Efesus

← Förra | Nästa →

Upp. 2:1 Skriv till församlingens ängel i Efesus:
 Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld:

2 Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare.

3 Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat.

4 Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek.

5 Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats.

6 Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar.

7 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis.

Historik

[WikiPedia] [YouTube]

Huvudgatan i Efesus

Efesus var en av få städer i det Romerska riket som fick äran att ha ett tempel för kejsardyrkan. Det templet var det största templet i staden. Efesus var också centrum för artemisdyrkan som uppstod ca 1000 f.Kr. och vi kan läsa om detta i Apostlagärningarna 19:23ff. Paulus stannade även 3 år i Efesus och byggde upp församlingen. Och senare blev Timoteus pastor där (Ef. 1:3). Ännu senare blev aposteln Johannes pastor och han reste upp en stark ledare vid namn Polykarp som tog över församlingen i Smyrna, och genom honom kom Irenaeus som skrev Against all Heresies, en viktig bok som beskriver gnosticismen som smugits in genom falska lärare påverkad av grekisk filosofi.


Ett tempel åt Kejsare Hadrian

När Paulus skulle lämna Efesus samlade han de äldste för att ta farväl, och han varnar dem och säger: Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar. (Apg. 20:28-31)

Historien berättar att församlingen fanns kvar några hundra år, vilket visar att de tog både Paulus och Jesus på fullaste allvar, och faktiskt lyckades mota bort vargarna. Och ur den församlingen uppstod både Polykarp och Irenaeus, två viktiga Gudsmän som försvarade evangeliet med stor styrka.

Augustusporten till ära för Kejsare Augustus och hans familj

Kejsare Domitianus var kejsare mellan år 81-96 e.Kr. och den som förvisade Johannes till straffkolonin på Patmos. Domitianus krävde tillbedjan av hela det Romerska riket, och eftersom Efesus var ett säte för kejsardyrkan blev livet svårt för de kristna där. Domitianus sade sig uppehålla hela världen, att han var Herre, människoson, Gud, och universums högste. Han krävde trohet genom ett rökelseoffer av alla som var på väg in på torget för att köpa eller sälja. Över ingångarna stod det texten Caesar är Herre. Och att gå in där och offra rökelse till kejsaren stod självklart i motsats till den kristna tron. Det var nog lätt att kompromissa bara för att få sålt sina varor, eller för att kunna handla det som behövs.

När Jesus talar till församlingen i Efesus säger Han bland annat: Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Högra handen är symbol för Guds makt, styrka och kraft. Jesus är den som uppehåller allting, och Skaparen av universum. Församlingen behövde bli påmind om vem som verkligen styr. Jesus är den som har alla stjärnorna i sin hand, inte Domitianus. Jesus är den Högste, inte kejsaren.

Jesus berömmer församlingen för det arbete de utfört, och då särskilt för den apologetiska tjänsten. De kunde urskilja falska lärare och Jesus nämner Nikolaiterna, en gnostisk hedonistisk sekt inom kristendomen som menade att kroppen och det fysiska var ont som skulle förgås, därför levde de ett promiskuöst och utsvävande liv då själen var det viktigaste. Efesus var rätt plats för den sekten.

Gudinnan Artemis i Efesus

I Efesus var artemisdyrkan ganska så omfattande. Artemis var fertilitetens och livets gudinna med ett gigantiskt tempel. I templet fanns både kvinnliga och manliga prostituerade och orgier, och vilda fester var vanligt där. Utanför Artemis tempel stod ett stort träd som representerade liv och fertilitet. Kvinnor som längtade efter att bli gravida kom till templet för att röra trädet, sådana som behövde hälsa kom för det, eller för framgång. Allt de behövde göra var att röra trädet som stod utan för Artemis tempel. Därför säger Jesus till församlingen i Efesus: Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis. Eller med andra ord, ”Fall inte för det där, Jag är den som har makt att ge liv, evigt liv och välsignelse”.

← Förra | Nästa →