Kalvinismen förvränger Guds karaktär! Kalvinist 4 Reagerar!

Varför Kalvinismen INTE är en sann lära!

I det här inlägget tar jag upp Kalvinismen som är en 1600-tals filosofi och inte en kristen trosinriktning. Den är baserat på grekiskt tänkande, och har Augustinus världsåskådning till grund, inte Bibelns. (Trycker man på den ömma punkten kommer det fram vad som finns där.) Kalvinisterna måste ompröva sin teologiska grund och jämföra sin lära med Jesu sunda lära. 

I en diskussion gav jag följande kommentar på frågan vad jag menade med villolära, som ledde vidare till kalvinismen:

Villolära är det som tar bort korsets frälsande kraft. Det som tar bort fokuset från vad Jesus gjorde, vad som hände, vad det leder till, och varför det behövdes och vad som hänt om Jesus inte dog korsdöden för oss. Däri finns fel fokus på bland annat vad som frälser, vad som leder till förlåtelse, vad som renar och helgar. 

En sådan är sabbatsbudet som Adventisterna fokuserar på, och som är frälsingsavgörande, och av dem kallas Guds sigill. 

Ett annat är tyvärr annihilation, som tar bort kraften i Kristi kors, försvagar grunden för tron på Jesus, och leder bort från sanningen i evangeliet. Allt som tar Kristi plats, allt som ersätter Kristus och Guds verk, allt som bortförklarar och förringar det evangelium apostlarna fick att predika. Och däri är det många samfund som befinner sig. 

Allt som inte är grundat på sanningens ord och sanningens verk är lögn.

Trosrörelsens fokus på framgång och livet här och nu, är ett exempel på villoläror, vilket tar bort vår blick från det som är där ovan, och fäster vår blick på det jordiska.

Falska profeter och falska lärare känns igen på att de inte förstått det mest grundläggande i evangeliet, något som Jesus gång på gång betonade, nämligen ATT DÖ BORT FRÅN SIG SJÄLV. ATT HATA SITT LIV I DEN HÄR VÄRLDEN, ATT DAGLIGEN TA PÅ SIG SITT KORS OCH FÖLJA HONOM. 

Det är vid korsets fot vi böjar och slutar våra liv. Det har berövats mängder med människor och därför har vi en förvirrad församling, som varken vet ut eller in, som inte känner Herren, som inte förstår Ordet, för de har aldrig böjt sig inför Jesu Kristi verk på korset. 

Där vårt kött får råda, där uppstår villfarelser. Och köttet är ganska enkelt att identifiera då köttet hävdar JAGET. Det är så vi känner igen falska profeter och falska lärare; de har aldrig dött bort från sig själv. 

Vi ser det i Ellen G. White, Charles Taze Russel, Joseph Smith, Mary Baker Eddy, ja, listan kan göras lång.

Det gavs en kommentar på detta.

Person 1: En annan villolära som man ser inom svk är just ihopblandningen av eros och agape för att försvara homosexuella relationer. Personligen skulle jag kalla kalvinism en villolära även fast jag känner flera Jesusföljande kalvinister.

Min kommentar: Jag håller med dig, både när det gäller SvK och Kalvinismen. Den senare ljuger om Guds karaktär.

De här kommentarerna fick en kalvinist att reagera.

Kalvinist 4: Det är bara din uppfattning att kalvinism strider mot Guds karaktär och när du påstår dessa ljuger om Guds karaktär.. Vad ser man din bibliska ödmjukhet? Du uttrycker dig som en sekterist. I stället kunde du skrivit som ex. att det är min uppfattning att Kalvinister har en felaktig tolkning av Guds karaktär. Sist stängde du av mig i gruppen för att jag inte hade dina åsikter, du får väl göra samma sak igen om det känns bäst för dig. Denna grupp är mkt kontraproduktiv och tillför inget för att uppbygga Kristi kropp av att vara här. Både Daniel och Josef har fått samma illamåendekänsla av denna grupp av många omogna kristna som inte drivs av Kristi Kärlek

Och här kommer mitt svar.
Varför kalvinismen inte är en sann lära! Kalvinismen säger: Några är förutbestämda till himlen andra till Helvetet.

Jag säger INTE att den som är kalvinist är en dålig människa. Jag säger INTE att den som är reformert inte är uppriktiga. 

Vad jag säger ÄR att uppriktighet inte rättar till det felaktiga. Sanningen gör det! Vad jag säger är att den uppriktiga och ärliga kristna INTE kan stanna kvar i ett falskt religiöst system som byggs på stora felaktiga tolkningar av Guds ord och då främst Hans karaktär. Och uttrycket: Två halv-sanningar blir en hel lögn, borde ge en liten vink om vad som undervisas i och med kalvinistisk teologi. 

Det stora problemet i den kalvinistiska läran ÄR Guds karaktär. Bibeln visar oss att Han ÄR kärlek, Han ÄR barmhärtig, och Han ÄR nådig. Därför stöter kalvinisterna på många problem när de läser Bibeln. 

Bibeln säger att Han ÄR kärlek!

Joh. 3:16 Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. 

1 Joh. 4:8 Den som inte älskar känner inte Gud, för Gud är kärlek.  

Bibeln säger att Han vill att ALLA människor ska bli frälsta!

1 Tim. 2:4 … som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. 

Tit. 2:11 För Guds nåd som ger frälsning har uppenbarats för alla människor

Bibeln säger att Han är god mot ALLA människor, även mot de otacksamma och onda!

Ps. 145:9 HERREN är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. 

Luk. 6:35 Utan älska era fiender, och gör gott och låna utan att hoppas få något tillbaka, då ska er lön bli stor och ni ska vara den Högstes barn, för han är god mot de otacksamma och onda.  

Bibeln säger att Han inte vill att en ENDA människa ska gå förlorad!

Hes. 33:11  Svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar! Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?

2 Petr. 3:9 Herren är inte sen eller dröjer med det som han har lovat, såsom en del menar, utan han har tålamod med oss och och vill inte att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. 

MEN Kalvinismen lär: 

 • att Gud INTE älskar alla människor
 • att Gud INTE är god mot alla
 • att Gud INTE vill att alla människor ska bli frälsta. 
Kalvin skrev

\”Gud kan bara älska den han rättfärdiggör, hans utvalda.\” De som inte var bland de utvalda, var ”de Gud bestämt till förstörelse, och som Han gladeligen utesluter från frälsningen.

Kalvinismen lär alltså att det är Guds godhet som utväljer några och kastar andra i Helvetet? En hädisk tanke för den som verkligen känner Guds Bibel och Bibelns Gud.
Följande verser är problematiska för en kalvinist.  

Rom. 5:12 Därför är det så: Genom en människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla har syndat.

Rom. 5:18 Alltså, såsom fördömelse kom över alla människor genom en endas fall, så kom också rättfärdiggörelse till liv över alla människor genom en endas rättfärdighet. 

Fördömelsen kom ju över ALLA, vilket även inkluderar kalvinisterna. Därför måste även rättfärdiggörelsen till liv gälla ALLA, inte bara kalvinisterna. Det står att ALLA har syndat, Rom. 3:23 och därför VAR VI ALLA på väg att gå förlorade. Hur kommer en kalvinist runt det bibelordet? Jo, på samma sätt som kalvinisten gör med Joh. 3:16 De säger ”VAR OCH EN SOM TROR PÅ HONOM” betyder bara de UTVALDA

Rom. 5:18 säger Paulus att ”rättfärdiggörelsen till liv kom över ALLA människor” men då säger kalvinisten: Det betyder bara alla UTVALDA

vers 12 säger Paulus att döden kom över ALLA människor, men nu är kalvinisterna inte längre konsekventa i sin slutsats. För enligt logiken i kalvinismens teologi har inte döden kommit över ALLA utan bara över de UTVALDA, det eftersom rättfärdiggörelsen bara kom över de UTVALDA. 

  Jes. 53:6 Vi gick ALLA vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all VÅR skuld lade HERREN på honom. 

  Det är likadant här med ordet ALLA. Om ALLA bara gäller de UTVALDA, då var det BARA kalvinisterna som gick vilse och gick sin egen väg. Alla andra måste ha gått rätt i så fallOm ALL VÅR SKULD inte var ALLA människors synder, var det alltså BARA kalvinisterna som syndade. 

  Kanske kalvinisterna kommer runt dessa verser genom att säga: Ja, ALLA har syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud, men Jesus dog bara för de UTVALDAS synder. Oj, här slösar Gud då alltså med Jesu blod, eftersom det rann i onödan för hela världens synder. Det borde räckt med bara lite blod enligt er teologi, då det egentligen bara var för de utvaldas synder Hans blod rann. 

  Min slutsats måste bli:

  • Hela världen var levande i Gud utom kalvinisterna.
  • Det var BARA kalvinisterna som var döda i sina synder och behövde liv.
  • Det var BARA kalvinisterna som var orättfärdiga och behövde rättfärdiggörelsen.

  I kalvinisternas värld finns alltså inga andra människor. För, när Jesus som Guds lamm som tog bort ”världens synd”, så är det enligt Er lära, bara de UTVALDAS synder han bar. 

  Vem av oss är sekteristisk?

  Som du ser, så är det inte bara min UPPFATTNING att kalvinismen strider mot Guds karaktär, utan hela Bibelns lära går emot kalvinismens. Och på tal om ödmjukhet: den bibliska ödmjukheten börjar med att man ödmjukar sig först och främst inför Herren. Det är bara då sann ödmjukhet finns i hjärtat. Glöm inte att ödmjukhet tillhör Andens frukt och inte kan övas in. 

  Har ni ens tänkt på det motsägelsefulla i att ni är ”kalvinistiska baptister”? Det är ett oxymoron, för om ni fanns på Kalvins tid skulle ni ha blivit brända på bål. Vederdöpare, omdöpare, anabaptister är vad ni verkligen är i Kalvins ögon och ni är kättare enligt Kalvins lära.

  Kanske du anser dig vara fyra-punkts kalvinist, som R.C. Sproul var, där LLimited Atonement, är borttagen, men då menar jag det vara konstigt att kalla sig kalvinist. L:et är en viktig punkt, och om den försvinner är du ingen SANN kalvinist. Då är det bättre att helt förkasta Kalvin teologi och inte ta hans namn i sin mun. 
  • Kalvinismen ljuger alltså om Guds karaktär när den motsäger Jesu ord i Joh. 3:16 och 1 Joh. 4:8 om Guds kärlek till ALLA människor! Han älskar inte ALLA, bara kalvinisterna
  • Kalvinismen ljuger alltså om Guds karaktär när den motsäger Paulus i Rom. 5:12 och 18, för rättfärdiggörelsen kom inte till liv över ALLA människor, utan bara över kalvinisterna!
  • Kalvinismen ljuger alltså om Guds karaktär när den, tvärtemot 1 Tim. 2:4, påstår att Han bara vill att ALLA utvalda ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen!
  • Kalvinismen ljuger alltså om Guds karaktär när den, tvärtemot Ps. 145:9, och Luk. 6:35 säger att Gud är INTE är god mot alla, utan bara god mot de UTVALDA!
  • Kalvinismen ljuger alltså om Guds karaktär när den påstår, tvärtemot Hes. 33:1 och 2 Petr. 3:9, att Gud INTE vill att alla människor ska bli frälsta, bara de UTVALDA!

   Låt mig ställa några frågor till dig som är kalvinist:

  • Anser du T U L I P är en gudagiven och inspirerad modell som ger liv och styrka åt Kristi kropp?
   • Totalt Fördärv – innebär att  människan efter syndafallet är fullständigt fördärvad utan förmåga att vända sig till Gud.
    • Vad skiljer oss från dem som levde under det gamla förbundet? Levde inte Sakarias och Elisabet under det gamla förbundet? Jag, menar, de var enligt Luk. 1:6 rättfärdiga inför Gud och levde oklanderligt efter Herrens alla bud och föreskrifter. Abraham då? Han trodde Gud och blev kallad Guds vän? Jakob säger: ”Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet och han blev kallad Guds vän.” Om människan verkligen var fullständigt fördärvad skulle Guds ord i 2 Krön. 16:9 vara osant: ”Ty HERRENS ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.” Varför leta om det inte finns någon?
   • Villkorslös utkorelse – innebär att Gud utvalt somliga till att bli frälsta utan hänseende till någon beskaffenhet hos dem.
    • Här håller jag med, för det är av nåden vi har blivit frälsta, genom tron på Jesus Kristus. Men att bara somliga skulle bli utvalt, som i någon sorts \”en hit en dit\”    mentalitet, går rakt emot Bibelns budskap.
   • Begränsad Försoning – innebär att Jesu försoningsdöd är begränsad till de utvalda. Kristus har enligt denna artikel inte dött för alla människor utan enbart för vissa.
    • Jesus säger att många är kallade men få är utvalda (Matt. 22:14), så kallelsen går ut till alla människor, eftersom Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen (1 Tim. 2:4), men det är få som tar Guds ord på allvar och omvänder sig till honom (Rom. 10:16). Däremot har Jesus dött för alla (2 Kor. 5:15)
   • Oemotståndlig Nåd – innebär att den intet anande men utkorade människans ovilja förändras till att glatt och villigt tro på Jesus till frälsning.
    • Det sker enligt T U L I P även emot människans egna vilja.
   • De heligas bevarande – innebär att den som en gång kommit till tro kommer att bevaras i tron och kan inte falla av.
    • Punkt 5 motsäger punkt 1. Är det möjligt att vara helig om man har en fullständigt fördärvad natur och inte kan ändra sig? Kan man vara en rättfärdig syndare? Det är    lika omöjligt som att vara en gift ungkarl, eller en helig prostituerad.
  • Du säger du står för hela Skriften, men har svalt ett färdigutvecklat teologiskt system som kallas Kalvinism genom reformert teologi. Har du då verkligen gått igenom hela Skrifterna för att ta reda på om det är rätt?
  • Vad är evangeliet?
  • Var står du i dopfrågan? Anser du Sproul eller MacArthur har rätt? MacArthur är ju baptist och står för troendedopet, men Sproul håller på barndopet.
  • Vad anser du om Convenant Theology? Att Gud enbart upprättade två förbund? Ett med Adam och ett med Abraham. Är det bibliskt?
  • Var står du angående preterismhistorismfuturism och poemism?
  • Vad anser du är rätt med Cessationism? Att man förnekar Andens nådegåvor?
  • Hur ställer du dig till John MacArthurs Strange Fire konferenser, där han attackerar varenda en som inte är cessationist? Han nöjer sig alltså inte bara med att gå emot extrem- och hyper-karismatikerna, utan ALLA som inte är cessationister får sig en dänga.
  • Är du en teologisk gnostiker som R. C. Sproul, när han förandligar en text ur sin kontext för att passa sin teologi?
  • Är du amillennialpremillennial eller postmillennial? R. C. Sproul är amillennialist? Han menar alltså att församlingens tidsålder är tusenårsriket. Det är ett arv han fört vidare från Augustinus. 
  • Om du är premillennial, Vilket av det här håller du för rätt? Post-TribPre-TribMid-TribPre-Wrath? Ej tillämpbart för en amillennialist eller postmillennalist. 
  • Anser du att John MacArthur har rätt när han säger att vi kan ta vilddjurets märke och ändå vara frälst och komma till himlen? MacArthur är Pre-Trib och kan därför med en sådan säkerhet ge ”rådet” att vi ”får ta djurets märke” eftersom församlingen ju är uppryckt från jorden. Ett råd direkt i strid med Guds ord i Upp. 14:9-12. Varför behöva bry sig eftersom han ändå inte själv behöver uppleva vedermödan?
  • Anser du som kalvinist att ersättningsteologin är av Herren? Har Gud ersatt Israel med församlingen?
  • Var Kalvins polisstat av Gud? Detta kallas dominionism, föregångaren till vad vi i dag känner som Kingdom Now teologin. Kalvins trossystem grundade sig på Augustinus tänkesätt, han som sa det är rätt att bruka våld för att konvertera någon. Men Jesus säger: ”De ska utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer, när var och en som dödar er ska tro att de utför en tjänst åt Gud. Och detta ska de göra mot er, därför att de inte känner Fadern, inte heller mig.” Joh.  16:2-3. Kalvinismen ligger till grund för apartheid som främjades av den Holländska Reformerta kyrkan. Sydstatsbaptisterna var också kalvinister och för slaveriet. Kalvin dödade och förföljde anabaptisterna och gjorde mycket ont i Herrens namn. Så då blir frågan: Har Gud talat till en sådan människa? Har Gud uppenbarat sin vilja för en man som inte lever enligt Guds ord? Och här har ni satt er lit till ett trossystem uppbyggd på en Totalt Fördärvad människa!
  Det finns alltså för mycket fel i den kalvinistiska teologin för mig att vara tyst. Vi måste vakna upp!
  —–
  Kalvinismens  Fem Punkter T.U.L.I.P.

  Kommentera

  Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

  WordPress.com-logga

  Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

  Facebook-foto

  Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

  Ansluter till %s