Ray Yungen – MEDITATION – Väg till välbefinnande eller dörröppning till det ockulta?

Av Ray Yungen
Översatt av Ingemo Jonsäll
 
Skriven av Ray Yungen från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd. Hämtat med tillstånd från Ingemo Jonsälls blogg.
 
I väst har mystik alltid varit begränsad till en liten del av befolkningen (dvs shamaner, esoteriska brödraskap och små andliga elitgrupper). Aldrig tidigare har det funnits en utbredd undervisning om dessa metoder för alla. Mysticism genomsyrar nu den västerländska världen. Hur hände det här?
Den första boken om meditation som nådde en bred publik var ”Creative Visualization = Kreativ visualisering” av Shakti Gawain. Denna bok kan med rätta kallas ”Bibeln” för praktiska mystiker. Många kan spåra sitt första engagemang med metafysik till den här boken. Sedan den publicerades 1978 har den sålt miljoner exemplar och påverkat områdena inom psykologi, hälsa, företag och friidrott.
Boken blev så populär eftersom den behandlar ämnen som kreativitet, karriärmål, relationer, bättre hälsa och enkel avkoppling och lugn. Vem vill inte ha allt detta, särskilt om allt som krävs är att engagera sig i en enkel övning?
Gawain beskriver mycket tydligt vad denna praxis innebär. Hon lär sina läsare:

Nästan alla former av meditation kommer så småningom att ta dig till en upplevelse av dig själv som källa eller ditt högre jag … Så småningom kommer du att börja uppleva vissa stunder under din meditation när det finns ett slags ”klick” i ditt medvetande där du känner att saker verkligen fungerar; du kan till och med uppleva mycket energi som flödar genom dig eller en varm strålande glöd i kroppen. Detta är tecken på att du börjar kanalisera energin från ditt högre själv. 1

Det hade funnits böcker som hennes tidigare men de vände sig till människor som redan var i New Ages subkultur. Detta var inte sant för Kreativ Visualisering. Den här boken hade precis rätt sekulärt lutning åt det andliga i sig. Gawain trodde att man kunde fortsätta vara jude, katolik eller protestant och fortfarande praktisera bokens läror. Allt du gjorde var att utveckla dig själv – inte ändra på din religion.
Idag har försäljningen av denna bok och andra liknande exploderat i västvärlden. Detta är inte en underdrift eller ett antagande avskräck taktik. Ta en titt på bokförsäljningen av några av de stora författarna inom New Age i dag. Bara de två bästa, Wayne Dyer och Deepak Chopra, har sålt femtio miljoner böcker tillsammans. James Redfield, författaren till ”The Celestine Prophecy = Celestinska Profetian” kan skryta med en häpnadsväckande tjugo miljon sålda böcker och Neal Donald Walsch, kanaliseraren för ”Conversations with God = samtal med Gud” en överraskande sju miljoner.
Det grundläggande budskapet i dessa böcker och hundratals andra liknande kan reduceras till ett enkelt ord ett ord som ropar ut ett enhetligt konsekvent tema – meditera! Det vill säga att du inte kommer någonstans i detta liv om du inte får det ”klick” som Gawain talade om tidigare och för att göra det måste du meditera.
Om du tycker att New Age rörelsen är ett färgstarkt sortiment av konstiga kulter som är befolkade av friluftsåldrande hippier och olika knasbollar som duperas av pengahungriga charlataner och egocentriska bedrägerier, tänk efter igen. Vi har inte längre att göra med religiösa grupper eller sjungande blomsterbarn utan med en brett baserad samordnad insats för att påverka och omstrukturera hela vårt samhälle.
Vad är egentligen ”New Age meditation”?
Shakti Gawain säger att all form av meditation kommer fungera men det hon egentligen menar är att alla former av en viss typ av meditation kommer att fungera. Hon talar inte om den typ av ”meditation” där man funderar på eller överväger ett visst ämne. Den typ hon praktiserar och främjar innebär att stoppa det normala flödet av mänskliga tankar. Du kan inte få ”klick” som hon talar om såvida du inte går hela vägen genom att tömma sinnet och bara sitta och tänka. Att bara fundera över räcker inte. För att meditera framgångsrikt måste du använda en specifik metod som skapar ett tomrum som av många New Ages utövare kallas ”tystnaden” – eller ”tystnadens röst.”
Men hur engagerar man sig i New Age meditation i praktiken? Till att börja med börjar man med att upprepa ett enda ord eller en kort fras i minst tjugo minuter (när den som mediterar är bra på att meditera kan han till och med förkorta den tiden). Men om den som mediterar av någon anledning börjar tänka aktivt igen måste han återgå till att upprepa samma ord eller fras. Detta ord eller fras är det så kallade ”mantrat.” En liknande metod innebär att man fokuserar på andetaget under samma tid. Ännu en metod, som vanligtvis återfinns hos shamanska kulturer innefattar användningen av både sång och trumma. Utöver detta finns det en ännu mer subtil ”kristen” meditationsform som använder sig av bibliska fraser – ett enda ord som ”Jesus”, och andligt klingande fraser som ”Maranata,” ”Abba Fader,” ”Du är min Herre” och ”Här är jag.”
Meditation har alltid varit en föregångare till mysticismen och detta gäller särskilt för grunden till de österländska religionerna i synnerhet då (t.ex. hinduismen, buddhismen och taoism). Vi är alla bekanta med stereotypen för den hinduistiska gurun eller den buddhistiska munken som visas i lotus positionen men denna stereotyp reflekterar inte längre vad meditation har kommit att betyda i vårt post-moderna eller pseudo-moderna samhälle. Meditation som vi känner till den har nu bokstavligt talat sprängts sig loss från dess grundläggande ursprung till ett brett utbud av alternativ och uttryck. Utan tvekan är det vanligaste sättet på vilket de flesta möter meditation inom det terapeutiska området. Många är skeptiska när de upptäcker att meditation inte bara är för stressminskning utan har en bestämd mystisk komponent oberoende av ens avsikt. Vi undersöker nu mer ingående de befintliga bevisen som vittnar om detta.
Stress tros vara en av de ledande orsakerna till sjukdom i Amerika idag. Miljontals människor lider av störningar som huvudvärk, sömnlöshet, nerver och magproblem på grund av överdriven stress i deras liv. Som svar på denna situation har en armé av utövare kommit fram för att lära ut avslappningsövningar och tekniker för stressminskning till dessa miljontals drabbade. En tidningsartikel förklarar:

Meditation – en praktisering som en gång i tiden vände sig mest till mystiker och ockulta utövare når nu USA: s huvudfåra. – Den medicinska etableringen erkänner nu värdet av meditation och andra sinnet-över-kroppen tillstånd vid hantering av stressrelaterade sjukdomar.2

Leder all meditation till New Age-mystik? Kan en person meditera utan att ha ett metafysiskt motiv? Kan det praktiseras enkom för att slappna av och bli av med spänningar utan andliga biverkningar? Det här är legitima frågor. Anta att ett företag tar in en stress specialist för att ge ett seminarium och alla anställda måste delta. Vad händer om en läkare föreskriver meditation för att lindra migrän? Säg att en aerobic instruktör har deltagarna i klassen att ligga på ryggen stänga ögonen och göra andningsövningar. Finns det något sådant som neutral meditation?
Jag frågade en gång John Klimo (som skrev vad som har kallats den slutgiltiga boken om kanalisering) om de miljoner människor som mediterar för att minska stress kan bli förvandlade som ett resultat. Hans svar fick mig nästan att gå taket! ”Alldeles säkert,” svarade han med markant entusiasm. Som kanaliserare själv såg han fram emot med stor förväntan på denna möjligheten.
Hans optimism var välgrundad. När de meditationstekniker som används vid stressminskning jämförs med den meditation som används i New Age andligheten är det lätt att se att de i princip är samma sak. Båda använder antingen andnings eller mantra metoden för att stilla sinnet. Ett tomt sinnestillstånd är allt som är nödvändigt för att kontakten ska uppstå.
Några välkända kanaliserare blev så för att meditationen slungade dem till andevärlden. Jach Pursel som kanaliserade den oerhört populära ”Lazaris” förklarar hur denna enhet först kom till honom:

Tidig kväll. Sitter på sängen inbäddad i kuddar och förbereder mig för att meditera (ha!). Jag kommer att söka insikt (ha!) För att hjälpa till att vägleda våra liv. – Två timmar senare när Peny [hans fru] inte hört min fåniga ursäkt för att jag dåsat av. Hon tumlade upphetsat över orden medans hon försökte berätta för mig att ett väsen hade talat genom mig. Hon trodde också att jag hade somnat om igen. Den här gången knyckte inte mitt huvud till så hon väntade. Några minuter gick och sedan tog en djup resonans röst övre där min lagt av. Svaren var dock inte av min kaliber de var kraftfulla. Hon lyssnade. Hon skrev så fort hon kunde. …

Väsendet förklarade att han var Lazaris! … Lazaris begärde två veckor av vår tid att slutföra nödvändiga justeringar så att han kunde ”kanalisera” sig genom mig. Han gav Peny en enkel men detaljerad metod som jag borde använda för att lättare komma in i trance. Han försäkrade henne att denna erfarenhet aldrig skulle vara skadlig att även om han varken hade en kropp eller tid så uppskattade han att vi gjorde det och han skulle heller aldrig missbruka det.3

Kevin Ryerson (med i Shirley MacLains bok och TV-film ”Out on a Limb = illa ute” ) gick också in i kanalisering av misstag. Han gick med i en meditationsgrupp i hopp om att han kunde utnyttja en inre reservoar av kreativitet precis som många i näringslivet nu gör. Han berättar:

När jag gick in i denna grupp hade jag ingen avsikt eller förväntan på att bli ett trans medium. Men efter sex månader, under en av våra sessioner gick jag in i ett ”spontant kanaliseringstillstånd” som jag refererar till det nu.4

John Randolph Price, grundare av ”Quartus Foundation = Kvartus stiftelse” och initiativtagare till ”World Healing Day Meditation = meditationens världshelar dag” blev också involverad i metafysik genom denna väg. Han avslöjar:

Förr när jag var i affärsvärlden lade ”American Management Association = Amerikanka förvaltningsföreningen” ut en liten bok om meditation, som indikerade att meditation var ett sätt att uppnå sinnesfrid och minska stress i en företagsmiljö. Så jag bestämde mig för att jag skulle prova det. … Jag lärde mig att jag kunde gå in i meditation som människa och inom några minuter hade jag överstigit min känsla av mänsklighet. Jag upptäckte hur jag skulle komma in i en ny sfär av medvetande. Medvetandet förflyttas faktiskt och du flyttar in i ett rike som du kanske inte ens visste fanns.5

Kan meditation göras utan potentiella andliga biverkningar? Ni som fortfarande säger ja, hör följande: I alfas [meditativa tillstånd] öppnar sinnet upp för icke ordinära former av kommunikation, såsom telepati, klärvojans och förkuberedda tankemönster. – I alfa försvagas de rationella filtren som bearbetar den vanliga verkligheten eller tas bort helt och sinnet är mottagligt för icke ordinära verkligheter. (betoning min)6
Du måste vara villig att sakta ner sluta och bara vara tyst. Det är in i detta tysta rum [meditation] som Anden kommer in inte det bullriga. Gör ett heligt utrymme för ditt Höga Själv för att komma in genom att vara tyst och villig att lyssna villig att helt enkelt BE. Detta lockar din supermedvetna essens som en magnet. (betoning min)7
Först och främst enas nästan alla medier om betydelsen och vikten av regelbunden daglig meditation. Denna enda praxis framför alla andra, är utan tvekan själva axeln som driver utvecklingshjulet.8
Även om meditation kan som det verkar ge dig sinnesfrid och förbättra din hälsa anser jag att det är uppenbart, enligt de redogörelser som just givits, att de som deltar i det kan komma att befinna sig i liknande omständigheter. Enligt New Ager Betty Bethards, ”Meditation kan och åstadkommer en förändring ditt liv för det förändrar dig.” 9 Ken Wilber, en annan New Age-författare och expert inom området högre medvetande, uttrycker det lämpligt:

Om du mediterar på rätt sätt så kommer du komma in i några mycket grova och skrämmande tider. Meditation som avkopplingsrespons är ett skämt.10

Jag förstår de bisarra implikationerna av vad jag försöker förmedla och kan säkert se hur en skeptiker kan skratta åt sådana anklagelser. Men bevisen på motsatsen är rikligt. År 1996 skrev tidningen ”Time = tiden” faktiskt en artikel om just en sådan verklighet. Artikeln som heter ”Ambushed By Spirituality = Andligt bakhåll” skrevs av en Hollywood-verkställande direktör och producent som beskrev sig själv som ”den sista killen du skulle tänka dig kunna bli andlig.” 11 Marty Kaplin förklarade hur han ”snubblat” på ”meditation” för att sluta upp med att gnissla tänderna när han blev stressad. Följande redogörelse backar upp mitt djärva påstående:

Jag fick mer av kroppsmedicin än jag bad om. Jag fick religion. – Det andliga tog mig via bakhåll. Omedvetet deltog jag i en övning [meditation] som har varit kärnan i religiös mystik i årtusenden. – Nu vet jag att det finns ett medvetande som överskrider vetenskapen ett medvetande mot vilket vår art fräsande utvecklas.12

Nathaniel Mead, en annan auktoritet som var ärlig och öppen när det gäller biverkningarna av enkel meditationspraxis sände ut ett eko av vad Ken Wilber varnade för. I en naturlig hälsotidning säger Mead: En källa till meditationsproblem kommer från försöket att förvandla en kraftfull, psykologisk teknik till en enkel fysisk terapi. När en som mediterar förväntas minska stress och istället möter sitt verkliga jag, kan resultatet bli allt annat än avkopplande.13
Men trots farorna och riskerna fortsätter meditationen att främjas av de i det alternativa hälsoyrket. Den prestigefyllda och högt respekterade Mayo Clinic har satt sin godkännande stämpel på meditation i sin bok The Mayo Clinic Book of Alternative Medicine. Boken ger grönt ljus genom att ange:

Idag använder många meditation för hälso och välbefinnande ändamål. I meditation fokuserar en person uppmärksamheten på sin andning eller på att upprepa ett ord, en fras eller et ljud för att stänga av strömmen av tankar som normalt upptar det medvetna sinnet. – Meditation kan användas för att behandla ett antal problem inklusive ångest, smärta, depression, stress och sömnlöshet.14

Boken ägnar sedan en hel sida med steg-för-steg-instruktioner om hur man mediterar. Dessa instruktioner är exakt samma typ av meditation som du har läst om i det här häftet (dvs fokus på andetag och upprepning av ord och fraser). Mayo Clinic: s acceptans av österländsk meditation är en utmärkt barometer för hur utbrett meditation har blivit och hur respektabelt och vanligt det blivit i samhället. Och med explosionen av stress och ångest i västerländsk kultur och främjandet av meditativa tekniker av sådana välrenommerade institutioner som Mayo Clinic, kommer detta att neutralisera alla oppositionsfolk som kan behöva meditation baserat på uppfattningen att den är oortodox. I huvudsak är meditation nu för massorna!
Mindfulness = kvaliteten eller tillståndet av att vara medveten om något.
Meditation har funnit sin väg till massorna genom många vägar – varav den främsta avser fysisk kondition i form av yoga. Själva ordet ”Yoga” betyder förening med hinduismens gud nämligen Brahman. Meditation är medlet att genomföra denna union. Vedic, som är hinduisk litteratur är fylld med referenser till yoga i detta sammanhang. Även om man i Amerika felaktigt har betraktat Yoga som bara en serie enkla stretchövningar är de mystiska aspekterna tydliga om man tar sig tid att undersöka saken djupare. En avsevärt hög andel av dem som dras till Yoga, ungefär 30%, fördjupar så småningom i de religiösa aspekterna av Yoga. Yogans popularitet är andligheten, det är vad läkemedel är för hårdare droger och har lagt grunden för ett acceptans av meditation som annars inte skulle existera.
Under de senaste åren har en typ av meditation som kallas mindfulness gjort ett överraskande uppsving. Baserat på nuvarande trender har det potentialen att överglänsa även Yoga i popularitet. Du kommer nu att hitta det överallt att människor söker terapeutiska tillvägagångssätt för sjukdomar eller störningar. Trots sina buddhistiska rötter innebär mindfulness att fokusera på andetaget för att stoppa det normala flödet av tankar. I själva verket fungerar det på samma sätt som ett mantra; och som med yoga, presenteras det som något att hjälpa till och bota samhällets sjukdomar med.
Ni kommer ihåg mitt omnämnande av Marty Caplan som sa att han var i andligt bakhåll. Det betyder att det fanns någon eller något ansvarig för bakhållet. Aposteln Paulus identifierar dessa bakhåll när han skriver:

Nej, men vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med de onda andarna 1 Kor 10:20

Dessa religioner som Paulus talar om är källan till den moderna meditationsrörelsen. Det är inte svårt att hitta exempel på detta i olika berättelser om meditativa upplevelser.
Lori Cabot, i sin bok ”Power of the Witch = En häxas kraft” backar upp aposteln Paulus påstående men istället för att kalla dem djävlar hänvisar hon till dem som ”ande hjälpare.” I sitt kapitel om meditation (som hon kallar alfa – hjärnvågor nivå när man är i ett meditativt tillstånd) rekommenderar hon följande rekommendation:

Upprätta en ömsesidig relation med dina ande hjälpare från början. Var medveten om hur du passar in i deras uppdrag och syfte och gör ditt bästa för att vara en partner eller följeslagare till dina andeguider. 15 I den västerländska världen i dag har meditation blivit ett slags botemedel för alla slags psykiska och fysiska problem för både unga och gamla. De flesta människor i den moderna världen ser meditation som mer av en terapeutisk praxis än en andlig. Men som jag har illustrerat i den här broschyren ligger inte den avsiktliga huvudfaktorn i att bestämma resultatet av meditationspraxis. Innan du eller en älskad accepterar förutsättningen att meditation är en väg till välbefinnande, vänligen ge innehållet i detta häfte ditt allra allvarligaste övervägande.

För visheten är bättre än pärlor, inga skatter kan jämföras med henne Ords 8:11

Slutnoter:
 
1. Shakti Gawain, Creative Visualization (Novato, CA: Nataraj Publishing, 1983, 9th Printing, p. 57.
2. USA Weekend Sunday Supplement, July 24-26, 1987, p. 12
3. Jach Pursel, “Introduction from the Sacred Journey: You and Your Higher Self,” taken from Jach Pursel’s website, http://www.lazaris.com/publibrary/pubjach.cfm.
4. Mark Vaz, “The Many Faces of Keven Ryerson” (Yoga Journal, July/August 1986), p. 28.
5. “Two Billion People for Peace,” Interview with John Randolph Price (Science of Mind, Aug. 1989), p. 24.
6. Laurie Cabot, Power of the Witch (New York, NY: Bantam Doubleday Dell Publishing, 1989), p. 173.
7. Kathleen Vande Kieft, Innersource: Channeling Your Unlimited Self (New York, NY: Ballantine Books, third printing, 1989), p. 114.
8. Zolar, Zolar’s Book of the Spirits (New York, NY: Prentice Hall Press, 1987), p. 227.
9. Betty Bethards, Way to Awareness: A Technique of Concentration and Meditation (Novato, CA: Inner Light Foundation, 1987), p. 23.
10. “The Pundit of Transpersonal Psychology” (Yoga Journal, September/October 1987), p. 43.
11. Marty Kaplan, “Ambushed by Spirituality” (Time magazine, June 24, 1996, http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,984754,00.html).
12. Ibid.
13. Andrea Honebrick, “Meditation: Hazardous to your health?” (Utne Reader, March/April 1994), citing Nathaniel Mead (Natural Health, November/December 1993, taken from the Transcendental Meditation Ex-Members Support Group, TM-EX Newsletter at http://minet.org/news94sm.dtp.0.html).
14. Mayo Foundation for Medical Education and Research, Mayo Clinic Book of Alternative Medicine (Time, Inc., Home Entertainment Books, 2007), p. 90.
15. Lori Cabot, Power of the Witch (New York, NY: Bantam Doubleday, 1989), p. 198.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s