Ödehuset / The Shack och dess New Age Syra

Av Warren B. Smith
Översatt av Ingemo Jonsäll
(Syra ”som i surdeg)
 
Skriven av Warren B. Smith från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd. Hämtat med tillstånd från Ingemo Jonsälls blogg.

Lite syra gör hela degen sur. – Gal 5: 9

 Ödehuset skriven av William Paul Young beskrivs som en kristen roman den låg på New York Times bäst sålda lista i över 172 veckor i rad inklusive 52 veckor som nr 1 och över 10 miljoner exemplar av boken finns på tryck.1 Många Kristna har köpt flera kopior och gett dem till vänner och familj.
The Shack läses som en sann historia men är uppenbarligen allegorisk fiktion. Boken förmedlar postmoderna andliga idéer och läror som utmanar den bibliska kristendomen – allt i namnet ”Gud”, ”Jesus” och ”den Helige Ande.” Författaren William P. Youngs alternativa presentation av traditionell kristendom har inspirerat och upprört många av hans läsare . Samtidigt fortsätter hans bok att flyga av hyllorna i lokala bokaffärer och de på nätet.
Precis som New Age författaren James Redfields bok ”The Celestine Prophecy = Den himmelska profetan”, är Ödehuset ett fiktivt medel för att stötta vissa religiösa begrepp och presentera motsatta andliga scenarier. Allegoriska romaner kan vara ett smart sätt att presentera sanningen. De kan också användas för att presentera saker som verkar vara sanna men i verkligheten inte är det. Vissa böcker som Ödehuset gör båda två. Jag drogs in i New Age rörelsen för många år sedan av böcker och föreläsningar som innehöll paraboliska berättelser ( i form som liknelser) inte helt olika Ödehuset. De kändes andligt upplyftande när de tog itu med tuffa frågor och pratade om Guds kärlek och förlåtelse. De tycktes ge mig det jag andligt behövde eftersom de gav mig mycket välbehövligt hopp och löfte. Genom att bygga på den trovärdighet de uppnådde och genom sina inspirerande och känslomässiga skrifter fortsätta sedan min New Age författare och lärare med att berätta att ”Gud” är ”i” alla och allt.
Jag upptäckte att författaren William P. Young gör exakt samma sak i Ödehuset. Han rör sig genom sin mycket engagerande och emotionella historia för att så småningom presentera samma New Age lära att Gud är ”i” allting.
Men nu går hoppar jag framåt för fort. Låt mig först tillhandahålla lite bakgrundsmaterial om denna viktiga New Age doktrin om att ”Gud är i allting.” Ett bra ställe att börja är med Eugene Peterson, författaren till den kontroversiella Bibelomskrivningen ”The Message = Budskapet”. När allt kommer omkring finns Petersons entusiastiska stöd för Ödehuset direkt under författarens namn på framsidan.
Ironiskt nog var det Petersons godkännande som fick mig att omedelbart bli misstänksam mot Ödehuset. Genom sin ifrågasatta parafrasering av Bibeln hade Peterson redan anpassat sig på ett antal områden till New Ages Nya andlighet. Ett uppenbart exempel är där han översatte en nyckelvers i Herrens bön till ”som ovan, så nedan” hellre än ”på jorden så som det är i himlen.” ”Som ovan, så nedan” är ett uttryck som jag var mycket bekant med från mitt tidigare engagemang i New Age rörelsen. Detta esoteriska talesätt har varit ett ockult centrum i nästan fem tusen år. Det påstås av New Age metafysiker vara nyckeln till all magi och alla mysterier. Det betyder att Gud inte bara är höjd över det jordiska – ”där ute” – men han är också inneboende – ”i” alla och allt.
Men som jag fick reda på strax innan jag övergav den bedrägliga läran i New Age för sanningen om den bibliska kristendomen är Gud inte ”i” alla och allt. Bibeln gör det klart att människan inte är gudomlig och att människan inte är Gud (Hes 28:2, Hos 11:9, Joh 2:24-25, etc.). I min bok ”Deceived on Purpose = Lurad med vilje”: ”The New Age Implications of the Purpose Driven Church = New Ages innebörd av den syftesdrivna kyrkan” citerade jag redaktörerna för New Age Journal som de definierade ”som ovan, så nedan” i sin bok, Som ovan, så nedan:

”Som ovan, så nedan, som nedan, så ovan.” Detta maximalt innebär att Guden som är höjd över jorden, höjd över det fysiska universum och den inneboende Guden i oss själva är en.2

Människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren Gud: Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud, jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud.

Jag vill inte utföra min brinnande vrede, jag vill inte ödelägga Efraim igen, för jag är Gud och inte en människa. Jag är helig bland er och vill inte komma med vrede.

Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan.

Min oro över Petersons saknad av urskiljning i sin användning av ”som ovan, så nedan” i Herrens bön underströk när 2006 års bästsäljare, ”The Secret = Hemligheten” visade sig ha samma ockulta/New Age fras. Det var faktiskt det inledande citatet i början av boken. Genom att omedelbart presentera ”som ovan, så nedan” berättade författaren Rhonda Byrne för sina läsare på ett definitivt New Age språk att ”Gud är i alla och allt.” Mot slutet av boken använder Hemligheten mer praktiska ord för vad författaren har ursprungligen tänkt med att introducera det inneboende konceptet ”som ovan, så nedan.” På sidan 164 berättar Hemligheten för sina läsare att ”Du är Gud i en fysisk kropp.”
Mest tydligt avslöjar New Age ledaren Benjamin Crème i sin bok ”The Reappearance of the Christ and the Wisdom Masters = Återuppträdandet av Kristus och Visdomens Mästare” att en ny världsreligion kommer att baseras på denna grundläggande idé ”som ovan, så nedan” undervisning om inneboende – denna idé om att Gud är ”I” alla och allt:

Men så småningom kommer en ny världsreligion att invigas vilket kommer att vara en sammansmältning och syntes av den österländska och västerländska inställningen. Kristus kommer att förena inte bara kristendomen och buddhismen utan Gudsbegreppet ”Transcendent = höjd över jorden2 – utanför hans skapelse – och även Guds begrepp ”Immanent = inneboende” i hela skapelsen – i människan och hela skapelsen. 3

New Ages matriark Alice Bailey skrev i sin bok ”The Reappearance of the Christ: Kristi Återkomst”

”en ny orientering till gudomlighet och till accepterandet av faktumet om att Gud är höjd över jorden och Gud är inneboende inom varje livsform”.

Det här är grundläggande sanningar som framtidens världsreligion vilar på. 4 I en predikan i ”Hour of Power = Timme av kraft” den 9 november 2003 bara två månader innan han var en framträdande talare vid årsmötet i ”National Association of Evangelicals = Föreningen för de nationella evangeliska” – anordnade ”Christal Cathedral´s = Kristallkatedralens minister Robert Schuller otvivelaktigt den samma New Age/ Nya Världens Religion undervisning. Mannen som påstår sig ha varit mentor åt tusentals pastorer, inklusive Bill Hybels och Rick Warren, uttalade:

Du vet inom teologin – förlåt mig för att jag använder ett par stora ord – men i teologin är den Gud vi tror på denna Abrahams Gud en Gud höjd över jorden. Men han är också en inneboende Gud. Transcendent betyder där uppe, där ute, över oss alla. Men Gud är också en inneboende Gud – Guds inneboende och Guds höjd över jorden – men då har du ett balanserat perspektiv på Gud. Guds inneboende betyder här, i mig, omkring mig, i samhället, i världen, denna Gud här, i humaniora, i vetenskapen, i konsten, sociologin, i politiken – Guds inneboende. – Ja, Gud lever och han är i varje enskild människa!5

Men Gud är inte i varje enskild människa. Gud är inte i allt. En av de många anledningarna till att jag skrev lurad med syfte var att Rick Warren presenterade sina läsare samma \”Gud i allt\” lära. När Rick Warren citerade en uppenbart bristfällig bibelöversättning av Ef 4:6, lärde Rick Warren – oavsett om han menade eller inte – sina miljoner läsare grundläggande doktrinen om den nya världsreligionen. Han beskrev Gud i sin bok ”The Purpose-Driven Life = Det syftesdrivna livet” och skrev:

Han styr allt och är överallt och är i allt.6

När man kompletterar saken ytterligare har ”inneboendet” lärt ut som en del av Grundundervisningen i klasserna på Rick Wires Saddleback Church. En dåligt definierad hänvisning till inneboende i Saddlebacks Grundguide för deltagare spelar rätt i händerna på Ny andlighet/ Nya världens Religion genom att ange:

Det faktum att Gud står över sin skapelse betyder inte att han står utanför sin skapelse. Han är både transcendent (över sin skapelse) och immanent (inom och under hela sin skapelse) .7

Hela denna diskussion jag ger om ”Gud i allt” inneboende är för att förklara varför Ödehuset är en så bedräglig bok. Det lär ut samma kätteri. Denna bok försöker uppenbarligen ta itu med de djupt känsliga frågorna kring mordet på ett litet barn. På grund av författarens intensivt personliga historielinje blir de flesta läsarna engagerade i boken på en djupt känslomässig nivå. Men författarens användning av poetisk licens för att förmedla sina mycket subjektiva, och ofta obibliska andliga åsikter blir allt mer problematisk i takt med att berättelsen utvecklas. Detta är mest uppenbart när han använder personen ”Jesus” för att plötsligt införa den grundläggande läran om den nya andlighetens/den nya världsreligionens – Gud är ”i” allting. Användningen av New Age termen ”varelsens/väsendets grund” för att beskriva ”Gud”. Ödehusets ”Jesus” säger:

His mixing of truth and error can become very confusing to readers, and God is not the author of confusion (1 Corinthians 14:33).

Gud som är grunden för alla varelser bor i, runt och genom alla saker.8 Den här falska läran om en ”Gud” som ”bor i, runt och genom alla saker” är den typ av New Age surdeg som om den lämnas obestridd skulle kunna föra in kyrkan/församlingen i New Age/Ny andlighet i den föreslagna Nya världsreligionen. Och även om många människor har uttryckt en stor känslomässig anknytning till Ödehuset och dess karaktärer – förorenar denna surdeg hela boken.
Det är uppenbart att Ödehusets ”Jesus” inte är Bibeln Jesus Kristus. Aposteln Paulus bannade korintierna och varnade dem för att de var sårbara och extremt mottagliga för ”en annan Jesus” och ”ett annat evangelium” och ”en annan ande” som inte kommer från Gud (2 Kor 11: 4). I Bibeln varnade den verkliga Jesus Kristus att andligt bedrägeri skulle vara ett tecken på hans förestående återkomst. Han varnade vidare att det skulle finnas de som till och med skulle komma i hans namn och låtsas vara honom (Matt 24: 3-5, 24).

För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna.

När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: ”Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många.

Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Utan att försöka tillskriva William Young och hans bok Ödehuset något sjukt motiv verkar författarens användning av andlig kreativitet ge ett ”kristet” samtycke till New Age/Ny andlighet i den föreslagna Nya världens religion. Hans blandning av sanning och misstag kan bli väldigt förvirrande för läsarna och Gud är inte förvirrande författare (1 Kor 14:33).

för Gud är inte oordningens Gud utan fridens.

Dr. Harry Ironside pastor i Chicagos Moody Memorial Church från 1930-1948, betonar det faktum att sanning blandat med fel resulterar i att ”allt blir fel” – en direkt motbevisning av ”Emergent Church´s = den framväxande kyrkans” undervisningen om att hitta ”sanning” varhelst den kan hittas – inklusive böcker som Ödehuset. Ironside skrev:

Fel är som syra av vilket vi läser, ”Lite s syra gör hela degen sur” Sanningen blandad med fel motsvarar allt fel, förutom att den verkar mer oskyldig och därför farligare. Gud hatar en sådan blandning! Varje fel och all sanning-och-fel blandning kräver bestämd exponering och avvisning. Att överse med sådant är att vara otrogen mot Gud och hans ord och det är förrädiskt för de själar som Kristus dog för.9

Ödehuset har berört många människors hjärtan och känslor. Även om det finns många andra exempel på författarens obibliska friheter introducerar boken den kätterska New Age läran att ”Gud bor i och runt, och genom alla saker” det är i och i sig tillräckligt för att helt undergräva alla värden som boken annars skulle kunna ha för trogna troende. Att tillåta dig själv att dras med i denna berättelse och samtidigt bortse från bokens New Age/Nya andlighets surdeg är att bli ett rov för ”sanning-och-fel” blandningen som genomsyrar Ödehuset. Och som Dr. Ironside varnade – ”Gud hatar en sådan blandning!”
Innan kristna köper ytterligare en kopia av den här boken behöver/måste de ta reda på vad den här författaren i slutändan undervisar och vad det är som de överlämnar till sina vänner och med troende.

De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. 2 Tim 4: 4

Fraktaler, kaosteori, Quantum (kvant) Andlighet & Ödehuset

En fraktal … något som anses enkelt och ordnat som faktiskt består av upprepade mönster oavsett hur förstorade. En fraktal är nästan ett oändligt komplex. Jag älskar fraktaler, så jag placerade dem överallt.10 – Sarayu Ödehuset

Fraktaler avslöjar en dold ”ordning” som ligger till grund för alla till synes kaotiska händelser. Fraktalerna är intrikata och vackra. De upprepar grundläggande mönster men med en oändlighet av variationer och former. Den världsbilden som härrör från denna vetenskapliga forskning är ny och ändå samtidigt mycket väldigt gammal. 11 – Den suveräna domstolen och den antika drakens ordning (Dragon Sovereignty = Drkens Suveränitet” = Den ungerska legenden säger att denna suveräna och prästliga ordning övergick från Egypten till kungarna i Jerusalem, till Prinserna av Svarta havet i Scythia och till Balkan. Idag existerar det som det kejserliga och kungliga domstolen för drakens suveränitet, och efter cirka 4 000 år är det den äldsta suveräna domstolen i världen.)
För några år sedan, när jag talade på en gudstjänst, närmade sig en kvinna som heter Jennifer mig och berättade att hon hade upptäckt något intressant i Ödehuset och hade skrivit en kort artikel om det. Hon frågade om jag var villig att läsa hennes artikel. Jag sa till henne att jag skulle göra det.
Tillbaks hemma igen en vecka senare hittade jag Jennifer’s papper i min anteckningsbok. Jag blev fascinerad av titeln – “”Fractal Theory in The Shack = Ödehusets fraktala teori.” I sin artikel förklarar Jennifer att hon under sin forskning hade hyrt en DVD-film som hon fått höra hade svaga New Age antydningar. Hon beskriver sedan något hon upptäckte i filmen:

I filmen ”The Seeker = sökaren” är en ung pojke den utvalda att hitta tecken dolda i tiden vilka ska hjälpa till att kämpa mot det inträngande mörkret. … [Jag] i filmen är varje tecken som pojken ska hitta känd som en fraktal. När jag hörde termen fraktal insåg jag direkt att jag hade hört samma term någon annanstans nyligen. … Jag kom ihåg var jag hörde det, Ödehuset.

Början i kapitel 9 i Ödehuset, med titeln ”A Long Time Ago in a Garden Far, Far Away = För länge sedan i en trädgård långt, långt borta” – Sarayu (som representerar den Helige Ande) har skapat en trädgård och vi lär oss att trädgården är en fraktal. Vi lär oss om fraktaler från Sarayu när hon säger: ”En fraktal är något som anses enkelt och ordnat som faktiskt består av upprepade mönster oavsett hur förstorade de är. En fraktal är nästan oändligt komplex. Jag älskar fraktaler så jag placerar dem överallt.”12
Jennifer var nyfiken på begreppet “fraktal” som visade sig i både Ödehuset och Sökaren. Det hon upptäckte är att termen ”fraktal” är direkt relaterad till det som kallas ”ny vetenskap” i ”Kaos teori” och ”Fraktal Teori.” Det som var särskilt intressant för mig var hennes upptäckt att fraktaler är direkt kopplade till den ockulta frasen ”som ovan, så nedan.” Med tanke på att jag tidigare uttryckte oro över Petersons användning av ”som ovan, så nedan” i Meddelandet tyckte jag det intressant att ”som ovan, så nedan” tydligen var relaterat till termen fraktal i Ödehuset. Som ovan, så nedan och fraktaler
Efter att ha läst Jennifers artikel såg jag till att en kopia skickades till en pastor i Indiana som hade skickat artiklar om Norman Vincent Peale. Eftersom han för närvarande hade skrivit artiklar som avslöjade Ödehusets felaktiga teologi visste jag att han skulle vara intresserad av Jennifers artikel och hur hon upptäckt en direkt koppling mellan flera referenser till fraktaler i Ödehuset och New Age termen ”som ovan, så nedan.”13
Senare när vi pratade via telefon,sökte pastorn på Internet efter ordet ”fraktal.” Den första listade webbplatsen hette ”Fractal Wisdom = Fraktal visdom.” Webbplatsen innehöll en artikel med titeln ”Fractal Chaos Crases the Wall between Science and Religion = Fraktal Kaos river muren eller bygger en bro mellan vetenskap och religion.”14 Under den rubriken fanns en ruta som innehöll en fraktal design och under fraktalen var ordspråket ”Som ovan, så nedan.” Under det ockulta ordet fanns ett citat från New Age pionjären och mystiken Aldous Huxley – den enskilt mest citerade personen i Marilyn Ferguson bästsäljande New Age bok ”The Aquarian Conspiracy = Vatumannens Kospiration”. Huxley citeras också av Rick Warren i ”The Purpose Driven Life = det syftesdrivna livet”.15 Huxleys citat på webbplatsen ”Fractal Wisdom = fraktal visdom” behandlar de dubbla ämnena kaos och ”syfte”:

Vid varje givet ögonblick är livet helt meningslöst. Men sett över en period verkar det avslöja sig som en organism som existerar i tiden med ett syfte som rör sig i en viss riktning.16

Online-artikeln med titeln ”Fractal Chaos Crashes the Wall Between Science and Religion = Fraktal Kaos river muren mellan vetenskap och religion” fortsätter med att säga:

Nya upptäckter inom vetenskap och matematik i kaosforskning revolutionerar vår världssyn. De avslöjar en dold fraktalordning som ligger till grund för alla till synes kaotiska händelser. Fraktalerna är intrikata och vackra. De upprepar grundläggande mönster men med en oändlighet av variationer och former. Den världsbilden som härrör från denna vetenskapliga forskning är ny och samtidigt gammal. Med lite tanke och hjälp från den här webbplatsen kan du bättre förstå betydelsen av kaos och fraktaler. Du kan se hur du använder dessa insikter i ditt liv för att skapa en bro mellan vetenskap och andlighet.17

Som mystikerna för länge sedan uttryckte det, ”som ovan, så nedan.”18

Men det som presenteras som ”vetenskap” är faktiskt en ockult/New Age världsbild som presenterar New Age tron att mycket av ”kaoset” i världen är resultatet av att människor inte uppfattar ”sammankopplingen” i alla saker. Med andra ord, det som verkar vara ”kaos” är ofta bara ”observatören” som inte ser ”som ovan, så nedanför” Gud ”i” all ”fraktalordning” som definierar all skapelse. Denna postulerade fraktalordning är direkt relaterad till Teilhard de Chardin, Matthew Fox och Leonard Sweets kvant andlighet/kreativ andlighet. Ödehusets referenser till fraktaler – referenser som jag hade förbisett när jag först läste boken – förklarade omedelbart varför författaren William Young skriver bokstaven k med stort ”K” i ordet ”Kreation” minst tjugo gånger i Ödehuset. Huvudstaden ”K” återspeglar vad hans ”Jesus” lär ut att Gud är ”i” alla saker – inklusive ”skapelse.”
Med tanke på New Age/Ny andlighet är det perfekt att Ödehusets ”Jesus” säger att Gud är ”i” alla saker. Mack, huvudpersonen, ser sitt liv som ”en röra” snarare än som en ”fraktal” del av ”Gud.” Detta beror på att han inte ser ”som ovan, så nedan” fraktalordning av ”Gud i alla saker. ”Från detta perspektiv är det också perfekt att Ödehusets ”Helige Ande” berättade för Mack att hans liv bara verkar kaotiskt och ”ett röra”- att han i verkligheten faktiskt var ”en levande fraktal.”19
Från webbplatsen ”Fractal Wisdom = Fraktal Visdom” kunde jag också se det vilseledande New Age knepet angående ordet fraktal och dess förhållande till ”som ovan, så nedan.” Om hela kapitalet ”K” skapelse är ”Gud” och därmed består av ”Gud” atomer och energi, då är varje fraktal del av ”Gud” energin därför en del av Gud. Människan är en fraktal. Människan är Gud. Det är därför Mack får höra att han är ”en levande fraktal.” Det är därför Mack får höra att Gud är ”i” alla saker.20 Ordet fraktal används som en pseudovetenskaplig synonym för tron att Gud är ”i ”Allt – allt är en fraktal eller en sönderbruten del av helheten, en isär-bruten del av Gud. Genom att ta det ett steg längre presenterar Ödehuset indirekt uppfattningen att ”kaos” helt enkelt är ett resultat av att människor inte ser ”Gud i allt” fraktalordning i världen – ”som ovan, så nedan.”
Således introducerar Ödehuset subtilt New Age/Nya andlighet som en världsbild som sätter fram uppfattningen att ”kaos” kan övervinnas avsevärt när mänskligheten slutar se sig själv som ”separat”21 utan snarare ser sig själv som ”En” – som en del av ”Gud” som är ”i” alla och allt. Bibeln lär emellertid att mänskligheten inte är ”Gud” eller ”Ett” med Gud (Joh 2:24-25; Hes 28:2; Hos 11:9, etc.).
Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan.

Människobarn, säg till fursten i Tyrus: Så säger Herren Gud: Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud, jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud.

Jag vill inte utföra min brinnande vrede, jag vill inte ödelägga Efraim igen, för jag är Gud och inte en människa. Jag är helig bland er och vill inte komma med vrede.

Bibeln lär precis motsatsen – att människan faktiskt är åtskild från Gud genom synd (Jes 59:2). Det är på grund av denna ”separation” som vi måste erkänna vår synd och omvända oss (Apg 2:38). Alla måste födas på nytt (Joh 3:6-7) – återfödas av Gud som är ”ovan” (Joh 3:31) och inte ”nedan.” Födas igen av den sanna Guden – inte av guden från ”som ovan, så nedan” som aposteln Paulus beskrev som” denna världs gud ”(2 Kor 4: 4). Bibeln säger att vi bara är ”ett” i Kristus Jesus (Gal 3:28). Och vi är bara ”ett” i Kristus Jesus när vi omvänder oss från våra synder och accepterar hans död på korset för våra synder (1 Joh 2: 2) Hans slutförda arbete på Golgata kors (Kol 1:20).

Nej, det är era missgärningar som skiljer er från er Gud, era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er.

Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.

Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Den som kommer från ovan är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden och talar utifrån jorden. Den som kommer från himlen är över alla.

Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.

och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.

Kaos skapas eller främjas inte av mänsklighetens förnekande av dess så kallade fraktala gudomlighet. Snarare är kaos en följd av Adams fall som resulterade i synden och efterföljande förfall av alla saker och vår separation från en helig Gud. Det är inte ”som ovan, så nedan.” Fraktaler pekar inte på vägen till frälsning. 1 Mos 11:6-8 varnar för en bedräglig och andligt farlig föreställd ”enhet”:

Herren sade: ”Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de slutade bygga på staden.1 Mos 11: 6

Apg 17:26 informerar oss om att mänskligheten är ”ett blod” och att vi är kopplade till varandra på det sättet. Men mänskligheten är inte en ande. ”Det som är fött av köttet är kött; och det som är fött av Anden är ande ”(Joh 3:6). Bibeln säger att ”kött och blod inte kan ärva Guds rike” (1 Kor 15:50). Jesus sa: ”Vi måste födas på nytt” (Joh 3:7).

Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo.

Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.

Men det säger jag, bröder: kött och blod kan inte ärva Guds rike, och det förgängliga kan inte ärva det oförgängliga.

Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.

Guds skapelse är verkligen intrikat och underbar. Och på många otaliga sätt är den vackert och harmoniskt sammankopplad – men den är inte gudomlig (Rom 1:25). Människan är ”fruktansvärt och underbart gjord” (Ps 139:14), men han är inte en del av någon gudomlig fraktalordning. Vi är syndare och vi måste räddas från synden som skiljer oss från Gud. Så enkelt är det. Att omvända sig och acceptera Jesus Kristus som vår Herre och som den enda Frälsaren som räddar oss från våra synder är den ”smala” och enda vägen till evig frälsning (Joh 14:6; Matt 7:13-14). Introduktionen av fraktaler i Ödehusets berättelsen är en bedräglig anordning för inte ont anande läsare. Det är en utgångspunkt i den pseudovetenskapliga uppfattningen om ”fraktal enhet” – ”som ovan, så nedan”/Gud ”i” allt.

De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen.

Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl

Jesus sade till honom: \”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.


Slutnoteringar och källförteckningar:
1. Windblown Media’s website, January 2012 stats, http://windblownmedia.com/news-releases/56-the-shack-continues-at-1-on-the-ny-times-best-seller-list.html.
2. Warren B. Smith, Deceived on Purpose (Mountain Stream Press, Magalia, CA), p. 32 citing from As Above, So Below, p. xi.
3. Benjamin Crème, The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom (London, England: The Tara Press, 1980), p. 88.
4. Alice Bailey, The Reappearance of the Christ (New York, New York: Lucis Publishing Company), p. 88.
5. Robert Schuller, Hour of Power, November 9, 2003.
6. Rick Warren, The Purpose Driven Life (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2002), p. 88.
7. Saddleback Foundations Participants Guide, p. 46.
8. William P. Young, The Shack (Newbury Park, CA: Windblown Media, 2007), p. 112.
9. Harry Ironside, (quoted in The Berean Call newsletter, April 2008).
10. William P. Young, The Shack, op., cit., p. 129.
11.The Matrix@dragoncourt.net (http://www.dragoncourt.net/06.html).
12. Jennifer Pekich, “Fractal Theory in The Shack” (unpublished article; used with author’s permission), quoting in part from: The Shack, op. cit., p. 129.
13. Referring to Larry DeBruyn. Visit his website at http://guardinghisflock.com.
14. “Fractal Chaos Crashes the Wall between Science and Religion,” http://www.fractalwisdom.com.
15. Rick Warren, The Purpose Driven Life, op. cit., p. 248, quoted in: Warren Smith, Deceived on Purpose, op. cit., pp. 108-109.
16. “Fractal Chaos Crashes the Wall Between Science and Religion,” op. cit., quoting Aldous Huxley.
17. Ibid.
18. Ibid.
19. William P. Young, The Shack, op. cit., p. 138.
20. Ibid., p. 112.
21.For a more complete explanation of separation versus oneness see Chapter 9, “The New Age Doctrine of Separation” in False Christ Coming: Does Anybody Care? by Warren B. Smith

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s