En annan Jesus, ett annat evangelium och därför en annan ande!

Kenneth Copeland säger att han själv skulle kunnat göra samma sak som Jesus, alltså, att han själv också skulle kunna bära våra synder. (Hebr. 4:15).
Trosrörelsen har en annan Jesus, ett annat evangelium och en därför en annan ande!
Jehovas Vittnen förnekar att Jesus är Gud, fastän Jesus säger: Om ni inte tror att Jag Är, ska ni dö i era synder. (Joh. 8:24)
Jehovas Vittnen har en annan Jesus, ett annat evangelium och en därför en annan ande!
Mormonerna säger att Jesus och Satan är bröder, att de också ska bli gudar och få en egen planet där de ska uppfylla jorden. Gud den Allsmäktige finns alltså inte, utan bara en lite högre, äldre gud.
Mormonerna har en annan Jesus, ett annat evangelium och en därför en annan ande!
Katolikerna säger att Jungfru Maria är med-frälsare, alltså hon och Jesus räddar människan tillsamman. De lär också ut att det finns en tredje utgång, skärselden, och inte bara himmel eller helvete. Vi är inte så hemska så att vi skulle hamna i helvetet, och inte så fromma att vi skulle komma till himlen. Därför har dem uppfunnit Skärselden.
Katolikerna har en annan Jesus, ett annat evangelium och en därför en annan ande!
Adventisterna säger att Jesus är ärkeängeln Mikael, alltså inte Gud kommen i köttet. Alltså en annan Jesus, ett annat Evangelium och därför en annan ande!
Jag säger NEJ!
Nej! Jesus är Gud kommen i köttet, den ende syndfria personen som vandrat på jorden, Gud av evighet (Joh. 1:1) Jesus vann evig seger på Korset, och INTE i helvetet, INTE efter tre dagars tortyr. Nej, innan Han gav upp andan sa han: Det är fullbordat. Och \”Fader, i dina händer överlämnar jag min Ande.\” DÄR vann Jesus evig seger för oss:

Kol 2:13-15 Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.

Jes. 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Alla evangelium, alla jesusar, eller andar som tar bort Herren Jesus och ersätter Gud med sig själva i centrum måste du hålla dig borta från!
Det är då ett annat evangelium, en annan Jesus och en annan ande!

Kommentarer på mitt inlägg går att läsa här för den intresserade. 182 kommentarer finns, en del videos som är viktiga och avslöjande, mm. Vän1: Men Jon-Are Pedersen det finns en liten kommentar, jag vill delge! Om Jesus var fullt ut människa vad händer med giltigheten med hans ord? Vi återkommer med olika konstiga varianter på vår tro! Och det är verkligen inte lätt att hitta rätt väg!

Mitt svar: Ja, det är en bra kommentar. Om han bara var en människa var han bara en profet. Jesus är Gud Son, ingen ängel, inte enbart människa, inte enbart Gud, utan Gud och Människa – Guds Son och Människoson. Det för att han i allt skulle vara den främste!

Vän2: Att man säger att man själv kan göra allt som Herren kan är hädelse. För även predikanter, evangelister, Jesu lärjungar du eller jag kan aldrig göra de verk som Jesus gjort genom oss själva. Endast när vi är Herrens redskap och är fyllda av DHA kan Herren använda våra händer och vår mun till att betjäna människor och genom det ge Honom äran.
Men frågan är vad Kenneth menar. Menar han att han kan göra allt det Jesus gjort i enlighet med det Jesus sagt och i guds tjänst? Om man tar en mening ur sin kontext så är det svårt att avgöra vad personen verkligen menat.

Mitt svar: Kenneth Copland menar exakt vad han säger. Detta är bara en av alla hädelser han vräkt ur sig under sin långa tid som televangelist.

Vän2: Jon-Are Pedersen ok. Jag har själv varit inne på hans sidor och lyssnat på honom. Mycket han sagt har varit bra. Men det har också funnits sådant som jag tolkar varit fel. Jag säger inte mycket om \”dagens\” stora predikanter. Jag lyssnar själv mer på David Wilkerson och liknande förkunnare som själva lever i ödmjukhet och ständigt förkunnar Guds storhet och Hans \”förväntningar\” på oss kristna, snarare än att lyssna på öronkittlande evangelister som pratar sönder nåden och kärlekens budskap men vill förmildra det ansvar vi har som kristna.

Min kommentar var därmed bara ett påpekande på att det inte behöver vara ett felaktigt uttalande när någon säger att vi kan göra samma under som Jesus gjorde när Han gick på jorden. Men det viktiga är att det påpekas att det inte är i oss själva som vi gör det, utan men kraft av DHA. All ära ska ges till Herren när vi får vara med och betjäna människor och under sker 

Vän3:  Jon-Are Pedersen Konstigt att låta en predikant vara representant för en hel rörelse. Kenneth Copeland är ingen utsedd talesperson. Låt honom stå och tala för sig själv. Dra inte alla över en kam. Kom ihåg att pekar man finger så är fler fingrar riktade mot en själv. Be för honom istället.

Mitt svar: (Till Vän3) Kenneth Copeland anses vara trosrörelsens fader tillsammans med Kenneth Hagin. Om någon är en representant för trosrörelsen så är det Copeland.

Det uttrycket med att peka finger har Ulf Ekman myntat för att hindra dig och mig från att göra en korrekt bedömning av hans lära. Och Ulf Ekman har i sin tur lärt sig det av… Copeland och Hagin. (Min gamle pastor och Ulf Ekman gick samtidigt på rhema biblecenters bibelskola och jag har lyssnat på ALLT av dessa predikanter.)

Matt. 7:1-5 missbrukas till att dölja lögnen som serveras tillsammans med sanningen.

”Döm inte, så att ni inte blir dömda. För med den dom ni dömer med ska ni bli dömda, och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp tillbaka åt er. Men varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta ut flisan ur ditt öga, och se, du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta FÖRST UT BJÄLKEN UR DITT EGET ÖGA, och sedan kommer du ATT SE KLART NOG för att TA UT FLISAN ur din broders öga.”

Vad säger Jesus här? Säger han att vi inte får granska någon? Att vi inte får göra rätta domar? Att vi inte får kritisera det som är fel?

Nej! Han säger: Se till att du har omvänt dig från din egen synd, som är större än din broders. Sedan kan du se så klart att du kan göra en rätt bedömning av andras lära och liv. Vi ska inte vara hycklare, utan vi ska döma enligt Guds ord.

Och när Guds ord dömer något som felaktigt, så är det inte längre vi som dömer utan Gud själv. Därför att Guds ord är kritisk mot falska lärare är jag det. Hebr. 4:12 säger: För Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom tills det skiljer själ och ande, märg och led, och det är en DOMARE (Grekiska: kritikos) över hjärtats uppsåt och tankar.”

Och ja, jag ber för sådana som Kenneth Copeland, att Gud ska öppna hans ögon och ge honom sant ljus ur Skriften, för på den väg han går nu är han bedragen och bedrar andra.

Vän3: Bra att du ber…. ☺

Det är det som gör verklig skillnad.

Mitt svar: (Till Vän2) Ja, mycket av det han säger är bra, men om grunden är fel blir allting fel. Han bygger sin lära på att vi har lika mycket makt som Gud har, att vi kan bli som Gud. han har slukat djävulens ursprungliga lögn och presenterar den som sanning. Han ställer lögn bredvid sanning och det gör att det är så svårt att genomskåda hans lära.

Hans prosperity-lära lär oss att göra tvärtom vad Jesus säger i Matt. 6:33 ”Sök Guds rike och hans rättfärdighet FÖRST, sen ska ni få allt det andra.” Copeland lär oss att söka allt det ANDRA FÖRST, vilket blir en svart kontrast till sanningens evangelium.

Han lär också att vi ska förverkliga oss själva, att vi har makt att göra vad vi vill därför att Gud har förpliktigat sig till det genom sitt blodsförbund. Men inget av det som står i Guds ord av löften gäller oss OM VI inte först dör bort från oss själva och tar vårt kors på oss varje dag, för att följa Jesus. INGET av Guds löften gäller om inte vi går den smala vägen, in genom den trånga porten. Copeland, Hagin och Ekman predkar därför ett falskt evangelium med människan och rikedom i centrum. Såna måste vi hålla oss borta från.

Lite surdeg surar hela degen, och lyssnar man ”lite” på dessa blir man påverkad, vare sig man tror det eller ej.

Själv har det tagit Gud 20 år att plocka bort trosundervisningen ur mitt hjärta, och fortfarande märker jag att vissa saker finns kvar. Men då kan jag tacka Gud för att han avslöjar mörkret som finns i mig, så att jag kan bekänna mina synder och att han är trofast och rättfärdig och renar mig från synd och all orättfärdighet.

Vän2: Jon-Are Pedersen Instämmer. Jag skrev igår bara väldigt kort om att de man omger sig av/umgås med… Eller lyssnar på… påverkar oss direkt eller indirekt. Att man blir som de man \”umgås\” med. Därför är det viktigt att tänka på vilka man omger sig med, lyssnar på eller på annat sätt går i ok med. Och sedan får vi själva vara noga med vår dagliga relation med Herren genom att läsa ordet och ta oss tid för Honom i avskild bön. Sedan får vi be DHA om hjälp att urskilja.

Det finns många som förleder oss. Och det finns många som själva lever efter det de tror är rätt, och genom det lär ut fel trots att de menar väl. Se bra på alla olika översättningar av bibeln. Om man jämför med KJV och t.ex NuBibeln så kan det vara ord som översatts på ett sätt som förändrar lite av innebörden av texten. Läser man då ur en bibel med lite förvrängd översättning så blir ju budskapet förvrängt,och man luras omedvetet på fel väg trots att man läser guds ord. Därför är A och O att man får en levande relation med Herren och tar emot DHA. (Tog bara NuBibeln som exempel på ny Bibelöversättning)

Mitt svar: (Till Vän2) Bra och kloka tankar 🙂 Amen.

Vän4: Jon-Are Pedersen du verkar tro att Just Din lära är den ENDA RÄTTA!

Mitt svar: (Till Vän4) Bemöt mig gärna med bibelns ord. Har jag fel utifrån bibeln ska jag vara den första att ändra på mig.

Men spara dumma kommentarer som tex ”du tror att din lära är den enda rätta” för dig själv.

Vän2: (Till Vän4) Den enda rätta läran är Guds ord och Jesu lära.

Varken jag, Jon-Are eller du har en egen lära. Det finns bara 1 sanning, och den finns i Guds ord och Jesu födelse, liv, död och uppståndelse.

Vän5: AMEN!
Jag har varit med om detta själv, i trosförsamlingen jag var med i. Där \”löser de ut\” helande tex istället för att vända sig till Gud i bön. En felaktig syn på binda och lösa,som ju handlar om församlingstukt och inte om att binda makter och lösa ut helande.
Vän6: Trosrörelsen o dess smorda tjänare kom oss till räddning!!! ÅRA VARE GUD!!!

Vän7: (Svar till Vän6) \”En annan Jesus\” med andra ord kom till Trosrörelsen, 

Vän5: (Svar till Vän6) Trosrörelsen har förstört och ödelagt mer än tusentals människors liv. Du är mycket okunnig Sune Engqvist. Ta reda på fakta. Guds frid. 

Vän8: (Svar till Vän5) håller med dig.

Mitt svar: (Till Vän6) säger inte Jesus \”Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.\”

Om du fortsätter upphöja Ulf Ekman och hans gelikar, visar inte det att du inte tjänar Gud?

Vän6: (Till Vän6) men har var jättebra,HAN räddade vår familj. Rek, Googla, Jack-Tommy,o Ulf Ekman Nyhemsveckan, läs o begrunna. Ha d gått.

Vän6:  (Till Vän5) hur blev Du förstörd på Arken??? Ha d gått.

Jon-Are Pedersen. nu får Du allt lugna ner Dej, har aldrig tillbett nån människa, men jag krediterar det som är bra, även om det kommer felaktigheter, ja även elakheter ibland. Kärleken överskyler synder. Hur förklarar Du att det finns c:a 300 000 saliga människor, som prisar Jesus för Hans försoningsverk på korset, på grund av Svenska trosrörelsen. Vi är djupt tacksamma till Gud för trosrörelsen o dess av Anden Smorda tjänare. Ha d gått.

Vän5: (Till Vän6) jo det kan jag tala om. Jag gick in i en allvarlig psykos. Ett helvete som tog tre år att komma ur. Jag önskar ingen det. Genom Guds nåd blev jag bättre men med nedsatt arbetsförmåga. I församlingen handlade allt om pengar och att följa pastorn vision. Jag blev fast som i en bubbla. Men Gud öppnade mina ögon.

Vän6: (Till Vän5) stämmer med det jag anade, utefrån den själavårdssamtal jag var med på Arken, svårt att underordna sej både Gud å församlingsledning. Pastor Gunnar brukar ju säga i sina offertal: ge int mera, än att Du har glädjen i behåll när Du går hem. Ha d gått.

Mitt svar: (TIll Vän6) Sune Enqvist Jehovas Vitnnen är över 2 miljoner, mormonerna kanske ännu mer. Antalet som går till en viss församling avgör inte sanningshalten i ett budskap. Däremot visar det att det kliar i öronen, köttet får sitt genom trosrörelsens budskap.

Jag kan inte ta lätt på din felaktiga livssyn eftersom det kan påverka människor in på fel väg.

Vän5: (Till Vän6) Underordna sig?? Du tror alltså att det var mitt eget fel? Många tusen har fått både sin hälsa och sin ekonomi förstörd av trosrörelsen. Ledarna är dessutom auktoritära. Man får inte lov annat än att \”stå i tro\” och man får inte komma med kritik. Det är ett annat evangelium med alla avvikande läror de har.

Vän6: Jon-Are Pedersen, Ditt uttalande, röjer stor okunskap, om både trosrörelsen o jehovas vittnen, eftersom Du gemförde dem. Får jag fråga Dej sak, eftersom Du förkastar det som hjälpt vår familj, har Du några referenser som vi kan fråga, om vad Du har betytt för deras andliga liv o utveckling, samlingstjänst osv. Vilken församling tillhör Du nu. Ha d gått.

Vän6: (Till Vän5) det är \”alltid\” ens eget fel, om man skadad av andras fel o brister, det är \”handteringen av av det man möter i livet som avgör om man blir skadad el undgår det!! Inför Kristi domstol, finns inga förmildrade omständigheter , som kunna skylla på nån annan. Ledarna ska STYRA, det hörs ju på namnet. Ha d gått.

Vän5: (Till Vän6) Du verkar inte alls förstå allvaret. Vi ska se på frukten och den är inte god I trosrörelsen. Jag avslutar med det.

Inte ens Gud själv är auktoritär i sitt styressätt. Han regerar genom nåd men trosrörelsen vet inte vad nåd är.

Mitt svar: (Till Vän5) Du har så rätt i vad du skriver. Vän6 försvarar ett \”företagstänk\” där man måste prestera för att nå upp till \”målen\”.

Min jämförelse är inte alls så fel. Den Jesus du mött i Trosrörelsen är lika fel som den Jesus JehovasVittne1 mött inom JV.

Vän6: Jon-Are Pedersen, jag tycker faktiskt synd om Dej när sanningen kommer kommer ifatt dej. Ha d gått.

Vän6: (Till Vän5) nähä det var tråkikt, hur bra skall då int god frukt då vara, om trosrörelsens frukt är dålig. Ha d gått.

Vän6: (Till Vän5) nä Han sa ju bara: inga andra guda……. Ha d gått.

Mitt svar: Men Vän6. Sanningen HAR redan nått ifatt mig, annars skulle jag inte skriva som jag gör. Ha d gått.

Vän6: Jon-Are Pedersen, Du har int svarat på min enkla fråga. Ha d gått.

Mitt svar: Jag behöver inte visa upp mina resultat. Den läran för ni ha för er själva. 🙂

Vän6: Jon-Are Pedersen, o ryktet gick ut i he…..Ha d gått.

Vän1: Jon-Are Pedersen det är mycket svårt att se vad som är fel eller rätt lära! Det kommer en Väckelse som hänrycker! Vem hänger med i detta i tid? Så ditt val att pröva trosrörelsen i Matteus kapitel 7 gillade jag helskarpt!

Vän7: Jagets Jesus

Ska vi hålla oss långt ifrån!!!

Vän8: Amen !

JehovasVittne1: Jon-Are Pedersen
Redogör för din egen tro i stället för att snacka strunt om andra som du inte har en aning om.
Förtal heter det.
Jesus säger aldrig att han är allsmäktig Gud.
Han säger att Fadern är större än honom.
Ingen människa kan uppväga synden som den fullkomliga Adam drog över mänskligheten förutom en fullkomlig människa som Jesus som inte har arvssynden genom en mänsklig fader.

Mitt svar: JehovasVittne1: Den som tar Jesu namn i sin mun (vilket ni Jehovas Vittnen gör) ska hålla sig borta från orättfärdigheten (allt ont: lögn, bedrägeri, falskhet, stöld, mord, hat, bitterhet, förtal, avund, avgudadyrkan etc.),

2 Tim. 2:19 ”Men Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina, och: Var och en som åkallar Kristi namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten.”

Men det är omöjligt för människan i egen kraft, som ni gör, att leva rättfärdigt inför Gud, därför behöver vi den Helige Ande, som Sakarja 4:6 säger: ”Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.”

Helig ande ges åt den som ber om det! Och den Helige Ande är sigillet på vår frälsning. Se till att du verkligen har fått Guds sigill på din panna!

Det omfattar också att man inte missbrukar Herrens namn och gör honom till någon annan än vad Guds ord säger om honom. Gör man det, då har man gjort sig en avgud! Johannes säger ”Och vi vet att Guds Son har kommit och har gett oss förstånd, så att vi kan känna den sanne, och vi är i den sanne, i hans Son Jesus Kristus. HAN är den sanne Guden och det eviga livet.” Har du förstånd?

Fundera lite på den texten och kanske Fadern uppenbarar för dig vem Sonen verkligen är, för Jeremia säger att JHWH är den sanne Guden (Men HERREN (JHWH) är den sanne Guden, han är den levande Guden, den evige Konungen…. Jer. 10:10), och om Jeremia säger detta och Johannes upplyser oss om vem den sanne Guden är, då har vi ett tydligt och klart bevis på att Jesus är JHWH!

Men JHWH är också den evige Konungen, och apostlarna vittnar om att Jesus är den eviga Konungen, och därför kom han till världen: ”Då sa Pilatus till honom: Så är du då en Konung? Jesus svarade: Du säger att jag är en Konung. Till det r jag född, och till det har jag kommit i världen, för att jag skulle vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen hör min röst.”

I Upp. 11:17 står det: ”Vi tackar dig, Herre, Allsmäktig Gud, du som är och som var och som ska komma, för att du har tagit din stora makt i besittning och har regerat.”

Och Mose sång i Upp. 15:3 till Lammet: ”Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, den Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar du de heligas Konung.”

och i Upp. 17:14 fortsätter han: ”De ska strida mot Lammet men Lammet ska besegra dem, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung och de som är med honom är de kallade, utvalda och trogna.”

Han fortsätter i Upp. 19:6 ”Och jag hörde liksom ett brus av en stor skara och liksom dånet av väldiga vatten och liksom mullret av starkt åskdunder, som sa: Halleluja! För Herren Gud, den Allsmäktige regerar.”

Och slutligen ger Johannes oss en rak beskrivning av vem som är denne allsmäktige guden och den evige konungen som Jeremia kallar JHWH: ”och han har ett namn skrivet på sina kläder och på sin höft: konungarnas konung och herrarnas herre.”

Far inte vilse JehovasVittne1!!!

Men så är det också som Jesus säger i Matt. 11:27 ”Allt har blivit överlämnat åt mig av min Fader. Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen, och den som Sonen vill uppenbara det för.” Här uppenbarar Jesus att han är ett med JHWH! Men den hemligheten kan inte JV förstå utan att Fadern uppenbarar det.

Jesus säger rakt ut på flera ställen vem han är. Varje gång han uttalar orden Jag Är, bekänner han vem han är.

Joh. 8:58 ”Jesus sa till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er ”Jag Är, innan Abraham blev till.”

Orden Jag Är – JHWH är Guds unika namn. Och lägg märke till att judarna ALDRIG säger: ”Jag är” t.ex. Jag är törstig, jag är trött, jag är hungrig. De säger istället: Jag törstig, jag trött, jag hungrig.

Så när Jesus använder orden Jag Är, ÄR DET hans bekännelse av VEM han verkligen är: ”Hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.” Jes. 6:9. Låt det sjunka in!

Det är ganska intressant att JV och Kenneth Copeland förnekar båda att Jesus någonsin sa att han var gud. Det verkar vara väldigt viktigt att hindra människor från att komma till tro på den sanne guden eftersom alla sekter förnekar denna viktiga sanning? I versen ovan säger Jesus att Han är den store JHWH – Jehova! Kenneth Copeland säger också, i en profetia han påstår kommer från Jesus: Jag har aldrig påstått mig vara Gud!

JehovasVittne1: Jon-Are Pedersen

Du kan ju börja med dig själv då och sluta ljuga och sprid lögner om andra människor.

Mitt svar: Ad hominem åter igen. Det verkar svårt att bemöta mig i sak så därför behöver du gå till personagrepp.

Om din lära är biblisk, varför säger du att Jesus är en ängel?

Om din lära är biblisk, varför är den helige Ande inte en person?

Om din lära är biblisk, varför har du ingen frälsningsviisshet?

Jesu offer på korset var ett offer som betalade priset för din själ, och du kan för evigt vara viss om att du tillhör Honom.

Du behöver inte heller gå ut och knacka dörr 7 timmar per vecka för att förtjäna din frälsning. Detta är ett mänskligt påbud som har mörkrets makter som sitt ursprung.

Om din lära var biblisk skulle du vara en pånyttfödd, Jesus älskande kvinna. Men nu är den en villfarelse!

JehovasVittne1: Jon-Are Pedersen

Det är inte svårt att bemöta dig i sak, men jag har inte haft tid i dag.

Jesus är ärkeängeln. Han som bl.a ska ge sig i strid med draken i Upp 12:7

helig ande är Guds verksamma kraft.

De äldre ”kyrkofäderna” (före 300-talet) lärde inte ut att helig ande är en peron.

På 100-talet lärde exempelvis Justinus Martyren att den heliga anden var Guds inflytande eller sätt att verka.

Inte heller Hippolytos tillskrev den heliga anden någon personlighet.

De kristna uppmanas att bli ”uppfyllda av ande” Ef 5:18

Man blir inte uppfylld av en person.

Eftersom frälsning betyder räddning kan man inte ta frälsning för säker.

Judas är ett exempel.

Själ = kropp + ande

Även djur är själar.

Man har inte en själ.

”Knacka dörr” är ditt uttryck, vi gör lärjungar.

Jesus skickade ut dem två och två för att förkunna om Guds kungarike.

Apg 20:20 ”Jag undervisade offentligt och jag har undervisat i hemmen (från hus till hus).”

Vi gör det för att vi vill.

Inte för att ”förtjäna frälsning”.

”7 timmar per vecka” var har du fått det i från???

Pånyttfödd ???

Jag är omvänd, överlämnad och döpt.

Spädbarnsdop gäller inte, för dop betyder att man erkänner sig till den kristna tron och det kan man inte göra som spädbarn.

Jag är omdöpt för jag blev tvångsdöpt som spädbarn och sedan konfirmerad vilket inte är Bibelenligt.

Jag arbetade inom kyrkan och fick lön.

Nu gör jag ”slavtjänst” utan lön till Gud vars namn är יהוה

Och är lycklig.

Mitt svar: Jag väljer att svara på din första tes om Mikael. Jag kan återkomma om den Helige Andes person, och om vem Han är. Men nu till saken:

JehovasVittne1, har du studerat Daniel noggrant? Där ser vi Daniel, två änglar och en mystisk person.

I Daniels bok öppnas andevärlden för oss och vi får möta två änglar, Gabriel och Mikael. I tillägg möter vi en mystisk person som ger Daniel en detaljerad förklaring på de syner han sett. Vem han är ska vi visa längre fram.

Vi börjar med att läsa om ängeln Gabriel och ärkeängeln Mikael från Daniels bok och tittar även på en annan person, den som talar med Daniel och förklarar för honom vad som kommer ske hädanefter.

Ärkeängeln Gabriel beskrivs i Dan. 8:16 och 9:21, och Mikael omnämns i Dan. 10:13, 21 och 12:1.

Dan. 8:16 \”Och mitt över Ulai hörde jag rösten av en människa som ropade: \’Gabriel, uttyd synen för honom!\’\” SFB98.

Dan. 9:21 \”medan jag alltså ännu talade i min bön – kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig, och det var vid tiden för kvällsoffret.\” SFB98.

Ängeln Gabriel var en budbärare, samma budbärare som kom till Maria med den goda nyheten om att Messias skulle födas genom henne. Ärkeängeln Mikael är en stridsängel som skyddade Israel mot de fallna änglamakterna över bl.a. Persiens rike.

Dan. 10:13 \”Fursten över Persiens rike stod emot mig under tjugoen dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp, och jag blev kvar där hos Persiens kungar.\” SFB98.

Dan. 10:21 \”Dock vill jag meddela dig vad som är skrivet i sanningens bok. Ingen enda hjälper mig mot dessa, ingen utom Mikael, er furste.\” SFB98.

Dan. 12:1 \”På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.\” SFB98.

Läser vi texten noggrant märker vi att den som talar INTE är samma person som ärkeängeln Mikael, eftersom han säger: ”…stod emot MIG. Då kom Mikael, till MIN hjälp, och JAG…” Ingen enda hjälper MIG, ingen utom Mikael, ER furste. Ärkeängeln Mikael var alltså fursten över Israel och är det än idag.

I vers 5 introduceras denna hemlighetsfulla personen som förklarar synen för Daniel.

Dan. 10:5-6 \”När jag såg upp fick jag se en man stå där, klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas kring sina höfter. Hans kropp tycktes vara av krysolit, hans ansikte var som en blixt, hans ögon som eldsfacklor och hans armar och fötter som glänsande koppar. Ljudet av hans tal var som ett väldigt dån.\” SFB98.

Följer vi texten genom kapitlet kan vi tydligt se vem som uppenbarar sig för Daniel. Och synen förklaras genom kapitel 10 fram t.o.m. kapitel 12. Och texten är tydlig med att den person som talar med Daniel INTE är ärkeängeln Mikael.

Vers 16 ”Och se, han som var lik en människoson rörde vid mina läppar….”

Vers 18 ”Han som såg ut som en människa rörde då på nytt vid mig och styrkte mig.”

Den som uppenbarar sig för Daniel är Jesus Kristus, Guds Son. Jag kan visa det, för att all tvivel ska sjunka undan, genom Uppenbarelsebokens beskrivning, där Johannes upplever exakt samma möte med den förhärligade Jesus.

Upp. 1:12-15 ”Och jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld och mitt ibland de sju ljusstakarna en som var lik Människosonen, klädd i en dräkt som räckte ner till fötterna och med ett bälte av guld kring bröstet. Och hans huvud och hår var vitt som ull, så vitt som snö, och hans ögon var som eldslågor. Och hans fötter var såsom skinande malm som glöder i ugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. SRB16.

På 72 olika ställen i evangelierna kallar Jesus sig själv för Människosonen, det namn Daniel gett honom, vilket Han använde som beskrivning om sig själv. Det var så Jesus identifierade sig för de skriftlärda och fariseerna och folket kände till Daniels syner där Han som liknade en människoson samtalade med honom. Och Människosonen är en titel Jesus använde som en hedersnamn, eftersom han inte skäms för att kalla oss bröder (Hebr. 2:11).

Likheterna mellan Daniels och Johannes möte med Människosonen är slående lika, och beskrivs med samma attribut som;

• bältet kring bröstet

• fötter av malm

• ögon som eldsfacklor

• osv.

Men också hur båda faller till marken vid synen av den förhärligade Jesus. Daniel var den ende bland många som såg synen, precis som Paulus på Damaskus vägen.

Både Daniel och Johannes blev som livlösa inför Hans fötter, och när han talar och rör vid dem får de styrka. Och Herren Jesus berättar att ingen annan än Mikael, Israels furste, har hjälp honom i striden mot Persiens furste.

Således förstår vi att Jehovas Vittnen INTE har förstått texterna de citerar. Jesus är INTE ärkeängeln Mikael! Jesus är Guds Son, Gud kommen i mänsklig gestalt som Johannes säger i Joh. 1:1

”I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.”

Att du sen valde att skylla ditt personagrepp på tidsbrist var en lam bortförklaring.

Fortsättning av Mitt svar: Jag fortsätter min argumentation mot Jehovas Vittnens lära.

Du anger Upp. 12:7 som bevis för att Jesus är ärkeängeln Mikael, men som jag tidigare visat, är den som talar med profeten Daniel Jesus Kristus, det kallas en Kristofani, en gammaltestamentlig Kristusuppenbarelse. Och jag vill nu ta upp Upp. 12:7 och visa dig i sammanhanget att Daniels bok överensstämmer med Johannes Uppenbarelse.

Först tar jag Johannes Uppenbarelse som du anför som bevis, sen Daniels bok:

Upp. 12:7 ”Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar stred mot draken, och draken och hans änglar stred.”

Dan 12:1-3 \”På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.”

Kom nu ihåg vad jag visade dig i min förra kommentar, att den som talar i Daniel kap. 10-12 är Jesus och Han berättar vad ärkeängeln Mikael har gjort och kommer att göra. Och när vi då läser Dan. 12:1-3 är det även här Herren Jesus som talar med Daniel.

Den händelse där Mikael träder upp som Israels försvarare beskrivs också av Johannes i kap. 12:7ff. Två olika profeter, samma händelse. I Daniels bok är det inte Mikael utan Kristus som uppenbarar vad som ska ske i den yttersta tiden, och Johannes får en mer detaljerad beskrivning av Herren. Men likheterna är slående. Och med tanke på att vi lever i den yttersta tiden, vilket vi ser i och med att Israel har fått tillbaka sitt land, är det NU Mikael träder upp som försvarare av det judiska folket och landet. Att Mikael ÄNNU en gång ska stå upp och försvara Israel måste betyda att han dragit sig undan, och det eftersom det inte fanns något land att försvara.

Daniel får beskrivet tiden från och med Israels återupprättelse år 1948 fram till vedermödan och uppståndelsen. Och än en gång får Johannes en mer detaljerad beskrivning i sin uppenbarelse. Men så säger Jesus också till Daniel att boken ska bli förseglad till den yttersta tiden. (Dan. 12:4).

Än en gång visar text och kontext att Mikael inte är Jesus.

JehovasVittne1: Jon-Are Pedersen Gabriel är inte ärkeängeln.

gud är en titel, inte ett egennamn. Både Satan och människor kallas gud i Bibeln. Guds egennamn är יהוה . Det är inte Jesus egennamn.

Vän9: Argumentera inte med Jehovas vittnen du kan hålla på i evighet utan att det gör skillnad endast Jesus och den Helige Ande kan omvända någon Gud

Vän9: Oj det blev lite fel Gud är störst skulle det stå också!

Vän10: Mitt förtroende för Copeland är visserligen borta sedan länge, -men finns det någon inspelning där han verkligen säger att han skulle kunna bära andras synder?

Mitt svar: Det finns tonvis med material på YouTube. För min del är det slutlyssnat på Copeland då jag lyssnade på honom, Hagin och Ulf Ekman varje dag under tio år. Det finns säkert nån vänlig själ här som kan ta fram det klippet eller det citatet. Guds frid.

Vän 11: Minns jag såg ett videoklipp där KC citerar Jesus då han säger: I AM och så säger KC: I Am Too. Utav det uttalande likställer han sig själv med Jesus eller hur. Det säger ju allt vilken villolära han sprider.

Vän3: Har sett det också.

Vän12:  (Till Vän3) Tvivlar på att Copeland \”säger att han skulle kunna bära andras synder\”. Man måste skilja mellan vad Copeland har sagt och hur någon uppfattar vad han sagt. Annars blir det en så kallad \”halmgubbe\”, en nidbild som man sedan attackerar. Detta utan att försvara Copeland i exempelvis ekonomiska frågor. Copeland tog avstånd från Hagins mer sunda bibliska undervisning i ekonomiska frågor.

Vän3: (Till Vän12) Jag har sett när KC säger ”I AM TOO” när Jesus säger I AM, det var det jag refererade till och inget annat. Men det säger allt tycker jag. I AM kan förlåta synder, eller hur.?

Vän12: (Till Vän3) Svårt att säga med så kort uttryck att bygga upp sin tro på.

Vän13: (Till Vän10


Mitt svar till: JehovasVittne1, Den som tar Jesu namn i sin mun (vilket ni Jehovas Vittnen gör) ska hålla sig borta från orättfärdigheten (allt ont: lögn, bedrägeri, falskhet, stöld, mord, hat, bitterhet, förtal, avund, avgudadyrkan etc.),

2 Tim. 2:19 ”Men Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina, och: Var och en som åkallar Kristi namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten.”

Men det är omöjligt för människan i egen kraft, som ni gör, att leva rättfärdigt inför Gud, därför behöver vi den Helige Ande, som Sakarja 4:6 säger: ”Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.”
Helig ande ges åt den som ber om det! Och den Helige Ande är sigillet på vår frälsning. Se till att du verkligen har fått Guds sigill på din panna!
Det omfattar också att man inte missbrukar Herrens namn och gör honom till någon annan än vad Guds ord säger om honom. Gör man det, då har man gjort sig en avgud! Johannes säger ”Och vi vet att Guds Son har kommit och har gett oss förstånd, så att vi kan känna den sanne, och vi är i den sanne, i hans Son Jesus Kristus. HAN är den sanne Guden och det eviga livet.” Har du förstånd?
Fundera lite på den texten och kanske Fadern uppenbarar för dig vem Sonen verkligen är, för Jeremia säger att JHWH är den sanne Guden (Men HERREN (JHWH) är den sanne Guden, han är den levande Guden, den evige Konungen…. Jer. 10:10), och om Jeremia säger detta och Johannes upplyser oss om vem den sanne Guden är, då har vi ett tydligt och klart bevis på att Jesus är JHWH!
Men JHWH är också den evige Konungen, och apostlarna vittnar om att Jesus är den eviga Konungen, och därför kom han till världen: ”Då sa Pilatus till honom: Så är du då en Konung? Jesus svarade: Du säger att jag är en Konung. Till det r jag född, och till det har jag kommit i världen, för att jag skulle vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen hör min röst.”
I Upp. 11:17 står det: ”Vi tackar dig, Herre, Allsmäktig Gud, du som är och som var och som ska komma, för att du har tagit din stora makt i besittning och har regerat.”
Och Mose sång i Upp. 15:3 till Lammet: ”Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, den Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar du de heligas Konung.”
och i Upp. 17:14 fortsätter han: ”De ska strida mot Lammet men Lammet ska besegra dem, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung och de som är med honom är de kallade, utvalda och trogna.”
Han fortsätter i Upp. 19:6 ”Och jag hörde liksom ett brus av en stor skara och liksom dånet av väldiga vatten och liksom mullret av starkt åskdunder, som sa: Halleluja! För Herren Gud, den Allsmäktige regerar.”
Och slutligen ger Johannes oss en rak beskrivning av vem som är denne allsmäktige guden och den evige konungen som Jeremia kallar JHWH: ”och han har ett namn skrivet på sina kläder och på sin höft: konungarnas konung och herrarnas herre.”
Far inte vilse JehovasVittne1!!!
Men så är det också som Jesus säger i Matt. 11:27 ”Allt har blivit överlämnat åt mig av min Fader. Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen, och den som Sonen vill uppenbara det för.” Här uppenbarar Jesus att han är ett med JHWH! Men den hemligheten kan inte JV förstå utan att Fadern uppenbarar det.
Jesus säger rakt ut på flera ställen vem han är. Varje gång han uttalar orden Jag Är, bekänner han vem han är.
Joh. 8:58 ”Jesus sa till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er ”Jag Är, innan Abraham blev till.”
Orden Jag Är – JHWH är Guds unika namn. Och lägg märke till att judarna ALDRIG säger: ”Jag är” t.ex. Jag är törstig, jag är trött, jag är hungrig. De säger istället: Jag törstig, jag trött, jag hungrig.
Så när Jesus använder orden Jag Är, ÄR DET hans bekännelse av VEM han verkligen är: ”Hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.” Jes. 6:9. Låt det sjunka in!
Det är ganska intressant att JV och Kenneth Copeland förnekar båda att Jesus någonsin sa att han var gud. Det verkar vara väldigt viktigt att hindra människor från att komma till tro på den sanne guden eftersom alla sekter förnekar denna viktiga sanning? I versen ovan säger Jesus att Han är den store JHWH – Jehova! Kenneth Copeland säger också, i en profetia han påstår kommer från Jesus: Jag har aldrig påstått mig vara Gud!
Vem Jesus ÄR, är avgörande för din frälsning!!! Har du en avvikande syn på vem Han är, råder jag dig att böja dina knän,omvända dig och be Gud uppenbara för dig vem Sonen är.

Vän14: Alla som vill som vill lära känna Jesus måste böja hjärta och knän,

Till: JehovasVittne1, kan du inte låta lite vänligare? Du har din uppfattning och andra sin, dela med kärlek, om inte sliter ni och river varandra, ni har samma tro. På Herren. Det är inte från Herren.

Mitt svar: (TIll Vän14)Tack Vän14 att du i vänlighet tillrättavisar.

Detta med att ha \”din\” och \”min\” uppfattning är tyvärr lite missvisande, eller rättare sagt väldigt missvisande och farligt. Och det är just det jag ville ta upp med mitt inlägg. JV har en annan Jesus, de tror att Jesus är ärkeängeln Mikael, förnekar treenigheten, tror att den helige Ande bara är en opersonlig kraft, och förnekar med andra ord den Herre som har friköpt dem, som Petrus säger i 2 Petr. 2:1 \”Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare, som smyger in förödande falska läror. De till och med förnekar Herren, som har friköpt dem, och drar över sig själva plötsligt fördärv.\”

Vi kan vara vänner med JV men kan aldrig vara syskon. Vi kan vara vänner med dem, men de tillhör inte samma tro som vi.

Guds frid syster.

Vän15: Jag har haft J V som vänner. Vi har varit vänner tills de får klart för sig att jag aldrig kommer att dela deras tro. Sen vill de inte ha mig som vän längre. Så det där med att vara vän med och behålla vänskapen med ett J V, när man inte delar deras tro, det har jag misslyckats med.

Vän14: Jag tänker bara på en sak just nu. Vi ska kunna göra det Jesus gjorde, jag har aldrig mött någon. Som varit utan mat i 40 dagar, Har ni det?

Vän6: tror Gunnar Sameland, har gjort det. Det är int så svårt med en frisk kropp, o med rätt motivering. Ha d gått.

Vän14: Fick han någon vätska i sig då Sune? Då kan det kanske gå, har vänner som är vegetarianer, dom är duktiga att fasta, men inte så länge.

Vän6: (Till Vän14) klart man måst ha vätska. Prova själv, hungern släpper efter 3/4 dygn, sen kommer en väldig lättnads känsla. Ha d gått.

Vän14: Jag vet vad som behövs, vad jag undrar om det finns ngn som klarar 40 dgr, utan vätska.

Vän15: ja skulle inte klara mig utan mat så länge, behöver mat för att inte flippa ur

Vän16: Jag har fastat i 40 dagar på bara vatten! Utan vatten dör man! Om inte Gud gör ett under!

Vän17: Jo jag har varit utan mat i 40 dagar. Men det är viktigt att att dricka. Vän14, Det står att Jesu fastade i 40 dagar. Det står inte att han var utan vatten.

Vän15: Finns en tokig person som är mormon men hon tror även på ufon
Vän18: Till sist blir det bara jag och Gud, hmm så blir jag lite osäker på Gud.( säger inte att allt du skriver är fel men allt är inte rätt, så hur prövar du sanningen)
Kritisk granskning= världens sätt
Mitt svar: Genom Guds ord lär vi känna den Sanne Jesus. Han som var Guds fullkomliga väsens återsken. Genom att leva i Ordet ger den Helige Ande oss en fullkomlig bild av vem Jesus är, om vi lägger bort alla vanföreställningar om vem Han är, och ärligt och uppriktigt söker Honom.
När du skriver \”säger inte att allt du skriver är fel MEN allt är inte rätt…\” kan jag ju fråga hur du prövar det jag skriver? Att vara kritisk är inte världens sätt, utan det är ett krav för att inte gå vilse i pannkakan. Det finns så oändligt många versioner av kristen tro där ute, men till slut är det bara Guds ord som kan visa oss vad som är rätt.
Har man en ödmjuk inställning till Guds ord, får den Helige Ande möjlighet att uppenbara Ordet för oss. Jesus sa i Joh. 14:21 Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig. Och den som älskar mig, han ska bli älskad av min Fader, och jag ska älska honom, och ska uppenbara mig för honom.\”
Älskar du sanningen räds du inte lögnen. Älskar du sanningen älskar du Jesus. Men det finns som min OP säger, många Jesusar, många evangelium och många andar. Tro inte varje ande.
Och det är utifrån detta ord från Paulus andra brev till korinterna jag skriver: Men jag fruktar att liksom ormen med sin list bedrog eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från uppriktigheten som är i Kristus. För om någon kommer till er och predikar en annan Jesus, som vi inte har predikat, eller om ni tar emot en annan ande som ni inte har tagit emot tidigare, eller ett annat evangelium som ni tidigare inte har godkänt, då fördrar ni det alltför väl.\”
Så, med andra ord så finns det en annan Jesus, ett annat evangelium och en annan ande. Håll dig till Bibelns Jesus, och upptäcker du att du trott fel om vem Han är, hur Han är, vad Han är, var inte rädd för att ändra dig. Det är en ödmjuk och förkrossad ande Herren vill ha. Han har behag i det och den som älskar Jesus kommer då komma rätt.
Guds frid.
Vän16: Amen! Ormens skalle blev krossad på Golgata Kors! Jesus predikade i dödsriket i full seger! 1Petr 3:18

Mitt svar: Amen.

Mitt svar: Jag lägger ut mitt svar till JehovasVittne1 också här så det inte försvinner i mängden kommentarer.
Jag väljer att svara på JehovasVittne1, som är ett Jehovas Vittnen, första tes om Mikael. Jag kan återkomma om den Helige Andes person, och om vem Han är. Men nu till saken:
JehovasVittne1, har du studerat Daniel noggrant? Där ser vi Daniel, två änglar och en mystisk person.
I Daniels bok öppnas andevärlden för oss och vi får möta två änglar, Gabriel och Mikael. I tillägg möter vi en mystisk person som ger Daniel en detaljerad förklaring på de syner han sett. Vem han är ska vi visa längre fram.
Vi börjar med att läsa om ängeln Gabriel och ärkeängeln Mikael från Daniels bok och tittar även på en annan person, den som talar med Daniel och förklarar för honom vad som kommer ske hädanefter.
Ärkeängeln Gabriel beskrivs i Dan. 8:16 och 9:21, och Mikael omnämns i Dan. 10:13, 21 och 12:1.

Dan. 8:16 \”Och mitt över Ulai hörde jag rösten av en människa som ropade: \’Gabriel, uttyd synen för honom!\’\” SFB98.

Dan. 9:21 \”medan jag alltså ännu talade i min bön – kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag förut hade sett i min syn. Han rörde vid mig, och det var vid tiden för kvällsoffret.\” SFB98.

Ängeln Gabriel var en budbärare, samma budbärare som kom till Maria med den goda nyheten om att Messias skulle födas genom henne. Ärkeängeln Mikael är en stridsängel som skyddade Israel mot de fallna änglamakterna över bl.a. Persiens rike.

Dan. 10:13 \”Fursten över Persiens rike stod emot mig under tjugoen dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp, och jag blev kvar där hos Persiens kungar.\” SFB98.

Dan. 10:21 \”Dock vill jag meddela dig vad som är skrivet i sanningens bok. Ingen enda hjälper mig mot dessa, ingen utom Mikael, er furste.\” SFB98.

Dan. 12:1 \”På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.\” SFB98.

Läser vi texten noggrant märker vi att den som talar INTE är samma person som ärkeängeln Mikael, eftersom han säger: ”…stod emot MIG. Då kom Mikael, till MIN hjälp, och JAG…” Ingen enda hjälper MIG, ingen utom Mikael, ER furste. Ärkeängeln Mikael var alltså fursten över Israel och är det än idag.
I vers 5 introduceras denna hemlighetsfulla personen som förklarar synen för Daniel.

Dan. 10:5-6 \”När jag såg upp fick jag se en man stå där, klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas kring sina höfter. Hans kropp tycktes vara av krysolit, hans ansikte var som en blixt, hans ögon som eldsfacklor och hans armar och fötter som glänsande koppar. Ljudet av hans tal var som ett väldigt dån.\” SFB98.

Följer vi texten genom kapitlet kan vi tydligt se vem som uppenbarar sig för Daniel. Och synen förklaras genom kapitel 10 fram t.o.m. kapitel 12. Och texten är tydlig med att den person som talar med Daniel INTE är ärkeängeln Mikael.

Vers 16 ”Och se, han som var lik en människoson rörde vid mina läppar….”

Vers 18 ”Han som såg ut som en människa rörde då på nytt vid mig och styrkte mig.”

Den som uppenbarar sig för Daniel är Jesus Kristus, Guds Son. Jag kan visa det, för att all tvivel ska sjunka undan, genom Uppenbarelsebokens beskrivning, där Johannes upplever exakt samma möte med den förhärligade Jesus.

Upp. 1:12-15 ”Och jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld och mitt ibland de sju ljusstakarna en som var lik Människosonen, klädd i en dräkt som räckte ner till fötterna och med ett bälte av guld kring bröstet. Och hans huvud och hår var vitt som ull, så vitt som snö, och hans ögon var som eldslågor. Och hans fötter var såsom skinande malm som glöder i ugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. SRB16.

På 72 olika ställen i evangelierna kallar Jesus sig själv för Människosonen, det namn Daniel gett honom, vilket Han använde som beskrivning om sig själv. Det var så Jesus identifierade sig för de skriftlärda och fariseerna och folket kände till Daniels syner där Han som liknade en människoson samtalade med honom. Och Människosonen är en titel Jesus använde som en hedersnamn, eftersom han inte skäms för att kalla oss bröder (Hebr. 2:11).
Likheterna mellan Daniels och Johannes möte med Människosonen är slående lika, och beskrivs med samma attribut som;
  • bältet kring bröstet
  • fötter av malm
  • ögon som eldsfacklor
  • osv.
Men också hur båda faller till marken vid synen av den förhärligade Jesus. Daniel var den ende bland många som såg synen, precis som Paulus på Damaskus vägen.
Både Daniel och Johannes blev som livlösa inför Hans fötter, och när han talar och rör vid dem får de styrka. Och Herren Jesus berättar att ingen annan än Mikael, Israels furste, har hjälp honom i striden mot Persiens furste.
Således förstår vi att Jehovas Vittnen INTE har förstått texterna de citerar. Jesus är INTE ärkeängeln Mikael! Jesus är Guds Son, Gud kommen i mänsklig gestalt som Johannes säger i Joh. 1:1

”I begynnelsen var Ordet och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.”

Vän19: Amen
Trosrörelse1: kenneth Copeland mmenar absolut INTE att han skulle kunna bära våra synder men eftersom Jesus bar våra synder så kan vi precis som Jesus be för helande, befrielse osv. Det du skriver är en vantolkning

Vän20: Vad herr Copeland tycker kan man utan vidare bortse från….sist jag såg honom var innan presidentvalet skrek rakt in i kameran med hela armen utsträckt:\” Den som inte röstar på Donald Trump hamnar i helvetet\”! En sån gubbe hade jag inte ens köpt en begagnad bil av

Vän15:  va? Har han sagt de?

Trosrörelse1: Vän20, betvivlar högeligen

Trosrörelse1: Vän15, eftersom Copeland undervisar om att frälsningen är genom Jesus och man inte kan lägga till eller dra ifrån där så skulle det vara väldigt underligt om han gjort ovanstående

Vän15: Trosrörelse1, ja med faktist. Även om de inte är en predikant jag föredrar, jag är en som mest hör på Carter Conlon, David wilkersson och Frank Mangs .

Mitt svar: Trosrörelse1, Nu har jag efter långt sökande hittat den videon jag refererar till där Kenneth Copeland säger att han skulle kunna gjort samma som Jesus, nämligen att besegra djävulen.

Trosrörelse1:  ja exakt. Vi är kallade att besegra djävulen men det är Jesus som betalade priset för att vi ska kunna göra det och det priset skulle vi aldrig kunna betala för det måste man vara syndfri för att kunna göra och det är ingen av oss

Mitt svar: Du vet om att Copeland lär att Jesus gick till helvetet för att betala priset för våra synder, och att Jesus där blev torterad i tre dagar och tre nätter, och SEN gav han djävulen stryk?

Stämmer denna lära med Bibelns undervisning? Copeland säger med andra ord att han och Jesus var lika syndfria. Och att Copeland skulle kunna gjort det, om han hade blivit tillfrågat. Det finns en till video som jag tänker leta upp, där han är ännu mer precis i sitt uttalande.

Trosrörelse1: jag har lyssnat och just det. När vi är pånyttfödda dvs har tagit emot Jesus då kan vi eftersom Jesus bor i oss, men det finns ett villkor och det är att vi har tagit emot Jesus och det verket fanns det bara en som kunde utföra nämligen Jesus och inte vi

Mitt svar: Jag lägger ut texten för läsning, så kanske det blir enklare att förstå.

~Kenneth Copeland
The spirit of God spoke to me, and He said, “Son, realize this.”
Now, follow me on this. don’t let your tradition trip you up.
“A twice born man whipped Satan in his own domain.” And I threw my Bible down, and said it like that, I said, “What?”
He said “A born again man defeated Satan.” “The first born of many bretheren defeated him.”
He said, “You are the very image and the very copy of that one.”
I said, “Goodness, gracious sakes alive!”
And I began to see what had gone on in there (var? Dödsriket).
And I said, “Well now you don’t mean – you couldn’t dare mean that I could have done the same thing?”
He said, “Oh yeah. If you’d known and had the knowledge of the Word of God that He did, you could’ve done the same thing.”
“Cause you’re a reborn man too.”

Läs det några gånger!

Trosrörelse1: Copeland säger väldigt tydligt att en PÅNYTTFÖDD person kan göra det. Gud tvättar oss helt rena från synd. Totalt vita. Därför att Jesus betalat priset kan vi göra de gärningar han gjorde. Tolkningen att Copeland eller vi skulle kunna göra det Jesus gjorde är helt befängd och Copeland skulle aldrig i livet skriva under på den saken

Mitt svar: Göra vad? Besegra satan och sätta oss fria? Vinna seger över satan i dödsriket?

Trosrörelse1: villkor: because you are a renhorn man tio. Vad är villkoret för att kunna bli PÅNYTTFÖDD? Att ha tagit emot det pris Jesus betalade för oss! Priset Jesus betalade för oss är så pass effektivt.

Mitt svar: Det är inte vad copeland lär i den här texten. Och om du kände den teologi som ligger bakom hans lära skulle du förstå vad jag pratar om.

Enligt hans teologi så blev Jesus pånyttfödd i dödsriket, efter tre dagar, och när han var pånyttfödd gav han satan stryk. Stämmer detta med bibeln?

Jesus torterades, enligt Copeland, i tre dyng för att sen vinna seger. Stämmer detta med vad biblen lär?

Trosrörelse1: Jon-Are Pedersen Ja, absolut. Det pris Jesus betalade för oss var så effektivt men att ha tagit emot Jesu verk för oss är villkoret. Det gör oss så starka men villkoret är att Jesus redan har betalat priset för oss. Utan att ha tagit emot Guds gåva genom Jesus kan vi inte det

Det är vad Copeland säger

Mitt svar: Kan du ge mig skriftställen som visar att copelands teolgi är rätt? Vilka har du?

Trosrörelse1:  Jon-Are Pedersen Bibeln lär att Jesus betalade priset för vår återlösning

Varje millimeter Jesus inte led för vår skull återstår för oss att betala så om Jesus INTE led i dödsriket och torterades så återstår det för oss att göra det. Därför var han tvungen att göra det

Mitt svar: Men nu frågade jag efter bibelhänvisningar, inte din åsikt, eller Copelands lära.

Trosrörelse1: Jon-Are Pedersen Vilket Bibelord är det du söker för om jag letar i Strong\’s lexikon efter Kenneth Copelands teologi så står vare sig orden Kenneth, Copeland eller teologi i Bibeln men jag kan försäkra dig om att det han säger verkligen är det som står.

Mitt svar: Bibelhänvisningar som säger att Jesus torterades i dödsriket i tre dagar och nätter, att Han sedan blev pånyttfödd och efter sin pånyttfödelse besegrade satan.

Dem är det jag väntar på.

Trosrörelse1: Jon-Are Pedersen Absolut Ge mig de exakta ord du letar efter så ska jag få fram det. Jag är duktig på det här och jag VET att Copeland är mer bibeltroge än de flesta

Mitt svar: hmm. Jag ber ju dig visa mig vad du bygger din tro på. Kan du inte underbygga din tro med vad Skriftens ord säger, har du ju ingen orsak att tro som du tror. Finns det några alls som stöder det du tror?

Trosrörelse1: pånyttfödelsen är att han ju återuppstod och det vet du väl ändå, eller? Jag kommer att ta fram det senare för jag behöver be osv nu men du ska få bibliskt stöd för det här senast måndag kväll

Mitt svar: Tack. Jag ser fram emot det.

Trosrörelse1: Jon-Are Pedersen det är helt bibliskt och mer bibliskt än de hopfunderingar en del försöker bygga sin tro på

Mitt svar: Tyvärr har jag inte sett det någonstans i bibeln, och jag läser väldigt mycket i den. Men ta fram bibelhänvisningarna för det ska bli spännande att läsa.

Mitt svar:  Vän20, Jag tror jag hittade den videon du tänker på:

Mitt svar: Hela Copelands \”nyhetssändning\” på BVOVN kan ses här:

Trosrörelse1: jag har skrivit senast måndag kväll. Jag har både Strong\’s lexikon att slå i och ett billigt Lycamobile simkort så om jag inte hittar det vilket jag tror att jag gör så kan jag ringa dem för 2:-

Mitt svar: Trosrörelse1, Du kan få ännu längre tid på dig än måndag, jag tror du behöver det. Nästa gång du har tankat din mobil kan du ge mig dem här.

Mitt svar: Kanske någon annan kan komma till Copelands försvar och ge mig bibelhänvisningar som ger Copeland rätt?

Trosrörelse1: Jon-Are Pedersen menar du att Gud skulle vara FÖR aborter? I Guds Ord står det tydligt att Gud leder ledarnas hjärtan som vattenbäckar. Någon kom före Hitler och varnade judarna att d3 skulle till Israel men de lyssnade inte

Jag kommer att ge dig bibelhänvisningarna

Trosrörelse1: Det kommentatorn säger att Copeland säger har vi ju inte belägg för, dvs att Copeland verkligen sa så

Jag har läst och med egna ögon sett bibelordet men det gäller att hitta exakt var

Trosrörelse1: ett par bibelord kan du få nu för de kom till mig under bön.Col 1:18 …the firstborn from the dead.. Och att ha blivit född efter att ha dött är ju en pånyttfödelse Rom 8:29 … the firstborn aning ännu brethren…

Trosrörelse1: Rom 5;17 ,…and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ

Fil 4:13 I can do all things through Christ who strengthens me

Svenska var på tangentbordet så telefonen ändrade förra sms. Alltså: the firstborn among many brethren

2 Not 5 :21 For he hath made him to be sin for us who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him

John 14:12 verily, verily, I say into you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do;…

Trosrörelse1:  psalm 88 men jag vet att det finns tydligare

Mitt svar: Trosrörelse1, Abort är fel, det är mord på den mest oskyldiga människan.

MEN de som kallar sig kristna kan inte enas kring annat än vad Guds ord säger. Katoliker är också emot abort, många sekter är mot abort. Det är absolut ingen garanti för att man ger sann undervisning ur Guds ord. Jag hoppas du ser skillnaden.

Mitt svar: Trosrörelse1, Tack. Nu börjar det röra på sig. Jag ska gå igenom de verser du anser stödja Copelands lära.

Trosrörelse1: Jon-Are Pedersen så bra att du uppskattar det. Angående det här med 3 dagar i dödsriket. Jag har sett och med egna ögon läst var det står men att hitta det …

Mitt svar: Trosrörelse1, Ta gärna fram det också.

Trosrörelse1: det kan ta lite längre tid om jag kom ihåg exakt ord på engelska så skulle det vara mycket lättare. Det är i de sammanhangen jag lärt mig hur viktigt det är att kolla att det verkligen står skrivet

Trosrörelse1: Apg 2:31 … that his soul was not left in hell… För att något ska kunna lämnas kvar någonstans måste det ju vara där

Trosrörelse1: att kontakten med Fadern blev bruten syns ju tydligt i Jesu sista ord: Fader, fader varför har du övergivit mig? Andligt liv får vi när vi tar emot Jesus och får kontakt med Fadern så i Jesu sista ord på korset är han andligen död

Trosrörelse1: men det finns ännu tydligare lite svårt att hitta bara

Trosrörelse1: vanligtvis om du läser en text av t ex Copeland så brukar det finnas ett bibelord nära i texten som sstärker det han skriver

Mitt svar: Jag har skrivit ett svar till dig här: 

https://www.facebook.com/jonare.pedersen/posts/1147296505424718

Om du klickar på den långa länken kommer du direkt till inlägget som innehåller flera kommentarer med svar.

Trosrörelse1: Jon-Are Pedersen så du vill därmed säga att d3n ende som har någon kraft över någonting är djävulen?. I Edens lustgård gav Gud människan att råda över allt och vi har fått del av gudomlig natur

Mitt svar: (Här skrev jag ännu ett inlägg för att svara på den senaste kommentaren. Klicka på Länken!)

Vän21: Angående vad Copeland lärt:
Världens synd blev inte lagd på Jesus. Bibeln säger att han blev gjord till synd. Satan vann över Jesus på korset och tog hans ande till helvetets mörka regioner och Jesus fick samma natur som Adam då han syndade. Jesus måste ge avkall på sin rättfärdighet …
När Jesus ropade ut att det var fullbordat, talade han inte om försoningens stora plan. Det fattades fortfarande tre dagar och nätter att gå igenom … Jesus gick till helvetet för att frigöra människan från straffet för Adams högföräderi. När hans blod blev utgjutet så bringade det ingen försoning …
Jesus tillbringade tre gruvsamma dagar och nätter i denna jordens inre och utverkade att du och jag fick tillbaka våra rättigheter inför Gud … Det var inte en fysisk död på korset som betalade syndens pris … Det som är nödvändigt för en kristens liv är kunskap om vad som skedde mellan korset och kronan …
Detsamma skedde med Jesus som med Adam – andlig död … Guds rättfärdighet blev gjord till synd. Han antog satans syndanatur i sin egen ande. (The Incarnation – band 00 – 0303, band 01 – 0402, Jesus – Our Lord of glory, Belivers Voice of Victory, A Different Gospel – sid. 118, What happened from the Cross to the Throne – band 02 – 0017.)
Gud och Adam såg verkligen lika ut. Om du låter Jesus och Adam stå vid sidan av varandra, skulle de se, handla och höras likadana ut. Likheten ligger i att de handlar lika och är lika. Alla Guds attribut, hela Guds auktoritet, allt av Guds tro, alla Guds egenskaper blev nedlagda i den människan …
Adam var inte underordnad Gud. Orsaken till att Gud skapade Adam var hans önskan att reproducera sig själv. I Edens lustgård gjorde han det. Adam var så lik Gud som det går att bli. På precis samma sätt som Jesus då han kom till jorden sa Adam: Om du har sett mig, har du sett Fadern\”.
Adam i Edens lustgård var Gud manifesterad i köttet … Du har samma kreativa tro och egenskaper på insidan av dig, som Gud brukade då han skapade himmel och jord … varje kristen är en gud. Du har inte en Gud inne i dig, du är en!
Nya testamentet kallar Jesus för den förstfödde. Ordet född började ringa i min ande. Medan jag låg och tänkte på dessa saker, talade Guds Ande till mig: \” Son få tag i detta .. en återfödd människa slog satan.
Den förstfödde bland många bröder slog honom. Du är den verkliga bilden och verkliga kopian av den människan … om du har samma kunskap i Guds ord som Jesus hade, så kunde du utföra samma verk, för du är också en återfödd människa\”.
När jag läser i Bibeln där Jesus säger \” Jag är \”, säger jag: ja, jag är också! ( The Authority of the Believer 4, band 01 – 0304, Following the Faith of Abraham, band 01 – 3001, Force of love, band 02 – 0028, Now we are in Christ Jesus – sid. 16 – 17, 23 – 24 , What happened from the Cross to the Throne, band 02 – 0017.)
Vidare vad som lärts i Trosförkunnelsen: http://tre-skrivare.se/hf/HBok.htm#Kap4n4
Angående sjundedags – adventisterna:

Vän22: Bra också tt du delar mer utförliga länkar till lla dessa

Vän16: vilken villfarelse!

Vän22: Glömmer Ortodoxa, de är lika mycket verksam som katolismen. Och Syrisk ortodox som de flesta är från arab världen.
Vän23: Om coperland är som jesus så skulle han tala som jesus och själv handla.
Gå och sälj allt vad äger och ge åt de fattiga. Han skulle sagt samma men var tvungen att göra för att inte bli en lögnare
Min Kommentar: Jag lägger ut mina svar här ang.. Copeland så ingen missar dem.
Nu har jag efter långt sökande hittat den videon jag refererar till där Kenneth Copeland säger att han skulle kunna gjort samma som Jesus, nämligen att besegra djävulen.
Jag lägger ut texten för läsning, så kanske det blir enklare att förstå.

~Kenneth Copeland
The spirit of God spoke to me, and He said, “Son, realize this.”
Now, follow me on this. don’t let your tradition trip you up.
“A twice born man whipped Satan in his own domain.” And I threw my Bible down, and said it like that, I said, “What?”
He said “A born again man defeated Satan.” “The first born of many bretheren defeated him.”
He said, “You are the very image and the very copy of that one.”
I said, “Goodness, gracious sakes alive!”
And I began to see what had gone on in there (var? Dödsriket).
And I said, “Well now you don’t mean – you couldn’t dare mean that I could have done the same thing?”
He said, “Oh yeah. If you’d known and had the knowledge of the Word of God that He did, you could’ve done the same thing.”
“Cause you’re a reborn man too.”

Läs det några gånger!

Vän22: Jon-Are Pedersen Spenderade en lång stund med att leta efter den där han och Hinn snackar om att om Elefanter får barn så får de elefanter, apor-apor och givetvis Gud så är de små gudar, men hittar den inte alls.

Mitt svar: Jag ska ta fram den åt dig.

Vän23: Jon-Are Pedersen han hädar Gud och hans tarbenakel, och han kommer att få eld att falla över sig. Föregångarna blir tydligare och tydligare

Vän23: Jag måste säga att han börjar få svårt att gömma sig i fårakläder, om man ser på hans ögon och minspel ser han mer och mer PÅ RIKTIGT ut som en varg. De som hyllar honom är ju så blinda så de ser ju inte vargen, just för att de är blinda. Se på hans blick! Den är HEMSK! Det är ju bokstavligen vargögon, hans röst är kuslig, hur han rör ansikte musklerna, blicken,mm…. han ser ju ut som ett rovdjur i människo gestalt.

Mitt svar: Vän22, Här är en: https://youtu.be/Nv5E7iu4Cws eller rakt in i videon: https://youtu.be/Nv5E7iu4Cws?t=972

Här är en till. https://youtu.be/n8GTkTLHICE

Här är en längre variant på nästan 3 timmar. Det finns hur mycket material som helst att plocka fram. Det här kanske räcker?

https://youtu.be/YzeHGHaFQEw

Vän22: Tack ska du ha

Mitt svar: Varsego

Vän22: Räcker helt klart, jag letade dock den där han och HInn sitter i soffor och diskuterar att om elefanter får barn, om apor får barn och om Gud får barn, men den är svårhittad

Min Kommentar: Copelands uttalande angående Trump:
Jag tror jag hittade den videon du tänker på:
Hela Copelands \”nyhetssändning\” på BVOVN kan ses här:
Vän23: Copeland bygger sin tron till himmelen, men han har tydligen inte fattat att fallet blir hårdare till helvetet
Vän23: En boning han gör sig uppe bland bergens toppar, han pryder den med guld och ädelstenar, till konung han gör sig över folket han bedrar, löftena han ger är fulla av galla, i blicken lyser det en varg, och hastigt han löper för att taga sitt rov, skona gör han när pris han får, men Herren sade: att bergen skall smälta av hetta, vad finns då att finna av boningen han gjorde.
Vän24: Från hjärtat utgår livet.Vi skall bevara vårt hjärta rent
Vän24: Jag får ganska ofta besök av JH vittnen. Flera gånger har jag från Guds ord sagt att de inte är sanna när de inte erkänner den Helige Ande. Jag har sagt att de ljuger. Har jag gjort rätt eller fel som släppt in dem?

Mitt svar: Nej. Det har du inte gjort.

Du tänker på 2 Joh. 1:10 men där talar Johannes om att inte ge en falsk lärare en plattform, att inte släppa fram den i församlingen. Gör man det gör man sig medskyldig.

Däremot ska vi visa gästfrihet mot alla människor och ge dem evangeliet, oavsett om de är JV eller syndare på värdsligt sätt.

Vän24: Tack det gör det lättare för mej att tala med dem. Jag har vid flera tillfällen sagt bestämt att de inte är sann färdiga. De har då gått. Men de har svarat, att de har inte samma ande som jag.

Vän22: Vän24, jag har släppt in dem, tagit fram min bibel och jämfört våra biblar. Jag vet att det de läser står i vår, men det jag läser upp finns inte i deras. Jag vill inte släppa in dem, känner några från den ort jag kom ifrån och känner mej inte trygg med dem.

Mitt svar: Vän22, Det är bra om man kan sin Bibel och känner deras taktik och argument. Men vi behöver inte vara rädda för dem. De är människor som oss.

Vän24: Vad bra du svarar på ett vettigt sätt. Tack

Vän22:  Jon-Are Pedersen jo de är det, är inte rädd men känner att de vill snärja mej. Så bra känner de inte mej, att de vill bjuda med mej på en bil tur så att jag får se där jag växte upp. Då ska man vara vänner.

Mitt svar: Vän22, Håller med dig. Det verkar som om de vill snärja dig genom lockelser.

Vän22: Jon-Are Pedersen precis så känner jag. De går och knackar dörr här, fast de kommer tre mil härifrån och de finns här i stan också.

Trosrörelse1: Vän24,  det finns flera starka kristna som har gått vilse för att de har släppt in dem och så blev de påverkade

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s