Otukt och kött från avgudaoffer!

Joh. 4:34 Jesus sade: \”Min MAT är att göra HANS VILJA som har sänt mig och att FULLBORDA hans verk. 

Att göra Guds vilja är vår mat. Om vi gör någon annans vilja äter vi någon annans mat. Att läsa Guds ord, som är livets bröd, är att äta sund mat. Att följa den sunda läran är att leva rättfärdigt. Att göra Guds vilja är vår mat och vi äter inte kött från \”avgudaoffer\”, utan vi lever och andas för Herren Jesus. Den sunda läran beskrivs i Titus brev. 
Jesus är det bröd som kom ner från Fadern, han är det manna Israels folk åt i öknen. 

Joh. 6:32 Då sade Jesus till dem: \”Amen, amen säger jag er: Det är inte Mose som har gett er brödet från himlen, utan det är min Fader som ger er det sanna brödet från himlen. 

Joh. 6:33 Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.\” 

Joh. 6:34 De sade till honom: \”Herre, ge oss alltid det brödet!\” 

Joh. 6:35 Jesus svarade: \”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. 

Joh. 6:41 Judarna var mycket förargade över att han hade sagt: \”Jag är det bröd som har kommit ner från himlen.\” 

Joh. 6:48 Jag är livets bröd. 

Joh. 6:50 Men det bröd som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. 

Joh. 6:51 Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Och BRÖDET JAG GER ÄR MITT KÖTT, för att världen skall leva.\” 

I uppenbarelseboken framträder Jesus för Johannes och tillrättavisar församlingen i Tyatira. Dessa gjorde mycket gott och var uthålliga och hade tron, men det var något som Herren hatade och avskydde: 

Upp. 2:19 Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. 

Upp. 2:20 Men DET HAR JAG EMOT DIG att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att BEDRIVA OTUKT och ÄTA KÖTT FRÅN AVGUDAOFFER. 

För att förstå vad Isebel är och står för, behöver vi gå till 1 Kungaboken. Jesebel/Isebel var en hednisk kvinna, dotter till Etbaal sidoniernas kung, som kung Ahab gift sig med, tvärt emot Guds bud. 

1 Kung. 16:31 Och som om det inte var nog för honom (Ahab) att leva i Jerobeams, Nebats sons, synder, tog han också till hustru Isebel, som var dotter till Etbaal, sidoniernas kung, och gick bort och tjänade Baal och tillbad honom. 

Isebel är typexemplet på häxkonst och svart magi. Hon var en upprorisk kvinna som förledde kung Ahab till avguderi, till baalsdyrkan. Hon var en fiende till allt gott och stod efter att döda Elia, Guds profet. Hon var ifärd med att döda alla HERRENS profeter (1 Kung 18) och lät döda rättfärdiga män som Nabot (1 Kung 21:14). Hon skaffade kung Ahab Nabots trädgård, som Ahab lustade efter. Gud har sagt att vi skall inte ha begär till något som tillhör någon annan. Men Isebel skaffade fram vad Ahab hade begär till genom att döda Nabot. 

2 Mos. 20:17 Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. 

Ja, i korthet, Isebel och Ahab var mycket ogudaktiga. 
Otukten är den osunda läran, kött från avgudaoffer är att inte äta av Livets Bröd som är Jesus Kristus. Därför behöver de som säger sig tillhöra Jesus Kristus vända om från otukten och avgudaoffer, och hålla sig till den sunda läran som beskrivs i Titus. 
Vi kan inte ha gemenskap med avgudarna och bedriva otukt med onda andars lära och samtidigt bekänna Jesus som Herren. 

2 Kor. 6:14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? 

2 Kor. 6:15 Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? 

2 Kor. 6:16 Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 

2 Kor. 6:17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 

2 Kor. 6:18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s