De Sju Församlingarna

← Förra | Nästa →

Sju är fullkomlighetens tal, eller fullbordandets tal. Och sju församlingar är fullheten av de troende, heliga och helt gjorda av guld. Guld är renhetens symbol och står för det gudomliga. Ljusstaken ska vara av hamrat guld, inte stöpt eller lött. Världen har snart funnits i sex tusen år, och när det sjutusende året inträder kommer den Sabbat vi längtat efter – tusenårsriket.

Dessa sju församlingar är fullheten av Guds folk på jorden, genom alla tider, då och nu, och beskrivs också som sju ljusstakar. Dessa församlingar fanns Mindre-Asien, i det som nu kallas Turkiet. Det var sju verkliga församlingar som fanns på Johannes tid, det är också sju församlingar som funnits genom tiderna, och sju församlingar som finns idag. Enligt Jesu syn på församlingarna så var alla sju gjorda helt i guld, även Laodicea. De sju församlingarna beskrivs som sju ljusstakar som har sju änglar. Ordet ängel betyder troligast budbärare. Så församlingarnas budbärare är dess ledare och Jesus adresserar var och en av dessa ledare. Herren berömmer de flesta församlingarna men tillrättavisar dem också. Två församlingar får enbart beröm och det är Smyrna och Filadelfia. Fem församlingar fick tillrättavisning av Herren för att ha lämnat den första kärleken, eller för att de tillät falska läror som Herren hatar. Han nämner Nikolaiternas och Bileams lära, och även en falsk profetissa vid namn Isebel. Endast en församling står utan beröm, och får bara tillrättavisning.

De sju församlingarna i mindre Asien, nuvarande Turkiet

Församlingarna låg längs en postrutt och i en tänkt cirkel. Under romartiden användes ön Patmos som fångkoloni eller förvisningsort för icke önskade medborgare. Patmos ligger utanför Turkiets kust men tillhör Grekland och är ett populärt turistmål och många kristna pilgrimer besöker ön för att se Johannes Grotta, där det sägs att han fick Uppenbarelseboken.

I nästa del tar jag upp den första församlingen i Efesus och ger en bakgrundshistoria till varför Jesus sade som Han gjorde i sitt brev till dem.

← Förra | Nästa →