Tyatira

← Förra | Nästa →

Upp. 2:18 Skriv till församlingens ängel i Tyatira:
Så säger Guds Son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm:

19 Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första.

20 Men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer.

21 Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt.

22 Se, jag lägger henne på sjukbädden, och de som bedriver otukt med henne skall komma i stor nöd, om de inte omvänder sig från hennes gärningar.

23 Jag skall döda hennes barn, och alla församlingarna skall inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag skall vedergälla var och en av er efter hans gärningar.

24 Men till er andra i Tyatira, ni som inte har denna lära och inte känner Satans djupheter, som man kallar det, till er säger jag att jag inte lägger på er någon ny börda.

25 Men håll fast vid det ni har, till dess jag kommer.

26 Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken,

27 och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl,

28 såsom jag har fått den makten av min Fader. Och jag skall ge honom morgonstjärnan.

29 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Historik

[WikiPedia] [YouTube]

← Förra | Nästa →