Svar till Mikael Grenholm och Stefan Swärds artikel om Heidi Baker.

Den här artikeln såg jag igår kväll och fick mig att börja skriva och formulera ett svar.
Heidi Bakers liv
Vi läser om mycket gott som Heidi och Rolland gjort, och det är beundransvärda saker. Och jag tvivlar inte på att Guds tilltal en gång kommit till dem om att starta den verksamhet de har. Under och mirakler, döda som blir uppväckta och blinda som får sin syn, ja, all ära till Jesus Kristus. Det blir väldigt övertygande när man kan uppvisa sådana bevis på Herrens kraft i sina liv. Däremot behöver vi ta reda på vad Skriften har att säga om detta. 
Jag vill börja med att säga så här. Både Salomo och galaterna började rätt men avslutade i köttet. Där kan vi dra en parallell till Heidi Baker. Hon har nog börjat rätt, som så många andra kända predikanter. Guds tilltal, och syner och visioner, ja, det är många som börjat så. MEN det är inte ett bevis på att hon är rätt idag. Goda gärningar är inte bevis på att någon är rätt. Inte ens tecken och under är bevis på att de är rätt. Fariséerna gjorde goda gärningar, men hade inte Guds kärlek i sina hjärtan. Detta är inget bevis överhuvudtaget. I så fall blir ju till och med moder Teresa en gudskvinna.
1 Kor 13 beskriver goda gärningar gjorda utan agape: 

Om jag gav bort allt jag äger och utlämnade min kropp till att brännas upp, men inte hade kärlek (agape), så hade jag ingenting vunnit. 1 Kor 13:3 

Det är fullt möjligt att göra goda gärningar utan att älska Gud, och utan att känna Gud. Och det är fullt möjligt att använda sina goda gärningar för fel syften. Om ens liv inte byggs på Jesu ord, blir allting i livet fel. Om grunden är fel, blir allting fel. (Matt 7:24ff). Problemet med predikanter som går vilse, är att de inte har baserat sin tro på bibliska doktriner som beskrivs i Hebr 6:1-2
Om man baserar sin tro på känslor, på under, tecken och kraftgärningar, är tron inte längre baserad på Guds ord och då går man vilse, förr eller senare. Har man en relativ teologi leder det till en relativ moral, som då också är baserad på känslor och andras åsikter, andra religioners tankar och människors gärningar. ”Du har din tro, och jag har min”, ”det du upplever är rätt, är rätt för dig”, ”var och en blir salig på sin tro”. Allt blir relativt, och ingen fast grund finns för den uppriktiga tron på Jesus och hans sunda lära. Lögnen får då fäste i Guds folk. 
Salomo t.ex. började rätt. Han fick Guds tilltal, gjorde underbara saker, byggde templet och upprättade Israel till en nation att räkna med. Hans vishet övergick andra människors och Gud var med honom. Men gång på gång fick han tilltal från Gud, som varnade honom för framtida misstag. Han skrev i Ordspråksboken 7, ord han fått direkt från HERREN: 

De skall bevara dig för den främmande kvinnan, för din nästas hustru som talar hala ord. 

Han fortsätter beskrivningen av en dåre som låter sig fångas av kvinnors list. Ordspråksboken ger en djup insikt i Salomos vishet och han var den visaste människa som någonsin levt. Däremot läser man att han inte lyssnade på HERRENS ord, utan tog sig faraos dotter till hustru (1 kung 3:1) och 1 Kung 11 beskriver hans avfall. Han hade sjuhundra furstliga gemåler och trehundra bihustrur, och dessa kvinnor förledde hans hjärta att följa andra gudar, så att han inte förblev hängiven HERREN, sin Gud. 

1 Kung 11:6 Salomo gjorde det som var ont i HERRENS ögon och följde inte i allt efter HERREN, så som hans fader David hade gjort. 

Han fruktade inte HERREN, och därför gick han fel. Han började i Anden och slutade i köttet. 
Biblisk urskiljning.
I Matteus version av bergspredikan talar Jesus om goda gärningar – mitzvot – och det var ett bud enligt lagen – att göra gott mot sina medmänniskor (5 Mos 6:18). 

”Så låt ert ljus lysa inför människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader, som är i himlarna”. Matt 5:16 SRB14 (Reformationsbibeln). 

Mikael Grenholm blandar ihop goda gärningar med Andens frukt. Men tyvärr, så söker de flesta av oss de andliga gåvorna framför andlig karaktär. När Jesus talar att vi ska känna igen trädet på frukten, talar han inte om yttre gärningar – även om det är en viktig del i det kristna livet, utan han talar om det Paulus kallar Andens frukter: Kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, tro, saktmodighet och självbehärskning (Gal 5:22-23). Kärlek – agape, är en kärlek till sanningen, och detta vet vi är Jesus. Han är Sanningen. När man älskar Sanningen, hatar man automatiskt lögnen.

Han svarade och sade: \”\’Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd och din nästa såsom dig själv.\’\” Luk 10:27

Guds rike består i glädje, frid och trygghet, men det är inte en sådan glädje, frid och trygghet som världen ger, utan en övernaturlig sådan, mitt i all prövning. Tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet och självbehärskning är naturliga frukter av ett beprövad sinne. Rätt kunskap om Gud och Jesus Kristus är därför viktigt. Men i allt jag nämnt måste kunskapen om Jesus Kristus vara bygg på agape – kärlek till Sanningen. Gud är agape – Jesus är Sanningen. Jesus är Ordet och Ordet är Sanningen. Precis som 1 Kor 13 beskriver: Du kan ge bort allt du äger, men om du inte agape Sanningen, är det meningslöst. Ingen av oss kan kringgå Guds ord och samtidigt säga: jag älskar Gud. 
Ok. med det sagt, vill jag ta upp det Heidi uppvisar av frukt. En sak hon är känd för, är holy-drunkeness – helig fylla, något som kom med Rodney Howard-Browne, där människor förleds bort från den uppriktiga tron på Guds ord, som säger vi ska hålla oss nyktra. Men dessa säger: bli full tvärtemot vad Skriften säger på flera ställen. (1 Tess 5:6, 8, 2 Tim 4:5, 1 Petr 1:13, 4:7, 5:8). Både Paulus och Petrus varnar oss och befaller oss att vara nyktra. 
Låt oss därför inte sova som de andra utan låt oss vaka och vara nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som är druckna är druckna om natten. Men vi som hör dagen till, vi skall vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar, med frälsningens hopp som hjälm. 1 Tess 5:6-8 SRB14 (Reformationsbibeln). 

Men du, var alltid på din vakt (var nykter i allt), bär ditt lidande, uträtta en evangelists arbete, fullgör din tjänst. 2 Tim 4:5 SRB14 (Reformationsbibeln). 

Var därför till ert sinne beredda att bryta upp, var sansade (nyktra) och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del vid Jesu Kristi uppenbarelse. 1 Petr 1:13 SRB14 (Reformationsbibeln). 

Men slutet på allting är nu nära. Var därför vaksamma och nyktra i era böner. 1 Petr 4:7 SRB14 (Reformationsbibeln). 

Var nyktra och vaka, ty er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. 1 Petr 5:8 SRB14 (Reformationsbibeln). 

Varför varnas det så mycket att hålla sig nyktra och vaka? Därför att ”helig fylla” är ett tecken på den sista tidens människor, där många ska komma i Jesu namn och göra under och tecken, och bedra många. Helig fylla är baserat på gnosticism och saknar grund i Skriften. Men så går det när människor inte fruktar Herren, utan efter eget tycke och tankar avgör vad som är rätt och fel. Men så ska sista tiden bli. 
Paulus förmanar oss att vara andligt nyktra och vara på vår vakt, att vara vakna och inte sova och i 2 Tim 4:5 sätter han varningen in i kontext med ändetidens människor: 

Ty det ska komma en tid, då de inte skall tåla den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i öronen, och vända sina öron från sanningen och vända sig till myter. Men du, var alltid på din vakt…. 2 Tim 4:3-5 SRB14 (Reformationsbibeln). 

Utifrån detta kan vi då ta upp Andens frukt självbehärskning. En människa som inte kan stå på benen, som inte kan behärska sig själv, uppvisar med andra ord inte Andens frukt självbehärskning, och kontrolleras då inte heller av den Helige Ande. Utan då möter vi på andemakter som tar över en människas personlighet, som tvingar sig på någon och tar bort självkontrollen. Detta är ett tecken på en människa som övergett kärleken till sanningen, och älskar orättfärdigheten, som 2 Tess 2 talar om, och då specifikt verserna 9-12
Inget av det vi ser henne uppvisa på sina videos har någon grund i Skriften, utan är utombibliska manifestationer och gnosticism. Undervisningen är också bristfällig och tagen ur sin kontext. Hon borde aldrig ha uppträtt som lärare. (Jak 3:1).
Att nu Mikael Grenholm använder ord som ”guilt by association ” avslöjar en psykologisk, humanistisk kristendom. Däremot går ”innocent by association” bra eftersom han nämner Heidi tillsammans med en sann gudskvinna som Jackie Pullinger. Detta visar en fullständig avsaknad av andlig insikt och som Jesus säger: om en blind leder en blind faller båda i gropen. Var därför på er vakt, var nyktra och låt er inte rivas med i detta bedrägeri. Där gudsfruktan saknas, finns allt ont, och dessa som försvarar andliga manifestationer som går utöver Guds ord, försvarar också annat mörker. Dessa är antingen fullständigt bedragna eller rent utav oärliga och inte uppriktiga, utan drivs av egna ambitioner, egen ära, pengar, och annat ont. Vi kan inte längre blunda för Ordets auktoritet utan måste vakna upp och sjunka djupt in i Ordet och läsa och ta till oss kunskap, för på grund av brist på kunskap går Guds folk förlorade. Hos 3:6a. 
Är Heidi Baker en falsk profet?
Ja. Mot bakgrund av Skriften ser vi att hon är det. Läser vi Jeremia 23:9ff kan vi förstå HUR en falsk profet uppstår. Vi läser från Jer 23:9 och framåt: 
En falsk profet är gudlös och för in ondska i Herrens hus (v. 11). de profeterar dåraktiga ting (v. 13). De begår förskräckliga ting, äktenskapsbrott, ljuger och håller med dem som gör sådant, så att ingen ska omvända sig från sin ondska (v. 14). De profeterar sina hjärtans syner och inte vad som kommer från HERRENS mun – Hans ord (v. 16). De profeterar lycka och välgång till dem som följer sina hårda hjärtan (oomvända) (v. 17). De har inte tillträde till Guds råd, de saknar förståelse för Skriften, de har ingen biblisk grund att stå på, ingen grundläggande lära, de föraktar HERRENS ord och lyssnar inte på biblisk undervisning (v. 18). De rusar iväg för att profetera, direkt de fått en tanke i huvudet, utan att pröva det (v. 21). Hade de haft tillträde till Guds eget rådslut, skulle de ha förstått folkets behov och gett mat i rätt tid, predikat omvändelse från synden, som skiljer människan från Gud (v. 22). De säger: JAG HAR HAFT EN DRÖM. JAG HAR HAFT EN DRÖM, men profeterar lögn i HERRENS namn (v. 25). De profeterar sina egna hjärtans svek (v. 26). 
Gud visar här en sann profet, Jeremia, som förstår Guds ord, har lärt känna Gud genom hans skrivna ord och förstår vem Ordet är. Men Gud låter sådana människor som profeterar falskt fara och säger: Den profet som har haft en dröm, han må berätta en dröm (v.28a). Men Guds sanna profeter hade alltid som mål att leda Guds folk tillbaka till Hans ord och Hans lag, för att folket skulle omvända sig från synderna och vända tillbaka till Gud. Men den som tagit emot mitt ord, han må troget tala mitt ord (v.28b). När Gud uppenbarar sitt ord för oss, ger han insikt och det är ett förtroende Han visar den som bevisats vara värdig genom prövningar. Hur vi förvaltar Ordet, visar vår gudsfruktan och vår trofasthet. Vad är halm mot säd? (v.28c) Drömmar är halm, men Ordet är säden. Är inte mitt ord som en eld, säger HERREN, och likt en slägga som krossar sönder klippan? Se därför är jag emot profeterna, säger HERREN, dessa som stjäl mina ord från varandra. Jag är emot dem som profeterar falska drömmar, säger HERREN. När de berättar sina drömmar, för de mitt folk vilse med sina lögner och skryt. Det är inte jag som har sänt dem eller givit dem något uppdrag och de kan inte alls hjälpa detta folk, säger HERREN. Jer 23:9-32 
Det finns mycket annat jag skulle kunna ta upp, men det får räcka. Prästen Eli tillät ogudaktighet i Guds hus, och tog inte itu med synden i prästernas liv, och se vad som hände där? Ichabod!!!
Dra er bort från sådana.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s