Eugene Petersons ”The Message´s” blandade budskap

Av Warren B. Smith

Översatt av Ingemo Jonsäll
 
Skriven av Warren B. Smith från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd.

Eugene Petersons ”The Message´s” blandade budskap: En subversiv (omstörtande, samhällsfientlig, förförande) bibel för en ny tidsålder. 

Av Warren B. Smith översatt av Ingemo Jonsäll (Hämtat med tillstånd från hennes blogg).

Sanning blandat med fel gör allt fel, förutom att det ser mer oskyldigt ut och därför gör det mycket farligare. Gud hatar en sådan blandning! Alla sorters fel eller sanningen blandat med fel – kräver en bestämd exponering och totalt förkastande av detsamma. Att ha överseende med sådant är att vara otrogen mot Gud och Hans Ord och förrädiskt för de själar och äventyrar livet för vilka Kristus dog.1 

Harry A. Ironside (1876-1951)

Subversiv Andlighet
Eugene Peterson satsade på att vara – med sina egna ord – ”subversiv”. I en intervju från 1987 med ”Christianity Today” (Kristendomen i dag) uttalade Peterson: 

Så vad jag har försökt att utveckla först och främst, i mig själv, är den subversiva mentaliteten.2

Den Subversive Pastorn” är titeln på ett kapitel i hans bok ”The Contemplative Pastor” (1989). ”Subversive Spirituality” är titeln på en bok som han släppte 1994 medan han skrev ”The Message”. Och om någon tvivlar på att Peterson är lite subversiv, behöver man bara titta på hans entusiastiska påståenden om tre böcker med allvarliga New Age-implikationer. William Paul Youngs The Shack, Rob Bells universalistiska Love Wins och Sue Monk Kidds When the heart waits. Men många skulle säga: ”Så vad? Hans ”The Message” översättning har vunnit beröm från alla från Bono till Beth Moore till Billy Graham.” Men medan Peterson glädjer många troende på vad som har beskrivits som hans ”exegetiska fingerfärdighet”, har han också introducerat mycket surdeg – en del är absolut New Age (Ny Era). Och det är Peterson själv som varnar: ”Och snälla, kasta inte bort det här som obetydligt. Det tar bara en liten mängd jäst, vet du, för att genomtränga ett helt bröd(Gal 5: 9 MSG = The Message = budskapet). Det är på grund av surdeg, särskilt New Age-surdeg, som Peterson’s Message är ett andligt farligt blandat budskap.
 
Vad är New Age?
De flesta förstår inte att New Age (Ny Era)/New Spirituality (ny-andlighet)  har varit – och fortsätter att vara – drivkraften som för världen och kyrkan mot en ny världs religion. Det lär oss att ”vi är alla en” och ”vi är alla en del av Gud” eftersom Gud är ”i” alla och allt. Denna läran om ”Enhet” är den grundläggande doktrinen för New Age/New World Religion (Nya världsreligionen) . New Age´s falska Gud och falska Kristus har proklamerat genom sina många kanaler och lärare att ”Oneness – enhet” är den grundläggande sanningen i den Nya Andligheten.3
 
Som en före detta medlem i New Age-rörelsen inser jag hur lätt det är för de flesta troende att missa hänvisningarna till ett trossystem som de aldrig varit en del av och inte riktigt förstår. Det är dock avgörande att vi känner igen olika surdegar, särskilt New Age-surdeg, när det blandas in i de senaste bibelversionerna, som The Message (1993, 2003), The Voice (2012) och The Passion (2017). Ett tydligt exempel på hur New Age-läror ofta är gömda väldigt synligt kan ses i The Voice i översättningen av 2 Pe 3:18 jämfört med Reformationsbibeln (Eng. King James Version):
 
2 Peter 3:18
SRB19

… utan väx till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Honom tillhör äran både nu och för evigt. Amen.

The Voice (Rösten)

Väx i stället till i nåd och i den sanna kunskapen om vår Herre och Frälsare Jesus den smorda, till vilken äran tillhör, nu och till tillkommelsen av (the new age) den nya eran. 

 
Varför King James?
Eugene Petersons The Message publicerades av förlaget NavPress för den långsiktiga Navigators-organisationen. Denna kristna uppsökande verksamhet grundades av den numera avlidna evangelisten Dawson Trotman(1906-1956). Högt respekterad, Trotman favoriserade King James Version i sin undervisning och predikan av Guds ord.4 Under 2011 publicerade NavPress The Book of Proverbs: KJV/The Message. Boken presenterade jämförande verser från The Message och King James Version när de firade KJV ”som en hörnsten i kyrkan, den västerländska kulturen och utvecklingen av det engelska språket.5 Med tanke på allt detta och på grund av min egen användning av KJV, kommer den här versionen kommer att användas för detta häfte. (I den svenska versionen används Reformationsbibeln – SRB19).
 
Undersökning av 10 olika verser
1 – As above, So below – Som ovan, Så nedan
 
Matt 6: 9-10
SRB19

Därför ska ni be så: Fader vår som är i himlarna! Helgat vare ditt namn. Låt ditt rike komma. Ske din vilja, såsom i himlen, så också på jorden.

MSG (Fritt översatt)

Vår Fader i himlen, avslöja vem du är. Ställ världen tillrätta; Gör vad som är bäst – som ovan, så nedan.

Vad de flesta inte inser när de läser den här versen från The Message är att Eugene Peterson har satt in ett tusenårigt ockult/New Age-maxim (grundsats,regel) i Jesu mun och till Herrens Bön. I stället för ”på jorden, såsom i himmelen”, översatte Peterson det ”som ovan, så nedan.” Det kan tyckas ofarligt för de flesta, men som en tidigare New Age´are kände jag igen ”som ovan, så nedan” för vad det var ett gammalt mystiskt New Age-koncept som sägs vara nyckeln till all magi och alla mysterier. Det betyder att allt är ”Ett” eftersom Gud är ”i” alla och allt. Som redan noterat är denna lärdom om ”Enhet” den grundläggande undervisningen i New Age/New World Religionen. Men universell ”Enhet” är en New Age lögn. Gud är inte ”i” alla och allt. Som ovan, så nedan – en bok som författats av redaktörerna för New Age Journal och publicerad 1992 – sammanfattar New Age-betydelsen av ”som ovan, så nedan” så här:

För tusentals år sedan i det antika Egypten proklamerade den stora mästeralkemisten Hermes Trismegistus, som ansågs vara samtida som den hebreiska profeten Abraham, denna grundläggande sanning om universum: ”Som ovan, så nedan; som nedan, så ovan. ”Denna maxim innebär att den överlägsna Guden bortom det fysiska universum och den immanenta Guden inom oss är ett.6

När jag först sökte på termen ”som ovan, så nedan” på Internet, sa den första webbplatsen som kom upp detta:

Denna fras kommer från början från The Emerald Tablet och omfattar hela systemet av traditionell och modern magi som var inskriven på tabletten i kryptisk formulering av Hermes Trismegistus. Betydelsen av denna fras är att den tros hålla nyckeln till alla mysterier. Alla system av magi hävdas fungera med denna formel. ”” Det som ligger ovan är detsamma som det som ligger under ”. . . Universum är detsamma som Gud, Gud är densamma som människan.”7

Peterson fick veta detta
På grund av allt detta uppstår frågan: Har någon någonsin konfronterat Peterson med att han använde detta New Age-uttryck som i själva verket vänder Herrens bön till en ockult/New Age-bön? Svaret är ja. Strax efter The Message publicerades 1:a gången 1993, skrev en berörd läsare till Peterson och frågade honom om han var medveten om att ”som ovan, så nedan” var en ockult/New Age-term. Eftersom min bok Decieved on purpose (2004) diskuterade denna fråga, hade läsaren kontaktat mig och informerat mig om att Peterson hade skrivit tillbaka till honom och svarat att om han hade vetat om att ”som ovan, så nedan” var en New Age term, skulle han aldrig har använt den. Visst, Om han verkligen hade brytt sig – kunde Peterson ha tagit bort den från efterföljande utskrifter av The Message. Ännu mer än två årtionden efter att hans bok först kom ut, är ”som ovan, så nedan” fortfarande kvar i översättningen – liksom Petersons hänvisningar till ”Enhet” och Gud är ”i” allting.
 
2 – Oneness – Enhet: Gud ”I” Allting
Ef 4:4-6
SRB19

En kropp och en Ande, såsom ni också har blivit kallade till ett hopp, vid er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud och allas Fader, som är över alla och genom alla och i er alla.

MSG (Fritt översatt)

Ni blev alla kallade att gå på samma väg och i samma riktning, att hålla er tillsammans både ut och invändigt. Ni har en Mästare, en tro, ett dop, en Gud och Fader av alla, som regerar över allt, arbetar genom allt, och är närvarande i allt. Allting ni är, tänker och gör är genomsyrat av enhet.

New Age Läran om enhet
Genom att inte ta bort ”som ovan, så nedan” från The Message, förstärker Peterson faktiskt New Age-betydelsen genom att översätta Ef 4: 4-6till att påstå att Gud är universellt ”närvarande i allt” och att ”Allt du är, tänker och gör är genomsyrat av enhet.” New Age´s ”Gud”, kanaliserad genom en av sina högsta ledare beskriver det som introducerar begreppet ”Oneness – Enhet” (Gud ”i” allt) som ”budbärare”och ”visionärer” och ”förkunnare” av den ”nya tidsåldern (New Age)\”.8
 
I SRB19 säger Ef 4: 6 ”i er alla” för att klargöra att Paulus bara talar till ”de heliga som är i Efesus och till de trofasta i Kristus Jesus” (Ef 1: 1). Han säger inte att Gud är universellt närvarande i alla och att en universell ”Oneness/Enhet” genomsyrar allt vi ”är, tänker och gör”. Han talar snarare specifikt till de troende som den Helige Ande tidigare hade skickats till på grund av deras överlåtelse till Kristus (Joh 15:26). Paulus gör inte ett uttalande om ”Oneness/Enhet” och att Gud är ”närvarande i allt”. I en publicerad intervju berättade Peterson om en Aha-upplevelser han fick när han upptäckte att han kunde göra en ny översättning av Bibeln, för han insåg hur ”Lätt” skulle det vara för honom att ”reda ut” aposteln Paulus:

Kanske skulle jag kunna göra Paulus, för Paulus är lätt, på sätt och vis för att han skriver så tilltrasslad och du kan nysta upp honom.9

Ironin är att när man försöker ”nysta upp” Paulus i Efesierna 4: 4-6 (som om Paulus behövde nystas upp), är att Peterson blir den som blir tilltrasslad när han presenterar ett blandat New Age-budskap istället för evangeliets sanning . I en annan vers i The Message med speciella New Age-antydningar, beskrivs Petersons Jesus aldrig som Herre.
 
3 – Master Jesus – Mästaren Jesus
Joh 13:13
SRB19

Ni kallar mig Mästare och Herre, och ni säger rätt, för det är jag.

MSG (fritt översatt)

Ni tilltalar mig som ”Lärare” och ”Mästare” och rätt så. Det är vad jag är.

Den avlidna New Age-ledaren, Benjamin Creme, lärde ut att Jesus inte är Kristus utan snarare en av Kristi ”lärjungar”. Creme förklarade att när New Age Kristus kommer fram kommer han inte att komma som ”Frälsare” utan som ”Lärare” och i sitt eget namn – vilket är precis vad den sanna Kristus sade skulle hända (Joh 5:43). New Age-ledare som Creme lär ut att denna New Age kristus kommer att ställa saker tillrätta genom att lära alla Enhets-läran – att Gud är immanent (inneboende)”i människan och hela skapelsen” – och att han är närvarande i alla religioner. Creme skrev:

Men så småningom kommer en ny världsreligion att invigas, som kommer att bli en sammansmältning och syntes av österns tillvägagångssätt och västerns inställning. Kristus kommer att sammanfoga, inte bara kristendomen och buddhismen, utan begreppet av Gud transcendent – utanför hans skapelse – och också begreppet Gud immanent i hela skapelsen – i människan och hela skapelsen.10

För att förklara hur Jesus inte var Kristus, utan snarare hans lärjunge, beskrev Creme hur Jesus det första århundradet tillät ”Kristus” att ”skymma” honom och arbeta genom honom efter att han döptes av Johannes. Förfalskning av den sanna Kristi återkomst med sina ”mäktiga änglar” (2 Tess 1: 7) Creme förklarade att när New Age Kristus kommer fram kommer han att komma med sina ”tolv mästare av visdom”. Dessa mästare – varav en kommer att vara ” Mästare Jesus ” – kommer att hjälpa den nya tidsålderns Kristus att göra sitt arbete i världen. Således är ”Jesus” enligt Creme och andra New Age-ledare inte ”Herren” och han är inte ”Kristus” – han är helt enkelt ”Mästaren Jesus”. Creme-talar för denna New Age Kristus – förklarar hur denna ”Mästare Jesus” kommer att anta St Peter tron och leda den ”kristna” kyrkan som kommer att vara centrerad i Rom som en del av New World Religion. Creme uppgav att ”Mästaren Jesus” – uppenbarligen en falsk Jesus – kommer att vara ansvarig för en ny reformation. Det kommer att bli hans jobb att ”reformera de kristna kyrkorna”11 så att de överensstämmer med den nya verkligheten i den nya världs religionen som den falska Kristus och hans herrar kommer att skapa.12
 
New Age-ledare har klargjort att i New Age/New Spirituality/New World Religion kan du identifiera dig med någon eller ingen religion så länge du bekänner att ”vi är alla ett” för att ”Gud är i allt och allt.” Och självklart måste du bekräfta att New Age Kristus – inte Jesus Kristus – är din Herre.
 
Med tanke på allt detta är det viktigt att notera att The Message aldrig hänvisar till Jesus som Herre – inte ens en gång. I överensstämmelse med New Age-läror kallas Petersons Jesus upprepade gånger som ”Mästaren Jesus”. Och medans Jesu Kristi sanna lärjungar kallade honom Mästare, var det alltid med förståelse att han var också deras Herre – och de riktade sig jämt och ständigt till honom som sådan. Och även när de talade om honom som mästare, hänvisade de aldrig till honom som ”Mästaren Jesus.” Men termen ”Mästaren Jesus” uppkommer upprepade gånger i passage efter passage i The Message. Ett exempel på detta är i Upp 22: 20-21:
SRB19

Ja, kom, Herre Jesus! Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er alla. Amen.

MSG (Fritt översatt)

Ja! Kom Mästare Jesus! Mästaren Jesus nåd vare med er alla. Oh, Ja!

När ”som ovan, så nedan”, ”Enhet”, ”Gud i allt”, ”Mästare Jesus” och alla andra ockulta element i New Age/New Spirituality tas som helhet, beskriver ockultisterna kollektivt det som ”Great Work (stort verk/bra arbete)”- ännu ett blandat budskap som finns i The Message
 
4 – Great Work – Stort Verk
Fil 1:6
SRB19

Jag är övertygad om detta, att han som har börjat ett gott verk i er ska fullborda det intill Jesu Kristi dag.

MSG (Fritt översatt)

Det har aldrig funnits minsta tvivel i mig att en Gud som startade sitt stora verk i dig skulle fortsätta det och få det till ett blomstrande slut på den dag som Kristus Jesus uppenbarar sig.

”Great Work” i The Message
Det grekiska ordet agathos i Fil 1: 6 översätts ofta till engelska som ”bra” – inte ”stort”. Men i denna passage översätter Peterson agathos som ”stor” – inte ”bra”. Således blir det ett ”stort verk” ”som Gud gör i dig – inte ett ”bra verk”. Men när han översatte samma ord agatos tjugofem vers tidigare i Ef 6: 8, översatte han det ”bra”- hellre än ”stort”. Av de mer än femtio Gateway Bible versioner listade på Internet, har alla utom tre översatta Fil 1: 6 som ”bra arbete”. De tre som översatte det ”stort verk” var de senaste kontroversiella översättningarna – The Voice, The Passion och The Message.
”Great Work” i New Age
Begreppet ”stort verk” som Eugene Peterson införde i Fil 1: 6 är ännu en ny New Age term som ”som ovan, så nedan” som är dolt väl synligt. Termer som ”som ovan, så nedan”, ”Enhet” och ”stort verk” kan tyckas obetydligt/oviktigt för de flesta kristna – men det är de inte. De är en del av det nya och överlappande språket i New Age/New World Religion som påminner om det enda språket som Gud fann så förkastligt i Babel:

Och HERREN sade: Se, de är ett enda folk, och alla har de ett och samma språk. och detta är det första de gör, och nu kommer ingenting bli omöjligt för dem, som de har tänkt sig att göra. 1 Mos 11: 6

Det första postade som kom upp när jag sökte på Internet för ”Great Work” kopplade omedelbart orden till ”som ovan, så nedan” i Hermeticismens och New Age/New Spiritualitys lära.13 I False Christ coming: does anybody care? (2011), citerar jag den falska Kristus Maitreya, som inbjuder alla att ”delta” i hans ”stora arbete” för att omvandla världen. Han sa:

Delta med mig, mina vänner, i ett stort verk – ingenting mindre än omvandlingen av denna värld.14

Också i False Christ coming, beskrev jag hur New Age-ledaren (och 2020-presidentkandidaten) Marianne Williamson åberopar samma ockult/New Age-term ”Great Work” i hennes 2000-bok Healing the Soul of America. Hon beskriver hur mänsklighetens evolution kommer att komma genom antagandet av de esoteriska traditionerna som kollektivt kallas ”det stora arbetet”:

Bortom historiens framträdanden finns en stor och härlig utvecklingsplan för folks öde. Enligt de mystiska traditionerna bär Gud denna plan i sitt sinne och söker alltid, på alla sätt, kanaler för sin framställning. Hans plan för mänsklighetens utveckling och förberedelsen av lärare att styra det kallas inom de esoteriska traditionerna Great Work.

En annan New Age-källa beskriver hur fullbordandet av ”Great Work” kommer att uppnås när det har introducerats på flera sätt ”över många områden”:

Det så kallade ”stora arbetet” av ockultisterna ligger i hjärtat av alla esoteriska aktiviteter i både öst och väst. Och ”fullbordandet” av detta ”stora arbete” framgår av ett flertal eufemismer spridda över många områden.16

”Great Work” i Gospel Musik
Begreppet ”stort verk” har blivit introducerat inte bara i tre nutida bibelöversättningar, utan också i modern kristen musik. Albumet och titelsången ”A Great Work” nominerades båda för 2018 Dove och 2019 Grammy Awards som låten ”bästa samtidiga gospelsång” och albumet ”bästa samtida gospelalbum”. Med Fil 1: 6 som centrum för hans album och sång, sjunger den populära kristna inspelningsartisten Brian Courtney Wilson: ”He that has begun a great work in you is faithful to perform it = Den som har börjat ett stort verk i dig är trogen att utföra det”. I vad som har beskrivits som hans ”måldrivna texter”17 upprepas termen ”stor arbete” över femtio gånger av sångaren och den medföljande kören.18 Den här populära hitlåten är ett annat grafiskt exempel på hur en överlappande New Age-termer har blivit en del av vårt dagliga ”kristna” språk. Men det här är sättet som Satan, Djävulen, Lucifer – även känd som ”ljusbärare” -arbetar på.
 
5 – Lightbearer – Ljusbärare
Matt 5:15
SRB19

Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan på ljusstaken, så att det lyser för alla dem som är i huset.

MSG (Fritt översatt)

Om jag gör er till ljus-bärare, så tror ni väl inte att jag kommer gömma er under en hink, eller hur? Jag sätter er på en ljusstake.

I min Internet-sökning efter definitionen av ljusbärare omdirigerades jag omedelbart till namnet Lucifer.19 En online-tesaurus listade följande synonymer för ordet ”ljusbärare” -Lucifer, Beelzebub, Devil = djävul, Prince of Darkness = mörkrets prins och Tempter = frestare.20 Det ockulta/New Age Theosophical Society publicerade en månatlig tidskrift så långt tillbaka som i slutet av 1800-talet med titeln Lucifer som innehöll en första-sidas-banderoll som lydde ”The Ljusbäraren är Morgonstjärnan eller Lucifer”.21Den kanadensiska grenen av samma teosofiska samhälle fortsätter att publicera sitt säsongsmagasin med titeln The Light Bearer =Ljusets-bärare.22 Och den avlidna New Age channeler = kanliseraren Elizabeth Clare profetens Ljushusets topporganisation annonserade i sin konferens 2018 genom att proklamera ”världens ljusbärare förena er”.23 Till och med en Ljusbärar-kaffemugg med en ”unik esoterisk satanisk 666 Lucifer sigill” kan köpas online. Produktbeskrivningen lyder vidare:

Lucifer ljusbäraren, Satanisk mugg – perfekt gåva till dig eller någon som du älskar.24

Precis som ljusbärare och andra termer som redan tagits upp är ”golden circle (gyllene cirkeln)” ytterligare ett blandat budskap från det ockulta/New Age vars implikationer återfinns i The Message.
 
6 – Golden Circle – Gyllene Cirkel
Upp. 2:5
SRB19

Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör de första gärningarna, annars ska jag med hast komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats, om du inte omvänder dig.

MSG (Fritt översatt)

Har du någon aning om hur långt du har fallit? Ett Lucifer fall! Vänd om! Återvinn din kära första kärlek. Ingen tid att förlora, för jag är på god väg att ta bort ditt ljus från den gyllene cirkeln.

Termen ”gyllene cirkel” finns inte i de ursprungliga manuskripten. Faktum är att ordet ”cirkel” endast återfinns en enda gång i KJV och refererar till jordens omkrets (Jes 40:22). En Internet-sökning efter ”guldcirkel/gyllene cirkel” kommer inte upp med någonting som motsvarar att vara bibliskt. Men ordet sammankopplas bland annat med en Frimurar-ritual, ett hemligt sällskap och dagens Wiccans = häxor. ”Gyllene cirkelns ordning” är kvinnornas hjälpmedel för riten till 33 graders skotska frimureri.25 ”Guldkrigets riddare” var ett radikalt hemligt sällskap i mitten av artonhundratalet Amerika,26 och Wiccans-med deras ”guld krita ”och” guldenergi ”- åberopar termen” som ovan, så nedan ”för att försegla sina” ritualcirklar ”:

När häxor förseglar en cirkelgjutning, heligt utrymme eller trollformel, säger de ofta orden ”som ovan, så nedan”.27

Levnadsregeln ”Som ovan, så nedan\ (liksom andra som du studerar i framtiden) berättar för oss att Wicca medför med det i det tjugoförsta århundradet en tung spole av mycket gammal, mycket gammal, guldenergi.28

Guldkrita/gyllene krita används för att rita upp den hjärtformade skåran i mitten av cirkeln i en ritual. Gyllene krita tillverkas i en häxkittel.29

Och precis som Peterson la till termen ”gyllene cirkel” i sin översättning av Upp 2:5, så har han lagt till ordet ”grön” i sin översättning av Rom 15:13
 
7 – God of Green Hope – Gröna Hoppets Gud
Rom 15:13
SRB19

Men må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni har ett överflödande hopp genom den Helige Andes kraft.

MSG (Fritt översatt)

Oh! Må gröna hoppets Gud fylla dig med glädje, fylla dig med frid, så att era troende liv, fyllda av den livs-givande energin av den Helige Ande ska rinna över med hopp!

Grönt New Age
Ordet ”grönt” har för de flesta kommit att innebära återvinning, minskning av vårt kolavtryck och övergripande god förvaltning av jorden. Men på senare tid har ordet ”grön” också kommit att representera en del av den mer extrema miljöaktivismen och jord-dyrkan som identifieras med hedendomen, häxeri och New Age-rörelsen. En webbsida säger direkt att ordet ”grönt” är synonymt med begreppet New Age:

Inte alla som kom att vara associerade med New Age-fenomenet omfamnade öppet begreppet ”New Age”. . . Andra termer som användes synonymt med ”New Age” i denna miljö inkluderade ”Grön”.30

Den ”gröna rörelsen” är allmänt associerad med Gaia och jord-dyrkan och har beskrivits som ”i hjärtat av den globala gröna agendan”.31 I överensstämmelse med New Age-läror är Gaia-filosofin tron att mänskligheten kan rädda ”Moder jord” ”Genom att erkänna sin ”Enhet” med ”henne”. Gaia erkänns vara en del av den ”gröna agendan” för en förenad ”grön religion”. Den allomfattande ”gröna rörelsen” är för närvarande aktiv och aktivt främjar den nuvarande miljöpolitiken. Populär med progressiva politiker och New Age spiritualister finns en ”Green New Deal = grön ny överenskommelse” redan i verk. Det finns också en ”Green Witchcraft = grön häxkraft”32 och ”Green Horned God = Gud med grönt horn” som i Wicca ofta kallas ”Green Man = grön man”.33
 
Petersons ”Guds gröna hopp” översättning anpassar sig till alla ovanstående, eftersom det passar in bekvämt med hedendom, häxa och New Age-rörelsen. Bibeln varnar för att vi inte bara kan lägga till ord som ”gyllene cirkel” och ”grön” som inte finns i de ursprungliga manuskripten och kalla det en översättning (Ordsp 30:6). Det är lika fel som att beskriva Guds skapelse som ”Guds hantverk”
 
8 – God-Craft – Gudahantverk
Psalm 19:2
SRB19

Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk.

MSG (Fritt översatt)

Guds ära är på turné i skyn, Guds-kraft på utställning över horisonten.

Petersons introduktion av begreppet ”Gudskraft” verkar erbjuda en eufemistisk olivgren till dem som övar häxkraft. I två videor som publiceras av en själv-uttalad ”kristen häxa” beskriver han hur han blandar sin tro på ”Kristus” med sin tro på häxkraft. Han använde samma överlappande benämning som används av Peterson i The Message för att beskriva sin tro som ”mer av en Gudskraft”:

Många människor förstår inte nödvändigtvis hur man kan blanda kristendomen och Kristi kärlek med ett ord som magi och makt, eller hantverket eller etiketten Kristen häxa.34

Tror jag, övar jag en form av kraft? Ja, jag gör det, men jag tror att det är mer av en Gudskraft än det är, som kanske de flesta skulle bestämma som häxa.35

Sålunda tycks Petersons översättning av Psalm 19:2 som lyder ”Guds hantverk på utställning över horisonten” tycks mer suggestiv av häxor som rider på natten, än himlarna som förklarar Guds ära. Peterson har inte bara lagt till uttryck som ”gyllene cirkel” och ”Gudskraft” han har också tagit bort viktiga fraser som ”listigt utformade fabler” och ersatt dem med vilseledande substitut som ”önskestjärna”.
 
9 – Wishing on a Star – Stjärnönskning
2 Peter 1:16
SRB19

För det var inte några slugt uttänkta sagor vi följde, då vi gjorde känt för er vår Herre Jesu Kristi makt och återkomst, utan vi var ögonvittnen till hans majestät.

MSG (Fritt översatt)

Ni vet, vi önskade inte när en stjärna föll, när vi la ut fakta för er angående den mäktiga återkomsten av vår Mästare Jesus Kristus. Vi var där för förhandstitten. Vi såg det med våra egna ögon.

Det krävs inte en bibelstudent att se att nyckelfrasen ”listigt utarbetade fabler” avlägsnades och betydelsen av passagen förändrades helt av Eugene Peterson. ”Ni vet, vi önskade inte när en stjärna föll”, har ingen likhet med ”det var inte några slugt uttänkta fabler vi följde”. Petersons ”önskestjärna” låter mer som Walt Disney och Pinocchio än aposteln Peter. Det som var en stark biblisk varning om andligt bedrägeri låter nu mer som en indirekt hänvisning till Benjamin Syrsa.
 
De av oss som tidigare var inblandade i New Age-rörelsen önskade inte på en ”önskestjärna” angående ”Kristi ankomst”. Vi följde en ”nyskapande fantasi”, en ny historia och en ”ny berättelse” för den kommande nya tidsåldern. Denna ”listigt uttänkta” New Age/Nytt Evangelium fabel övertygade oss om att vi var alla ”Ett” eftersom Gud var ”i” alla och allt. Men Peterson valde att eliminera den här skarpa tvåeggade svärdsvarning om ”listigt utformade fabler”, och ersätta det med platt-som-en-smörkniv hänvisning till ”önska på en stjärna”.
 
Den bästsäljande boken The Shack = Ödehuset är ett perfekt exempel på en snyggt utvecklad fabel. William Paul Youngs ”Jesus” presenterar samma bedrägliga ”som ovan, så nedan” läran som finns i The Message – att Gud är ”i allt och alla”. Youngs ”Jesus” säger ”Gud, som är grunden för allting, bor i, runt och genom alla saker.” 36 Inte överraskande, Eugene Peterson – mannen som tog bort aposteln Peters varning om ”listigt utarbetade fabler” ger en glödande förstasides godkännande för William Paul Youngs listigt utformade fabel!
 
Eugene Peterson, användning av fraser som ”som ovan, så nedan”, ”ljusbärare” och ”Gudskraft” har skapat förvirring med termer som överlappar det ockulta och New Age. Det var Peterson själv som varnade:

Vi kan inte vara för försiktiga med de ord vi använder; vi börjar använda dem och det slutar med att de använder oss.37

Men om du ifrågasätter dagens kristna ledare angående något av detta, så kommer du finna att du blir kallad ”trotsig” och ”upprorisk”
 
10 –  Defiant Or Mutinous – Trotsig Eller Upprorisk
Ords 24:21
SRB19

Min son, frukta HERREN och kungen, ge dig inte i lag med upprorsmän. Ty plötsligt kan olycka komma över dem, och vem vet när ödeläggelse från dessa båda kommer?

MSG (Fritt översatt)

Frukta Gud, kära barn – respektera era ledare, var inte trotsiga eller upproriska. Utan förvarning kan ditt liv vändas upp-och-ner, och vem vet hur eller när det kan hända.

Ett av de främsta sätten som New Age har nått in i kyrkan är genom nya översättningar som ändrar betydelsen av annars korrekt översatt Skrift. På något sätt är det menat att vi bara ska lita på att dessa översättningar har vårt bästa (intresse) i åtanke. Ords 24:21 varnar för de förstörande konsekvenserna för att engagera sig med förändringsagenter, ledare som ”förespråkar förändring”. Ändå tar Eugene Peterson bort referensen till förändring och i stället varnar han för de förödande följderna att inte följa dessa förändringsagenter/ledare! De som inte respekterar sina ledare beskrivs som ”trotsiga” och ”upproriska” och kan leda till att deras liv blir ”upp-och-ner-vända”. Men det enda sättet som Peterson kan göra med denna översättning är att vända den ursprungliga hebreiska texten upp-och-ner. Det är inte ”mjukt” eller ”bedrägligt” att söka i skrifterna för att se om vad dessa ledare säger är ”så” (Apg 17:11). Jesaja varnade specifikt för ledare som ledde folket vilse: ”Mitt folk, dina ledare för dig vilse och fördärvar den väg som du skulle vandrat” (Jes 3:12). Han varnade för att den ödeläggande förstörelser inte skulle komma till de som trotsade dessa vilsegångna ledare, men till de som otvivelaktigt följde dem – ”Ty detta folks ledare för dem vilse och de som låter sig bi ledda förs i fördärvet”(Jes 9:16).
 
Epilog – En farlig vandring
Faran med att anförtro sin kristna vandring till Eugene Peterson och hans översättning  The Message blev dramatiskt framhävd i en bok Peterson skrev från 2007 med titeln The Jesus Way. Han beskriver en gruppvandring som han tog med vänner och familj i Glacier National Park, Peterson avslöjar hur han avsiktligt behöll viktig information från sin familj och sina vänner innan de gick ut på sin vandring. I ett ögonblick av nästan oförklarlig uppriktighet avslöjar Peterson hur han ”njöt av adrenalinkick” som han upplevde med att inte berätta för sina fotvandrare hur en grizzlybjörn hade mörbultat en fotvandrare precis veckan innan, på samma spår som de skulle ta. Vad som gör hans avslöjande ännu mer störande är att hans grupp inkluderade en väns tvååriga barn och hans gravida svärdotter. Peterson skrev:

För några år sedan attackerade en grizzlybjörn en fotvandrare inte långt ifrån vårt hem och mörbultade honom illa. Fotvandraren hade hört talas om skönheten i Montana-bergen och körde över hela landet från North Carolina för att uppleva detta själv. Intervjuad från sin sjukhusbädd sa han: ”Jag kommer aldrig tillbaka till den här platsen!” Han visste inte att där skönheten fanns kunde det också vara livsfarligt.

En vecka efter att grizzlybjörnen mörbultat fotvandraren, så vandrade Jan och jag tillsammans med vår son och hans fru, plus en annan vän med hennes tvååriga son, i samma spår. Vid huvudspåret va ett meddelande uppsatt: ”Fara: Grizzly-aktivitet på detta spår. Vandra på egen risk”. Ingen av de andra visste om föregående veckas attack och jag sa ingenting. Jag njöt av adrenalinkick. Livsfara förhöjer känslan av liv.38

Peterson fortsätter att beskriva hur gruppen senare mötte en grizzlybjörn och hennes unge som var längre upp på spåret,de gick. Petersons gravida svärdotter, uppenbarligen bekymrad, för sin väns barns säkerhet och sitt eget ofödda barn, gjorde att hon insisterade på att lämna platsen omedelbart. Peterson försöker använda incidenten för att illustrera hur skönheten i en omgivning också kan utgöra ett hot mot livets bräcklighet och värde. Han förklarar att ”helig mark” också kan vara ”farlig mark”:

Och då, Amy, vår svärdotter som var gravid i femte månaden och därför särskilt medveten om livets skörhet och värdet av liv, sa: ”Jag vill komma bort härifrån.” Och vi gick ut. Helig mark, men farlig mark.39

Och medan Peterson blir poetisk om blandningen av skönhet och fara som är inneboende i livet, blir hans punkt platt när en uppenbar fråga uppstår. Vilken typ av man skulle riskera att skada andra för sin egen personliga adrenalinkick? När jag läste Petersons konstiga berättelse, insåg jag att incidenten var en perfekt metafor för vad jag hade kommit att tro på Peterson och hans översättning av The Message. Du går på en väldigt farlig väg när du väljer att gå med Eugene Peterson – om det så är i Glacier National Park eller genom sidorna i hans Bibel The Message.
 

Guds Sanna Ord

Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Heb 4:12

Ty den tid kommer då de inte ska fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser ska de samla till sig en mängd lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 2 Tim 4:3

De ska ha et sken av Gudsfruktan, men ska inte vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana. 2 Tim 3:5

Warren B. Smith

Slutnoter

 1. Dr. Harry Ironside, \”Is Exposing Error Worthwhile?\” (TBC Extra, April 2008, posted on The Berean Call Website, https://www.thebereancall.org/content/exposing-error-it-worthwhile).
 2. \”Eugene Peterson: \”A Monk Out of Habit,\” Interview by Rodney Clapp (Christianity Today, April 3, 1987, Vol. 31, No. 6), p. 24.
 3. One example of this statement is seen here: Neale Donald Walsch, Tomorrow\’s God: Our Greatest Spiritual Challenge (New York, NY. Atria Books, 2004), p. 167.
 4. Betty Lee Skinner, Daws: A Man Who Trusted God (Colorado Springs, CO: NavPress Publishing Group, 1974), pp, 153-155, 371.
 5. The Book of Proverbs KJV/The Message: Celebrating 400 years of Scripture (Colorado Springs, CO: NavPress, 2011), product description on Amazon.com.
 6. Ronald S. Miller and The Editors of New Age Journal, As Above, So Below: Paths to Spiritual Renewal in Daily Life (Los Angeles, CA: Jeremy P. Tarcher, Inc., 1992), p. xi.
 7. http://www.themystica.com/mystica/articles/a/below_above.html.
 8. Neale Donald Walsch, Friendship with God: an Uncommon Dialogue (New York, NY: G.P.Putnam\’s Sons, 1999), pp. 295-296.
 9. Michael J. Cusick, \”A Conversation with Eugene Peterson\” (Mars Hill Review 3, Fall 1995, Issue No. 3, http://www.marshillreview.com/sojo/peterson.shtm), pp. 73-90.
 10. Benjamin Creme, The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom (London, England: The Tara Press, 1980), p. 88.
 11. Ibid., p. 30.
 12. Ibid., p. 46.
 13. https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Work.
 14. Maitreya, Messages from Maitreya the Christ: One Hundred Forty Messages (Los Angeles, CA: Share International Foundation, 2001), p. 142.
 15. Marianne Williamson, Healing the Soul of America; Reclaiming Our Voices as Spritual Citizens (New York, NY: Simon & Schuster, 2000), p. 195.
 16. Nick Sandberg, \”The Great Work\” (Hidden Mysteries: The Magazine, Vol. 14, July 2000, http://www.hiddenmysteries.org/themagazine/vol14/articles/occult-notes.shtml).
 17. Praise 96.5 FM (https://www.praise965.com/music/brian-courtney-wilson-a-great-work-number-one-on-billboard-gospel-airplay-chart).
 18. https://m.youtube.com/watch?v=QYL-A1G9teE.
 19. https://www.thefreedictionary.com.
 20. https://www.freethesaurus.com.
 21. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lucifer_(magazine)#/media/File%3ABlavlucifer.jpg.
 22. The Light Bearer (https://www.levir.com.br/theosophy/magazine.htm).
 23. https://bozemantc.org/tag/montana.
 24. Amazon.com: \”esoteric coffee mug-Lucifer the LIGHTBEARER\”.
 25. https://www.aasrphasj.org/index.php/uschome/goldencircle.
 26. http://knights-of-the-golden-circle.blogspot.com.
 27. https://web.archive.org/web/20170309164831/http://www.angelfire.com/moon2/mystique_angel/AASB.html.
 28. Ibid
 29. https://sites.google.com/site/witcherymod/golden-chalk.
 30. \”New Age\” (https://en.wikipedia.org/wiki/New_Age), citing Stephen J. Sutcliffe in Children of the New Age (London and New York: Routledge 2003), p. 128.
 31. http://www.green-agenda.com/gaia.html.
 32. Ann Moura, Green Witchcraft (Woodbury, MN: Lewllyn Publications, 2002).
 33. https://whisperingworlds.com/wiccan/wiccan_god.php.
 34. \”An Invitation to the Kingdom Coven\” (Kingdom Coven YouTube, https://m.youtube.com/watch?v=F67U4dikvQE), 4:20 minute mark.
 35. \”The Truth About the craft  and Magick\” (Kingdom Coven YouTube,  https://m.youtube.com/watch?v=qos4H5g95CY), 3:00 minute mark.
 36. William P. Young, The Shack (Los Angeles, CA: Windblown Media, 2007), p. 112.
 37. Eugene Peterson, Christ Plays in Ten Thousand Places (Grand Rapids, MI: Eerdman\’s Publishing, 2005), p. 39.
 38. Eugene Peterson, The Jesus Way: a conversation on the ways that Jesus is the way (Grand Rapids, MI: Wm. B Erdman\’s Publishing Co., 2007), p. 131.
 39. Ibid.

Skriven av Warren B. Smith från Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); Översatt och postat med tillstånd.

Written by Warren B. Smith from Lighthouse Trails (www.lighthousetrails.com); translated and posted with permission.

2 reaktioner på ”Eugene Petersons ”The Message´s” blandade budskap

 1. HaFo kommentar:Skrämmande att se hur antikrist förbereds från alla håll. Den falske världsfrälsaren – en annan – en istället för Kristus – antikrist är nu så förberedd på alla områden. På det andliga området ( här med en genomfalsk Bibel). På det ekonomiska området. På det politiska området. All globalism. All nationalism. All strid kring klimatet. Allt så spelar det antikrist i händerna.En del kristna tar en sak som de varnar för i förberedandet av antikrist. Så missar de en annan förberedelse och nästan bejakar den. Det är som att försöka trycka ner bubblor på en ballong. Trycker Du ner en bubbla så kommer istället två andra upp. Så tror den ene och den andre att de bidrar till att varna för antikrist samtidigt som de själva med den andra handen förbereder honom. Så trixigt har det blivit.Jesus håll oss nära Dig. Hjälp oss att se vad som idag sker i det som synes hända. Hjälp oss att inte dras med i förberedelsen av antikrist utan vara beredda på att gå med Dig igenom vedermödan och antikrists tidspriod och möta Dig när Du kommer tillbaka för att upprätta Tusenårsriket.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s