Mitt svar till "profet" Enroos

Jag brukar inte göra reklam för falska profeter. Men den här gången gör jag ett undantag. Läs gärna, för ”profeten” har talat! 

https://www.enroos.org/raising-true-prophetic-watchman-in-4th-night-watch-victory-prayer/
[Enroos har tagit bort sitt inlägg. För den som vill läsa det på engelska så finns det här.]

Enroos ger ett \”kunskapens ord\” och hans \”profetiska\” smörjelse visar sig i sin fulla glans. \”Pricksäkert\” avslöjar han mig och för fram mina synder i ljuset. 😲 //edit: Läs inlägget som skakar om Enroos.


Enroos, jag har 3 svar att ge dig.

Svar nr 1. Jag skulle aldrig ställa mig på samma scen som en falsk profet. Det av två orsaker: 
1) Jag vill inte under några omständigheter associeras med dig. 
2) Jag vill inte ens befinna mig i samma byggnad som dig, för plötsligt kan Guds dom falla över dig. Och då vill jag befinna mig så långt borta som möjligt.

Svar nr 2. Tack för din ”vänliga” hälsning på min telefonsvarare. Jag skriver ut den här ifall du har glömt.

\”Ja, hej. Mitt namn är Mikael Enroos och jag vill bara berätta för dig att du lever i fullständig synd. Jag vill gärna hjälpa dig, kasta ut den här demonen du har.. under inflytelse utav, och hjälpa dig komma tillrätta med Herren. Men jag vill gärna ha ett offentlig möte… titta på mina FB-sidor så ska du se vad jag talar om. Så ska vi spela in och visa alla, så ska vi se vilken gud du tjänar och vilken Gud jag tjänar.\”

Jag skulle gärna vilja träffa dig för då skulle jag slå skiten ur dig” ja iofs sa du det i mer fromma ordalag. Men det var väl andemeningen i det du ville ha sagt. 
Konstigt, när jag tänker på det så har ju faktiskt flera hört av sig till mig precis innan du ringde mig och berättat om just dina vredesutbrott och dina hot. 
Svar nr 3. Får jag drista mig och påpeka för ”profet”Enroos att… Baptism stavas med bara ETT B?
Om du rättar till det skulle jag åtminstone kunna ge dig ETT rätt i din \”profetiska\” tjänst. 


Till dig som är fast i Enroos-sekten: Låt Knutby påminna dig om vad som kan ske!

 • Ta dig ur NU!
 • Bryt kontaken med dem fullständigt.
 • Blockera hans telefonnummer, för han drar sig inte för att ringa och hota dig.
 • Flytta om det skulle behövas. 
 • Ta hjälp av pålitliga syskon. 
 • GÅ ALDRIG MER TILLBAKA. 

Johannes säger i sitt brev: Om vi bekänner våra synder, så är Han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Herren är förlåtande och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. Bekänn som synd allt du lärt dig av Enroos, avsäg dig alla hans \”profetiska\” tilltal, sök Herrens ansikte och låt dig renas och upprättas, för Gud har behag i ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Hans ögon överfar hela jorden för att se om det finns någon som ger sig hän åt Honom.

Google-Översättning av Enroos varningar kan läsas här för den som inte kan Engelska.

Del 4:2 | Del 6

9 reaktioner på ”Mitt svar till "profet" Enroos

 1. Prophets M S Enroos till anfallJon-Are Pedersen och jag har på bloggposter ifrågasatt Prophets M S Enroos. Det föranledde Enroos till lögnaktiga och hotfulla utfall mot Jon-Are på annan plats.https://www.facebook.com/jonare.pedersen/posts/1237807333040301Jag summerar bara kort från svar som jag tillställt Enroos med anledning av ett svar som han riktat till både mig och Jon-Are.Prophets M S Enroos Du menar att Du \”står för allt det bibeln står för\”. Men hur blir det då med allt vi visat på som inte Bibeln står för utan som är ett villfarelsens hopkok från Dig själv? Du Enroos säger: \”Personliga relationen med Herren är det viktigaste av allt så som lärjungarna vandrade i evangelierna med Herren.\”Men vilken är den \”Herren\” som Du umgås med och förmedlar mitt i all bråte av förvillelse som Du samtidigt förmedlar och som vi klart med fakta pekat på?! Du Enroos säger: \”men behöver inte blåsa upp en lärostrid i varje detalj.\”Men det handlar inte om en \”lärostrid i varje detalj.\” Det handlar om konkret förförelse som vi med fakta visat på att Du hänger Dig åt. Med en samtidig avsaknad av undervisning om vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av Kristi persons(Gu och människa förenade) kropp och blod på korset.Du Enroos säger \”Om ni vill kritisera mig för allt möjligt mellan himmel och jord så är upp till er.\”Vi kritiserar inte allt mellan himmel och jord men pekar med fakta på där Du utövar och förmedlar förförelse. Du Enroos säger \”det är inga små lögner utan brutala och bisarra utan saklig bakgrund\” som Du menar Dig vara utsatt för. Kan Du peka på dessa bisarra brutala lögner som Du blivit utsatt för och som inte samtidigt understyrkts med fakta från Din verksamhet?\”Ödmjukt\” menar Du Enroos att Du förlåter de som ifrågasatt Dig. Du behöver inte förlåta dem som säger Dig sanningen. Du borde också vara mer hederlig än att fegt \”tacka för Dig\”, utan att ha gett en enda sann reflektion över vad Du blir ifrågasatt för och inte svarat på en enda fråga som sakligt tillställts Dig. Du tycker att vi ska skärpa till oss medan det verkligen är Du som behöver skärpa till Dig och åtminstone hövligt ge svar på de sakliga frågor som tillställts Dig.

  Gilla

 2. Några faktapåståenden som Enroos fegt väljer att inte reagera på utan enbart säger sig vara lögnaktigt ifrågsatt.Enroos Du förleder människors uppmärksamhet bort från Herren Jesus Kristus när Du talar om änglar, och smädar djävulen och driver med honom. Att smäda djävulen är en dårskap och ett högmod som leder till fall. Jud. 1:8-10Du har ett överfokus på demoner, ett satans verk som ska ge honom PR. Vi vet från tidigare hur allt gått galet där man fokuserar på demoner. T.ex. när de kristna skulle spy ut demonerna i hinkar.Du uppvisar en osund självfixering och självupphöjelse och New Age – flum. Vem Jesus ÄR och betydelsen av offret av kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset syns och hörs inte till.Du talar om \”trosänglar, som injicerar tro, som hjälper dig att tro”. Men detta är skriftvidrigt. Inga änglar förmedlar tro. ”Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord”! Man kan undra hur det är möjligt att människor kan svälja den sataniska förförelse som Du står för Enroos.Enroos Du är en Hebrew Root’are blandat med hyper-nåd och NAR, tre villfarelser som var för sig är farliga. Målet är ”enhet”. Alla ska inkluderas, utom dem som står för sanningen. Enhet utan sanning är och förblir en falsk enhet.Du Enroos kan aldrig säga när Du står inför Jesus inför ingången i evigheten och säger till Dig att Han aldrig känt Dig, att inga påtalat detta för Dig.Människor söker inte längre Jesus för att få evigt liv i Guds gemenskap utan bara ger sig hän dit där det ”kliar mest i öronen” av ”personliga tilltal”, ”mirakler” och ”häftiga upplevelser”.Och de får sitt lystmäte uppfyllt med råge med ockulta manifestationer när villfarelsens andemakter håller lekstuga i sammanhang som som i Ditt sammanhang Enroos, där man har en annan Jesus en annan ande och ett annat evangelium. De förbereder med hast ankomsten av antikrist när de kallar det för att vara ett verk av Gud som antikrists ande står bakom.

  Gilla

 3. Fakta frågor som Enroos vägrar att svara på.Står Du Enroos för de fyra lögnerna i NAR – kyrkan ?:1. Jesus lämnade sin gudomlighet i himlen. 2. Jesus var bara en man, så du kan göra samma mirakler som honom. 3. Jesus var tvungen att gå till helvetet för att frälsa dig.. 4. Gud förlorade herraväldet över jorden när Adam syndade.Står Du Enroos för att det ska bli en stor väckelse i sista tiden, en världsvid sådan, som åtföljs av dessa konstiga under och tecken, som regn av änglafjädrar, guldstoff etc. ? Det är New age kristendom, bara orden är förnyade och förklädda för att passa för de kristna.Vad vi nu står inför är det avfall som ska möjliggöra antikrists inträde på arenan och där Du Enroos är ett praktexempel på denna företeelse. Vad vi nu har framför är vedermödan och antikrists tidsperiod. Därom inte ett ljud från Dig Enroos som säger Dig vara en profet. En falsk sådan eftersom Du inte varnar människor inför vilket skeende som vi nu har framför.

  Gilla

 4. Prophets M S Enroos för Dig gäller följande Ord: ”Jag sände inte dessa profeter, ändå rusade de iväg. Jag talade inte till dem, ändå profeterade de.” Framhärdar de som vilsna falska profeter så förlorar de naturligtvis livet i Guds gemenskap om de någonsin ägt det.Det finns idag mycket falska profeter i omlopp. Bill Johnson Todd White ingår i Kansasprofeterna och Apostlarörelsen med ”skumma kompisar” som Heidi Baker – Paul Manwaring – Reinhard Bonnke – Rodney Howard Browne – Ben Fitzgerald – Kenneth Copeland – Benny Hinn – Joyce Meyer – Rick Joyner – Creflo DollarBill Johnson: https://hafosfunderingar.wordpress.com/2016/05/12/varning-for-bill-johnson-i-sverige-foretradd-av-new-wine/https://pulpitandpen.org/2016/11/14/what-are-bill-johnsons-heresies/?fbclid=IwAR3ASJoc7RedMxbHSKKS-Vll_lGeOT5NSk0mYeSzAFmtAGO7q5emhaN2TusRick Joyner http://www.deceptioninthechurch.com/joyner.htmlKingdom Dominon teologin hänger samman med Kansasprofeterna och Apostlarörelsen och då även med Todd Bantley och efterdyningarna av Floridaväckelsen.http://sundsgruppen.se/?page_id=1176http://www.eaec-se.org/articles/Johansen/todd-bentley-lakelandvackelsen.htmhttp://gospel.jesuslever.eu/fakta-om-new-agevillolara/http://monalola62.blogspot.se/2017/04/t-white-kallar-til-enhet-med-paven.htmlLänkar kring vad Enroos förmedlar:https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/04/09/naddes-av-en-undran-kring-mattias-lekardal-mikael-enroos-och-divine-mission/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/05/04/trion-enroos-lekardahl-och-sallander/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2019/05/04/varfor-varnar-du-for-enroos/

  Gilla

 5. Kortfattat MR Enroos har inte förstått betydelsen av Korsets budskap och han har inte gått in genom fårfållan genom grinden som Jesus beskriver i Johannes kapitel 10\”Jesus svarade dem [fariséerna som hånade den blinde mannen som Jesus har helat, se Joh 9]: \”Med all säkerhet (amen, amen) säger jag er: Den som inte går in i fårfållan genom grinden (dörren, porten), utan kliver in någon annan väg, är en tjuv (en som stjäl i smyg) och en rånare (en som öppet rånar med våld). 2Den som går in via grinden är fårens herde. 3För honom öppnar dörrvakten och fåren hör (lyssnar till) hans röst, och han kallar personligen på sina får vid namn och för ut dem. 4Varje gång han leder ut (kastar ut, ibland med tvång för ut) sina får, går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen [lyssnar med sina hjärtan efter] hans röst (ton, tal). 5De kommer aldrig att följa en främling, utan kommer att fly bort från honom eftersom de inte känner igen främmande röster (toner, tal).\” [Fårfållan var en gård med bara en ingång och murar runtomkring. Under natten fördes fåren in i fållan och var skyddade från vilda djur. Ibland använde flera herdar samma större fålla för sina får och turades om att vakta vid dörren. På morgonen ropade herden och hans får kände igen hans röst och följde. Bara en person med ohederliga syften och planer på att döda och stjäla ett får undvek dörren och tog sig in på ett annat sätt under natten.]

  Gilla

 6. 11Hoppas ni kan stå ut med lite [så kallad] dårskap från min sida. Visst står ni ut med mig! 2För jag brinner för er med Guds iver. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus, och vill föra fram en ren jungfru till honom. 3Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva [1 Mos 3:1-6], så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. [Paulus använder bilden av äktenskap och den judiska trolovningen som var mycket mer bindande än dagens förlovning. Paulus var som en far för församlingen i Korint, se 1 Kor 4:15. Kristus liknas ofta vid Adam, se Rom 15:14; 1 Kor 15:21-22, 45. Här liknas församlingen i Korint vid Eva. Församlingen är trolovad med Kristus. I stället för att stå emot djävulen, se Jak 4:7, hade korintierna lyssnat på djävulens representanter som förlett dem, se 11:13-15, 4:2.]4För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande än den ni har fått eller predikar ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. [Vi vet inte exakt vad dessa falska apostlar predikade; vi vet dock att Paulus predikade Kristus som korsfäst, se 1 Kor 1:23, och Herre, se 2 Kor 4:5.]5Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa \”superapostlar\”. [Paulus lägger till förstärkningsordet \”hyper\”, som betyder \”mer\”, framför ordet apostel. Dessa \”superapostlar\” ansåg sig vara förmer och större än andra apostlar. Paulus motståndare i Korint upphöjde sig själva till skyarna.]6Även om jag inte är någon vältalare [inte följer de grekiska filosofernas retoriska stil] saknar jag inte kunskap, och den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er.

  Gilla

 7. Motvilligt beröm16Jag upprepar: ingen får ta mig för en dåre. Men om ni nu gör det, ta då emot mig som en dåre så att också jag får berömma mig lite. 17Det jag nu säger, det säger jag inte så som Herren skulle säga utan som en dåre, i den fasta övertygelsen att jag har skäl att berömma mig. 18När många berömmer sig på människors vis vill också jag göra det. 19Ni står ju gärna ut med dårar, ni som är så kloka. 20Ni accepterar att man gör er till slavar, att man suger ut och plundrar er, att man uppträder överlägset och slår er i ansiktet. 21Till min skam måste jag säga att vi har varit för svaga för det. Men vad andra vågar skryta med – jag talar som en dåre – det vågar jag också.22Är de hebréer? Det är jag också. Är de israeliter? Det är jag också. Är de Abrahams barn? Det är jag också. 23Är de Kristi tjänare? Nu talar jag som en galning: Jag är det ännu mer. [\”Ännu mer\” är samma ord \”hyper\” som används om \”superapostlarna\” i vers 5. Paulus är tvungen att avbryta sig själv här innan han fortsätter. Det är absurt och helt galet att jämföra vem som tjänar Kristus mest, men för att rädda korintierna från dessa falska \”superapostlar\” tvingar han sig att fortsätta.] Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta varit i livsfara.24Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio rapp minus ett. [Judarna piskade trettionio slag för att ha en säkerhetsmarginal så att inte budet i 5 Mos 25:3 överträddes.]25Tre gånger har jag blivit piskad med spö. [Detta var ett romerskt straff, ett tillfälle var i Filippi, se Apg 16:23.] En gång har jag blivit stenad. [Detta skedde i staden Lystra under Paulus första resa, se Apg 14:19.] Tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn har jag drivit på öppet hav. [Totalt var Paulus med om minst fyra skeppsbrott. Det fjärde sker efter att detta brev har skrivits när han är på väg till Rom, se Apg 27:13-44.]26Många gånger på mina resor har jag varit utsatt för: faror på floder [troligen farliga vadställen på översvämmade floder], faror bland rövare, faror från [judiska] landsmän, faror från hedningar, faror i städer, faror i öknar, faror på hav, faror på grund av falska bröder.27Allt [detta] under möda och slit, ofta under vaknätter, ofta under hunger och törst, ofta fastande, ofta frusen och naken.28Förutom allt annat [alla andra fysiska lidanden som Paulus inte nämnt i denna lista], finns det dagliga ansvaret (pressen från alla håll) och omsorgen om (oron för) alla församlingarna. [Paulus var en sann herde som kände med folket i församlingarna. Denna psykologiska press var minst lika svår att bära. I detta brev läser vi hur Paulus inte stannar i Troas, just på grund av oron över hur det gått för Titus och Paulus iver att få höra nyheter från Korint, se 2 Kor 2:12-13. Nu kommer två exempel:]29Vem är svag utan att jag blir svag? Vem faller utan att det bränner i mig?

  Gilla

 8. Guds kraft blir synlig i svaghet30Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet. [Vilket visar på att det är Gud som verkat och han är den som får äran!]Nedfirad i en korg31[Inför nästa uttalande inleder Paulus med en ed där han åkallar Herrens namn. Det kan tyckas märkligt, eftersom det inte är någon stor bedrift han berömmer sig av, snarare tvärt om. Troligtvis är det ett retoriskt grepp som visar att det som nu följer är ironi. Även nästa exempel som är motsatsen till att bli nedfirad i en korg hör till samma kategori som är en parodi på superapostlarnas hisnande berättelser, se vers 5.] Herren Jesu Gud och Far, välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger: 32I Damaskus lät kung Aretas ståthållare bevaka staden för att gripa mig, 33och jag firades ner i en korg genom en öppning i muren och kom undan hans grepp. [Denna händelse skedde tidigt i Paulus tjänst, se Apg 9:23-25. Denna flykt från Damaskus i en korg var inget att skryta över, dock har den flera paralleller i gamla testamentet. Josuas utsända spioner firades ner i ett rep av Rahab, se Jos 2:15. David flydde från Sauls soldater genom ett fönster, se 1 Sam 19:12. Båda dessa händelser ledde dock till stora segrar, se Jos 6:1-25; 1 Sam 23:1-14. På samma sätt visade sig Paulus förödmjukande början bli startskottet på en världsvid väckelse för Guds rike.]

  Gilla

 9. Så utifrån det Paulus här i 2 Korinterbrevet kap 11 tar upp om dessa så kallade superapostlar som var uppblåsta i Köttslig andlighet så ser vi att MR Enroos har en köttslig Andlighet och ägnar sig åt Häxkrafter och onda andas läror. Om han inte omvänder sig vilar Guds dom över honom. Han är en förvirrad man som vi behöver be för att han omvänder sig från sitt andliga högmod. Tack Jon-Are och Harry för att ni är Herrens väktare på Muren!

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s