Tidernas Fullbordan Kapitel 5

Guds målsättning

Sidan 29 rad 3: ”Guds målsättning är att alla människor ska bli frälsta, 1 Tim 2:4 och att Gud ska vara allt i alla, 1 Kor 15:28.”

Jag skriver ut de bibelord ni citerar så ingen missar vad som egentligen står. 

1 Tim 2:4 …som vill att alla människor ska blir frälsta och komma till kunskap om sanningen. SRB16. 

1 Kor 15:28 Och när allt har blivit lagt under honom, då ska också Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla. SRB16. 

Gud vill självklart inte att någon ända ska gå förlorad. Det är hans önskan att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Men att dra Er slutsatsa är att så in draksådd i de kristnas hjärta. 

I 1 Kor 15:21-28 behöver läsas i sin kontext: 

1 Kor. 15:21-28 …för eftersom döden kom genom en människa, så kom också genom en människa de dödas uppståndelse. För såsom alla dör i Adam, så ska också alla i Kristus göras levande. Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen, sedan de som tillhör Kristus vid hans återkomst. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud och Fadern, sedan han gjort slut på varje välde och varje makt och kraft. För han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fiende som ska bli tillintetgjord är döden. För all har han lagt under hans fötter. Men när han säger att allt är lagt under honom, är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under honom. Och när allt har blivit lagt under honom, då ska också Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud ska vara allt i alla. SRB16. 

Döden är den sista fiende Kristus ska lägga under sina fötter. I Uppenbarelseboken läser vi att döden och dödsriket kastas i eldsjön, tillsammans med de som inte fanns skriven i livets bok. (Upp 20:14-15). När Ni pratar om att Gud ska bli allt i alla, betyder det i förlängningen att Gud ska bli allt i alla, även för döden och dödsriket. 

Sidan 29 rad 3: ”Han skapade jorden… inte för att plåga henne i ett evigt helvete.”

Objection! Spekulationer. Ni har vänt er från sanningen till myter. 

2 Tim. 4:4 …och vända sina öron från sanningen och vända sig till myter. 

Sidan 29 rad 8: ”Den stora frågan är förstås om Gud ska lyckas med sin målsättning eller i slutändan måste erkänna sig övervunnen av människans motsträvighet.”

Vårt humanistiska evangelium har tagit bort alla tankar kring Gud som den Högste, och vi har satt oss själva i centrum genom vår egoism och själviskhet. Människan är kärnan i det humanistiska evangeliet och inte Kristus. Gud skapade människan till sin avbild och tanken med det har Gud avslöjat på flera ställen i Bibeln. Bl.a. I 

1 Kor 1:9 Gud är trofast, genom honom är Ni kallade till gemenskap med hans Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Vägen in till gemenskap med honom är att omvända sig från sina synder till rättfärdighet, från mörker till ljus, och därifrån börjar vi lära känna honom. För det ser vi Jesus säga många gånger i evangelierna: Gå bort från mig Ni förbannade, jag känner Er inte. Så hela fokus ligger på att vi ska lära känna Gud och bli känd av honom som 1 Kor 8:3 säger: 

1 Kor. 8:3 Men om någon älskar Gud, är han känd av honom.

Där har vi kommit bort från sanningen och börjar nu författa vårt egna evangelium, där straff och helvete, synd och dom, stränghet och tillrättavisning etc. tas bort för att blidka det köttsliga sinnet. Vi sätter därför gräns för vad Gud får göra, och ifrågasätter hans rätt att vara Gud och Hans omdöme. 

Det står tydligt och klart att dessa som förkastar Kristus ska gå förlorade. Vi står inte i den positionen att vi kan lägga bestämmelser på Gud som han måste rätta sig efter. Är vi visare än honom? Är vi starkare än honom? Har vi makt att lägga till en enda aln av vår livslängd? Så hur tar vi då oss friheten att läsa in något i Guds ord som inte finns där?

Här behöver vi förtrösta på att Herren vet vad som är bäst. Men han vill att var och en ska omvända sig och komma till kunskapen om sanningen, det är sant. Däremot så är det här livet vår enda chans att göra rätt. Det finns ingen reinkarnation, inga andra chanser. Den som dött utan lagen ska förgås utan lagen, den som dött under lagen ska dömas efter lagen, och vi vet att ingen människa kan uppfylla lagens krav, ingen utom den som vandrar i Anden och lever i sanningen – den som hör och gör Guds vilja. 

Sidan 29 rad 4: ”Gud älskade världen, inte bara de fromma, så mycket att utgav sin egen Son för oss alla, Joh 3:16.”

Korrekt citat från Joh 3:16Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.

Frälsningen omfattar alla människor, men gäller bara för den som tror. Lilla Bibeln kan inte citeras på fel sätt. Vikten av rätt citat avgör förståelsen av Ordet. I verserna före och efter ser vi att det gäller bara den som omvänder sig och tror (i co-text med Mark 1:15).

Joh 3:12-15 ”Om Ni inte tror när jag talar till Er om det jordiska, hur ska Ni då kunna tro om jag talar till Er om det himmelska? Och ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, Människosonen, som är i himlen. Och såsom Mose lyfte upp ormen i öknen, så måste också Människosonen lyftas upp, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv.”

Här kommer Joh 3:16 in. Men det slutar inte där:

Joh 3:17-19 ”För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enfödde Sons namn. Men detta är domen, att ljuset har kommit in i världen, och människorna älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda.”

Hur många gånger behöver Jesus tala om domen och omvändelse för att vi ska tro honom? 

Sidan 29 rad 18: ”På något sätt som ännu inte är uppenbarat ska Jesus dra alla till sig, Joh 12:32.”

Jag skriver ut deras citat för ordningens skull.

Joh 12:32 ”Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla människor till mig. Men detta sa han för att ge till känna med vilken död han skulle dö”. 

Här får Ni det att låta som om alla ska bli frälsta. Men Johannes säger i versen efter att här talar Jesus om sin död, och i ko-text med Joh 8:28 

När Ni har lyft upp Människosonen, då ska Ni förstå, att Jag Är, och att jag inte gör något av mig själv, utan så som min Fader har lärt mig, så talar jag.” och helt i överensstämmelse med Joh 3:14Och så som Mose lyfte upp ormen i öknen, så måste Människosonen lyftas upp.”

Jesus säger: ”när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla människor till mig” är det i enlighet med Mark 16:15-16Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd”, och Luk 24:47och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem”. 

Samma säger Jesus i Apg 1:8Men Ni ska få kraft efter att den Helige Ande har kommit över Er och Ni ska vara vittnen åt mig både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns”. 

Vi ser därför utifrån kontext plus co-text att detta är Hans sätt att dra alla till sig. Alla människorna ska få höra evangelium och få en möjlighet att omvända sig. Däremot är det inte sagt att alla människor i alla tider får höra det. 

Joh 16:8 ”Och när han kommer, ska han överbevisa världen om synd och om rättfärdighet och om dom.”

Joh 15:22 ”Om jag inte hade kommit och talat till dem, skulle de inte ha synd, men nu har de ingen ursäkt för sin synd”. 

Sidan 30 rad 4: ”Men det är orimligt att mena att Gud skapat universum och mänskligheten bara för att förlora det mesta.”

Sidan 30 rad 15: ”Varje period innehåller lärdomar som vi bör ta till oss. 1 Kor 10:6”

Israel och Guds handlande med dem är skrivet för oss som har världens slut inpå oss. Allt som hände Israel kan hända oss och händer oss, och Gud har skrivit ner deras synder, överträdelser och onda gärningar, hur han har reagerat och agerat. Detta för vår undervisning. Detta kan däremot inte användas som stöd för ”sju epoker” som Ni kallar det. Oskuldens epok, samvetets epok (försvann samvetet efter syndafloden?), mänsklig auktoritet och kontroll, löftets epok, lagens epok, nådens epok. 

Sidan 33 rad 1: ”Men också under denna period vänder sig många mot Gud och lever sig själva till behag: 2 Tim 3:2-5”

Paulus profeterar om de sista dagarna. Detta var inte och har inte varit vanligt förekommande, utan är ett särdrag hos den sista församlingen innan Jesu återkomst. Vi känner igen den som Laodicea församlingen som kan allt, har allt, och tror den är rättfärdig men står naken inför sin Herre. Församlingen som Han knackar på hos för att komma in, församlingen som Han ber köpa ögonsalva så de ska se, och vita kläder att skyla sin nakenhet med. Den församlingen som är varken kall eller varm utan ljummen. Det är denna församlingen, dagens församling Paulus profeterar om. Samma som Paulus säger i 1 Tim 4:1-3 där Anden uttryckligen säger att i de sista tiderna ska somliga avfalla från tron och hålla sig till villoandar och onda andars läror. 

Sidan 33 rad 33: ”Man kunde ju tro att ingen mer skulle avfalla från Gud nu när alla med egna ögon får se Jesus – får se hur underbar han är och vilken fantastisk tillvaro vi har jämfört med tidigare generationer.”

Sidan 34 rad 33: ””Eldsjön” får stå som en symbol för ett reningsbad, ett elddop, där de motsträviga utsätts för Guds elds-natur som bränner bort slagget i deras liv.”

När man läser hur Ni beskriver en Gud som aldrig tvingar sig på människorna, och älskar människorna så enormt mycket, går det inte ihop med bilden att han genom eldsjön ska visa sin kärlek, och hoppas att de därigenom ska älska honom. Detta är ju helt absurt!

Sidan 35 rad 19: ”Utan att kompromissa med sin helighet och sitt krav på omvändelse och tro kommer han lyckas med sin ursprungsplan. Alla människor ska bli frälsta.”

Frasen upprepas som ett mantra och jag kommer och tänka på ”om en lögn upprepas tillräckligt många gånger så blir det en sanning”. Alla blir inte frälsta, och eldsjön är en dom över antikrist, den falska profeten, djävulen, de som inte hade sina namn skrivna i livets bok. Detta är konditionering av människors tankar, en förberedelse så de ska ta emot nästa osanning, byggt på falsk lära. Är grunden fel blir allting fel. Som skriftbevis ges Luk 3:6, 2:30-32, Hes 33:11, 1 Joh 4:14, 1 Tim 1:15, Luk 19:10, Joh 1:29, 1 Tim 2:3, 4, 6a, 1 Joh 2:2, 1 Tim 4:10. Det gemensamma ordet är alla och världen. Ja, Jesus dog för alla, men inte alla tog emot honom, ja, vi ska göra gott mot alla, men inte alla tar emot det. Om frälsningen kan komma efter döden, vad har livet för värde? Vi ska göra gott mot alla människor, främst mot troende, men det gäller inte efter döden, likväl som frälsningen erbjuds för alla människor men inte alla vill ha den. Många absurda tankar presenteras här i syftet att föra in surdegen. 

Sidan 36 rad 19: ”Svart på vitt står det att Jesus är Frälsare också för dem.”

Joh 3:12-21 visar att Jesus kom för att frälsa den som tror. Vi har Hebr 9:27-28 och såsom det är bestämt om människorna att en gång dö och sedan dömas, så ska Kristus, som en enda gång har offrats för att bära mångas synder, för andra gången, utan synd bli synlig för dem som väntar honom till frälsning.

Vi har bara en chans. Sen dör vi och döms. Och när han kommer åter är det för den som väntar på honom. Inte den som inte bryr sig. 

Sidan 36 rad 27: ”Målet är att Gud i slutändan skall vara allt i alla. 1 Kor 15:28”

Ännu en gång. Det går inte bygga en lära på ett dunkelt bibelord, och mata in det med tesked tills vi tror på det. Indoktrinering kallar jag det för. 

Sidan 36 rad 36: ”Har Gud stått handfallen när hans egendomsfolk i historien gång på gång vänt honom ryggen och brutit mot alla hans bud och följt avgudarna? Nej, han har ständigt gett dem nya chanser.”

Vi får inte glömma att dessa som syndade mot Gud först utrotades ur Israel, och sen efter många år, som t.ex. den babyloniske fångenskapen, förbarmade Gud sig över sitt folk och upprättade dem. Eller som när Israel gång på gång syndade mot Gud i öknen, då svor han att dessa inte skulle få komma in i löfteslandet. Efter fyrtio år stod en ny generation upp och var redo. Gud gav dessa landet. Det var Josuas generation som fick löftet uppfyllt. Därför kan vi inte använda Guds straff och barmhärtighet mot ett folk på detta sätt, då generationen som syndade straffades och nästa generation omvände sig.

Sidan 37 rad 9: ”Värt att tänka på är att om straffet vore evigt, så hade Jesus behövt försona synden i motsvarande evighet.”

Har Ni glömt bort att han var utan synd? Till motsats av oss? Hade han haft synd hade han behövt sona för evigt, men det var skillnad på Jesus och oss. Detta börjar gränsa till hädelse, och inte längre bara villfarelse. Här använder Ni ordet aion i eget syfte, för att beskriva hur orimligt evigheten är. 

Sidan 37 rad 10: ”Nu tog han straffet för hela världens synden och fullbordade försoningen på korset – inte i dödsriket, där han i stället förkunnade evangelium. All synd som begåtts sedan mänsklighetens början och all synd som kommer att begås inkluderades i hans lidande.”

Här tar Ni en fundamental sanning och vrider den i syftet att för oss in i tron att Målet är att Gud i slutändan skall vara allt i alla. 1 Kor 15:28. Denna fundamentala sanning gäller för de som föddes före Jesus, och dog i tron, och de som kommer efter Jesus så de också ska få möjlighet att omvända sig. Men när nådens tid är över, ska vi stå inför Kristi domstol. Efter det är det inte möjligt att välja Jesus. 

Sidan 37 rad 15: ”Återupprättelsen ligger i framtiden. I Guds plan ingår att allting en dag ska återupprättas till sin ursprungliga ordning, men det sker i etapper, Apg 3:21”

Återupprättelsen av paradiset, en ny himmel och jord, återupprättelsen av Israel som präster, Apg 1:6-7. 

Sidan 37 rad 19: ”Om Jesus skulle mena att enbart de som lämnat allt och lidit för Kristi skull blir frälsa (i den bemärkelse vi oftast lägger in i ordet) så skulle den skara bli mikroskopiskt liten. Matt 7:12, 14, Jesus fick frågan: Luk 13:23,24.”

Det är otäck läsning när jag ser hur Ni förvränger även den smala vägen och den trånga porten, och förändrar innehållet i evangeliet när Ni säger i den bemärkelse vi oftast lägger in i ordet så skulle den skara bli mikroskopiskt liten. Här blir jag åter påmind om hur ormen bedrog Eva genom att ändra en liten sak i Guds ord. Detta verkar vara ett mönster genom boken. 

Sidan 38 rad 1: ”Att porten är trång och vägen smal, betyder att stigen till livet är exakt. Det är bara genom Jesus vi kan komma in i livet. Det finns helt enkelt inga andra vägar. Det är inte sagt att stigen därmed är svår att gå på. Faktiskt är den lätt, för Jesus sade ju att vi skulle ta på oss hans milda ok i Matt 11:29”

Detta ord har jag undervisat många gånger och porten är smal, du måste gå igenom korset för att dö med Jesus, ta på dig ditt eget kors varje dag och följa honom. Annars är du inte värdig honom. När du väl kommit in finns det farliga diken på båda sidan. En är lagiskhet, och den andra är laglöshet. Vägen däremellan är väldigt svår, helt omöjligt att vandra på utan den Helige Andes ledning. Vi kan bara klara hålla oss på vägen genom att vandra i Anden och genom att döda köttets gärningar. 

Här visar Ni brist på insikt och kunskap genom att blanda in Herrens ok med den trånga porten och smala vägen. Läs:

Matt 11:28-30 ”Kom till mig, alla Ni som arbetar och är tyngda av bördor, och jag ska ge Er vila. Ta på Er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk av hjärtat, och Ni ska finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt.”  

Herren vill föra oss in i trons vila, genom att vi kastar våra bekymmer på Herren. Vi får komma till korset med alla våra bördor och lägga ner allt som tynger oss inför honom. Vi lär oss därför av honom för han är mild och ödmjuk av hjärtat, och så som han är, är också vi i den här världen. Andens frukter, kärlek, glädje, mildhet, tålamod, godhet, saktmod, återhållsamhet, etc., växer för vi lär oss av honom. Vi förblir i honom genom att förbli i hans ord. Därav vet vi att vi älskar honom, om vi förblir i hans ord, vi håller hans bud och hans bud är inte tunga. 

Däremot är livet inte lätt i den här världen. Här får vi lida, men vi behöver inte vara rädd, för han har övervunnit världen, och det som övervinner världen är vår tro, på honom och hans verk. Här kommer vi bli förföljda, hatade av alla, förtalade och människor kommer ljuga för oss. Det är inte en enkel vandring med Jesus, men den som är död kommer inte märka av allt detta. Detta är att komma till Jesus och ta på oss hans börda och ok, och då blir allt lätt. Vandra i Anden så ska Ni inte göra vad köttet har begär till. 

Sidan 38 rad 6: ”Det står däremot att det bara är få som finner denna ljuvliga stig. Men då bör vi förstå Jesu ord så, att det handlar om den direkta vägen till livet, utan omvägar.”

Typisk trosrörelseargumentation om denna ljuvliga stig. Ja, livet med Jesus är som en dans på rosor, men vi glömmer att rosor har törnen och gör ont.

Enligt Er så finns det en omväg, som de flesta kommer gå. En annan väg för dessa som inte….

Sidan 38 rad 8: ”Det handlar alltså om vägen till första uppståndelsen in i det messianska riket, tusenårsriket – inte slutet på allting.”

Salig är den som får del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt. Upp 20:6 Med andra ord så behöver inte de som kämpat för att komma in genom den trånga porten oroa sig för den andra döden. Dessa har redan dött från sig själv och lever för Kristus i Gud. Deras liv är gömda i Gud. Här ser vi att det inte enbart handlar om uppståndelse in i det messianska riket, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år.

Sidan 38 rad 10: ”I denna mening är det bara en kvarleva som ska bli frälst, Rom 9:27”

I Romarbrevet kap. 9-11 talar Paulus om Israel, specifikt och inte om de som gått in genom den trånga porten och på den smala vägen, även om det inte blir särskilt stor skara, om man räknar som människor räknar. Men Gud är nöjd, han vill få fram det ädla guldet i sin lilla skara, och den som älskar honom med sann kärlek, utan skrymteri och surdeg, i ande och sanning. 

Sidan 38 rad 25: ”Luk 9:23-25 …eller själv går förlorad [tar skada, lider förlust]? Se liknande uppmaningar i Luk 14:26, 27, Matt 10:38, 39, Matt 16:22-25, Mark 8:34-38, Joh 12:25, 26. Det är ofattbart att något som Jesus betonar så starkt i sin undervisning så helt har kommit i skymundan och nästan blivit bortglömd.”

Luk 9:23-25 ”Sedan sa han till alla: Om någon vill följa mig, måste han förneka sig själv och ta sitt kors på sig var dag och följa mig. För den som vill rädda sitt liv, han ska mista de, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men mister sig själv eller går förlorad?”

Luk 14:26-27 ”Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och mor och hustru och barn och bröder och systrar och dessutom sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Och den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.” 

Matt 10:38 ”Och den som inte tar sitt kors på sig och följer mig, han är mig inte värdig. Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull ska finna det.”

Matt 16:22-25 Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom och sa: Skona dig, Herre! Detta ska aldrig hända dig. Då vände han sig om och sa till Petrus: Gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Då sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. För den som vill bevara sitt liv, ska mista det, men den som mister sitt liv för min skulle, ska finna det. SRB16. 

Mark 8:34-38 Sedan kallade han till sig folket tillsammans med sina lärjungar och sa till dem: Den som vill bli min efterföljare, han måste förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. För den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. För vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Men den som skäms för mig och mina ord, i detta horiska och syndiga släkte, för honom ska också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna. SRB16. 

Joh 12:25-26 Den som älskar sitt liv ska mista det, och den som hatar sitt liv i denna världen ska bevara det till evigt liv. Om någon tjänar mig, ska han följa mig, och där jag är, där ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom. SRB16. 

Sidan 39 rad 14: ”Matt 19:28-30 …ärva evigt liv [tidsåldrigt liv]”

Här flikar Ni in ”…ärva evigt liv [tidsåldrigt liv]. Vad händer med lärjungarna när det [tidsåldriga livet] tar slut? Var detta allt Gud hade att erbjuda? Om nu Gud inte ger mer än ett tidsåldrigt liv åt sina lärjungar, hur ska det då gå med de som förkastade honom? Standardsvar: ”Gud ska bli allt i alla”.

Sidan 39 rad 11: ”Det är faktiskt omöjligt för oss att nå frälsningen, men Gud har en lösning för alla. Dock får inte alla vara med och regera i tusenårsriket.”

Vad som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Det är inte genom vår styrka eller kraft det ska ske, utan genom HERRENS Sebaots ande. Sak 4:6. 

Detta ÄR lösningen för alla, att de omvänder sig och tror evangelium Mark 1:15. Och sen handlar det inte om att bara vara en av dem som inte får regera i tusenårsriket. Det handlar om den andra döden, de som inte når fram till den första uppståndelsen uppstår inte förrän de tusen åren har gått. Och samtidigt släpps djävulen lös igen. Så, vi får se hur DET går. 

Har vi inte dött bort från oss själva här och nu, så har vi ingen frälsning efter döden. Och när de döda uppstår, de som inte fick del i den första uppståndelsen, så ska de dömas. Har de inte sina namn skrivna i livets bok kastas de i eldsjön. Det är egentligen onödig information Ni delger här, för egentligen handlar det om den eviga frågan – evig död eller tidsåldrig död. Evigt liv, eller tidsåldrigt liv. Och om alla ska så småningom få leva med Gud eller inte. 

Sidan 39 rad 22: ”Jesus ställer höga krav på den som aspirerar på att få liv i den närmast kommande tidsåldern.”

Underförstått säger Ni: Kraven sjunker till en mycket lägre nivå efter Jesu återkomst? Det är bara de som vill vara Jesu lärjunge detta gäller och de som inte vill vara Jesu lärjunge ställs inte krav. 

Här är det faktiskt tvärtom, om vi nu ska utgå från Er princip. Adam och Eva syndade och människan hade inga riktlinjer, sen kom Noa, rättfärdighetens predikant som hörde Guds röst och gjorde som han sa. Sen har vi Abraham som fick löftet i trons lydnad och Mose kom med lagen. Hittills ser vi alltså att det blir strängare och strängare, från att vara nästintill laglöst till att ställas omöjliga krav [Lagen] på människan. Men Jesus gick ännu längre och skärpte Mose lag även mer i bergspredikan. Och när vi nu har fått den Helige Ande, har vi också fått kraften att hålla lagen, att leva ett liv som är Gud välbehagligt. 

Så då återstår frågan: hur kan Ni tro att det ska bli så enkelt för Er som tänker ta en omväg in i ”nästa” tidsålder, om nu Gud hela vägen upp till tusenårsriket har gjort det svårare och svårare? Borde det inte rimligtvis bli även svårare att komma in i himmelriket än vad det är nu, om vi ska tänka i era banor?

Tänk på vad Jesus säger i Matt 5:20 ”För jag säger Er, att om Er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariséernas, så ska Ni inte alls komma in i himmelriket”. 

Jesus är väl ganska tydlig här? Men så har Ni väl en annan förklaring till vad himmelriket är förstås. Matt 7:21, Matt 19:23, 24, Mark 9:43, 10:23, 24, 25, Luk 18:24, 25, Joh 3:4, Apg 14:22

Sidan 39 rad 23: ”Om vi ärligt rannsakar oss inför hans krav så inser nog de flesta av oss att vi inte platsar.”

Ni anser Er inte värdiga en plats i Guds rike? Och drar med Er alla andra som känner ovärdighet inför frälsningen? Detta måste undvikas. Predika istället sanningens evangelium. Sanningens evangelium avslöjar vägen och den går genom korset, det säger att vi ska dö bort från oss själva, för att anses värdiga…

Matt 10:37-38 Den som älskar far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar Son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Och den som inte tar sitt kors på sig och följer mig, han är mig inte värdig. SRB16. 

Matt 22:8 Sedan sa han till sina tjänare: Bröllopet är ju färdigt, men de som var inbjudna var inte värdiga. SRB16. 

Luk 20:35 Men de som anses värdiga att ffå del i den världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. SRB16. 

Apg 5:41 Och de gick från Stora rådet, glada över att de ansetts värdiga att lida vanära för hans namns skull. SRB16. 

Apg 13:46 Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt och sa: Det var nödvändigt att Guds ord först skulle predikas för Er. Men eftersom Ni stöter det ifrån Er och inte anser Er värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. SRB16. 

Rom 1:28 Och eftersom de inte satte värde på att behålla kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett förfallet sinnelag så att de gör sådant som inte får göras. SRB16. 

1 Kor 14:40 Låt allting ske värdigt och med ordning. SRB16. 

Ef 4:1 Så förmanar jag nu Er, jag som är en fånge i Herren, att vandra värdigt den kallelse varmed Ni har blivit kallade. SRB16. 

Fil 1:27 Se bara till att Ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker Er eller någon annanstans, får höra om Er att Ni står fasta i en ande och med ett sinne kämpar tillsammans för evangeliets tro. SRB16. 

Fil 4:8 För övrigt, bröder, allt som är sant, allt som är värt aktning, allt som är rätt, allt som är rent, allt som är värt att älska, allt som är lovvärt, och om det finns någon dygd och något som förtjänar att prisas, tänk på det. SRB16. 

Kol 1:10 så att Ni kan vandra värdigt Herren och i allt behaga honom, och bära frukt i alla slags goda gärningar och växa till i kunskapen om Gud. SRB16. 

1 Tess 2:4 Men eftersom vi av Gud har prövats värdiga att anförtros evangeliet, så talar vi inte för att behaga människor, utan Gud som prövar våra hjärtan. SRB16. 

2 Tess 1:11 Därför ber vi också alltid för Er, att vår Gud ska anse Er värdiga denna kallelse och med kraft fullborda varje god vilja och gärning i tron. SRB16. 

I stället för att alliera Er med dem som går förlorade måste Ni predika evangeliet för dem. Först behöver Ni ta reda på vad evangeliet är och forska kring korset, döden, uppståndelsen, livet i Kristus, Anden, och döda köttets gärningar. 

Här har Ni kapitulerat fullständigt inför djävulens lögner om att Ni inte är värdiga Kristi rike, och sprider denna lögn vidare till andra som inte heller känner sig värdiga. Det är fullt möjligt att leva det liv Kristus har friköpt oss till. Det är ett underbart liv, men den som inte anser sig själv värdig att gå in i det eviga livet, vill gärna hitta andra lösningar och dessa kommer jag nog med största säkerhet få läsa om i Er bok. 

Sidan 39 rad 24: ”Hur många har ”lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rikes skull”, Luk 18:29? hur många förnekar sig själva och sina egna begär och dagligen tar sitt kors på sig och följer Jesus? Luk 9:23. hur många väljer att gå in genom den trånga porten som är svår att finna och håller sedan stadigt ut med att gå den smala vägen? Speciellt som alla andra i ens närhet verkar välja den bekväma och breda vägen.”

Vi är inte många men vi finns, vi som har lämnat allt och följt Jesus. Vi är inte många men vi finns, vi som förnekar våra köttsliga begär och oss själva dagligen, som dagligen tar på oss våra kors och följer Jesus. Vi är inte många, men vi finns, som har valt att gå in genom den trånga porten som är svår för att den är trång, och vi vandra på den smala vägen genom den Helige Andes kraft, för ”inte genom styrka eller kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot”. 

Här ursäktar du dig, och ger en annan väg för den som inte vill göra som Jesus säger, och vill gå sin egen väg. Men du kanske har läst Jesaja 53:6 där Jesaja säger: ”Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.” och där bör Ni med all tydlighet se att gå sin egen väg är SYND. Hur kan man sprida detta andra evangelium och ha frid i hjärtat? 

Det står skrivet att: över dem som är stridslystna och inte lyder sanningen, utan lyder orättfärdigheten, kommer ilska och vrede, nöd och ångest över varje människosjäl som gör det som är ont, juden först men också hedningen. Rom 2:8-9. SRB16. 

Sidan 39 rad 32: ”Dessutom verkar dörren till Guds rike vara helt stängd för den som är rik – och dit får väl de flesta i vårt land räkna sig. Så hur kan vi bli frälsta?”

Dörren är trång, och du kommer inte in i himmelriket om du inte lägger ner det som är av denna världen. Här ställer Ni ett helt land på stupets brant genom att påstå de är fördömda, och nu kommer Ni ge Er väg till himlen. Men det handlar inte om hur mycket du har, utan hur mycket som har dig. Har du blivit välsignat i detta livet med detta livets goda, så ge allt tillbaka till Herren genom att låta honom få bestämma vad du ska göra med hans pengar. Vi är bara förvaltare av allt det goda han har gett oss. Däremot ska vi inte sätta vår förtröstan på vår rikedom och känna oss säkra bara för att vi har överflöd. Där ditt hjärta är kommer din skatt att vara, och har du din skatt på jorden, kommer ditt hjärta att vara här bland dina jordiska rikedomar. Men har du din skatt i himlen kommer ditt hjärta vara i himlen. 

Sidan 39 rad 36: ”Herren kommer att klä av oss allt eget när vi ser honom i hans härlighet.”

Om det inte sker i det här livet, kommer du inte få se Herren. Läs Hebr 12:14 Sträva efter frid med alla och helgelse, utan vilken ingen får se Herren. Om du inte helgas kommer du inte få se Herren alls. 

Sidan 39 rad 37: ”Det kan ske här i livet genom att vi lär känna honom och skådar hans härlighet i vår ande.”

Det MÅSTE ske här i livet, för det står skrivet: ”Och såsom det är bestämt om människorna att en gång dö och sedan dömas”. Vi ska leva en gång, och dö en gång, och sen kommer domen. Det är här vi väljer, nu eller aldrig. Utan ursäkt. Allt annat är gnosticism. 

Sidan 39 rad 38: ”Om vi inte här i jordelivet förlorar allt för att gå upp i honom, kommer vi att göra det när vi står inför honom och vårt liv uppenbaras som det verkligen var.”

Ni predikar ett annat evangelium, och vad säger Guds ord om sådana?

Gal. 1:8 ”Men även om vi eller en ängel från himlen predikar ett annat evangelium för Er, än det som vi har predikat för Er, så vare han förbannad! Såsom vi redan förut har sagt, så säger jag än en gång: Om någon predikar ett annat evangelium för Er än det Ni har tagit emot, så vare han förbannad!”

Guds förbannelse och vrede kommer över dessa som förvränger evangeliet för egen vinning, ära, mammon och upphöjelse.

Ni förleder människor och drar med Er era läsare i fördärvet, och det med en god min och nästan lite glädje. Tänk att det fanns en annan väg än just Jesus? Fast han säger: Jag är vägen. Om han säger så och Ni säger en annan sak, vem ska jag tro på? Jag väljer att tro på Jesu ord och kastar bort ert evangelium. 

Sidan 40 rad 3: ”Hans elds-natur kommer att bränna bort allt som inte äger hans egen natur. Vi blir då frälsta som genom eld, 1 Kor 3:15.”

Jesus säger Jag är vägen, sanningen och livet, ingen kan komma till Fadern utom genom mig, men här presenterar Ni en annan väg, en annan sanning där man ändå kommer fram till livet med Fadern. Har Ni förstått Ni predikar ett annat evangelium med en annan Jesus, i en annan ande?

2 Kor 11:4 ”För om någon kommer till Er och predikar en annan Jesus, som vi inte har predikat, eller om Ni tar emot en annan ande som Ni inte har tagit emot tidigare, eller ett annat evangelium som Ni tidigare inte har godkänt, då fördrar Ni det alltför väl”. 

Hur läser Ni Guds ord? Paulus skriver just om det Ni gör i Er bok: 

2 Kor 11:3 Men jag fruktar att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från uppriktigheten som är i Kristus. SRB16. 

En blind leder en blind, och då faller båda i gropen. Vilken grop är det Jesus pratar om? Tänk efter och besinna Er. Ni är ute på en mycket farlig och djävulskt inspirerat väg, ta varning: Det finns inget annat sätt att komma till Fadern än att höra och göra som Jesus sagt!

1 Kor 3:15 är skriven till den som tjänar Herren, som bygger sitt liv på lögnläror – hö eller halm. Den människa som bygger sitt liv och tjänst på guld eller silver ska få lön. Detta är inte skriven till en oomvänd icke-kristen, ateist, guds-hatare. Akta Er! 

HÖR!

1 Kor 3:10-15 Efter den Guds nåd som har getts åt mig har jag lagt grunden såsom en vis byggmästare, och en annan bygger på den. Men var och en måste se till hur han bygger. För en annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, vilken är Jesus Kristus. Om någon bygger på denna grund med guld, silver, ädla stenar, trä, hö eller strå, så ska vars och ens verk bli uppenbarat. För den dagen ska göra det klart, eftersom den ska uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. Men om hans verk brinner upp, så ska han lida förlust. Men själv ska han bli frälst, men såsom genom eld. SRB16. 

1 Petrusbrevet berättar att elden är prövningar, och den elden prövar oss och bränner bort allt som inte är av Gud, allt som inte är gjort i Anden utan i köttet, och stämmer inte detta med den andliga gudstjänsten som Rom 12 talar om?

1 Petr 1:3-7 Välsignad vare Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader, som efter sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt till ett levande hopp, genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt Er i himlen. Med Guds makt blir Ni genom tron bevarade till den frälsning som är beredd att uppenbaras i den sista tiden. I den ska Ni glädja Er mycket, även om Ni nu en kort tid, om så behövs, måste utstå svårigheter under många slags prövningar, för att Er tro som prövats, vilken är lång mer värd en förgängligt guld som prövats genom eld, ska visa sig bli till lov, pris och ära, vid Jesu Kristi uppenbarelse. SRB16. 

Rom 12:1-2 Så förmanar jag Er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att Ni frambär era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, Er förnuftiga tjänst. Och anpassa Er inte efter denna världen, utan låt Er förvandlas genom ert sinnes förnyelse, så att Ni kan pröva vad som är Guds goda, välbehagliga och fullkomliga vilja. SRB16. 

Elden ska pröva våra gärningar och våra ord, och den som aldrig gått igenom prövningar eller tuktan är då inte heller Guds barn. Vår andliga tempeltjänst är att vandra i Anden och inte efter köttet. Anden ska ”bränna” bort köttets gärningar, och vi läser i Rom 8:13-14 ”För om Ni lever efter köttet ska Ni dö. Men om Ni dödar kroppens gärningar genom Anden, så ska Ni leva. För alla som leds av Guds Ande är Guds söner”. 

Vi är mer vana att höra att vi ska döda köttets gärningar genom Anden, och det är samma tanke bakom vår andliga tempeltjänst där den Helige Ande får bränna bort vårt kött. Studerar vi tempeltjänsten i Gamla testamentet, ser vi hur det feta ska brännas bort eller det feta tas bort genom kokning. Det är samma som den Helige Ande gör i våra liv när han hjälper oss att döda köttets gärningar, detta kallas helgelse, vilken behövs för annars får ingen se Herren. 

Rom 8:14 säger ”för alla de som leds av Guds Ande är Guds söner” och Matt 7:24 säger samma: ”Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, honom vill jag likna vid en vis man, som byggde sitt hus på klippan”. 

Jakob 1:22 säger åt oss att vara Ordets görare och inte bara dess hörare. Också kallad trons lydnad. 

Sidan 40 rad 17: ”Men alla som andligen somnat på vägen – vad händer med dem?”

Läs liknelsen om de tio jungfrurna (Matt 25:1ff). Där hade alla tio somnat, och alla vaknade upp när de hörde väktarens röst, men fem av dem hade ingen olja i lampan och den slocknade. Så skaffa olja i era lampor innan det är försent. Dörren stängs och efter det kommer ingen in. Så vem är dessa fem oförståndiga jungfrurna? Vi kan läsa om dem i följande verser:

Job 21:17 Hur ofta slocknar de ogudaktigas lampa? Hur ofta kommer olycka över dem, plågor som Gud i vrede tilldelar dem?

Ord 13:9 De rättfärdigas ljus lyser klart, de ogudaktigas lampa slocknar.

Ord 24:20 Ty den som är ond har ingen framtid, de ogudaktigas lampa skall slockna.

Det är den onde och ogudaktige! Den som inte omvänt sig från sina synder och inte tagit emot förlåtelse. Det är den som kommit in till hjorden genom att kliva över muren, och inte gått in genom dörren. Jesus säger Jag är dörren, och han är den som har öppnat en ny och levande väg till tronen genom förlåten, det vill säga hans kött, och förlåten brast när han dog på korset. Hör du som har öron. Det är när vi omvänder oss från synden till rättfärdigheten vi får ta emot den Helige Ande, och dör bort från oss själva, och varje dag tar vårt kors på oss för att följa Jesus, som vi har olja i våra lampor. Men det var bara fem som var förståndiga, och de hade byggt sitt hus på klippan. Det är dessa som kommer in genom dörren och får höra: Väl gjort du gode och trogne tjänare, kom in i din Herres glädje. 

Här får vi inte blanda in den andra uppståndelsen, där domen utfärdas. Den som INTE har sitt namn skriven i livets bok, kommer kastas i eldsjön. Om livets bok kan vi läsa i följande verser: Fil 4:3, Upp 3:5, 8, 17:8, 20:12, 15, 21:27, 22:19 och Jesus talar om att vi ska glädjas över att vi har våra namn skrivna i himlen i Luk 10:27 och Hebr 12:23 pratar om den högtidsskara och församling av förstfödda, som är uppskrivna i himlen. 

Sidan 40 rad 36: ”De var troende som hade underlåtit att efterfölja Paulus uppmaning i Ef 5:18 om att ständigt låta sig fyllas med Anden.”

Över dem som uppstår i den första uppståndelsen har den andra döden ingen makt. Här bygger Ni upp en likgiltighet och en what-ever-attityd till Guds uppmaningar till sitt folk. 34 gånger i enbart breven läser vi orden ”Låt oss”, en kärleksfull förmaning att göra rätt, gott och riktigt i Guds ögon. 

Rom 13:12 Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. SRB16

Rom 13:13 ”Låt oss leva anständigt, som på dagen, inte i frosseri och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund”. SRB16

Rom 14:13 Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta Er i stället för att inte lägga något hinder i vägen eller något som kan orsaka att din broder faller. SRB16

Rom 14:19 Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden och det som leder till uppbyggelse av varandra. SRB16

1 Kor 5:8 Låt oss därför inte hålla högtid med gammal surdeg, inte heller med elakhetens och ondskans surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. SRB16

1 Kor 10:8 Låt oss inte heller begå otukt, som några av dem begick otukt, för 23 000 föll på en dag. SRB16

1 Kor 10:9 Låt oss inte heller fresta Kristus, som också några av dem frestade Gud. Därför blev de dödade av ormar. SRB16

2 Kor 7:1 Eftersom vi nu har dessa löften, älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande, och i gudsfruktan fullborda helgelsen. SRB16

Gal. 5:25 Om vi lever i Anden, så låt oss också vandra i Anden. SRB16

Gal. 5:26 Låt oss inte söka förgänglig ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. SRB16

Gal. 6:9 Och låt oss inte tröttna på att göra det goda, för när tiden är inne ska vi skörda, om vi inte ger upp. SRB16

Gal. 6:10 Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, men framför allt mot dem som är våra syskon i tron. SRB16

Fil 3:15 Låt oss därför, så många som är fullkomliga, tänka så. Och om Ni i något avseende tänker annorlunda, så ska Gud uppenbara också detta för Er. SRB16

Fil 3:16 Men, så långt som vi har kommit, låt oss vandra efter samma regel och ha samma tankesätt. SRB16

1 Tess 5:6 Låt oss därför inte sova som de andra utan lt oss vaka och vara nyktra. SRB16

1 Tess 5:8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. SFB98 

Hebr 4:1 När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila, så låt oss därför med fruktan se till att ingen av Er visar sig ha blivit efter på vägen. SRB16

Hebr 4:11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen faller i samma slags olydnad. SRB16

Hebr 4:14 Eftersom vi nu har en stor överstepräst som har farit upp genom himlarna, Jesus Guds Son, så låt oss hålla fast vid bekännelsen. SRB16

Hebr 4:16 Låt oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. SRB16

Hebr 6:1 Låt oss därför lämna de första grunderna i Kristi lära och sträva vidare mot det som hör till fullkomligheten. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och med tro på Gud. SRB16

Hebr 10:22 så låt oss gå fram med uppriktigt hjärta i trons fulla visshet, med våra hjärtan renade från ett ont samvete och med kroppen tvättad med rent vatten. SRB16

Hebr 10:23 Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett löftet är trofast. SRB16

Hebr 10:24 Och låt oss ge akt på varandra så att vi uppmuntrar till kärlek och goda gärningar. SRB16

Hebr 10:25 Låt oss inte överge våra sammankomster,, som somliga brukar göra, utan förmana varandra och detta så mycket mer som Ni ser att dagen närmar sig. SRB16

Hebr 12:1 Då vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss lägga av allt som tynger och synden som så lätt snärjer oss, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. SRB16 

Hebr 12:2 och [låt oss SFB98] se på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som på grund av den glädje som låg framför honom uthärdade korset utan att bry sig om smäleken, och som satte sig på högra sidan om Guds tron. SRB16

Hebr 12:28 Därför, då vi får ett rike som inte kan vackla, så låt oss ta vara på nåden, genom vilken vi ska tjäna och behaga Gud med vördnad och gudsfruktan. SRB16

Hebr 13:13 Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. SRB16

Hebr 13:15 Låt oss därför genom honom alltid bära fram lovets offer till Gud, som är en frukt från läppar som prisar hans namn. SRB16

1 Joh 3:18 Mina barn, låt oss inte älska med ord och inte heller med tungan, utan i handling och sanning. SRB16

1 Joh 4:7 Älskade, låt oss älska varandra, för kärleken är av Gud och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. SRB16

Upp 19:7 Låt oss glädjas och fröjdas och ge honom äran. För Lammets bröllop har kommit och hans hustru har gjort sig redo. SRB16

Jag gav upp deras bok då jag kände hur ilsken jag blev av alla deras falska argument, eisegetik, proof-texting och vilseledande slutsatser. 

Var noga med vilken föda du tar in. Sluka inte allt bara för att de är kända författare, för galenskaperna har smugit sig in i nästan varje församling och det verkar inte som någon har undsluppit. Håll dig ren och obesmittad av universalism och Apokastasis-läran. Den bedrar människor, och själva är de bedragna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s