Ett bättre förbund, med bättre löften. Hebr 8:6

Gud är densamme i går, idag och till evig tid. Avgudarna, köttet och synderna är densamme igår, idag, och fram tills vi träder in i evigheten. Inget har förändrats mellan ”GT” och ”NT” annat än ett bättre förbund med bättre löften. 
Båda Bibelns delar är en sammanhängande enhet, där GT förbereder för Messias, och NT är uppfyllelsen av nästan alla löftena. Det som skiljer det gamla förbundet och det nya är, som Hebreerbrevet 7:22 och 8:6 säger: 

Så är också det förbund som Jesus har gått i borgen för mycket bättre. Hebr 7:22 

Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom det förbund han är medlare för är bättre eftersom det är stadfäst med bättre löften. Hebr 8:6 

Eftersom Gud är den samme och synden är den samme, eftersom Gud fortfarande är kärleksfull, ömsint, nådig, godhjärtat, mild, tålig, och sträng, rättvis och rättfärdig, så kommer domen över synden utfärdas med samma rättvisa och stränghet, men också samma godhet och nåd. Stränghet mot den som hatar sanningen, som avfaller från honom och vägrar böja sig inför Herren här i livet, och godhet och nåd mot den som älskar sanningen och lyder evangeliet. Enligt det nya förbundet har Gud skjutit upp dagen för domen, som Apostlagärningarna 17:31 säger: 

Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Apg 17:31 

Därför att Jesus tog på sig lagens förbannelse, kommer inte domen omedelbart, utan nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus, och vi som lever har fått en nådatid. Den som inte vill omvända sig, får nåd gång på gång, tills tiden för Hans tålamod tar slut. Och då kommer Herren Jesus på skyn i sin Faders härlighet, den tid då han skall döma levande och döda.
Lagens förbannelse innebar enligt det gamla förbundet att Gud gick tillrätta med sitt folk ganska omedelbart, efter en viss tid med profetvarningar, och de fick hård tillrättavisning eller hårt straff. David gjorde misstaget att göra en folkräkning, vilket inte behagade Gud, och han fick sträng tillrättavisning genom profeten Gad:  

Men Davids samvete slog honom sedan han räknat folket, och han sade till HERREN: ”Jag har syndat svårt genom det jag har gjort. Men HERRE, förlåt nu din tjänares missgärning, för jag har handlat mycket dåraktigt. När David steg upp på morgonen, kom HERRENS ord till profeten Gad, Davids siare. Han sade: ”Gå och säg till David: Så säger HERREN: Tre ting förelägger jag dig. Välj ett av dem, som jag skall göra mot dig”. Då gick Gad in till David och meddelade honom detta och sade till honom ”Skall hungersnöd komma i ditt land i sju år? Eller skall du i tre månader fly för dina fiender medan de förföljer dig? Eller skall pest drabba ditt land i tre dagar? Bestäm nu vilket svar jag skall ge honom som har sänt mig”. 2 Sam 24:10-13

Syndens lön var döden i GT, och syndens lön är fortfarande döden i NT. 
Välsignelserna är samma, och stadfäst med bättre löften. Daniel profeterar om evigt liv i Dan 12:2 men också evig skam Vi har fått hjälparen den Helige Ande och Gud har nu friköpt oss från synden och dödens lag, och vi har fått tillträde till nådens tron genom Jesu blod. Sakarja säger: 
På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orättfärdighet. Sak 13:1 
Vi har fått den nåden att vi inte behöver vänta tills vi kan offra lamm, duvor eller vad som var föreskrivit, och det för samma synder, gång på gång. Detta ledde till hjärtats förhärdelse, att vänta tills offret var gjord för att känna lättnad för sitt samvete. Gång på gång var man tvungen offra för sina synder; jag kan tänka mig folket tröttnade på att hela tiden offra för samma synder gång efter gång. Gud hade lagt på folket onödiga stadgar och föreskrifter för deras ondskas skull, som Hesekiel säger: 
Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem och föreskrifter som inte kunde ge dem liv. Hes 20:25 
Detta gjorde Gud för att de inte lydde hans föreskrifter utan föraktade hans stadgar och vanhelgade hans sabbater och såg längtansfullt efter sina fäders avgudar. (Hes 20:23-24) 
Den som föraktar Ordet hemfaller åt dess dom. Ords 13:13 
Guds lag, däremot, de tio budorden står fast och har inte förändrats. Gud har genom att friköpa oss från synden kunnat utvälja åt sig ett folk, som genom pånyttfödelsen, blir hans barn och som genom tron på det blodet som rann, kan renas, helgas och föras fram till trons lydnad: Han skrev sina lagar i våra hjärtan och gav oss den Helige Ande som sigill på frälsningens dag, som en handpenning på sina löften.  Vi fick Hjälparen – Den Helige Ande. 
Det som var omöjligt genom Mose lag, åstadkom Jesus genom sin seger på korset. Människan var i den ondes våld i och med att synden hade makt över oss. Genom det blodet är himlens tabernakel renat från allt ont, Satan utkastad och besegrad. Människan har fått förlåtelse för sin olydnad – vi gick alla vår egen väg och kunde inte följa Guds bud – den som tror på hans namn och lyder hans evangelium.   
För att sammanfatta: Vi har ett bättre förbund med BÄTTRE LÖFTEN. Men Gud är densamme, likaså människans hårdhet, olydnad och synd, avgudadyrkan och trolöshet. Vi har inget att berömma oss av i vårt kött, utan vi kan bara berömma oss av Kristus och hans verk, för som profeterades genom Sakarja: 
Inte genom styrka, inte genom kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. Sak 4:6 
Finns även på FB: Ett bättre förbund, med bättre löften. 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s