Pergamus

← Förra | Nästa →

Upp. 2:12 Skriv till församlingens ängel i Pergamus: 
Så säger han som har det skarpa, tveeggade svärdet:

13 Jag vet var du bor – där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor.

14 Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt.

15 Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära.

16 Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd.

17 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det.

Historik

[WikiPedia] [YouTube]

Pergamonaltaret på Pergamonmuseet i Berlin

Pergamus var fullt med avgudatempel, ett för kejsaren och Athena och Zeus, plus många fler för övriga gudar, och här fanns och ett stort bibliotek som hade över 200 000 volymer. Det blev huvudstaden i kungariket Pergamus mellan åren 281-133 f.Kr. under Attalid-dynastin. Rom gav kontrollen över området åt kung Attalos II och han regerade över hela mindre Asien.

Ej klar

← Förra | Nästa →