Mary Danielsen och Chris Lawson – Alfakursen En evangelisk motsägelse

Av Mary Danielsen och Chris Lawson
Översatt av Ingemo Jonsäll
 
Skriven av Mary Danielsen och Chris Lawson från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd. Hämtat med tillstånd från Ingemo Jonsälls blogg
Låt oss först öppna denna översikt över alfa kursen med flera avsnitt i Skriften som varnar oss för vargarna som kommer in i kyrkan för att förvränga evangeliet och införa falskhet. Vi måste alltid mäta allt genom lodlinan i Guds ord för utan detta väntar bedrägeri.

2 Pet 2:1-2 berättar för oss: ”Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande irrläror. De ska förneka den Herre som har friköpt dem och dra plötsligt fördärv över sig. Många ska följa dem i deras lössläppthet, och för deras skull kommer sanningens väg att bli hånad.”

1 Joh 4:1 säger till oss: “Mina älskade, tro inte varje ande, utan pröva om andarna kommer från Gud. Det finns ju många falska profeter som har gått ut i världen.”

1 Tim 4:1 säger: Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror,

Denna vers borde få alla de som tror på Kristus ännu mera nyktra och vaksamma.
 
När Skriften nu säger att vi ska testa allt är detta inte bara ett förslag i stil med gör det eller låt bli. Vi får tydliga instruktioner om att detta är en absolut nödvändig sak att göra och det behövs mer idag än någonsin tidigare. Det blir mer och mer tydligt att de flesta församlingar (och de flesta enskilda kristna också) inte gör denna enkla sak eftersom nivån på avfall och kätteri i kyrkan idag är förbluffande och växer varje dagen.
Vi vet att den här broschyren kommer att rufsa till lite fjädrar genom att utmana Alfa kursen. Men som den sena apologeten Walter Martin sa: ”Kontrovers för dess egen skull är synd. Kontrovers för sanningens skull är ett gudomligt mandat.” Mot bakgrund av detta kommer vi att ange vår syn på de många obibliska problemen med alfa kursen och överlåta det till läsaren att bestämma om detta är av värde för församlingen.
Alfa och den anglikanska Kyrkan
Alfas Verktygslåda erbjuds för 199 dollar (ca 2000) kr och den förser församlingarna med allt material som behövs för att utbilda små gruppledare, marknadsföringsmaterial för att locka både kyrkor och icke-kyrkor, guider för arbetsböcker av varje deltagare och den helt viktiga DVD-skivan femton föredrag av Nicky Gumbel.
Alfa-kursen presenteras som en evangelisk kurs som är utformad för att få en lättsam metod för att utforska livets ”stora frågor” ur ett kristet perspektiv.1 Med en så vag beskrivning vädjar Alfa till ett brett utbud av sökande.
Alfa kursen startades 1977 av en anglikansk präst vid namn Charles Marnham, som tjänade i Holy Trinity Brompton (HTB) församling i London. Det började som en kurs för kyrkans medlemmar om grunderna i tron. Inte långt därefter tog John Irvine, en kurat vid HTB på tiden, den över och utvecklade den till det format som den har idag. 1990 bjöd Sandy Millar (präst för HTB vid den tidpunkten) HTB-pastorn Nicky Gumbel till ta av hjälmen på Alfa-kursen och övervaka ytterligare revideringar för att vädja till största möjliga publik. Gumbel lade till sin egen touch till Alfa och hjälpte till så att programmet kunde spridas världen runt i exponentiell takt.
Det är viktigt att inse att Alfas skapelse i den anglikanska kyrkan är viktig. Den anglikanska kyrkan går tillbaka till 1500-talet när kung Henry VIII vände sig bort från den katolska kyrkan för att den förbjöd honom att få en skilsmässa. Henry beslutade att använda sin tron för att anta en serie lagar för att förhindra påven att ha någon myndighet i England. En av dessa lagar, med titeln ”The Act of Supremacy = Överlägsenhets akten”, förklarade kungen av England till chef för den nybildade Engelska kyrkan vilket gav honom nästan samma nivå av myndighet och i England som påven hade över den katolska kyrkan. Resultat är att den anglikanska kyrkan är en nyfiken och ekumenisk blandning av katolicismen och protestantismen. De 39 artiklarna i anglikansk tro som utvecklades under drottning Elizabeth 1:s regeringen lade fram den protestantiska läran och praxis för den anglikanska kyrkan men var medvetet skrivna för att vara så vaga att de var öppna för olika tolkningar av både protestanter och katoliker.2
Med 80 miljoner medlemmar över hela världen idag är den anglikanska kyrkan (som inkluderar den episkopala kyrkan) i stor utsträckning synkroniserad med den liberala politiska, teologiska och ekumeniska världsbilden som ses i hela den postmoderna protestantism idag. Det borde alltså inte överraska någon att anglikanismen hittat en stark röst i evangeliska kretsar via alfa-kursen genom de som värderar enhet över sanningen, social rättvisa över det sanna evangeliet och en stark önskan att återansluta vår ”vintage” tro – marscherande till att förena sig med Rom i slutet av dagen.
Nicky Gumbel
Vem är den här mannen med det beskedliga och vänliga namnet, Nicky Gumbel? Enbart hans biografi borde sända upp varningsflaggor, men den genomsnittliga nordamerikanska kristna vet antingen ingenting om hans biografi eller så bryr de sig helt enkelt inte. Återigen, med tanke på församingen idag, är båda fallen antagligen lika sanna.
Gumbel är präst i den största anglikanska kyrkan i Storbritannien (ett stort problem i sig självt när du inser vad den anglikanska kyrkan står för, som vi har förklarat ovan). Om du tittar på webbplatsen för Gumbels församling, Holy Trinity Church Brompton, hittar du en typisk webbplats som liknar många protestantiska kyrkor i dag. Om du dessutom skulle göra en sökning på Gumbels syn på Bibeln får du att mycket uppmuntran att läsa Bibeln och från det du läst om honom och hans kyrka kanske du ger ett högt värde på dess innehåll.
Sanningen är att vem som helst kan säga att de vördar Bibeln; vem som helst kan säga att de läser den och vill att du ska läsa den också; vem som helst kan presentera en ortodox ”trosförklaring.” Men det som måste undersökas är vad den personen eller organisationen verkligen undervisar om. Vem som helst kan prata för det men det krävs mycket mer än att ha en bra uttalad klingande lärosats för att gå den äkta promenadvandringen.
Detta förklarar dock hur: 1) det kan finnas så många bibliska referenser i alfa kursen och ändå missa målet och 2) hur de kan betona arbetet med den Helige Ande och ändå lyckas framställa Honom fullständigt felaktigt till Alfa studenten. Bara för att det finns en mängd bibelvers som används betyder det inte att de tolkas eller tillämpas korrekt. Bibeln kan och ofta missförstås och tas ut ur sammanhang. I alla fall är dagens anglikanska kyrka i Storbritannien verkligen inte känd för vare sig sund lära eller betoning på den typ av kristendom som skrifterna beskriver, så ”frukt inspektion” är avgörande.
En viktig del i den historiska utvecklingen i Alfas skapare har varit att HTB-kyrkan blev centrum för den ”heligt skratt” rörelsen i England och Europa på 1990-talet. Eleanor Mumford bjöd tillsammans med sin make John in Vineyard-rörelsen till Storbritannien (med grymt godkännande från Vineyard’s John Wimber3) Hon besökte Toronto Airport Vineyard Church i Ontario 1994 och förde tillbaka de erfarenheter hon hade där. Nicky Gumbel deltog i ett möte i ett hem i maj 1994 där Mumford berättade om sina erfarenheter i Toronto och ”bjöd in den Helige Ande att komma.”
Det ögonblick hon gjorde det började konstiga saker hända. En person kastades över rummet och låg på golvet och tjöt och skrattade, ”gjorde det mest otroliga ljud.” En annan man låg på golvet och ”profeterade.” Några tycktes vara berusade. Gumbel vittnade om sin upplevelse ”som massiv elektricitet som går igenom min kropp.”4 Gumbel samlade sig och rusade till ett möte i Holy Trinity Brompton. … När han avslutade det mötet med bön och sa: ”Herre, tack så mycket för allt du gör, och vi ber att du skickar din Ande” återkom samma konstiga fenomen. En av de närvarande som låg på golvet med fötterna i luften började ”skratta som en hyena.”
Nicky Gumbel lägger ner en betydande tid på Alfa deltagare i Alfas video 3 samtal 9, exakt hur detta hände:

Ellie Mumford berättade lite om vad hon hade sett i Toronto … Det var uppenbart att Ellie var tvungen att be för oss alla. … Sedan sa hon, ”Nu kommer vi att bjuda in den Helige Ande att komma.” Och när hon sa det kastades en person bokstavligen över rummet och låg på golvet och bara tjöt och skrattande – det mest otroliga bruset. … Jag upplevde Andens kraft på ett sätt som jag inte hade upplevt på flera år, som massiv elektricitet som går igenom min kropp. En av killarna profeterade. Han låg bara där och profeterade.5

Härifrån tog andra rörelsen till Brownsville Assembly of God i Pensacola, Florida, och den hyperkarismatiska kyrkan på 90-talet gav återigen skam till det kristna samhället genom att skratta, skälla och hävda att gulddamm och fjädrar som föll på deras församlingar var ett bevis på Guds närvaro och godkännande. Vid vissa sammankomster tillhandahölls taxibilar för de ”för berusade i andan” för att bli körda hem från gudstjänsterna.
Om du säger till dig själv att det här är gamla nyheter (1994) och inte är relevanta idag, låt oss varna er att Alfa i dag är större och mer inflytelserikt än någonsin. Enligt Alfas egen sajt har över 27 miljoner människor nu slutfört Alfa, och det körs i 169 länder på 112 språk. Andligt bedrägeri försvinner aldrig. Vår motståndare omgrupperar den bara för en annan (dvs större) publik eftersom 1) så många förkunnande kristna inte vet om sammanhang, och de verkar heller inte bry sig, och 2) djävulen kommer inte att avfärda ett bra bedrägeri om han kan ta sig an en successiv generation med dess lögner.
Så här är vår varning: om du tror att Gumbel’s Helige Ande läror inte är ett problem och att hans förra Brownsville översvämning i kyrkan inte är viktigt för någon längre, vänligen fortsätt att läsa. Sanningen är att all falskhet som vi tillåter, även i små sura klumpar, leder till större kompromisser längs vägen såvida inte sann omvändelse sker.
Alfas läror
I en intervju med UK Guardian 2009 gör Gumbel det tydligt att även om han betraktar sig som en kristen, så är han närmare bestämt en anglikan. Han förklarar:

Detta kan låta pedantiskt men jag skulle inte beskriva mig själv som en evangelisk. Det här är etiketter som jag inte tycker är till hjälp. Om jag skulle använda någon etikett skulle det vara kristen och om du driver mig längre skulle jag säga att jag är en anglikan det är kyrkans familj som jag tillhör.6

Eftersom den anglikanska kyrkan har så mycket gemensamt med den romersk-katolska kyrkan, måste vi undra hur evangeliska fick intrycket att alfa kursen är förenlig med protestantisk/evangelisk kristendom. I följande två citat kan vi se att Gumbel acceptera och främja romersk-katolicism och det katolska påvedömet:

Det var en stor ära att bli presenterad för påven Johannes Paul II som har gjort så mycket för att främja evangelisering runt om i världen. Vi har berikats enormt av vår interaktion med katoliker i många länder.7 Förmodligen är en av de starkaste rörelserna för den Helige Ande finner vi i den romersk-katolska kyrkan så det finns ingen enorm teologisk skillnad mellan den officiella undervisningen i den katolska kyrkan och t. ex. den anglikanska kyrkanl.8

Så vi ser att den anglikanska kyrkan vars grund ligger djupt i katolicismen har producerat ett program som sveper över världen utformat för att ge enkla svar till människor som vill veta meningen med livet. Alfa är utformad för att vara rolig och attraktiv, bekräftande och uppskattad (d.v.s. ”inte offensive”). Men hur kommer denna katolskt påverkade agenda att peka folk på den verkliga Jesus Kristus det verkliga evangeliet det verkliga syndiga tillståndet för människor under övertygelsen om synd och deras behov av en Frälsare? Kommer Alfas roliga, attraktiva och bekräftande program (ditt klass program i bara tio veckor) leda deltagarna att omvända sig och överlämna sina liv till Gud på ett sådant sätt att de säkerställer sin eviga destination (1 Joh 5:13)? Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.
Alfa läror missar målet på så många nivåer att det är svårt att täcka allt här. Inom dess sidor finns det ingen tillfredsställande förklaring till varför Jesus var tvungen att dö i första hand. Synd beskrivs som att göra ”fel saker” och ändå lärs aldrig läran om synden helt verkligheten är att man undviker även själva ordet.
Det som aldrig förklaras är att det bibliska begreppet ”synd” inte bara handlar om att göra fel, det handlar om vilka vi är hjärtans motiv, vår inneboende syndiga natur och vår separation från Gud. Alfa undervisar inte om Guds fulla natur eller hans attribut, hans rättfärdiga ilska mot synd eller att helig rättvisa krävde en ersättning för våra räkning. ”Evangelie ljus” beskriver det knappast fullständigt och man sitter med intrycket av att Kristus dog för att vi ibland strular till det och för att universum för med sig en viss abstrakt begrepp om rättvisa i händelse av saker. Alfa tar inte med sig verkligheten eller allvaret i vår synd, insikten att i oss finns inget bra och sanningen om hur Gud ser oss som förlorade i vår synd tills vi litar på Kristus som vår Frälsare. Således kan vi inte ha något förtroende för Alfa eller att det verkligen kan förvandla människor till en frälsande tro på Jesus Kristus.
Den Helige Ande enligt Alfa
Bland de femton videosamtal som Nicky Gumbel presenterar under hela kursen, är samtal nr 8, 9 och 10 av särskilt intresse för den urskiljande kristna. Dessa samtal visas på Alfas distinkta Heliga Andes helg och diskuterar vem den Helige Anden är, vad han gör och hur man kan fyllas med den Helige Ande. Manifestationer som antas vara av Guds ande uppmuntras under denna helg även bland de som ännu inte är frälsta. Med tanke på Alfas skapare kan man bara föreställa sig vilka upplevelser som kan uppmuntras. Manifestationer som okontrollerbart skratt, ljus, skakningar, brinnande, fysisk värme, gulddamm och chock har dokumenterats från många källor. New Age-deltagare i Reiki terapi och Kundalini Yoga upplever samma slags manifestationer.
En brittisk apologetikwebbplats, när han exponerade Alfa, hade detta att säga om ”konstiga manifestationer”:

Bibliskt sett förstorar den Helige Ande Kristus – inte sig själv – men i Alfa verkar den Helige Ande ibland göra ”sin egen sak.” En del av dem som har varit engagerade i HTB och Alfa hävdar att de har känt en kraft, eller en osynlig kraft, som driver dem att göra något väldigt konstigt och till och med okristliga saker, till exempel att skratta kontrollerat. Alla ansvarsfulla kristna måste till fullo ifrågasätta sådana saker för att utvärdera frukten i denna rörelse.9

Så hur länge har detta bedrägeri bryggts, och vid vilken tidpunkt verkade Gumbel introduceras till en viss nivå av övernaturliga manifestationer? På en viss Alfa video berättar Gumbel om natten som John Wimber (grundare av Vineyard rörelsen) besökte HTB-kyrkan 1982 några år före den heliga skrattrörelsen. Vid detta möte fanns det många ”kunskapens ord” (övernaturliga uppenbarelser om situationen för olika människor i rummet): ”Specifika detaljer gavs, exakt som beskrev förhållandena … I takt med att listan besvarade och upplyste om saker så ökade nivån av tro i rummet. ”Följande redogörelse visar mer av vad som hände vid Wimbers besök:

Gumbel säger att han fortfarande kände sig ”cynisk och fientlig” tills nästa kväll när de bad för honom: ”Så de bad om att Anden skulle komma … Jag kände att något som 10.000 volt gickr genom min kropp … Amerikanen (Wimber) hade en ganska begränsad bön. Han sa bara ”mer kraft” … det var det enda han någonsin bad. … Nu har vi sett många typer av dessa manifestationer av Anden på helgerna. … Dessa manifestationer och själva fysiska helandena är inte det viktiga – Andens frukt är det som är viktigt. – det är de saker som betyder något, frukten som kommer från dessa upplevelser. Så vi började inse att Gud helar mirakulöst.

Nicky Gumbel ger ingen indikation här på att han eller någon annan som deltog i det mötet testade andarna för att säkerställa att allt kom från den Helige Ande. ”10
Författare och föreläsare Roger Oakland ger lite insikt: När Vineyard-pastor Randy Clarke kom till Toronto Airport Vineyard i januari 1994, höll han flera nattmöten och tände sedan ”elden.” Randy Clarke hade fått sin ”smörjelse” från ”Helige Andes Bartender” från Sydafrika, Rodney -Howard Browne.
I flera år därefter spred den överförbara smörjelsen sig över hela världen. ”Det” kallades också ”det.” När någon fått ”det” kunde de ge ”det” bort. ”Det” transporterades till Storbritannien av Nicky Gumbel från Holy Trinity Brompton Anglican Church i England.11
Benjamin Creme, New Age gurun som nu har förberett världen i årtionden för att få ”New Ages Kristus” uttryckte faktiskt sina tankar om Toronto Välsignelsen för ett tag sedan. Det som gör detta viktigt är att Creme under de senaste decennierna och fortfarande idag bara har haft ett jobb: att främja det han kallar ”Kristus” d.v.s. Lord Maitreya. Även 1982 tog han ut dyra helsidesannonser i alla stora globala tidningar och tillkännagav i djärva rubriker att ”Kristus är nu här”, vilket var ett ryck för profet studenten som är känd i vad skrifterna säger om en slutlig ond världshärskare.
Creme är till och med i dag övertygad om att hans ”Kristus” kommer att kommunicera telepatiskt till alla medborgare i världen samtidigt när hans tid att bli avslöjad kommer. De som utövar medvetande förändring meditation (som yoga eller kontemplativ bön) betingas att vara ”vibrerande sympatiska” för att få sådana ”meddelanden.” 12 Det faktum att Creme skulle ha något att säga om en rörelse med tecken och underverk inom den protestantiska kyrkan säger faktiskt lika mycket om kyrkan som gurun. Men när han blev tillfrågad om Toronto Välsignelsen och vad han tyckte om det, sa han att det var bra och att det är ”samma [metod] som hans [egna] andliga mästare använde för att mildra upp Kristna Fundamentalister för att acceptera New Age Kristus när han dyker upp. ”13 Charmigt … och inte bara lite alarmerande.
När vi tittar på bakgrunden och vad som påverkar ”anden” bakom Alfa finns alla tecken på att detta inte är Bibelns Heliga Ande, som ber oss att göra alla slags konstiga och galna saker. Vi ska inte söka visioner och drömmar eller andra saker som är typiskt i alfa och hyper karismatiska kretsar. Medan vissa kanske uppfattar Alfas läror om den Helige Ande som bibliska ligger problemet i grundarens tro och praxis och hur det är och har spridit sig i kyrkorna i praktiken tack vare Toronto och Brownsville. De slags manifestationer som Gumbel främjar har ingenting att göra med tröstaren som leder oss till all sanning och gör oss mera lik Jesus. Det kommer mer sannolikt att leda deltagaren in i förändrade medvetenhets-tillstånd och ockulta metoder som är vanliga i New Age och framväxande kretsar.
Alfa stödjare
Så vem stödjer Alfa-programmet? Förmodligen den mest inflytelserika anhängaren av Alfa (åtminstone inom den evangeliska kyrkan) är Rick Warren. Warren var grundtalare vid Alfas Globala konferens 2014. För en avgift på $ 190 (ca 1900 kr) kunde man höra honom i Royal Albert Hall eller få plats i Gumbel\’s kyrka i Brompton (HTB) kom ihåg – födelsen platsen för Heligt Skratt rörelsen.
Den trovärdighet som Warren lånar till Alfa kan inte underskattas på grund av hans mycket populära syftesdrivna rörelse. Och om Alfa tidigare hittades mestadels i vanliga samfund och karismatiska kyrkor, kommer Rick Warrens stöd att ge Alfa kursen en stor drivkraft för att nå in i evangeliska och till och med konservativa kristna samfund.
Dessutom marknadsför och presenterar Willow Creek Association Alfa-kursen och på Alfas huvudwebbplats finns information om de olika kyrkorna som undervisar i Alfa-kursen.
Ett godkännande av alfa kursen 2016 av Calvary Chapel Costa Mesa\’s äldre pastor, Brian Brodersen, kommer att få en betydande inverkan på många Calvary Chapel och andra icke samfundsanslutna megakyrkor. Brodersen publicerade detta uttalande den 14 april 2016 på sin Facebook till Nicky Gumbel angående Gumbels nya ALFA-filmserie:

Vilken FANTASTISK introduktion till den nya ALFA-filmserien! Bra gjort @ Nicky Gumbel.14

Något som ledarna i Golgata kapell – och alla kristna kyrkledare för den delen – borde komma ihåg är att anledningen till att de protestantiska reformatorerna brändes på bål under den protestantiska reformationen var för att de stod emot felen i den romersk katolska kyrkan.
Idag är sakerna helt annorlunda. Vi ser tusentals kristna ledare av alla slag som antingen sympatiserar med eller direkt främjar ekumeniken och arbetar med församlingar och rörelser som den romersk-katolska kyrkan absorberar eller försöker absorbera in i katolicismen i framtiden. Påvens och Vatikanens inflytande är som en magisk förtrollning över många kristna ledare i dessa dagar, och många har glömt att den levande Gudens dom är på de som vrider skrifterna och presenterar ett falskt evangelium:

Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Är det nu människor jag försöker få på min sida, eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande skulle jag inte vara Kristi tjänare. Jag vill göra klart för er, bröder, att evangeliet som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa, utan genom en uppenbarelse från Jesus Kristus.Gal 1:6-12

En enkel fråga som man bör ställa till Brian Brodersen och andra kristna ledare är: ”Vilken version av Jesus Kristus främjar Nicky Gumbel – den romersk katolska versionen av Jesus som äts och intas i den romersk katolska ritualen av mässan/nattvarden eller den bibliska Jesus från Nasaret som offrades bara en gång för alla och nu sitter vid Guds högra hand i himlen (Hebr 10:12) och INTE mystiskt förvandlas av en präst till en oblat för att ätas och intas (Joh 6:62-63)? Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har sedan satt sig på Guds högra sida Tänk då om ni får se Människosonen stiga upp dit där han var förut! Det är Anden som ger liv, köttet hjälper inte. De ord som jag har talat till er är Ande och liv.
Tja, i själva verket kan Gumbel, om han väljer det helt enkelt studsa fram och tillbaka som en pingis boll och göra till sig fritt för varje publik när så det sociala sammanhanget kräver det. Med romerska katoliker kan han äta den eukaristiska Jesus och med protestanter kan han peka på Skriften och med karismatiker kan han främja överdrivet och helig skratt och bara gå med flödet hur än det artar sig. Denna typ av invecklad spiritualitet eskalerar förvirring till dess högsta form. Detta är inte kristendomen, det är djävulskt!
Vart leder det?
Med varje år som går, blir Alfa Ledarskaps kursen mer uppenbar när det gäller att avvisa en sund doktrin till förmån för en ekumenisk agenda som smidigt smälter samman med den kommande världsandligheten som förutses i Bibeln. Listan över talare vid Alfas Globala konferens 2015 bör beröra varje kristen som älskar sanningen: Rick Warrens (som vi nämnde tidigare) far Raniero Cantalamessa (predikant för påvens hushåll vars skrifter rekommenderas att läsa i Alfa deltagarnas guide), trons förespråkare Joyce Meyer, ärkebiskopen Justin Welby och flera andra.
Man bör notera att Alfa kursen är så ”användarvänlig” och andligt generisk att romersk katolska ledare inrymmer den, omfamnar den, använder den och främjar den. Det är den oförändrade alfa-kursen. Alfa är kompatibel med katolsk undervisning, men den presenterar inte helt katolska frågor. Den antar att uppföljningsläror kommer att erbjudas katoliker och de som vill bli katolska. Och naturligtvis, som vi sa tidigare i det här häftet, har Nicky Gumbel träffat minst två påvar för att odla en alfa kurs som är helt inrättad för en romersk katolsk kontext. Alfa för katoliker används på global skala.
Faktum är att introduktions sidan för den romersk katolska alfa kursen främjar den på detta sätt:
Samtalets svar för den nya evangeliseringen
Alfa är ett verktyg för den nya evangeliseringen som används av tusentals katolska församlingar i över 70 länder runt om i världen. Alfa skapar en miljö och möjlighet för ett möte med Jesus. Som påven Francis gillar att säga, är det en chans för ”Jesus att hitta dem.” 15
Alfa är utan tvekan en stor upplevelse av ny evangelisering.16 – Ärkebiskop Rino Fisichella, president för det påvliga rådet för främjande av den nya evangeliseringen.
Skulle ett bibliskt sunt, evangelium fokuserat program så accepteras och omfamnas av den romersk katolska kyrkan? Nej, för det skulle vara oförenligt med den katolska synen på frälsning. Alfa marknadsför sig själv som att den hjälpa människor att hitta sanningen och hitta Gud. Om Alfa ursprungligen avsåg att vara blyga om sina verkliga färger tog Gumbel bort all tvivel vid den Globala konferensen 2015 genom att avslöja sitt samarbete med Rom:

I slutändan är enhet inte doktrinär det är relationellt … enhet betyder inte att vi inte är intresserade av sanningen! Det enda sättet att få sanningen är genom enhet!17

Men kristen historia har redan bevisat att enhet ofta omfamnas på sanningens kostnad och de som stod ensamma (som martyrerna) var de som utgjorde skillnaden. Sanning kan ge enhet men enhet för sin egen skull leder inte till sanning. Det är därför Jesus främjade sanningen och inte förplikta sig för folkmassorna.
Gumbel uttryckte också följande vid konferensen:

Enhet är inte ett alternativ – Jesus ber fortfarande om vår enhet så att världen blir en.

Enighet betyder inte att vi måste komma överens om allt oenighet är hälsosamt.

Jag brukade tänka om någon del av kyrkan skiljer sig från mig så måste de ha fel. Nu tror jag, \”wow, de är annorlunda än mig jag måste ha så mycket att lära av dem!

Jag har älskat den katolska kyrkan. Om Gud har gett dem samma ande vem ska vi motsätta oss Gud?

Samma ande lever i katolikerna, de ortodoxa, pingstvännerna och protestanterna, till och med anglikanerna har samma Helige Ande boende inom sig. Det är vad som gör oss till ett!

Vi lever i en uppdelad värld som kräver en enad kyrka.

Roten till alla problem i världen är splittring. Paul ger oss svaret på detta – det ligger i förhållanden!18

Nej, herr Gumbel, roten till alla problem i världen är inte splittring. Jesus sa att han kom för att orsaka splittring – delning mellan sanning och fel. Roten till alla problem i världen är synden som skiljer människan från Gud. Och det enda sättet att få sanningen är genom Guds ord. Subjektiv och erfarenhetsbaserad kristendom kommer garanterat att få personerna att gå i takt med avfallet på den breda vägen till förstörelse.
Poängen Kyrkan har idag med onaturliga och obibliska tillväxtmetoder och program vuxit till en onaturlig institution med perversa och osunda läror som kombinerar hedendom med kristendomen och komprometterar alla sanningar. Bibeln indikerar att den verkliga kyrkliga tillväxten kommer från ”tvätt av vatten med ordet” (Ef 5:26-27). Endast när vi renar oss från falsk doktrin medan vi tvättar oss rena i den rena läran om Guds ord kan vi uppleva den naturliga tillväxt som Gud avsåg.
Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara.
Alfa kursen passar perfekt in i dagens framväxande ”progressiva” kultur med sin erfarenhetsmystik och dess ekumeniska sammanslagning av alla trosuppfattningar med början med Rom. Vi blir inte förvånade om vi får se Alfa kurser för muslimer. Det är också en front för Toronto välsignelsens stil, hyper karisma och upptågen av Senare Dagars Profeter med ljugande tecken och under. Även om människor hittar någon sanning i det finns det tillräckligt med gift för att göra det skadligt för kroppen som helhet. Även om en solid kyrka kan hitta ett sätt att presentera det med sin egen sunda bergsfasta undervisning, varför bry sig? Om vi behöver så många böcker för att förklara bibeln, på vilket sätt är vi då annorlunda än de olika kulterna idag?
Sammanfattningen med Alfa är detta: Kan kristna som älskar Ordet och sina biblar vara bekväma med eller till och med behöva ett program som är:
  • Skrivet från Engelska kyrkan/Anglikaskt perspektiv?
  • Skrivet och undervisat av en man som förde in Helig skratt och Brownsville Väckelsen?
  • Lär katoliker samma kurs som protestanter och uppmanar dem att stanna kvar i den kyrkan de är i?
  • Har en ekumenisk kärna?
  • Främjar en ofullständig teologi om korset och försoning?
  • Främjar New Age / hyper-karismatiska manifestationer som hävdar att de är av den Helige Ande?
  • Lär ut Kungariket Nu Teologi och Herravälde?
  • Om du eller din kyrka använder alfa kursen eller överväger att använda den, vänligen överväg i bön det du har läst i det här häftet.

Källförteckning och sutnoteringar:
 
3. Alpha Course’s Gumbel Invites Vineyard UK Founder Eleanor Mumford & Furtick, Hybels to Leadership Conference http://www.donotbesurprised.com/2013/02/alpha-courses-gumbel-invites-vineyard.html.
5. Ibid.
6. “Nicky Gumbel Interview Transcript” (The Guardian, August 28, 2009, http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2009/aug/28/religion-christianity-alpha-gumbel-transcript).
7. Roger Oakland, “Alpha and the Pope, http://www.understandthetimes.org/commentary/c25.shtml, quoting Nicky Gumbel from “Alpha News,” March-June 2004, p. 7.
8. “Nicky Gumbel Interview Transcript,” op. Cit.
10. Sandy Simpson, “The Dangers of the Alpha Course” (http://www.deceptioninthechurch.com/alpha.html; quoting from Session 12 White Alpha training manual ppS8-62/Video V Talk 13).
11. Roger Oakland, “Calvary Chapel Costa Mesa and Alpha,” http://www.understandthetimes.org/commentary/c183ccandalpha.shtml
12. To read more about Benjamin Creme and “Lord Maitreya, read Warren B. Smith’s book False Christ Coming: Does Anybody Care?
13. Nick Needham, “The Toronto Blessing,” http://orthodoxinfo.com/inquirers/toronto.aspx.
14. From Brian Brodersen’s Facebook page: https://www.facebook.com/PastorBrianBrodersen/posts/822581941179918.
17. Nicky Gumbel, “A Vision for a United Church,” at the 2015 Alpha Leadership Conference; https://lc17.alpha.org/2015-talks.
18. These quotes are taken from a Letter to the Editor: http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=17458.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s