I diskussion med ett Jehovas Vittne!


Vi diskuterade Kolosserbrevet 1 utifrån Jesus som Gud eller skapad varelse. Och här måste orden definieras innan vi kan gå vidare.

Kol. 1:15-17 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd framför allt skapat. För genom honom skapades allt det som är i himlarna och det som är på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är troner eller herradömen eller furstedömen eller väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och han är till före allting, och allt består genom honom. SRB16.

Låt Skriften förklara vad ”förstfödd” betyder. Jag ger dig tre Bibelord och ger dig tre av Bibelns egna definitioner på ”förstfödd”.

5 Mos. 21:15-17 Om en man har två hustrur, en som han älskar och en som han hatar, och både den han älskar och den han hatar har fött söner åt honom och om hans FÖRSTFÖDDE är son till den han hatar, då får mannen inte, när han utskiftar arvet åt sina söner, ge FÖRSTFÖDSLORÄTTEN åt den son han älskar, till skada för sonen till den han hatar, eftersom denne är den FÖRSTFÖDDE. Han skall i stället som den FÖRSTFÖDDE erkänna sonen till den han hatar, och ge honom en DUBBEL LOTT av allt vad han äger. Ty denne är förstlingen av hans livskraft, honom tillhör FÖRSTFÖDSLORÄTTEN. SFB98.

1) I den kontexten ser vi att ”förstfödde” bokstavligen betyder den som föddes först. Detta har att göra med arvet och hur det ska fördelas. Den förstfödde skulle ha en dubbel arvslott!

1 Krön. 5:1 Ruben var Israels FÖRSTFÖDDE, ty han FÖDDES först, men därför att han orenade sin fars bädd gavs hans FÖRSTFÖDSLORÄTT åt sönerna till Josef, Israels son, men inte så att Josef skulle tas upp i släktregistret som den FÖRSTFÖDDE. SFB98.

2) Ruben, Jakobs son föddes först, så här kan man då anta att Ruben var den ”förstfödde” och skulle få dubbel arvslott. Men enligt Bibeln anses han inte vara Jakobs ”förstfödde”. Vi ser alltså att ”Förstfödde” inte bokstavligen betyder den som föddes först. Titeln ”förstfödd” gavs till Josef, men Josef var Jakobs elfte (11te) son. Men han fick förstfödslorätten. Det har alltså inte att göra med vem som föddes först, utan det handlar om arvet.

Ps. 89:27-28 Han skall ropa till mig: \”Du är min Fader, min Gud och min frälsnings klippa!\” Jag skall göra honom till den förstfödde, till den högste bland kungarna på jorden.

3) David var inte Israels första kung. Saul var det. Men David fick företräde framför alla jordens kungar. David var inte heller den ”förstfödde” i familjen, han var barn nummer åtta (1 Sam 16). David var alltså ”förstfödd” i den förståelsen att han hade företräde framför alla jordens kungar.

Nu har vi tre definitioner på ”förstfödd”. Den första i 5 Mos. 21:15-17 som i sin kontext bokstavligen betyder ”första sonen som föddes”. Den andra hittar vi i 1 Krön. 5:1 Josef är ”förstfödd” även om han är det elfte barnet, och definitionen blir då ”arvtagare”. Den tredje finns i Ps. 89:26-27 David kallas ”förstfödd” av alla jordens kungar, även om han inte var jordens eller Israels första kung, och här blir då definitionen ”Företräde”.

 1. Första sonen som fötts.
 2. Arvtagare.
 3. Företräde.

  Med de här tre definitionerna, vilken av dem bör användas i Kol. 1:15-17? Vi läser igen:

  Kol. 1:15-17 Han är den osynlige Gudens avbild, FÖRSTFÖDD framför ALLT SKAPAT. För genom honom SKAPADES ALLT det som är i himlarna och det som är på jorden, det synliga och det osynliga, vare sig det är troner eller herradömen eller furstedömen eller väldigheter. ALLT är skapat genom honom och till honom. Och han är till före ALLTING, och ALLT består genom honom. SRB16.

  Svar: ALLA TRE! Här ser vi att Jesus är 1) första Sonen som fötts, 2) arvtagare, och 3) har företräde framför alla andra. 

  Med det i tankarna låt oss då gå till vers 18 som visar HUR han är den förstfödda: ”Och han är huvudet för kroppen, församlingen. Han är begynnelsen, den Förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.”

  Jesus är: Den förstfödde från DE DÖDA!

  Varför antar JV att ordet ”förstfödd” betyder den förste som skapades? Om nu Jesus är FÖRE ALLTING, då kan alltså inte Jesus vara skapad. ALLT skapades genom Jesus, ALLT skapades till Jesus. Ordet ”ALLT” är ett alltomfattande ord och inkluderar ”ALLTING”, och INGENTING utesluts. JV säger att Jesus är Guds ”första skapelse”. Men det motsäger ordet ”ALLT”, för det skulle innebära att även Gud skapades av Jesus, och det är uteslutet för ett Jehovas Vittne.

  Här drar alltså Jehovas Vittnen den felaktiga slutsatsen att Jesus bara är Guds första skapade varelser på grund av att det står ”förstfödd”. Och det visar att de inte har förstått Bibelns egna undervisning om förstfödslorätten för den Förstfödde.

  Evangeliet säger: Vi var alla döda genom våra överträdelser (Ef. 2:5), men genom Jesu död och uppståndelse (den förstfödde från de döda) fick vi förlåtelse för våra synder (Rom. 4:25), och genom Guds levande ord som består i evighet är också vi nu födda på nytt (1 Petr. 1:23)!

  Jesus är alltså den Förstfödde från de döda, sedan är också vi födda på nytt, födda från de döda. Vi fick förlåtelse och liv genom tron på Hans namn. Kom ihåg definitionerna jag gav dig: 

  Jesus är Första Sonen som fötts från de döda, Arvtagare till ALLT med dubbel arvslott, Företräde framför alla andra i rang och position.

  Kommentera

  Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

  WordPress.com-logga

  Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

  Facebook-foto

  Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

  Ansluter till %s