Smyrna

← Förra | Nästa →

Upp. 2:8 Skriv till församlingens ängel i Smyrna:
 Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen:

9 Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga.

10 Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona.

11 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.

Historik

[WikiPedia] [YouTube]

Agoran eller torget i Smyrna

År 600 f.Kr. erövrade den lydiske kungen Alyattes Smyrna och förstörde staden och lämnade kvar bara en liten by. När sedan Alexander den store kom hit fick han en dröm och en syn att han skulle bygga upp staden igen. Och han byggde upp den till en av de vackraste och mest spektakulära städer på den tiden. På grund av det var stadens folklore fylld med berättelser på temat om död och uppståndelse, att det här den stad som en gång var död och nu lever.

Smyrna hade ensamrätt på all import av myrra, vilket namnet Smyrna betyder. Det användes inte bara som rökelse utan också vid begravningsproceduren. Och Egypten var en stor köpare, eftersom de balsamerade sina döda.

Smyrna

Judarna i romarriket var undantagen lagen om kejsardyrkan och de kristna ansågs av romarna vara judar. På så vis slapp de delta i kejsardyrkan. Men nackdelen var att de blev utstötta av samhället i stort, för vem vill handla hos en ”kristen”?

Judarna ville inte längre associeras med de kristna och ville utesluta dem ur synagogan, och de började förtala dem. En del av det förtalet var att de kristna hade orgier vid sina samlingar, de sa att vid sina kärleksmåltider åt människokött och drack blod. De påstods vara kannibaler och incestuösa. De kristna kallade varandra bröder och systrar och var därför emot familjen. Och familjen i romarriket var viktig. De påstods inte ha omsorg om sina familjer, bara om varandra.

Detta förtal gjorde att de kristna blev marginaliserade och en föraktad undergrupp i samhället. Jesus erkände den tunga vikt som förtalet från judarna var för de kristna i Smyrna och hur det påverkade deras vardag. Ordet thilipsis användes på den tiden om ett tortyrinstrument. De sträckte ut personen på marken och lade vikter på dennes bröst, en efter en, tills personen inte längre kunde andas och revbenen bröts. Jesus nämner tre ”vikter”:

  • fattigdomen
  • förtal från judar
  • fängelse och död.

Jesus säger åt dem att vara uthålliga och att Han känner till den tyngd de bär p.g.a. förtal, deras fattigdom, och Han sa att deras tro kommer att prövas under tio dagar då de kommer bli fängslade och några kommer dödas för Hans namns skull.

Nero’s Persecution of Christians – Antique Color Plates (1889)

Fängelserna var en hemsk plats, mörkt och kallt, nästan inget ljus, knappt någon mat, råttor och löss, och när de dödades var det oftast på arenorna inför en stor publik som jublade när lejonen slet sönder dem, eller genom att brännas på bål, eller någon annan ond död.

De var på väg att skadas av den första döden därför sa Jesus: Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. Det var precis vad som hände församlingen i Smyrna.

← Förra | Nästa →