jesus och fann mannen, ur vilken de onda andarna hade farit ut, sitta vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen, och de blev förskräckta.

Luk_8:36  (G1161)They also which sawG1492G2532it toldG518themG846by what meansG4459he that was possessed of the devilsG1139was healed.G4982

Luk. 8:36 Också de som hade settG1492det talade om för dem, hur han som hade varit besatt av onda andar hade blivit helad.

Luk_8:47  AndG1161when theG3588womanG1135sawG1492thatG3754she was notG3756hid,G2990she cameG2064trembling,G5141andG2532falling down beforeG4363him,G846she declaredG518unto himG846beforeG1799allG3956theG3588peopleG2992forG1223whatG3739causeG156she had touchedG680him,G846andG2532howG5613she was healedG2390immediately.G3916

Luk. 8:47 När kvinnan insågG1492att det inte gick att dölja, kom hon darrande fram och föll ner för honom och berättade för honom inför allt folket, varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad.

Luk_8:53  AndG2532they laughed him to scorn,G2606G846knowingG1492thatG3754she was dead.G599

Luk. 8:53 Då hånskrattade de åt honom, för de vissteG1492att hon var död.

Luk_9:9  AndG2532HerodG2264said,G2036JohnG2491have IG1473beheaded:G607butG1161whoG5101isG2076this,G3778ofG4012whomG3739IG1473hearG191such things?G5108AndG2532he desiredG2212to seeG1492him.G846

Luk. 9:9 Men Herodes sa: Johannes har jag halshuggit. Vem är då denne, som jag hör sådant om? Och han önskade att få seG1492honom.

Luk_9:27  ButG1161I tellG3004youG5213of a truth,G230there beG1526someG5100standingG2476here,G5602whichG3739shall notG3364tasteG1089of death,G2288tillG2193G302they seeG1492theG3588kingdomG932of God.G2316

Luk. 9:27 Men sannerligen säger jag er: Det är några av dem som står här som inte ska smaka döden, förrän de får seG1492Guds rike.

Luk_9:32  ButG1161PeterG4074andG2532theyG3588that were withG4862himG846wereG2258heavyG916with sleep:G5258andG1161when they were awake,G1235they sawG1492hisG846glory,G1391andG2532theG3588twoG1417menG444that stood withG4921him.G846

Luk. 9:32 Men Petrus och de som var med honom sov djupt, och när de vaknade upp, sågG1492de hans härlighet och de två männen som stod tillsammans med honom.

Luk_9:33  AndG2532it came to pass,G1096as theyG846departedG1316fromG575him,G846PeterG4074saidG2036untoG4314Jesus,G2424Master,G1988it isG2076goodG2570for usG2248to beG1511here:G5602andG2532let us makeG4160threeG5140tabernacles;G4633oneG3391for thee,G4671andG2532oneG3391for Moses,G3475andG2532oneG3391for Elias:G2243notG3361knowingG1492whatG3739he said.G3004

Luk. 9:33 Och det hände när dessa skulle skiljas från honom, att Petrus sa till Jesus: Mästare, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig och en åt Mose och en åt Elia. Han vissteG1492inte vad han sa.

Luk_9:47  AndG1161Jesus,G2424perceivingG1492theG3588thoughtG1261of theirG846heart,G2588tookG1949a child,G3813and setG2476himG846byG3844him,G1438

Luk. 9:47 Då Jesus sågG1492deras hjärtans tankar, tog han ett barn och ställde det bredvid sig

Luk_9:49  AndG1161JohnG2491answeredG611and said,G2036Master,G1988we sawG1492oneG5100casting outG1544devilsG1140inG1909thyG4675name;G3686andG2532we forbadG2967him,G846becauseG3754he followethG190notG3756withG3326us.G2257

Luk. 9:49 Då svarade Johannes och sa: Mästare, vi sågG1492en som drev ut onda andar i ditt namn, och vi förbjöd honom det, eftersom han inte följer med oss.

Luk_9:54  AndG1161when hisG846disciplesG3101JamesG2385andG2532JohnG2491sawG1492this, they said,G2036Lord,G2962wiltG2309thou that we commandG2036fireG4442to come downG2597fromG575heaven,G3772andG2532consumeG355them,G846evenG2532asG5613EliasG2243did?G4160

Luk. 9:54 Då hans lärjungar Jakob och Johannes sågG1492det, sa de: Herre, vill du att vi ska befalla eld att komma ner från himlen och förtära dem, som också Elia* gjorde?

Luk_9:55  ButG1161he turned,G4762and rebukedG2008them,G846andG2532said,G2036Ye knowG1492notG3756what mannerG3634of spiritG4151yeG5210areG2075of.

Luk. 9:55 Men han vände sig om och tillrättavisade dem och sa: Ni vetG1492inte av vilken ande ni är.*

Luk_10:24  ForG1063I tellG3004you,G5213thatG3754manyG4183prophetsG4396andG2532kingsG935have desiredG2309to seeG1492those things whichG3739yeG5210see,G991andG2532have notG3756seenG1492them; andG2532to hearG191those things whichG3739ye hear,G191andG2532have notG3756heardG191them.

Luk. 10:24 För jag säger er: Många profeter och kungar önskade att få seG1492det ni ser, men fick inte seG1492det, och höra det ni hör, men fick inte höra det.

Luk_10:31  AndG1161byG2596chanceG4795there came downG2597a certainG5100priestG2409(G1722)thatG1565way:G3598andG2532when he sawG1492him,G846he passed by on the other side.G492

Luk. 10:31 Och en präst råkade komma ner samma väg och när han fick seG1492honom, gick han förbi på andra sidan.

Luk_10:32  AndG1161likewiseG3668a(G2532)Levite,G3019when he wasG1096atG2596theG3588place,G5117cameG2064andG2532lookedG1492on him, and passed by on the other side.G492

Luk. 10:32 Och på samma sätt en levit. När han kom till platsen, gick han fram och sågG1492på honom och gick förbi på andra sidan.

Luk_10:33  ButG1161a certainG5100Samaritan,G4541as he journeyed,G3593cameG2064where he was:G2596G846andG2532when he sawG1492him,G846he had compassionG4697on him,

Luk. 10:33 Men en samarit som var på resa kom dit där han var. Och när han sågG1492honom, fylldes han av medlidande

Luk_11:13  IfG1487yeG5210then,G3767beingG5225evil,G4190knowG1492how to giveG1325goodG18giftsG1390unto yourG5216children:G5043how muchG4214moreG3123shall yourheavenlyG1537G3772FatherG3962giveG1325the HolyG40SpiritG4151