Ekklektos

 

Mat_20:16  SoG3779theG3588lastG2078shall beG2071first,G4413andG2532theG3588firstG4413last:G2078forG1063manyG4183beG1526called,G2822butG1161fewG3641chosen.G1588

Matt. 20:16 Så ska de sista bli de första, och de första bli de sista. För många är kallade men få är utvaldaG1588.

Mat_22:14  ForG1063manyG4183areG1526called,G2822butG1161fewG3641arechosen.G1588

Matt. 22:14 För många är kallade, men få är utvaldaG1588.

Mat_24:22  AndG2532exceptG1508thoseG1565daysG2250should be shortened,G2856there should noG3756fleshG4561be saved:G4982G302butG1161for the elect\’s sakeG1223G3588G1588thoseG1565daysG2250shall be shortened.G2856

Matt. 24:22 Och om de dagarna inte blev förkortade, så skulle inget kött bli frälst. Men för de utvaldasG1588skull ska de dagarna bli förkortade.

Mat_24:24  ForG1063there shall ariseG1453false Christs,G5580andG2532false prophets,G5578andG2532shall shewG1325greatG3173signsG4592andG2532wonders;G5059insomuch that,G5620ifG1487it werepossible,G1415they shall deceiveG4105theG3588veryG2532elect.G1588

Matt. 24:24 För sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter ska uppstå, och de ska göra stora tecken och under, för att om möjligt bedra* även de utvaldaG1588.

Mat_24:31  AndG2532he shall sendG649hisG846angelsG32withG3326a greatG3173soundG5456of a trumpet,G4536andG2532they shall gather togetherG1996hisG848electG1588fromG1537theG3588fourG5064winds,G417fromG575one endG206of heavenG3772toG2193the other.G206

Matt. 24:31 Och han ska sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de ska församla hans utvaldaG1588från de fyra väderstrecken, från himlens* ena ände till den andra.

Mar_13:20  AndG2532exceptG1508that the LordG2962had shortenedG2856those days,G2250noG3956G3756fleshG4561should be saved:G4982G302butG235for the elect\’s sake,G1223G3588G1588whomG3739he hath chosen,G1586he hath shortenedG2856theG3588days.G2250

Mark. 13:20 Och om Herren inte förkortade de dagarna, så skulle inget kött bli frälst. Men för de utvaldasG1588skull, dem som han har utvalt, har han förkortat de dagarna.

Mar_13:22  ForG1063false ChristsG5580andG2532false prophetsG5578shall rise,G1453andG2532shall shewG1325signsG4592andG2532wonders,G5059to seduce,G635ifG1487it werepossible,G1415evenG2532theG3588elect.G1588

Mark. 13:22 För sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter ska uppstå, och de ska göra tecken och under, för att om möjligt förvilla också* de utvaldaG1588.

Mar_13:27  AndG2532thenG5119shall he sendG649hisG848angels,G32andG2532shall gather togetherG1996hisG848electG1588fromG1537theG3588fourG5064winds,G417fromG575the uttermost partG206of the earthG1093toG2193the uttermost partG206of heaven.G3772

Mark. 13:27 Och då ska han sända ut sina* änglar och samla sina utvaldaG1588från de fyra väderstrecken, från jordens ände till himlens yttersta gräns.

Luk_18:7  AndG1161shall notG3364GodG2316avengeG4160G1557his ownG848elect,G1588which cryG994dayG2250andG2532nightG3571untoG4314him,G846thoughG2532he bear longG3114withG1909them?G846

Luk. 18:7 Skulle då inte Gud ge rätt åt sina utvaldaG1588som ropar till honom dag och natt, även om han har tålamod med dem?

Luk_23:35  AndG2532theG3588peopleG2992stoodG2476beholding.G2334AndG1161theG3588rulersG758alsoG2532withG4862themG846deridedG1592him,saying,G3004He savedG4982others;G243let him saveG4982himself,G1438ifG1487heG3778beG2076Christ,G5547theG3588chosenG1588of God.G2316

Luk. 23:35 Och folket stod och såg på. Och även rådsmedlemmarna tillsammans med* dem hånade honom och sa: Andra har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv om han är Kristus, Guds utvaldeG1588.

Rom_8:33  WhoG5101shall lay any thing to the chargeG1458G2596of God\’sG2316elect?G1588It isGodG2316that justifieth.G1344

Rom. 8:33 Vem kan anklaga Guds utvaldaG1588? Gud är den som rättfärdiggör.

Rom_16:13  SaluteG782RufusG4504chosenG1588inG1722the Lord,G2962andG2532hisG848motherG3384andG2532mine.G1700

Rom. 16:13 Hälsa Rufus, den utvaldeG1588i Herren, och hans och min moder.

Kol_3:12  Put onG1746therefore,G3767asG5613the electG1588of God,G2316holyG40andG2532beloved,G25bowelsG4698of mercies,G3628kindness,G5544humbleness of mind,G5012meekness,G4236longsuffering;G3115

Kol. 3:12 Klä er därför såsom Guds utvaldaG1588, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmodighet* och tålamod.

1Ti_5:21  I chargeG1263theebeforeG1799God,G2316andG2532the LordG2962JesusG2424Christ,G5547andG2532theG3588electG1588angels,G32thatG2443thou observeG5442these thingsG5023withoutG5565preferring one before another,G4299doingG4160nothingG3367byG2596partiality.G4346

1 Tim. 5:21 Jag uppmanar dig inför Gud och Herren* Jesus Kristus och inför de utvaldaG1588änglarna, att du iakttar detta utan någon förutfattad mening och inte handlar partiskt.

2Ti_2:10  ThereforeG1223G5124I endureG5278all thingsG3956for the elect\’s sakes,G1223G3588G1588thatG2443theyG846may alsoG2532obtainG5177the salvationG4991whichG3588is inG1722ChristG5547JesusG2424withG3326eternalG166glory.G1391

2 Tim. 2:10 Därför uthärdar jag allt för de utvaldasG1588skull, för att också de ska vinna frälsningen, som är i Kristus Jesus, med evig härlighet.

Tit_1:1  Paul,G3972a servantG1401of God,G2316andG1161an apostleG652of JesusG2424Christ,G5547accordingG2596to the faithG4102of God\’sG2316elect,G1588andG2532the acknowledgingG1922of the truthG225whichG3588is afterG2596godliness;G2150

Tit. 1:1 Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, efter Guds utvaldasG1588tro och kunskap om den sanning som hör till gudsfruktan,

1Pe_1:2  ElectG1588accordingG2596to the foreknowledgeG4268of GodG2316the Father,G3962throughG1722sanctificationG38of the Spirit,G4151untoG1519obedienceG5218andG2532sprinklingG4473of the bloodG129of JesusG2424Christ:G5547GraceG5485unto you,G5213andG2532peace,G1515be multiplied.G4129

1 Petr. 1:2 utvaldaG1588enligt Guds, Faderns, förutseende genom Andens helgelse till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i överflödande mått.

1Pe_2:4  ToG4314whomG3739coming,G4334as untoa livingG2198stone,G3037disallowedG593indeedG3303ofG5259men,G444butG1161chosenG1588ofG3844God,G2316andprecious,G1784

1 Petr. 2:4 Till honom har ni kommit såsom till en levande sten, som visserligen är förkastad av människor men utvaldG1588och dyrbar inför Gud.

1Pe_2:6  WhereforeG1352alsoG2532it is containedG4023inG1722theG3588scripture,G1124Behold,G2400I layG5087inG1722SionG4622a chief corner stone,G204G3037elect,G1588precious:G1784andG2532he that believethG4100onG1909himG846shall notG3364be confounded.G2617

1 Petr. 2:6 Därför står det också i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvaldG1588, dyrbar hörnsten, och den som tror på honom ska inte komma på skam.

1Pe_2:9  ButG1161yeG5210area chosenG1588generation,G1085a royalG934priesthood,G2406an holyG40nation,G1484a peculiarG1519G4047people;G2992thatG3704ye should shew forthG1804theG3588praisesG703of himG3588who hath calledG2564youG5209out ofG1537darknessG4655intoG1519hisG846marvellousG2298light:G5457

1 Petr. 2:9 Men ni är ett utvaltG1588släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans underbara gärningar*, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.

2Jh_1:1  TheG3588elderG4245unto the electG1588ladyG2959andG2532herG848children,G5043whomG3739IG1473loveG25inG1722the truth;G225andG2532notG3756IG1473only,G3441butG235alsoG2532allG3956they that have knownG1097theG3588truth;G225

2 Joh. 1:1 Den äldste till den utvaldaG1588frun och hennes barn, vilka jag älskar i sanning, och inte bara jag, utan också alla som har lärt känna sanningen,

2Jh_1:13  TheG3588childrenG5043of thyG4675electG1588sisterG79greetG782thee.G4571Amen.G281

2 Joh. 1:13 Din utvaldaG1588systers barn hälsar dig. Amen*.

Upp_17:14  TheseG3778shall make warG4170withG3326theG3588Lamb,G721andG2532theG3588LambG721shall overcomeG3528them:G846forG3754he isG2076LordG2962of lords,G2962andG2532KingG935of kings:G935andG2532theyG3588that are withG3326himG846arecalled,G2822andG2532chosen,G1588andG2532faithful.G4103

Upp. 17:14 De ska strida mot Lammet men Lammet ska besegra dem, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung och de som är med honom är de kallade, utvaldaG1588och trogna.

23 verser hittades, 23 sökträffar

Matteusevangeliet

5 verser hittades

5 sökträffar

Markusevangeliet

3 verser hittades

3 sökträffar

Lukasevangeliet

2 verser hittades

2 sökträffar

Romarbrevet

2 verser hittades

2 sökträffar

Kolosserbrevet

en vers hittades

en sökträff

1 Timoteusbrevet

en vers hittades

en sökträff

2 Timoteusbrevet

en vers hittades

en sökträff

Titusbrevet

en vers hittades

en sökträff

1 Petrusbrevet

4 verser hittades

4 sökträffar

2 Johannesbrevet

2 verser hittades

2 sökträffar

Uppenbarelseboken

en vers hittades

en sökträff

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s