Ohållbara Argument från Pre-Trib

[Video]

Ska Herren Rycka upp oss Innan Vedermödan?  


Pre-Trib Argument

Upp. 3:10 Eftersom du har hållit fast vid mitt ord om uthållighet, ska jag också BEVARA dig från den prövningens stund, som ska komma över hela världen för att pröva dem som bor på jorden.

Här menar då Pre-Trib att Herren ska rycka upp oss för att vi ska undkomma Vedermödan. Upp. 3:10 är ett av Pre-Tribs starkaste argument. Men det får också bli ett tydligt exempel på hur man griper efter ett halmstrå för att bevisa sin tes. Man har inte satt sig ner och studerat vad Jesus egentligen säger, och har heller inte letat upp verser som talar om samma sak.   

Upp. 3:10 måste sättas i kontext med vad Jesus ber Fadern om i Johannes evangeliet:

Joh. 17:15 Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska BEVARA dem från det onda.

Jesus ber inte Fadern ta oss ut ur världen, utan att Fadern ska BEVARA oss FRÅN DET ONDA. Det Grekiska ordet som används här är tēreō och betyder inte att ta ut ur, utan har betydelsen att skydda och bevara från något. G5083

1 Joh. 5:18  Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar(tēreō) honom, så att den onde inte kan röra honom. SFB98

 1 Joh. 5:18 Vi vet att var och en som är född av Gud inte syndar, utan den som är född av Gud aktar sig (tēreō), så att den onde inte kommer åt honom. SRB16

Alla verser i NT där tēreō används

Pre-Trib Argument

Upp. 4:1 Därefter såg jag, och se, en dörr var öppnad i himlen, och den röst jag först hade hört tala till mig, som var som en basun, sa: Kom hit upp, och jag ska visa dig vad som måste ske efter detta.

Pre-Trib använder Upp. 4:1 för att visa att när Johannes togs upp till himlen så är det ett exempel på församlingen, och sedan vidareutvecklar de den tanken med att ingenstans i Uppenbarelseboken efter kapitel 4 hittar vi församlingen. Ergo: Bevis för Pre-Trib! Men stämmer detta egentligen?

Ett tänkt samtal mellan en Pre-Trib och Post-Trib: 

– Efter kapitel 4 står det inte att Församlingen finns på jorden under Vedermödan. Församlingen nämns inte efter det. Det är därför ett bevis på att Pre-Trib är bibliskt. 

– Nej, församlingen nämns inte mer efter kapitel kapitel 3. Men det står inte heller att församlingen är i himlen i de kapitel som avhandlar vedermödan. Betyder det att församlingen gått upp i rök? Eller annihilerats?

– Det står att de heliga finns i himlen

– Ja men det står också att de heliga finns på jorden. De lider martyrdöden, inte att dem har ryckts upp till himlen. Argumentet håller inte.

Argumentet bygger på orden ”Kom hit upp”, som då blir en förebild och ett exempel för uppryckandet före Vedermödan. Men om det argumentet stämmer hur gör Pre-Trib då med Upp. 11:12?

 Upp. 11:12 Och de hörde en stark röst från himlen säga till dem: Kom hit upp. Och de steg upp till himlen i ett moln och deras fiender såg dem.

Den starka rösten från himlen talar till de två vittnena som har legat döda på Jerusalems gator efter att Vilddjuret dödat dem. Och det händer under vedermödan! Är det två uppståndelser och två uppryckelser av de i Kristus? Nej, vi hittat bara en uppståndelse och ett uppryckande i Bibeln.

Vilken är den sista fienden som ska läggas under Kristi fötter? Vad är det sista som måste besegras för att uppståndelsen ska ske? Paulus berättar om det för oss i Första Korinterbrevet.

1 Kor. 15:26 Den sista fienden som ska bli tillintetgjord är döden.

Så döden måste med andra ord vara besegrad, för Paulus fortsätter i Första Korinterbrevet med att berätta en hemlighet:

1 Kor. 15:51-55 Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunen. För basunen ska ljuda och de döda ska uppstå oförgängliga och vi ska förvandlas. För detta förgängliga måste klä sig i oförgänglighet och detta dödliga måste klä sig i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätt sig i oförgänglighet och detta dödliga har klätt sig i odödlighet, då ska det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din udd? Du grav, var är din seger?

Lägg märke till att Paulus här talar om uppståndelsen, och att när uppståndelsen skett så är döden besegrat, Kristi sista fiende. Med andra ord, när den sista fienden, döden, är lagt under Hans fötter, då uppstår de döda i Kristus. Så frågan blir då: Om nu döden är besegrad, hur kan då antikrist döda de heliga överhuvudtaget? De som finns kvar är inte de heliga, utan de ogudaktiga och onda som tagit vilddjurets märke. Guds vrede kommer då över antikrists rike. Är det då de söker döden och inte ska  hitta den? Jag tror det. 

Upp. 9:6 Och i de dagarna ska människorna söka döden men inte finna den, och de ska önska att få dö, men döden ska fly ifrån dem.

Pre-Trib Argument

Paulus skriver att vid den sista basunen ska uppståndelsen ske, men då säger Pre-Trib att det inte är då, utan det sker när Guds Basun ljuder. Argumentet de kommer med är tagit från Första Thessalonikerbrevet. De menar då att det är skillnad på den sista basunen och Guds basun, och att det ordet ”Guds basun” bara finns på ett ställe i Nya Testamentet.

1 Thess. 4:16 För Herren ska själv stiga ner från himlen med ett befallande rop, med ärkeängelns röst och med Guds basun, och först ska de som dött i Kristus uppstå.

Men om Guds ord säger att det sker vid den SISTA BASUNEN, hur kan vi då påstå att det kommer EN TILL BASUN, alltså att efter den sista basunen kommer Guds basun? Argumentet håller inte. Paulus visste alltså om att det kom sju basuner, men det fick han inte berätta. (2 Kor. 12:1-7) Det fick däremot Johannes, som skrev sin bok ca. år 90 e.Kr. Vi kan alltså inte förvänta oss flera basuner efter den sista basunen som Paulus nämner i 1 Kor. 15. Och Skrifter berättar att vi uppstår eller förvandlas när den sista basunen har ljudit, och detta inkluderar de som dött under den stora Vedermödan. (Upp. 20), eftersom det bara finns en uppståndelse för de som dött i Kristus.

Orgé och Thlipsis

Men då säger Pre-Trib att vi inte är förutbestämda till vrede, därför ska vi inte vara med i Vedermödan. Här måste vi skilja på de grekiska orden Orgé och Thlipsis. Det första ordet betyder Vrede, det andra betyder Vedermöda. Strongs Grekiska Konkordans beskriver dessa två ord så här:

G3709 – Orgé. Properly desire (as a reaching forth or excitement of the mind), that is (by analogy violent passion (ire, or [justifiable] abhorrence); by implication punishment: – anger, indignation, vengeance, wrath.

G2347 – Thlipsis. Pressure (Literally or figuratively): Afflicted, Affliction, anguish, burdened, persecution, tribulation, trouble.

I våra svenska översättningar läser om Vedermödan och om Guds vredesdom. Det är två olika ord på svenska, därför att det är två olika ord på Grekiska. Thlipsis är det Grekiska ordet för vedermöda, och Orgé är det Grekiska ordet för Vrede. Och här Pre-Trib har rätt, men blandar samman dessa uttryck. Bibeln vittnar på många ställen om att vi ska räddas ur den kommande vreden, men inte att vi ska slippa undan vedermöda. 

Joh. 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv, men den som inte tror på Sonen ska inte få se livet, utan Guds vrede (Orgé) förblir över honom.

Rom. 5:9 Så mycket mer ska vi då, sedan vi är rättfärdiggjorda i hans blod, genom honom bli frälsta från vreden (Orgé). 

Ef. 2:3 Bland dem levde också vi alla förut i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville, och vi var av naturen vredens (Orgé) barn liksom de andra. 

Ef. 5:6 Låt ingen bedra er med tomma ord, för på grund av sådant kommer Guds vrede (Orgé) över olydnadens barn.

Kol. 3:6 för vars skull Guds vrede (Orgé) kommer över olydnadens barn*.

Guds vrede gäller endast olydnadens barn. Med andra ord, den som tror på Jesus kommer inte under vreden. Vi blir frälsta från Guds vrede.

När det gäller vedermödan (Thlipsis) berättar Guds ord något helt annat. Många kommer på fall när det kommer lidande (Thlipsis) för Ordets skull.

Matt. 13:21 men som inte har någon rot i sig själv utan han håller ut endast en tid, och när lidande (Thlipsis) eller förföljelse kommer för ordets skull, kommer han genast på fall.

Kvinnor går igenom en vedermöda när de föder barn.

Joh. 16:21 När kvinnan föder barn har hon det svårt, därför att hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, kommer hon inte längre ihåg sin smärta (Thlipsis) i glädjen över att en människa blivit född till världen.

Josef och alla hans bröder fick lida (Thlipsis).

Apg. 7:11 Så kom en hungersnöd och mycket lidande (Thlipsis) över hela Egypten och Kanaans land. Och våra fäder fann ingenting att äta.

Paulus gladde sig mitt i sitt lidande, för han menade att det ledde till något gott.

Rom. 5:3 Och inte bara det, utan vi gläder oss också i lidandet (Thlipsis), eftersom vi vet att lidandet (Thlipsis) ger tålamod.

Så långt håller Pre-Trib med, men när vi kommer till Jesu ord om nöd och vedermöda, eller den Stora Vedermödan – den Stora Nöden, då drar de öronen åt sig.

 Matt. 24:9 Då ska de utlämna er till att plågas (Thlipsis) och döda er, och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull.

Matt. 24:21 För då ska det bli en stor vedermöda (Thlipsis), som inte har varit från världens begynnelse intill nu, inte heller någonsin mer ska bli.

Matt. 24:29 Men strax efter den tidens vedermöda (Thlipsis) ska solen förmörkas, och månen ska inte ge sitt sken, och stjärnorna ska falla från himlen, och himlarnas krafter ska skakas.

Lidande översätt också med ordet Förföljelse.

Apg. 11:19 Men de som hade skingrats på grund av den förföljelse (Thlipsis) som började med Stefanus, kom ända till Fenicien och Cypern och Antiokia. De predikade inte ordet för andra än judar. 

Vi har blivit lovade vedermöda/lidande eller förföljelse på många ställen i Bibeln.

Joh. 16:33 Detta har jag talat till er, för att ni ska ha frid i mig. I världen kommer ni att lida (Thlipsis), men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. 

 Upp. 2:10 Frukta inte för något av det som du ska få utstå. Se, djävulen ska kasta några av er i fängelse, för att ni ska sättas på prov och under tio dagar kommer ni att få utstå lidande (Thlipsis). Var trofast intill döden, så ska jag ge dig livets krona.

 Upp. 7:14 Och jag sa till honom: Herre, du vet det. Och han sa till mig: Dessa är de som kommer ur den stora vedermödan (Thlipsis), och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. 

Alla verser i Nya Testamentet där orden Orgé och Thlipsis används.  

Sakta men säkert har vi blivit rädda för lidande, även om vi läser om lidande för Ordets skull, eller lidande för Sanningens och Rättfärdighetens skull. Sakta men säkert har vi förts in i en drömvärld, där vi tror vi är förmer än alla kristna genom alla tider.    Vi får inte vara rädda eller oroliga för det som ligger framför oss. Däremot behöver vi förbereda oss, våga stå även när det blir svårt, inte falla bara därför att vi en kort tid saknar mat, eller för att allting går emot oss. Länge har vi fostrats att tro att TRO är allt vi behöver, när det egentligen undervisas lika mycket om UTHÅLLIGHET under olika lidanden. Det ena tar inte bort det andra. Båda behövs. Vi behöver prövas här och nu, så vi kan bestå där och då. 

Argumentet att Post-Tribbare är så självsäkra i sin tro, bygger på en felaktig bild av VARFÖR vi är så ivriga och kanske envisa i vår argumentation. Orsaken att vi nu går emot Pre-Trib är för att vi ska bestå när den svåra tiden kommer, inte för att vi tänker skjuta upp helgelsen eller ens frälsningen tills vi ser Antikrist stå på helig plats. Det är en löjligt argument.   

Om vi Post-Tribbers tar fel, Prisa Herren. Men om ni Pre-Tribbers tar fel, hur ska det gå då? Det är bättre att förbereda sig för det värsta och hoppas på det bästa, än att vara oförberett. Vad är det värsta som kan ske för oss Post-Tribbers? Har vi fel blir vi överlyckliga att slippa det där hemska. Har vi rätt, så är vi redo och förberedda.    Troligen blir det flera delar i det här ämnet.   

Frid både till Post-Trib, Mid-Trib, Pre-Wrath och Pre-Trib syskon. Guds välsignelse till er. 

9 reaktioner på ”Ohållbara Argument från Pre-Trib

 1. En pre-tribbare väntar var dag på att Herren skall komma som en tjuv om natten – en dag då vi minst anar det. Vi väntar inte på att att antikrist skall uppenbaras först såsom post-tribbaren gör.

  Gilla

 2. En Post-Tribbare är också redo varje dag för ifall Herren Jesus skulle komma. Jesus kan när som helst komma för mig, eller för dig. Vi kanske dör i sömnen. Bäst att vara redo.:)Om Jesus kommer över pre-tribbaren som en tjuv om natten då är det för att pre-tribbaren lever i mörkret. Du har väl läst och förstått dessa verser?1 Tess. 5:2  Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.1 Tess. 5:4  Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv.\”Vi väntar inte på att att antikrist skall uppenbaras först såsom post-tribbaren gör.\”Pre-tribbaren menar att Jesu varningar om den sista tiden och alla tecken som föregår Hans återkomst är både onödiga och korkade? Alla apostlarna har då också väntat på antikrists uppenbarelse eftersom alla skriver om detta i sina brev. Hur korkad kan Paulus ha varit? Jag fattar inte varför Jesus ödslade så mycket tid på sånt trams… ;)Jesus beskriver sin återkomst på väldigt många ställen, och inte en enda gång säger Han ”bry er inte om vad jag nu kommer säga, för jag ska hämta hem er innan detta sker.” Nej min vän. Jag har hört alla Pre-Tribs argument och de håller inte när de prövas mot Guds ord.Men frid ändå.

  Gilla

 3. Jag anser inte att spydighet är en bra egenskap när man diskuterar, men jag har märkt att post-tribbarna är tråkigt aggressiva i sin debatt ton (vittnar inte om kristi kärlek). Det känns som att du medvetet vill misstolka mig. Att Herren kommer som en tjuv om natten betyder naturligtvis att även om man vet att Herren kommer så kan INGEN säga exakt när – det kan ske när som helst – precis som att du kan få inbrott i ditt hus när som helst, trots att du vet att det finns tjuvar som håller på i trakten. Här tror jag det kan vara farligt att invaggas i ett säkerhet att Herren inte kommer förrän antikrist uppenbarat sig – Tänk på alla de 10 brudtärnorna väntade på brudgummen men endast 5 fick komma med (brudtärnorna gestaltar oss kristna som väntar Herrens ankomst – dvs inte otroende människor). Att vi måste lida är en naturlig del av att inte vara ett världens barn – detta har gällt ända sedan Herren sade det. Att lidandet kommer att tillta i ändens tid är också allmänt bekant. En kristen måste alltid vara vaksam på tidstecknen att lucifer /antikrist håller på att bygga sitt imperium = NWO /globalism /världsregering /kulturmarxistiskt undergrävande av det kristna borgerliga samhällsbygget (dvs den 2000 år gamla västerländska civilisationen som bygger på 10 Guds bud)

  Gilla

 4. Min vän, du satte tonen med din inledande kommentar. Jag sjunger bara med. Det är inte för att vara spydig jag svarade som jag gjorde, utan för att visa det inkonsekventa i Pre-Tribs logik. Tyvärr var det en kliché du slängde ur dig, en ganska fördomsfull och ogenomtänkt kommentar. Angående det andra så kan jag nog hålla med dig. Frid.

  Gilla

 5. Beklagar förvirringen, men jag var inte ironisk i mitt första inlägg. Jag var snarare lakonisk. Ett torrt konstaterande, typ! När jag nu ändå är på G vid tangentbordet så kanske jag kan utveckla min pre-trib fäbless. Ordet skrevs inte för teologen, utan med enkla uppmaningar och varningar till den enkle mannen som med Andens undervisning tog emot och förstod (ett levande ord). Post tribbaren däremot rannsakar skrifterna och relativiserar – inte med Ande, utan med teologins intrikata modeller i syfte att finna en djupare KUNSKAP till liv (η γνώση – gnosis) Gud välsignande inte kunskapens frukt DÅ, och gör det inte heller NU. So keep trying 😉 Läs ordet som en enkel man – låt skrift tolka skrift – och ta emot Herrens uppmaning att alltid vara redo (var dag) för Herrens oförhappande återkomst som kommer när du minst anar det. (avslutar inte med nån påklistrad fridshälsning – även om jag önskar dig frid i Herren)

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s