Jämförelse Katekesen och Bibeln angående Mässan.

Jämförelsen är hämtat från boken Evangeliet enligt Rom av James G. MacCarthy s.158-160. 


Siffrorna inom klamrar [] länkas till den Katolska Katekesen.
Katolska Kyrkan säger Bibeln säger
 1. Den sista nattvarden var ett verkligt offer; Kristi blod utgöts för våra synder i kalken [610-611, 621, 1339]
Den sista nattvarden var en (judisk) påskmåltid. Kristi blod utgöts för våra synder på korset (1 Petr. 2:24).
 1. Brödet och vinet omvandlas till Kristi verkliga kropp och blod [1373-1377]
Brödet och vinet symboliserar Kristi kropp och blod (1 Kor. 11:23-25).
 1. Kristi kropp och blod existerar helt och fullt i varje fragment av det konsekrerade brödet och vinet i alla katolska kyrkor världen över [1374, 1377].
Kristus är kroppsligt närvarande i himlen (Hebr. 10:12-13).
 1. Det konsekrerade brödet och vinet är himmelsk mat som hjälper människan att uppnå evigt liv [1392, 1405, 1419].
Brödet och vinet är symboler som hjälper oss att minnas Kristus (Luk. 22:19).
 1. Gud önskar att det konsekrerade brödet och vinet ska tillbes såsom gudomligt [1378-1381].
Gud förbjuder tillbedjan av alla föremål, även sådana som representerar Honom (2 Mos. 20:4-5, Jes. 42:8).
 1. Kristus har ordinerat vissa män som ämbetspräster för att korsoffret ska ha fortbestånd [1142, 1547, 1577].
Kristus har gjort alla troende till ett heligt och konungsligt prästerskap, som ska frambära andliga offer – lovets offer och överlåtna liv (1 Petr. 2:5-10, Hebr. 13:15, Rom. 12:1).
 1. Mässoffret är korsoffret [1085, 1356-1367]. Det är bara sättet att offra som skiljer sig [1367].
Korsoffret är en historisk händelse, som skedde vid ett tillfälle, för ungefär 2000 år sedan utanför Jerusalem (Mark. 15:21-41).
 1. Korsoffret fortsätter bestå i Mässoffret [1323, 1382].
Korsoffret är fullbordat och avslutat (Joh. 19:30).
 1. Mässan som gör Kristus närvarande som död och som offer [1353, 1364, 1367, 1409].
Kristus ska inte framställas som död och som offer. Han har nämligen uppstått och ”lever i evigheternas evigheter” (Upp. 1:17-18, Rom. 6:9-10).
 1. Vid varje Mässa bär prästen åter fram Kristi offer till Fadern [1354, 1357].
Kristus bar fram sitt offer till Fadern ”en gång för alla vid tidernas slut” (Hebr. 9:24-28).
 1. Mässan är ett oblodigt offer som sonar de levandes och de dödas synder [1367, 1371, 1414].
Om inte blod utgjuts blir inga synder förlåtna (3 Mos. 17:11 Hebr. 9:22).
 1. Varje Mässoffer stillar Guds vrede över synden[1371, 1414].
Korsoffret stillade en gång för alla Guds vrede över synden (Hebr. 10:12-18).
 1. Det är genom Mässan som de troende får del av korsets välsignelser i fullt mått [1366, 1407].
Det är i Kristus och genom tron som de troende får del av korsets välsignelser i fullt mått (Ef. 1:3-14).
 1. Frälsningsverket fortgår genom Mässoffret [1364, 1405, 1846].
Frälsningsverket fullbordades när Kristus gav sitt liv för oss på korset (Ef. 1:7, Hebr. 1:3).
 1. I Katolska Kyrkan fortgår Kristi offer för världens frälsning [1323, 1382, 1405, 1407].
Den kristna Kyrkans uppgift är att förkunna att Herren dog för att frälsa världen (1 Kor. 11:26).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s