Paulus och Matlagar, Helgdagar och Broderskärleken

Av Jon-Are Pedersen

I en FB-Grupp gjordes ett inlägg som tog upp Jes. 66:17 \”De som låter sig invigas och renas till gudstjänst i trädgårdar, anförda av en som står där i mitten, de som äter svinkött och andra styggelser, ja, också möss, de skall alla förgås, säger HERREN.\” och utifrån det skrevs följande argument: 

Så ska de som äter svinkött och annan styggelse förgås när Herren kommer åter. Till styggelse räknas förutom svinkött också räkor, kräftor, hundar, katter, möss och mycket annat. Vi har i Tredje Moseboken kapitel 11 att läsa vad Guds ord säger om vad som är rent och orent.

Hermeneutik – Tolkning, Förklaring, Utläggning av Skrifterna!
Om vi tar en vers från GT och bygger en lära på den, bryter vi mot grundregeln inom hermeneutik som säger ”Vi bygger vår starkaste, mest fundamentala doktriner på Nya Testamentets läror (didaktiska).

Därför att Nya Testamentet uppenbarar vad som var vagt, eller fördolt eller hemligt i Gamla Testamentet. Börjar vi bygga en lära utifrån en solid dogmatisk grund, alltså en tydlig, klar undervisning i NT, kan vi börja tolka GT.
Det finns ett engelskt talesätt som beskriver detta: The New is in the Old concealed, and the Old is in the New revealed.

Hebr. 1:1-2 I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. I dessa sista dagar har han talat till oss genom Sonen, som han har satt till arvinge över allt. Genom honom har han också skapat universum.

Bibeln är en sammansatt bok som uppenbarar Gud, Hans personlighet och tankar och människans synd, ondska och upprättelse. Det är en bok som gradvist uppenbarar vem Gud är, ända fram till Jesus Kristus kom, han som är Guds härlighets återsken och hans väsens avbild och bär allt med sitt mäktiga ord… Hebr. 1:3, och därför är det Jesu och apostlarnas ord vi måste ha till grund för ALL tolkning av GT.
Om du vill förstå vad t.ex sabbaten, eller vad ”oren mat” verkligen betyder för oss, måste du först gå till evangelierna och Jesu ord, och sen läsa vad apostlarna har att säga om detta. Börja aldrig med Gamla Testamentets utläggningar, och viktigast av allt: Bygg inte läror på GT:s undervisning OM inte den har en tydlig förklaring i NT.
Mat, Helgdagar och Broderskärlek!

Paulus har skrivit ett helt kapitel angående mat och helgdagar etc. och han pressar inte på någon matregel eller förbud för nån särskilt maträtt.

Rom. 14:1-3 ”Den som är svag i tron ska ni ta emot, men INTE till tvivelaktiga diskussioner. För den ene tror att han kan ÄTA ALLT, men den som är svag äter grönsaker (det är Paulus som kallar personen för svag, inte jag). Den som äter ska inte förakta den som inte äter, och den som inte äter ska inte döma den som äter (det är här skon verkar klämma). För Gud har ju tagit emot honom.”

Går vi några verser fram, till vers 6: ”Den som äter, han äter för Herren, för han tackar Gud. och den som inte äter, han gör det för Herren, och tackar Gud.
Paulus pratar fortfarande om den som äter och inte äter kött när vi kommer till vers 10 ”Men varför dömer du din broder? Eller varför föraktar du då din broder? För vi ska alla stå inför Kristi domstol.” och vidare i vers 12 ”Alltså ska då var och en av oss göra räkenskap för sig själv inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra (på tal om maten). Besluta er i stället för att inte lägga något hinder i vägen eller något som kan orsaka att din broder faller.”
Det kan faktiskt ske i vårt umgänge med andra, om vi inte intar en mer ödmjuk hållning till mat och vad som får ätas. Paulus fortsätter: ”Jag VET och HAR ÖVERTYGATS genom Herren Jesus, att INGENTING ÄR ORENT I SIG SJÄLVT (han talar fortfarande om mat), men DEN SOM ANSER NÅGOT VARA ORENT, FÖR HONOM ÄR DET ORENT.
Se hur Paulus har omsorg om församlingen! ”Men om du gör din broder bedrövad på grund av din mat, så LEVER DU INTE LÄNGRE I KÄRLEKEN. FÖRDÄRVA INTE MED DIN MAT DEN SOM Kristus har dött för.”
Det här är en viktig punkt i Paulus undervisning om mat: ”För Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den Helige Ande. FÖR DEN SOM TJÄNAR Kristus i detta behagar Gud och håller provet inför människor. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och det som leder till uppbyggelse av varandra.
Fördärva INTE Guds verk för MATENS skull. ALLTING är visserligen rent, men till SKADA för den människa som äter med dåligt samvete.
Så varför tror ni Paulus undervisar så starkt om hur vi ska förhålla oss till varandra? För som han säger i vers 15 ”Om du gör din broder bedrövad på grund av din mat, så lever du inte längre i kärleken.
Och det vill vi väl göra?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s