Karaktär, inte Karisma!

Etikett: Lång Bibelstudie Längd: 13 min

Inledning. Tills Kristus tar gestalt i oss

(Tagen från mina anteckningar på Facebook, skriven den 4 Februari 2016)

Mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder, tills Kristus har tagit gestalt i er. 
Gal 4:19 

Hur många av oss har kommit fram till den punkten att Kristus har tagit gestalt i oss? Har vi vuxit upp till manlig mognad i Kristus och vandrar vi som han levde här på jorden (1 Joh 2:6)? Drivs vi hit och dit av varje vindkast i läran? Eller står vi fast på klippan Jesus? Hur skiljer man mellan andarna? Och hur vet man vad som är rätt? Ingen av oss har fullt ljus i hela skriften, det vågar jag påstå. Ingen av oss kan allt, eller vet allt. Men vi kan ändå bygga våra liv på den uppenbarelse, det ljus vi har. Om vi talar, så ska vi tala i enlighet med Guds Ord och alltid hålla oss till sanningen.  
 
Den som förkunnar enligt Guds Ord gör det för att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son. Efesierbrevet 4:11-15 visar vad som är tjänstegåvornas funktion, vad dessa ska utföra, vad som är målet för undervisningen och om någon vandrar bort från denna tanke, har denne gått bort från sanningen. Om det en apostel, profet, lärare, evangelist eller herde förkunnar, inte bygger upp församlingen i sanningen, då är det en falsk lärare, profet, herde, apostel och evangelist. Hur viktigt är det inte att allt vi gör är byggt på Guds Ord?
 

”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus.” Ef 4:11-15

Del 1. Falska läror och falska andar

 
Mina vänner, tro inte varje ande som kommer och talar i Jesu namn, för många onda andar vill ha vår uppmärksamhet och förleda oss. Var och en som älskar Jesus av hjärtat älskar honom i Ande och Sanning. Inte bara i Ande, utan i ande och sanning men inte heller bara i sanning, utan också i Ande. Det är inte möjligt att säga vi älskar honom om vi inte lyssnar och lyder (Joh 8:31-32).  
 
Vi kan inte bekänna att vi tillhör Jesus om vi föraktar hans Ord. Ingen kan säga: Jag tillhör Jesus, och samtidigt förakta Ordet, för den som föraktar Ordet hemfaller åt dess dom (Ords 13:13). Jesus är Ordet och Ordet är Jesus och Ordet är Gud (Joh 1:1). Det är ingen skillnad på det skrivna Ordet och Ordet som vart upphängd på korset. Förnekar du Ordet, förnekar du Jesus.  
 

”I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.” Joh 1:1

”Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.” Joh 17:17

”Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh 14:6

Så, på den grunden vill jag börja min varning mot falska läror och falska manifestationer i Kristi kropp.  
 

”Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.” 1 Joh 4:1

Vi har två sätt att pröva andarna: mot Guds ord, och mot Guds Ande. Guds Ande går aldrig emot Guds ord. Den Helige Ande upphöjer och lyfter fram Jesus. Det är Kristi Ande. Ordet och Anden följer varandra. Om en ande säger emot Ordet då är det inte Guds Ande. Om undervisningen går emot Ordet då är det inte Guds Ande. Profetians Ande är Jesu vittnesbörd; Jesu vittnesbörd är profetians ande (Upp 19:10). Profeternas andar är profeterna underordnad därför har profeterna ansvar att pröva andarna, och Guds Ande stressar inte fram ett budskap (1 Kor 14:32). Ordet och Anden går hand i hand. Utan Anden är Ordet dött (2 Kor 3:6) och utan Ordet är anden falsk. Gud har gjort det så att det måste vara två eller tre vittnen för att var sak ska stå fast. Sanningen har felsäkring, och vi ska inte gå utöver vad skrivet är (1 Kor 4:6). Om Anden ger liv åt Ordet, då träder Kristus fram. Men om Ordet bara är bokstav utan kraft och mening, då har det köttsligt, själiskt, ja, demoniskt ursprung (Jak 3:13-18).  
 
Jesus säger att vi ska känna igen trädet på dess frukt. Det sammanhang där han tar upp detta är när han talar om de falska profeterna.  
 

Ett dåligt träd KAN inte bära god frukt. Ett gott träd KAN inte bära dålig frukt. Det är på frukten vi känner igen trädet. Dåliga manifestationer kommer från en dålig källa. Goda manifestationer kommer från en god källa. (Min parafras)(Matt 7:15-20)

”Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom.” 1 Joh 2:29

”Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig.” 1 Joh 3:7

Rättfärdigheten från Gud är inte bara en rättslig term som visar sig på den dagen vi står inför rättfärdighetens tron, utan rättfärdigheten från Gud manifesteras genom våra liv här och nu. 
 

”Den som säger: ”Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.” 1 Joh 2:4

Vi kan inte kalla oss kristna och inte hålla fast vid hans bud. Johannes kallar en sådan för en lögnare. Det är mycket allvarligt att påstå sig vandra i ljuset men leva i mörker.  
 

”Om vi säger vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.” 1 Joh 1:6

Om man lägger grunden för ett hus fel, då blir hela huset fel. Det finns en hörnsten vi ska bygga på och det är Jesus Kristus. Därför är det så oerhört viktigt att vi genom Ordet ser vem Jesus är, vad han säger, vad han gör och hur han gör eller hur han reagerar i olika omständigheter. Genom Ordet har vi en fast och trygg grund att bygga på. Eftersom Jesus är Ordet gör vi bäst i att höra hans ord och bygga våra liv på det han sagt för inget han sagt är meningslöst och utan orsak.  
 

”Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.” Matt 7:24-27

När Paulus undervisar om hur man ska bygga är det utifrån den uppenbarelsen att Jesus är klippan vi ska bygga våra liv på.
 

”Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld.” 1 Kor 3:10-15

Jag hoppas vi bygger på grunden med guld, silver och dyrbara stenar, för det blir till stor välsignelse för oss när Han uppenbarar sig i skyn.

Del 2. Ljus och mörker

 Vad är ljus och vad är mörker?  
 

”Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen.” Joh 1:9

”I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss, för att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter inpå fridens väg.” Luk 1:78-79

”Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset, ty allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: ”Vakna upp, du som sover, och stå upp från de döda, så skall Kristus lysa över dig.” Ef 5:13-14

Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.\” Joh 14:21   

Ljuset är Jesus, Jesus är Guds uppenbarelse, Jesus är Gud kommen i köttet, uppenbarad när tiden var inne. Jesus uppenbarar rätt och fel, sant och falskt, gott och ont, sanning och lögn. Han är ett ljus på vår stig och en lampa för våra fötter, eftersom han är Ljuset, Ordet, Anden, Livet, Vägen, Sanningen, ja, han är vårt allt.  
 
Det ljus vi får är den uppenbarelse av Jesus Kristus som Anden ger. När vi läser Bibeln under bön, kommer den Helige Ande undervisa oss i just det vi behöver. Det är den Helige Andes uppgift att lära oss allt. När vi litar på Guds Ord och inte förkastar eller föraktar Ordet ges ljus och insikt. Vi kommer till insikt om Guds vilja genom Ordet som Anden lär oss. Smörjelsen lär oss om allting, och det är sanning och inte lögn.  
 

”Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen.” 1 Joh 2:20

”Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.” 1 Joh 2:27

När vi kommer tillsammans så vet var och en av oss vad som är Guds vilja. Och när en lärare, herde eller någon annan ställer sig upp och predikar, blir det bara en bekräftelse på det vi redan hört av Anden. Vi byggs upp som ett heligt tempel åt Herrens Ande.  
 
Mörker är det motsatta av uppenbarelsen. Det är när Jesus Kristus slutar lysa upp våra hjärtan och våra sinnen förmörkas av högmod, stolthet, egensinnighet, falskhet, dryckenskap, villfarelse, orättfärdighet etc, etc. Mörker är också en bild på djävulen och hans sätt att föra oss bakom ljuset, så ljuset inte får lysa upp hela vår kropp.  
 

”Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undangömd plats eller under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att de som kommer in ser skenet. Ditt öga är kroppens lykta. När ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om hela din kropp har ljus och ingen del ligger i mörker, då får den ljus helt och hållet, som när ljuset från en lampa lyser på dig med sitt klara sken.\” Luk 11:33-36

När Jesus talar om att ta bort bjälken ur vårt öga så vi kan ta ut flisan ur vår broders öga, då menar han synden som finns i våra liv. Vi måste rensa bort allt som finns av ogudaktighet och mörker. Det är endast då vårt öga blir friskt. Och om vårt öga är friskt får hela kroppen ljus, och då uppenbaras Kristus i oss. Vi kan inte längre bedra oss själva och säga: vi älskar Jesus och inte göra som han säger. Han säger: den som älskar mig han håller mina bud, och den som inte älskar mig han håller inte mina bud. Hur svårt är det för oss egentligen? Han talar klartext, och inte i liknelser.
 

”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.” Joh. 14:15   

”Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.” Joh 14:21   

Jesus svarade: ”Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.” Joh 14:23-24

När Paulus talade inför kung Agrippa vittnar han om de löften Gud gett till det judiska folket:
 

(Till dem sänder jag dig, ) för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. Apg 26:18 

När vi omvänder oss från mörker till ljus, kommer Guds kraft in och gör oss till nya skapelser i Kristus. Vi blir i ett ögonblick ljusets barn, Guds barn och får barnaskapets ande, Kristi Ande.  
 

”Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike.” Kol 1:12-13

Nu lever vi efter den nya skapelsen och inte efter vår gamla. Vi lever inte längre efter köttet utan efter Anden. Guds rike är nu här!
 

Del 3. Synd och rättfärdighet

”Hon skall föda en Son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Matt 1:21

Han fick namnet Jesus därför att…. ? Han skulle frälsa sitt folk…. från vad? Synden. Det var därför Jesus kom, för att frälsa sitt folk från deras synder. Synden var det som skilde människan från Gud (Jes 59:2). Och genom Jesu död på korset togs synderna bort (Ef 2:16) för att vi skulle få tillträde till Guds tron (Ef 3:12) och genom det blod som rann stå renade från all skuld (Kol 2:14), allt dåligt samvete (Hebr 10:12) och all orättfärdighet (1 Joh 1:9). Synden fanns i världen redan innan lagen kom, men där ingen lag finns där tillräknas inte synden (Rom 5:13). När lagen kom tog synden tillfället i akt att döda oss (Rom 7:8-10). Bibeln lär oss att vi är oskyldiga och rena från moderslivet fram till den dag vi förstår att skilja mellan rätt och fel, gott och ont (Rom 9:11). När vi har mognat kommer lagen in, och med lagen synden, och synden dödar oss och tar oss bort från Gud (Rom 7:9).  
 
Synden är påtaglig, inget diffust och konstigt. Synden tar sig uttryck i all ondska, elakheter, trolldom, förbannelser etc. (Gal 5:19-21). Synden finns i köttets sinne (Rom 8:6-7), och inte i kroppen. Kroppen är Guds tempel (1 Kor 6:19) och är helig och ren inför Herren (Rom 12:1, 1 Kor 3:17). Synden bor i hjärtat och inte kroppen. Jesus säger i Markus evangeliet och Paulus undervisar om samma sak i Romarbrevet:
 

”Det som går ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap.” Mark 7:20-23

”De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa.” Rom 1:29-31

Johannes säger att all synd är brott mot lagen (1 Joh 3:4). Med andra ord, Guds tio budord som Guds Ande nu har skrivit i våra hjärtan och sinnen. Lagen är ett uttryck för Guds väsen och natur. Det lagen beskriver är sådan Han är. Jesus säger i Matteus 5:48:
 

”Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.” Matt 5:48

Jesus vill att vi skall vara lika vår Fader och här får många kramp och prestationsångest. En del använder denna vers som ett köttsligt krav på andra. Men var vid gott mod. Det handlar inte om syndfri perfektion (köttets svar på helighet), utan om hur vi är mot andra, hur vi hjälper och stöttar varandra. Det handlar om att inte leva efter: öga för öga, tand för tand. För att ta bort ångesten behöver vi läsa verserna innan. Tänk på att orden kommer från Jesu bergspredikan som börjar redan i Matt 5:1 och pågår ända till Matt 7:29.
 

”Ni har hört att det är sagt: öga för öga och tand för tand. Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig gå en mil, gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört det är sagt: Du skall älska din nästa och hata din ovän. Jag säger er: Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelska Faders barn. Han låter sin sol gå Upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.” Matt 5:38-48

Lukas beskriver det så här:
 

”Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen något. Då skall er lön bli stor, och ni skall vara den Högstes barn, eftersom han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtig så som er Fader är barmhärtig.” Luk 6:35-36

Jesus ställer stora krav på vår rättfärdighet. Han vill inte att vi ska vara som de skriftlärda och fariséerna (Matt 6:1-8, 16-18). Orsaken till kravet att vår rättfärdighet skulle gå långt utöver deras (Matt 5:20), berodde på att dessa hycklade och hade endast läpparnas bekännelse medan hjärtat var långt borta från Gud (Matt 15:8), och bara genom hans död på korset kunde vi stå som rättfärdiga i sanning inför Herren vår Gud. Jesus lade här grunden för församlingen och för all framtid. Nu har vi, genom hans död på korset dött bort från synderna och uppstått till rättfärdighet och det genom tron på Kristus. Vi har nu iklätt oss Kristus och som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet (Ef 4:24). Vi tillhör Herren (Rom 14:8). Vi står renade och rättfärdiga inför Hans tron, inte genom vår egen rättfärdighet (Fil 3:6,9), som fariséernas, utan i ande och sanning (Joh 4:23-24).  
 
Rättfärdigheten från Gud är både en rättslig term, men också ett sätt att leva. Vi vet från Johannesbreven att han talar om att den som är rättfärdig gör vad som är rätt (1 Joh 2:29), och den som är orättfärdig gör synd (1 Joh 3:8, 5:17). Allt handlar om den nya skapelsen (Gal 6:15) och den nåd vi nu står i (Rom 5:2). Den som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten (2 Tim 2:19). All orättfärdighet är synd (1 Joh 5.17), och synd är brott mot lagen (1 Joh 3:4). Men nu har vi i och genom Jesu blod, och tron på hans offer tagit emot rättfärdigheten genom tron och renats från våra synder och all orättfärdighet (Hebr 10:18-20, 1 Joh 1:9).  
 
Vi har fått den Helige Ande som hjälpare och lärare, han som är kraften i Guds Ord bor i oss.

Under och tecken är därför inte bevis på att något är från Gud. Det är inte karisma, utan karaktär vi ska leta efter på ett ”träd”. 
 
Frid!!!
 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s