Som lydnadens barn!

Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. 1 Petr 1:14

Petrus talar till den kristna församlingen och säger: Följ inte synden. Det är så vanligt att vi som åkallar Herrens namn vandrar efter våra begär och tänker och agerar precis likadant som vi gjorde innan vi kom till tro. Och vi förstår inte att vi genom det förtrampar Guds Sons blod under fötterna och vanhelgar det heliga, förringar Jesu verk och bedrövar Guds helige Ande. Hur länge tror du det kommer hålla att leva ett sådant liv? Kan vi stå inför Kristi domstol och säga: Jag visste inte!

Petrus säger:

Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder.” 1 Petr 1.18

Vi har alltså blivit friköpta från synden och dess konsekvenser, hur kan vi då fortfarande leva som syndarna gör? Nåden ska leda oss till ett liv i helgelse och renhet. Det är vad nåden är till för (Tit 2:11-14). Vi ska inte längre följa begären i vårt kött. De begär han talar om är vad som beskrivs i 1 Petr 2:1

Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal”.

Allt tal om att den kristne inte kan synda har sitt ursprung i den falska lära som predikas idag. Den kristne måste undervisas och förmanas så att rätt kunskap kommer in. När den kristne inte undervisas om att vandra i Anden, kommer köttet att råda. Där köttet råder kommer onödigt lidande in, fördömelse och förkastelse, förnedring och förvirring och när synden blir mogen föder den död. Detta är inte Guds vilja med oss. Gud vill vi ska förstå vad som är en rätt och sund lära. Den sunda läran är mycket enkel och den undervisar Jesus oss om i evangelierna. När Petrus undervisar församlingarna och säger att vi inte ska styras av de begär vi tidigare levde i, är det för att vi ska helgas och göra Guds vilja.

Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig.” 1 Petr 1:15-16

Om den kristne inte får rätt undervisning och förleds till föreställningen att allt är bra: fred och trygghet så är dessa som lär så falska profeter och lärare.

O, Herre, HERRE! Profeterna säger ju till dem: Ni skall inte se något svärd, inte heller skall hungersnöd drabba er, utan jag skall ge er en varaktig fred på denna plats”. Jer 14:13

Israel och Juda hade vänt sina hjärtan bort från att söka HERREN och de ville inte lyssna till hans profeter, utan gick allt längre i sin avgudadyrkan. Gud tillrättavisade därför Israel och Juda: En stor torka hade drabbat landet och HERREN talar till Jeremia och säger:

Juda sörjer, dess portar tynar bort, de lutar sig sörjande mot jorden, och ett klagorop stiger upp från Jerusalem. De mäktiga sänder sina tjänare efter vatten, men när de kommer till dammarna finner de inget vatten utan måste vända tillbaka med tomma kärl. De är skamsna och förtvivlade och täcker huvudet.” Jer 14:2-3

Denna stora torka drabbar nu i vårt land. De mäktiga vill ha vatten, och skickar ut människor över hela jorden för att hitta något att dricka – nya väckelser. De söker efter ”det nya”, men det finns inget nytt. Detta är inte en törst efter vatten, utan en avsaknad av den Helige Andes närvaro.

Se dagar skall komma, säger Herren, HERREN, då jag skall sända hunger i landet, inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten, utan efter att höra HERRENS ord.” Amos 8:11

Men de har övergett källan med det levande vattnet, och har gjort sig usla brunnar som inte håller vatten (Jer 2:13). Gud hade sett folkets ondska i det att de övergett honom, och han har nu låtit en torka komma över landet. Lyssna vad han säger genom profeten Jeremia:

Så säger HERREN om detta folk: På detta sätt vill de gärna driva omkring, de håller inte sina fötter i styr. Därför har HERREN inte behag till dem. Han minns nu deras missgärning och skall straffa dem för deras synder.” Jer 14:10

De håller inte sina fötter i styr, utan går dit de inte ska, gör det de inte ska, säger det de inte ska och lever i fullständigt uppror emot Guds Ords vilja. Och om uppror mot hans vilja finns i oss kommer han inte ge oss något, hur vi än ber eller ropar till honom. Låt det inte gå så långt som med Juda och Israel, där HERREN säger:

HERREN sade till mig: Du skall inte be om något gott för detta folk. Ty även om de fastar vill jag inte lyssna till deras rop, och även om de offrar brännoffer och matoffer finner jag ingen glädje i dem, utan jag tänker göra slut på dem med svärd, hungersnöd och pest.” Jer 14:11-12

Genom falska profeter och lärare hade Israels folk gått vilse och kommit bort från Guds vilja. De gjorde det som var ont i hans ögon. Hur många är det inte i dag som står upp och profeterar: din församling ska växa, jag ska dra in mängder och låta församlingen blir stor. Ni ska se mäktiga under om ni bara tror. HERREN ska ditt, och HERREN ska datt…. dessa profeter bär fram falsk vittnesbörd om HERREN och han har inte behag till dessa som profeterar falskt i hans namn. Där synden skulle ha konfronterats, där profeteras välgång och frid. Där fruktan skulle ha drivits ut, där profeteras frid och trygghet. Dessa falska profeter som inte har tillgång till HERRENS rådslut, profeterar drömmar och lögner i HERRENS namn. De ska få den dom de förtjänar.

Ingen sann profet kommer in i en församling och ser synden, otron, fruktan, falskhet och hyckleri, för att sedan ”lalla” in församlingen i en falsk trygghet. Är det en profet som ställer sig upp i HERRENS namn utan att ha hört från Gud, och bekräftar församlingens falska föreställningar, då kommer deras blod över den profetens händer. Det är bättre att vara tyst än att tala lögn i Guds namn.

Nej, synden SKALL konfronteras. Köttets lustar är: otukt – att begå äktenskapsbrott och det grekiska ordet för äktenskapsbrott är PORNEIA, det är begär – efter denna världens goda, att begära nya bilar, nytt hus, guld och silver, framgång i jobbet, problemfri tillvaro, det är högmod över denna världens goda, det är avgudadyrkan – begär efter pengar, det är vrede, ilska, hat, villfarelse, splittringar, lögn, och annan ondska.

Får detta finnas i en församling utan att konfronteras av herdarna och lärarna, då gör dessa inte sitt jobb. Dessa är en skam för Herrens namn. Antingen omvänder eller förhärdar de sig. Om du omvänder dig, kommer Herrens välsignelse över dig, om du förhärdar dig kommer Herren ta sin smörjelse ifrån dig.

Nej, renhet och helgelse är första stegen till att undfå Guds löften. Utan helgelse ska ingen få se Herren. Det är ett krav, för Gud verkar inte genom orena kärl. Herren använder inte kärl som drivs av egna begär, egna ambitioner, egna tankar. Detta är det första och viktigaste: Dö från dig själv, ta ditt kors på dig och följ Jesus. Sök Guds rike och hans rättfärdighet först, så ska allt det andra tillfalla er.

Det kostar att gå med Jesus. Du ska inte tro att du kan se hans godhet och härlighet om du vill vara kvar i dina synder. Du ska inte tro att Herren verkar genom dig, om du inte har dött med Kristus på korset. Korset är utgångspunkten för alla som vill gå Herrens väg och det är för att korset inte har predikats vi har så många falska omvändelser. Det är därför så få blir bevarade. De får löften om himlen och frid och välgång, och de får höra hur Gud älskade världen men inte vad det kostar köttet. Och i allt det här så skapas en föreställning av att vi ska komma som vi är, och förbli som vi är. Vilket bedrägeri!

Därför ska den som presenterar evangeliet tala om Jesus Kristus och honom såsom korsfäst, och varför han dog och uppstod. För om du predikar gulle-gull och bara Guds kärlek, blir ingen omvänd på riktigt. Glöm inte att talet om korset är Guds dårskap, och det är den dårskapen som den Helige Ande använder för att skapa tro, genom omvändelse. Den som predikar ett annat evangelium kommer vara under förbannelse.

Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel. Gal 6:16

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s