På temat Jesu Gudom, Ps. 82

”Gud” kan användas om människor. Blir människan Gud då? Eller blir Jesus bara en människa?
 
Jag satt och läste Psalm 82 och kom till vers 6 där det står: ”Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den Högstes söner.” Och blev påmind om något Jesus säger i Joh 10:34-35: ”Jesus svarade dem: Är det inte skrivet i er lag: Jag sade ni är gudar? Om han har kallat dem gudar, som Guds ord kom till, och Skriften kan inte upphävas….
 
Psalm 82 och Joh 10:34-35 används av en del sekter som bevis för att Jesus INTE är Gud, eller för ”små-gudar-läran”, och i den här undervisningen ska vi titta närmare på om det är vad Jesus undervisar och om det verkligen är så att han säger sig INTE vara Gud.
 
Mina tankar for in på hur trosrörelsen, och då särskilt den amerikanska versionen undervisar små-gudar-läran. Detta är självklart en lära baserad på villfarelse, och har sitt ursprung i den ursprungliga frestelsen djävulen serverade Adam och Eva. Den synden verkar vara inympad i vår natur och många tror sig verkligen vara på Guds nivå.
 
Jag vill också applicera detta på Jehovas Vittnen och andra sekter som förnekar Kristi Gudom.
 
Jag vill till att börja med ta ett exempel från Andra Moseboken där Farao förhärdade sitt hjärta gentemot JHWH, och inte ville lyssna. Farao var, enligt egyptisk religion, ”gud kommen i köttet”, gud inkarnerad. Därför skickade JHWH Mose till Farao med orden:

”Se, jag har satt dig till att vara som en Gud för Farao och din bror Aron skall vara din profet.” 2 Mos. 7:1

Mose blev SOM EN Gud i egyptiernas ögon.
 
JHWH dömde Egyptens avgudadyrkan genom Mose, där, enligt egyptisk religion, Farao var en gud, Nilen en gud, grodor en gud, osv. och Faraos högmod krossades när han mötte JHWH. Mose blev alltså SOM EN GUD för Farao när han mötte en annan människa som gjorde större mirakler än Faraos trollkarlar Jannes och Jambres. Men Mose VAR inte Gud.
 
Nyckelordet till passagen i Johannes är Jesu ord i Joh 10:34-35: ”… som GUDS ORD KOM TILL….
 
Vad Jesus säger är grunden för den rätta förståelsen av Psalm 82:6. ”Jag har sagt att ni är gudar, ni är alla den Högstes söner.
 
Det judiska folket var ett litet, oansenligt folk. Men folket hade fått en enorm fördel framför alla andra folk och nationer. De hade fått Guds eget ord, undervisning och stadgar för att kunna leva ett rättfärdigt liv, att kunna hantera svåra problem i ett samhälle, hur de skulle undvika äta mat som kunde göra dem sjuka, hur de skulle behandla änkor, faderlösa, fattiga, och de svagare i samhället. Inget annat folk hade en sådan förtur i att lyckas göra rätt och göra Guds vilja som det judiska folket.
 
De kunde bygga ett samhälle baserat på rättvisa och sanning, undvika sånt som drabbade de folk som satt i mörkret, skapa ett rättvist samhälle mitt ibland ett fördärvat människosläkte där ondska och orättvisa, lögn och hårda tyranner rådde; med barnoffer, pedofili, otukt, avgudadyrkan, sjukdomar och annan förbannelse.
 
Så, judarna hade fått en makalös gåva från Gud medan alla andra folk satt i mörker.
 
De framstod SOM gudar i världen.
 
I Joh 10:32-37 i sin kontext:

”Jag har låtit er se många goda gärningar från min Fader. För vilken av dessa gärningar stenar ni mig? Judarna svarade honom och sa: Vi stenar dig inte för någon god gärning, utan för hädelse, och därför att du som är en människa gör dig själv till Gud. Jesus svarade dem: Är det inte skrivet i er lag: Jag sa, ni är gudar? Om han har kallat dem gudar, som Guds ord kom till, och Skriften kan inte upphävas, så säger ni om honom som Fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sa jag är Guds Son? Om jag inte gör min Faders gärningar, så tro mig inte.”

HÄR KOMMER det LEVANDE ORDET, verkligheten bakom de lagar som hade lyft upp det judiska folket som gudar i världen, och så ville de döda Honom för hädelse?

Joh. 1:10-11 ”Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom.” SRB16

Det är vad Jesus undervisar om, och ingen lära om att vi är lika mycket gud som Gud, eller att Jesus säger sig INTE vara Gud.

3 reaktioner på ”På temat Jesu Gudom, Ps. 82

  1. Vilka mäktiga Ord av Jesus där Han bekräftar att Han ÄR Gud: \”Så säger ni om honom som Fadern har helgat och sänt till världen: 'Du hädar, därför att jag sa jag är Guds Son? Om jag inte gör min Faders gärningar, så tro mig inte'.\”Jesus bevisar sig vara Guds Son genom att \”göra min Faders gärningar\”. Jesu gärningar är alltså samma som Fadern gör. Och det kan Han göra eftersom Han är Son i dess egentliga bemärkelse. Alltså av samma väsen och natur.Hans jämlikhet med Fadern visar också Joh. 1:10-11 där det framgår att Jesus var till från begynnelsen och den som skapade som Sonen i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande:\”Han var i världen och VÄRLDEN HADE BLIVIT TILL GENOM HONOM, men världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom.\”Dessa texter är för ett Jehovas Vittne obegripliga hieroglyfer eftersom deras sinnen och hjärtan är förmörkade av villoanden bakom JV: läror. När de säger att Jesus inte är Gud så är det en hädelse där de gör Jesus till en lögnare och sällar sig i ledet av antikrists förförare idag (Mer hieroglyfer för JV men som samtidigt visar att de går antikrists ärenden när de förnekar att Jesus ÄR Gud):1 Johannesbrevet 2: 22 Vilken är »Lögnaren», om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen.Var och en som förnekar Sonen, han har icke heller Fadern; den som bekänner Sonen, han har ock Fadern…Johannes 5:23: för att alla skola ära Sonen såsom de ära Faderns. Den som icke ärar Sonen, han ärar icke heller Fadern, som har sänt honom.Johannes 8:19: Då sade de till honom: »Var är då din Fader?» Jesus svarade: »I kännen varken mig eller min Fader. Om I känden mig, så känden I ock min Fader.»Johannes 16:3: Och så skola de göra, därför att de icke hava lärt känna Fadern, ej heller mig.Johannes 17:3: Och detta är evigt liv, att de känna dig, den enda sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus.1 Johannesbrevet 4:2: Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;1 Johannesbrevet 4:15: Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förbliver Gud, och han själv förbliver i Gud.1 Johannesbrevet 5:1: Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud; och var och en som älskar honom som födde, han älskar ock den som är född av honom.1 Johannesbrevet 5:20: Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna den Sanne; och vi äro i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv.

    Gillad av 1 person

  2. Låt oss påminna oss om minst sju himmelsvida skillnader mellan den troende och Jesus i sin jordiska tillvaro och även skillnad i den eviga världen:1. Den troende lever i det tillräknade verk som Jesus utförde. Medan Jesus utförde verket. Jesus var helt rättfärdig och syndade aldrig, Medan den troende lever i den tillräknade rättfärdigheten från Jesus där vi inte tillräknas våra synder (2 Kor. 5: 17 – 21; Rom. Kap. 3 – 4).2. Jesus hade full väsensenhet med Gud från evighet i den oupplösliga sammansatta enheten av Fader Son och Ande i den ende Gudens person av ”Jag ÄR Herren, Herren ÄR en”. Medan den troende blivit delaktig av Gudomlig natur och når en evighetsnatur som i evighetens värld passar in i gemenskapen med Gud.3. Jesus var inkarnerad in i den naturliga människans gestalt (Hebr. 2:14-18). Rom. 8:3: ”Född i syndigt kötts gestalt” (i arvet från Maria), men eftersom Han aldrig levde i liering med syndanaturen, så ”fördömde han synden i köttet” i sin syndfria rättfärdighet och Gudomlighet ( Rom. 8: 3) Medan den troende har synden kvar som en integrerad del av sitt väsen (”om vi säger att vi inte har någon synd så bedrar vi oss själva och sanningen är inte i oss…” (1 Joh. 1: 5 – 9)4. Jesus behövde ingen nåd, förlåtelse och räddning för sin egen del, utan räddade människan. Medan människan inte kan rädda sig själv eller någon annan. Hon är hela tiden beroende av den nåd och förlåtelse som Jesus vunnit åt henne (Av nåd är ni frälsta och det inte av er själva en Guds gåva är det Ef. 2: 8) Vi kan inte rädda någon människa, men vi kan peka på vem Jesus ÄR och har gjort, så att människor kan upptäcka att de I HONOM, sin ställföreträdare är räddade.5. Jesus gav ett offer som ingen människa kan ge: offret av Kristi persons kropp och blod på korset: försoningsoffret:”Också åt eder har han nu SKAFFAT FÖRSONING I HANS JORDISKA KROPP, genom hans död, för att kunna ställa eder fram inför sig heliga och obefläckade och ostraffliga” (Kol. 1:22)”Och det bröd som jag skall giva, är mitt kött, och jag giver det, för att världen skall leva. (Joh. 6:51)”Nu däremot, då ni är i Kristus Jesus, har ni, som förut var fjärran, kommit nära i och genom Kristi blod…Ty I SITT KÖTT gjorde han om intet budens stadgelag… för att han i en enda KROPP skulle skaffa försoning med Gud, sedan han genom korset hade i sin person dödat ovänskapen.” (Ef. 2: 13 – 16)”genom att Jesu Kristi KROPP blev offrad en gång för alla.” (Hebr. 10: 9 – 10)6. Jesus var underställd den kroppsliga döden, men besegrade den i sin uppståndelse i människans ställe. Medan den troende inte själv kan besegra den kroppsliga döden, utan i uppståndelsen kommer att uppstå till odödlighet som en förhärligad/förverkligad människa, där syndfri och rättfärdig, på grund av Jesu seger över den kroppsliga döden (Rom. 4:24 – 25).7. Jesus ingår för evigt i den sammansatta enheten av Fader Son och Ande. Medan vi blir förhärligade/förverkligade människor som passar in i gemenskapen/umgängelsen med Kristus i den eviga världen. Där kommer vi att befolka ”en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor” (2 Petr. 3: 13).

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s