I diskussion med Trosrörelsen

Jag har bytt ut namnet på personen och ersatt det med Trosrörelse1.

Följande bibelord har jag fått av Trosrörelse1 som försvar för Kenneth Copelands teologi. Jag tänker nu ge mina kommentarer av texten och visa den betydelse den har genom kontexten.
Bibelord 1 till försvar för Copelands teologi:

1 Kol. 1:18 Och han är huvudet för kroppen, församlingen. Han är begynnelsen, den Förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste.

Här är mitt svar: 
Jesus ÄR den Förstfödde från de döda, vi är också födda från döden. Skillnaden är att han dog på riktigt, och hans kropp lades i en grav, för att uppstå på den tredje dagen.
Det Grekiska ordet för förstfödd är PROTOTOKOS, den FÖRSTFÖDDE arvingen. Alla bröder skulle få sin del, men den Förstfödde skulle få dubbel arvslott (5 Mos. 21:17). Jesus är Marias Förstfödde. Men främst av allt, Jesus är den Förstfödde från döden. Förstfödd bland många bröder.
Prototokos talar om företräde i ställning, värdighet, auktoritet och förmåner. Termen inbegriper INTE hans ursprung. Det gör däremot Guds enfödde Son ’Theos monogenes’. Och som Kol. 1:18 säger, så var han den Förstfödde, för att Han i ALLT skulle vara den främste, eftersom Han är Begynnelsen och Änden, Alfa och Omega!
Bibelord 2 till försvar för Copelands teologi:

Rom. 8:29 För dem som han förut har känt, dem har han också förutbestämt till att formas efter sin Sons avbild, för att han ska vara den Förstfödde bland många bröder. 

Här är mitt svar: 

Vi vet att Jesus är vårt exempel som vi ska följa gällande liv och lära, gällande gudsfruktan och tjänst, genom offer och osjälviskhet. Detta säger Jesus själv i Joh. 13:15Jag har gett er ett exempel, för att ni ska göra som jag har gjort mot er.” Paulus följde Kristi exempel och säger i 1 Kor. 11:1Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel.” och i 2 Thess. 3:7Ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Vi levde inte oordentligt hos er.” och i 2 Thess. 3:9Inte så att vi saknade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa.” Petrus skriver ”Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår.” 
Att vi därför är förutbestämda till att formas efter hans Sons avbild handlar således om Jesu karaktär, och detta är den frukt Jesus talar om i Joh. 15:8Min Fader blir förhärligad genom att ni bär rik frukt och ni ska vara mina lärjungar.” Detta är att bära Gud frukt som Paulus skriver om i Gal. 5:22-24Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, tro, saktmodighet, självbehärskning. Mot sådant är inte lagen. Men de som tillhör Kristus har korsfäst sitt kött med dess lustar och begär.” Gud vill ha karaktär, inte karisma.
Bibelord 3 till försvar för Copelands teologi:

Rom. 5:17 För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, så ska mycket mer de som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva, regera i liv genom en enda, Jesus Kristus.

Här är mitt svar: 

Jag utgår från att det du vill ha fram med den versen är att vi ska regera i liv genom Jesus. Med det menar Copeland att vi råder och regerar över hela skapelsen och kan befalla och allt måste lyda oss. Även Gud Fadern, och Jesus Kristus Guds Son måste böja sig för vårt regerande. 
Vi har några nyckelord som vi kan koppla samman med andra för att få en förståelse av vad texten talar om. I Rom. 5:9 läser vi ”Så mycket mer ska vi då, sedan vi är rättfärdiggjorda i hans blod, genom honom bli frälsta från VREDEN.\”
I Rom. 5:10 säger han ”För om vi, medan vi var fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, ska vi sedan vi har blivit försonade så mycket bli frälsta genom HANS LIV.” 

Försoningen kom genom Hans död och frälsningen kom genom Hans liv. Paulus talar här om frälsningen från döden, till liv. Vi var slavar under synden men har nu blivit frigjorda från synden. Livet i oss är den Helige Ande och vi har därför övervunnit Satan i kraft av Lammets blod. 
Vi är på så vis övervinnare och som Johannes säger i 1 Joh. 5:4 ”…för allt det som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.” 
Nu leds vi till frågan ”vad är världen”? 
Vad är det vi övervinner, eller ska övervinna? Johannes ger även där svar ”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, så finns inte Faderns kärlek i honom. För allt det som är i världen, köttets begär och ögonens begär och ett högfärdigt levnadssätt, det kommer inte från Fadern utan FRÅN VÄRLDEN. Och världen och dess BEGÄR förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.” 
Paulus talar därför inte om att vi är de som ska bestämma, styra, leda och forma allt runtomkring oss, utan att vi har fått evigt liv, och döden inte längre har någon makt över oss. ”Och med gåvan är det inte såsom då en enda syndade, för domen kom genom en enda till fördömelse, men gåvan av nåd är för mångas synder som leder till rättfärdiggörelse. För om döden kom att regera efter en endas fall genom denne ende, så ska mycket mer de som tar emot den överflödade nåden och rättfärdighetens gåva, regera i liv genom en enda, Jesus Kristus.” Rom. 5:16-17
Bibelord 5 till försvar för Copelands teologi:

Fil. 4:13 Allt förmår jag genom Kristus som ger mig kraft.

Här är mitt svar: 

Ännu en gång är här en text tagen ur sitt sammanhang för att bevisa en tes eller förstärka en redan vilsen undervisning. 
Paulus berättar om sitt lidande, sina svårigheter genom fattigdom och hunger, och att han blivit slagen och förföljt. Ändå kallar många det här för ”Glädjens brev” eftersom Paulus säger ’Gläd er Herren’ flera gånger. 
Men han skriver sitt brev från ett fängelse, och fängelserna på den tiden var mörka hålor, kyliga och fuktiga. Oftast sprang råttor och möss runt. Fängelserna gav bara just den mat fången behövde för att överleva. Det är i den kontexten Paulus skriver ”Allt förmår jag genom Kristus som ger mig kraft.” Missbruka inte Guds ord till egen fördel, som Kenneth Copeland gör.
Bibelord 6 till försvar för Copelands teologi:

2 Kor. 5:21 För han som inte visste av någon synd har han gjort till synd (offer) för vår skull, för att vi skulle bli gjorda till Guds rättfärdighet i honom. 

Här är mitt svar: 
Här drar prosperity rörelsen den felaktiga slutsatsen att detta hände genom att Jesus blev ett med Satans natur, alltså fick en demonisk natur. Men Jesus är och var Guds Son, även på korset, även efter att han led sin fysiska död. Även när han gick till dödsriket var han Guds Son. 
Jesu jordiska kropp dog. Det var i SIN KROPP han försonade oss med Gud, det var med blodet från sin kropp han friköpte oss. Men Gud dog inte. Gud kan inte dö. Därför behöver vi tänka om när det gäller döden. Vad är döden? Vem kan dö? Kan änglar dö? Kan Gud dö? Kan människan dö?
Hebr 9:27 säger att Det är förelagt MÄNNISKAN att en gång dö, och sedan dömas. Ja, jag är också övertygad utifrån skrifterna att dödsrikets portar inte öppnas för någon annan än en människa. Och nu hade Gud levt som människa. Därför behövde Gud bli en människa, så han kunde gå ner i dödsriket och ta fångar, och nycklarna till döden och dödsriket. Vi kan inte göra som, Hagin och Copeland som skiljer Kristus från Jesus, utan Bibeln säger att Jesus var Kristus hela vägen, från evigheten, genom korsdöden, ner i dödsriket, upp till Fadern, han har alltid varit Gud. Det är skillnad mellan falsk lära och klassisk kristen syn på Jesu person.
Däremot, om man nu säger att Jesus dog andligen, säger man också att Jesus inte var Gud, eftersom Gud inte kan dö. Då faller man i samma fälla som Arianus (Jevhovas Vittnens förfader), och behöver reducera Jesus till en människa, fullkomlig, men ändock bara människa. 
Eller om man säger att Jesus blev Kristus i dopet, och Kristus lämnade Jesus innan döden på korset, då blir det adoptionism. Helt klart är att Jesus är och var Gud, kommen i köttet. Helt tydligt och klart kan Gud inte dö. Och därför behöver vi omvärdera läran om den andliga döden (termen finns inte ens i bibeln). Jesus dog aldrig andligen (JDS). Han skiljdes aldrig från Fadern, annars skulle treenigheten brytas. Han blev inte ett med Satans natur. Hur kan han då säga på korset: Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Han gick heller aldrig till helvetet: Av två orsaker: 

1) Helvetet/gehenna/eldsjön kommer senare och ingen befinner sig där nu. De ord som översätts Helvetet bör översättas till dödsriket där det står ’hades’ i grundtexten. Och om det står ’gehenna’ bör det översättas till ’eldsjön’. 

2) Han sa till rövaren: Idag ska du vara med mig i paradiset. Vilket visar var han gick.

Han fullbordade sitt försoningsverk på korset när han sa: Det är fullbordat. Och han togs inte ner till helvetet för att plågas av Satan, för han sa: Fader, i DINA händer överlämnar jag min ande. Inte i satans händer, inte i de fallna änglarnas händer, utan i Faderns händer.
När vi överlämnar oss i Guds händer är det för att vi förtröstar på att Herren vet bäst. Och det var Fadern som dömde och såg att Sonen levde sitt liv utan synd. Därför utgår jag ifrån att Jesus visste att han gjort allt rätt, gott och fullkomligt, men att nu var det upp till Fadern att avgöra.
Jes 53 och Ps. 22 beskriver vad som hände på korset, och i Ps. 22:25 står det om Fadern ”Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom.” Han blev alltså bönhörd och tagen ur sin dödsångest (Hebr. 5:7).
Och Jes 53:11 berättar om korset och efter korsdöden där Gud säger att Jesus fortfarande var rättfärdig. \”Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar MIN RÄTTFÄRDIGE TJÄNARE de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär.\”
Mose lag lär oss om syndoffer. Där var man tvungen att frambära ett felfritt offerlamm, utan lyte eller andra fel. Översteprästen skulle lägga händerna på lammet och slakta det. Det var fortfarande ett felfritt lamm efter att synderna placerades på det. Likadant är det med Jesus. Han var Guds lamm som borttager världens synd. Han var fullkomlig och utan fläck eller fel. Han bar våra synder, han blev inte ETT med våra synder. När det står att han blev gjord till synd för oss, borde det följa kontexten och översättas: han blev gjord till syndOFFER för oss. Han BAR våra synder, men han BLEV inte en syndare.
Jag vet att trosrörelsens falska lära han infiltrerat hela den svenska kristenheten och det är mycket svårt att bli av med den. Det är bara den Helige Ande som kan rensa Kristi kropp för detta. JDS (Jesus Died Spiritually) har tyvärr blivit allmänt vedertaget.

En reaktion på ”I diskussion med Trosrörelsen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s