Paulus 7 Unika Uppenbarelser gällande Församlingen mm.

Jag vill ta upp en slarvig utläsning av Jesu ord i Johannes evangeliet 14, 15 och 16 där en Pre-Trib företrädare skrev till mig ”Jesus sade själv det finns mycket som jag har att berätta men Han kan inte berätta allt därför sänder Han sin heliga Ande.” Jag tar upp argumentet att Paulus var den som fick ny uppenbarelse som ingen annan fick och påståendet att Paulus fick 7 unika mysterier uppenbarat för sig gällande församlingen.

Dessa sju är:

 1. Den Helige Ande skulle ta sin boning i oss.
 2. Messias kom på ett sätt som judarna inte förväntade sig.
 3. Frälsning genom tro på Herren uppenbarades först i NT.
 4. Uppryckandet av församlingen var dold för GT’s heliga.
 5. Judar och hedningar skulle föras samman till en kropp.
 6. Hela Israel ska bli frälsta.
 7. Kristus kallar samman troende till en grupp som kallas ”Församlingen”.

Längre ned tar jag upp varje punkt för sig och visar hur fel detta tänk är. Men först…


Har du hört uttrycket The New is in the Old Concealed, the Old is in the New Revealed? En bra förklaring till ordet hemlighet (Mystery KJV) lyder så här: Ett bibliskt ”mysterium” är en teknisk term som hänvisar till något som var gömt i Gamla testamentet men nu avslöjas i Nya testamentet.

Mysterium översätts i våra svenska biblar till hemlighet. Det finns många hemligheter i Guds ord som bara Guds Ande kan uppenbara för oss. Läser vi 5 Mos. 29:29 kan förstå att Gud har lagt ner allt Han vill vi ska veta i Bibeln och att det är vår ära att utforska den, som Ordspråksboken säger och bara dem som vandrar i förtrolighet med Herren kommer förstå Skrifterna.

5 Mos. 29:29Det fördolda hör HERREN, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag.

Ords. 25:2Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den.

Ps. 25:14 HERREN umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem.

Det var bland annat därför Jesus talade i liknelser, Han delgav HEMLIGHETER i liknelser (Ps. 78:2 SRB16. Jag ska öppna min mun till liknelser, jag vill yttra hemligheter från det förgångna.), för att bara Guds Ande skulle kunna uppenbara det för dem av folket som ödmjukade sig. De som hade öron skulle höra. Guds ord har en felsäkring. Men folket hade inte öron, de var hårdnackade. Mycket av det Jesus undervisade förstod lärjungarna senare, som t.ex. i

Joh. 2:22 ”När han sedan hade uppstått från de döda, kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta till dem, och de trodde Skriften och det ord som Jesus hade sagt.”

Mark. 9:32 ”Men de förstod inte vad han sa och vågade inte fråga honom.”

Luk. 9:45 ”Men de förstod inte det han sa, för det var fördolt för dem så att de inte kunde förstå det. Och de vågade inte fråga honom om det han hade sagt.”

Luk. 18:34 ”Men de förstod ingenting av detta, och detta tal var fördolt för dem och de förstod inte vad han sagt.”

Jesus blev förtvivlad på lärjungarna som inte förstod enkla saker.

Matt. 17:17 Då svarade Jesus och sa: O, du trolösa och onda släkte, hur länge ska jag vara med er? Hur länge ska jag stå ut med er? För hit honom till mig.

Luk. 24:25 Då sa han till dem: O, ni oförståndiga, så tröga ni är av hjärtat till att tro på allt det som profeterna har sagt!

Det finns mängder med liknande verser som visar att lärjungarna ibland förstod men oftast inte.

Slarvigt Citat

Min vän Pre-tribbaren citerar Jesus lite slarvigt från Johannes evangeliet och verkar inte riktigt ha tänkt igenom vad Jesus säger. Hjälparen ska LÄRA OSS ALLT, OCH PÅMINNA OSS OM ALLT Jesus har sagt. Hjälparen ska VITTNA om Jesus. Hjälparen ska LEDA OSS TILL HELA SANNINGEN. Hjälparen ska tala om för oss VAD SOM KOMMER SKE.

Joh. 14:26 Men Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt det jag har sagt er.

Joh. 15:26 Men när Hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.

Joh. 16:12 Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu.13 Men när han kommer, sanningens Ande, ska han leda er till hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv, utan allt han hör ska han tala, och han ska tala om för er vad som kommer ske.

1 Joh. 2:27 Och den smörjelse som ni har fått av honom förblir i er och ni har inte behov av att någon undervisar er. Utan såsom samma smörjelse lär er om allting, så är det sant och inte lögn. Och såsom den har lärt er, så ska ni förbli i honom.

En väldigt viktig sanning är att Jesus var Den som talade i Gamla Testamentet. Så när Jesus säger att den Helige Ande ska lära oss allt, så omfattar ordet ”allt” även allt i GT. Du har säkert läst många gånger ”HERRENS ord kom till mig, och Han sade…” (47 Gånger i GT: 1 Krön. 22:8; Jer.1:4; Jer. 1:11; Jer. 1:13; Jer. 2:1; Jer. 16:1; Jer. 18:5; Jer. 32:6; Hes. 6:1; Hes. 7:1; Hes. 12:1; Hes. 12:17; Hes. 12:21; Hes. 12:26; Hes. 13:1; Hes. 14:12; Hes. 15:1; Hes. 16:1; Hes. 17:1; Hes. 17:11; Hes. 18:1; Hes. 20:45; Hes. 21:1; Hes. 21:8; Hes. 21:18; Hes. 22:1; Hes. 22:17; Hes. 22:23; Hes. 23:1; Hes. 24:1; Hes. 24:15; Hes. 24:20; Hes. 25:1; Hes. 27:1; Hes. 28:1; Hes. 28:11; Hes. 28:20; Hes. 30:1; Hes. 33:1; Hes. 33:23; Hes. 34:1; Hes. 35:1; Hes. 36:16; Hes. 37:15; Hes. 38:1; Sak. 4:8; Sak. 6:9.) vilket Johannes beskriver som ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Det samme var i begynnelsen hos Gud” (Joh. 1:1-2). [Länk]

Jesus säger i Joh. 5:46 ”För om ni trodde Mose, så skulle ni trott mig, för OM MIG HAR HAN SKRIVIT.” Jesus är huvudpersonen genom hela Bibeln! Och detta hade aposteln Paulus kunskap om. Han var ingen gröngöling i Skrifterna.

Förstår vi inte denna sanning kommer vi ha svårt att greppa Guds hela rådslut. Och därigenom kommer vi vandra in i felaktiga läror. Jag har skrivit en artikel där jag tar upp ännu mer från GT i länken under.

Bibeln handlar om Jesus från början till slut!

Paulus Uppenbarelser

Pre-trib säger att ”Paulus kom med hemligheter som förut aldrig tagits upp” men det stämmer inte. Om vi nu tittar på Paulus, som Pre-Trib menar fick uppenbarelser utöver det redan skrivna Ordet måste vi tänka på hur han genom sina brev förhöll sig till detta. Paulus förmanar Timoteus och säger att genom att han känner de heliga Skrifterna som kan göra honom vis, och som leder till frälsning genom tron på Jesus. Och till korintierna visar han på det allvarliga att söka ”ny uppenbarelse”, och det är nåt vi har sett dyka upp på sistone genom NAR och andra gnostiska rörelser. Johannes undervisar också att vi inte ska överträda Kristi lära, och han talar rakt på sak om hur farligt detta är.

2 Tim. 3:14 Men du, förbli vid det du har lärt och blivit övertygad om. Du vet ju av vem du har lärt det. 15 Och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, till frälsning genom tron på Kristus Jesus. 16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet, 17 för att en gudsmänniska ska bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk.

1 Kor. 4:6 Men detta, bröder, har jag tillämpat på mig och Apollos för er skull, för att ni ska lära er av oss att inte tänka utöver det som är skrivet, för att ni inte ska bli högmodiga mot varandra, för den enes eller den andres skull.

2 Joh. 1:9 Var och en som överträder och inte förblir i Kristi lära, han har inte Gud. Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen. 10 Om någon kommer till er och inte har den läran med sig, så ta inte emot honom i ert hem, och hälsa honom inte heller. 11För den som hälsar honom gör sig delaktig i hans onda gärningar.

Om till och med Paulus och Johannes skriver att vi måste hålla oss innanför Skrifterna och inte vandra iväg utanför måste vi ju förstå att Paulus själv inte överträdde den regeln.

Uppenbarelse betyder INTE att få ny kunskap utöver det redan skrivna Ordet. Det betyder att få ljus om det REDAN SKRIVNA Ordet. Paulus säger: Allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset. Allt som uppenbaras är ljus! (Ef. 5:14) Annars hamnar vi i gnosticism som t.ex. NAR med sina ”Nya apostlar och profeter”.

Orsaken till att vi har 27 böcker i Nya Testamentet är för att Gud har satt lärare i församlingen som undervisar och förklarar Gamla Testamentet och Jesu undervisning. Vi kan se på breven som gudomligt inspirerade kommentarer till GT och evangelierna. Gud har inte ändrat sig mellan Malaki och Matteus. Det är samma Gud, samma frälsning, samma evangelium som predikades för Israel men som de inte trodde. Skillnaden är att vi har ett bättre förbund med bättre löften (Hebr. 8:6). Den fulla uppenbarelsen kom genom Jesus Kristus, GT är en skuggbild av verkligheten som är Jesus Kristus. Och allt handlar om Honom, från första Moseboken till Uppenbarelseboken. Han är alltså begynnelsen och slutet, den förste och den siste, både i verkligheten och i Skriften. Och hela Bibeln vittnar om det. Vi skapades av Honom, till Honom, och för Honom.

Paulus var farisé och skriftlärd

Paulus var en farisé och skriftlärd, och Jesus säger att en skriftlärd som blir född på nytt kommer att ta ur sitt förråd både nytt och gammalt. Och Paulus kände mycket väl till Skrifterna och profetiorna kring den kommande Messias. Paulus bar fram uppenbarelsen han fick när han studerade GT och skrev om det i sina brev till undervisning för oss.

Fil. 3:3 För vi är de omskurna, vi som tjänar Gud i anden och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förtröstar på köttet, 4 även om också jag skulle kunna förlita mig på köttet. Om någon annan tycker att han kan förlita sig på köttet, så kan jag det ännu mer: 5 Omskuren på åttonde dagen, av Israels folk, av Benjamins stam, en hebré av hebreer, efter lagen en farisé, 6 i fråga om iver en förföljare av församlingen, i fråga om den rättfärdighet som är efter lagen, oklanderlig.

Matt. 13:52 Då sa han till dem: Därför är var och en skriftlärd, som är lärd angående himmelriket, lik en husfar, som ur sitt förråd bär fram nytt och gammalt.

De 7 Mysterierna

De 7 mysterierna man pekar på har jag hämtat från Pre-Trib läraren Dr. Roger Barriers hemsida där han missvisande undervisar att Paulus undervisning var ny och okänt för församlingen. Jag vill visa varifrån Paulus fått detta:

 1. Den Helige Ande skulle ta sin boning i oss.
 2. Messias kom på ett sätt som judarna inte förväntade sig.
 3. Frälsning genom tro på Herren uppenbarades först i NT.
 4. Uppryckandet av församlingen var dold för GT’s heliga.
 5. Judar och hedningar skulle föras samman till en kropp.
 6. Hela Israel ska bli frälsta.
 7. Kristus kallar samman troende till en grupp som kallas ”Församlingen”.
Punkt 1: Den Helige Ande skulle ta sin boning i oss

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text 2 Kor. 6:16 ”Eller hur kan man förena Guds tempel och avgudar? För ni är den levande Gudens tempel, som Gud har sagt: Jag ska bo i dem och vandra ibland dem, och jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk.”

Detta var inget nytt! Paulus hämtar detta från GT:

3 Mos. 26:11-12 Och jag skall resa upp min boning mitt ibland er, och jag skall inte avvisa er. Jag skall vandra mitt ibland er och vara er Gud, och ni skall vara mitt folk.

Hes. 36:27 Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

Hes. 37:14 Jag skall låta min Ande komma in i er, så att ni får liv, och jag skall låta er få bo i ert land. Och ni skall inse att jag, HERREN, har sagt det, och att jag har gjort det, säger HERREN.\”

Hes. 37:27 Min boning skall vara hos dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

Joh. 2:19,21 Jesus svarade och sa till dem: Riv ner detta tempel, och inom tre dagar ska jag låta det uppstå…. Men templet han talade om var hans kropp.

Punkt 2: Messias kom på ett sätt som judarna inte förväntade sig

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text 1 Tim. 3:16 Och erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Gud blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglarna, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härlighet.

Detta var inget nytt! Paulus kände till Skrifterna som profeterade om VEM det var som skulle komma. Detta var inget nytt utan det hade Herren på mängder av bibelställen redan lagt ner i Skrifterna för oss att upptäcka.

Jes. 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Mika 5:2-4 Men du o Betlehem Efrata, fastän du är så liten bland alla tusen i Juda, så ska från dig han komma som åt mig ska vara härskare i Israel, vars verksamhet är före tiden, från evigheten. Därför ska han överge dem tills tiden för att hon som är i födslovärkar har fött. Då ska de som är kvar av hans bröder återvända till Israels barn. Då ska han träda fram och föda sina får i HERRENS kraft, i HERREN sin Guds namns majestät. Och de ska få bo kvar, för nu ska han vara stor till jordens ändar.

Matt. 2:6 Och du Betlehem i Juda land är inte alls den minste bland Juda furstar, för från dig ska det komma en Furste, som ska vara en Herde för mitt folk Israel.

Det stämmer att det judiska folket inte förväntade sig att Messias skulle komma i Jesu gestalt. De hade fått indoktrinerat en felaktig bild av Messias, de förväntade sig en segerrik kung som skulle rädda dem från den Romerska ockupationen, en segrande Messias liknande kung David. Men de hade ingen ursäkt eftersom både David och Jesaja profeterat om den lidande Messias i t.ex. Ps. 22 och Jes. 53, som judarna kallade Messias son av Josef och som de skriver om i Talmud. Ett exempel på hur folket såg Honom som Messias son av David var när de ville göra Honom till kung på grund av miraklerna Han gjorde.

Joh. 6:15 Eftersom Jesus visste att de tänkte komma och ta honom med våld och göra honom till Konung, drog han sig åter undan till berget för att vara helt för sig själv.

Detta var därför ingen ”ny uppenbarelse”. Det var däremot uppenbart för apostlarna och även alla med ögon och öron.

Punkt 3: Frälsning genom tro på Herren uppenbarades först i NT.

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text Rom. 16:25-27 Nu till honom som förmår befästa er efter mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus, enligt uppenbarelsen av den hemlighet som har varit dold sedan världens början, men som nu har uppenbarats och genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning gjorts känd, för att alla folk ska föras till trons lydnad – Gud, den ende vise, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i evighet. Amen.

Detta var inget nytt! Paulus hämtar detta från:

Hab. 2:4 Se, … Men den rättfärdige ska leva genom sin tro.

Paulus fick ingen ”ny uppenbarelse” om detta, utan visste att Habackuk redan profeterat om att den rättfärdige ska leva genom sin tro. Även Abraham ”trodde” Gud, och det kunde alla som brydde sig med egna ögon läsa. ”Troshjältarna” i Hebr. 11 är alla tagna från GT och dessa levde i tro.

Punkt 4: Uppryckandet av församlingen var dold för GT’s heliga

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text 1 Kor. 15:51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunen. För basunen ska ljuda och de döda ska uppstå oförgängliga och vi ska förvandlas.

Här blir det allvarligt fel! Fokus sätts på en händelse som inte finns beskriven i verserna och så missar Pre-Trib vad Paulus egentligen säger. Än en gång, det är INTE ett hemligt uppryckande av församlingen som Paulus talar om i 1 Kor. 15:51-52 utan det han talar om och väldigt få visste var förvandlingen av oss som lever och är kvar!

Hela kapitel 15 i 1 Korintierbrevet talar om uppståndelsen från de döda och INTE om uppryckandet! Slå upp din Bibel och följ med så vi kan lägga undan det här argumentet en gång för alla.

I vers 1 till 11 påminner Paulus korintierna om det evangelium han predikade och som de kom till tro på, och detta inkluderar Jesu uppståndelse.

1 Kor. 15:1 Men jag påminner er, bröder, om det evangelium som jag predikade för er, som ni också tog emot och som ni också står fasta i, 2 genom vilket ni också blir frälsta, om ni håller fast vid det ord som jag förkunnade för er, annars kom ni till tro förgäves…. och att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen

Han fortsätter i vers 12 med att säga: Då det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda?

Och på samma tema fortsätter han undervisa om uppståndelsen från de döda, ända fram till vers 33 och 34 där han säger: 33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor. 34 Nyktra till på allvar och synda inte. För några av er vet ingenting om Gud. Till er skam säger jag er detta.

Efter det går han in på HUR de döda uppstår: 35 Nu undrar någon: Hur uppstår de döda? Vad för slags kropp har de när de kommer? 36 Du oförståndige. Vad du sår får inte liv om det inte dör.

Och undervisar om det ända fram till vers 50 Men detta säger jag, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ska det förgängliga ärva oförgänglighet. 51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunen. För basunen ska ljuda och de döda ska uppstå oförgängliga och vi ska förvandlas. 53 För detta förgängliga måste klä sig i oförgänglighet och detta dödliga måste klä sig i odödlighet.

Var någonstans talar Paulus om uppryckandet? Ingenstans! Och vad är det för hemlighet han för fram för församlingen? Svaret finns i vers 51: Vi ska inte alla insomna (dö), men vi ska alla förvandlas. Den hemlighet Paulus förklarade för korintierna var FÖRVANDLINGEN!!! La ni märket till det? Hela kapitlet handlar om de dödas uppståndelse och mot slutet slänger han in en ”hemlighet” ”Se, jag säger er en hemlighet, och hemligheten är vad han beskriver: VI SOM INTE ÄNNU HAR DÖTT I KRISTUS, SKA FÖRVANDLAS!

Även Johannes tar upp förvandlingen, så det var inte någon ”speciell” uppenbarelse som bara Paulus fick.

1 Joh. 3:2 Älskade, vi är nu Guds barn, och det är ännu inte uppenbart vad vi ska bli. Men det vet vi, att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för vi ska få se honom som han är.

Punkt 5: Judar och hedningar skulle föras samman till en kropp

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text Ef. 3:6 att hedningarna skulle bli medarvingar och höra till samma kropp och bli delaktiga i hans löfte i Kristus, genom evangeliet,

Paulus hämtar detta från:

Jes. 2:2-4  Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där HERRENS hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit. Ja, många folkskall gå i väg och säga: ”Kom, låt oss gå upp till HERRENS berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.” Ty undervisning skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem. Han skall döma mellan hednafolkenoch skipa rätt åt många folk. Då skall de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig.

Jes. 42:1-7 Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna.  Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. Han skall inte förtröttas eller brytas ner, förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning. Så säger Gud, HERREN, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där, han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den. Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, (judarna) till ett ljus för hednafolken, (Oss) för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker. 

Matteus citerar Jesaja och visar på uppfyllelsen i Jesus.

Matt. 12:18-21: ”Se, min tjänare, som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har ett gott behag. Jag ska låta min Ande komma över honom, och han ska förkunna domen [rätten] för hedningarna. Han ska inte gräla eller ropa, inte heller ska man höra hans röst på gatorna. Ett brutet strå ska han inte bryta av, och en rykande veke ska han inte släcka, tills han har fört domen till seger. Och på hans namn ska hedningarna hoppas.”

Och Paulus hade också forskat i Jesu undervisning, t.ex.

Matt. 8:11-12: ”Men jag säger er, att många ska komma från öster och väster och sitta till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska bli utkastade i det yttersta mörkret. Där ska vara gråt och tandagnisslan.”

Pre-Trib menar att Paulus var den som fick uppenbarelsen om församlingen. Men ovanstående text visar att Jesus undervisade om detta långt innan. Även Lukas skriver om vad Jesus undervisade om detta:

Luk. 13:28-29: ”Där ska vara gråt och tandagnisslan, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike, men ni själva har blivit utkastade. Och de ska komma från öster och väster och från norr och söder och sitta till bords i Guds rike.”

Punkt 6: Hela Israel ska bli frälsta 

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text Rom. 11:25-26 För jag vill inte, bröder, att ni ska vara ovetande om denna hemlighet, för att ni själva inte ska anse er vara kloka, att förhärdelse har drabbat en del av Israel, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in. Och så ska hela Israel bli frälst, som det står skrivet: Från Sion ska Befriaren komma och han ska ta bort ogudaktigheten från Jakob.

Paulus hämtar detta från:

Jes. 27:9 Men därför blir också Jakobs missgärning försonad, och detta blir följden av att deras synder tas bort: Han gör alla altarets stenar lika kalkstenar som smulas sönder. Aseror och solstoder skall inte mer resas.

Jes. 59:20 Återlösaren skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger HERREN.

Dan. 12:1 På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

Punkt 7: Kristus kallar samman troende till en grupp som kallas ”Församlingen”

Dr. Roger Barrier uppger som proof-text Ef. 5:25-33 Ni män, älska era hustrur såsom också Kristus har älskat församlingen, och utgivit sig själv för henne för att han skulle helga henne, genom att han renar henne i vattnets bad, genom ordet, för att kunna ställa fram henne inför sig själv, en härlig församling, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant, utan för att hon skulle vara helig och fläckfri. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur såsom sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. För ingen har någonsin hatat sitt eget kött, utan man ger det näring och vårdar det, såsom också Herren gör med församlingen. För vi är delar av hans kropp, av hans kött och av hans ben. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor, nu talar jag om Kristus och församlingen. Men även var och en av er ska älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa sin man aktning.

Detta är vad Paulus kallar att bli ”inympade i ett ädelt olivträd” i Rom. 11:24. Vi hittar ordet ”Församling” på över 106 ställen i GT och i den Grekiska översättningen av GT används ordet ekklesia, vilket många felaktigt använder i sina förklaringar på att ekklesia kom till på pingstdagen. Stefanus tar upp församlingen i Apg. 7:38-39Det var han som i församlingen (ekklesia) i öknen var med ängeln som talade till honom och våra fäder på Sinai berg, som tog emot levande ord för att ge till oss, vilken våra fäder inte ville lyda, utan stötte honom ifrån sig och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten” Här beskriver han Israels ekklesia, och visar med detta att församlingen har alltid funnits. Israel har hela tiden varit församlingen, och vi har nu blivit inympade i församlingen. Detta är ingen ny lära! [Länk]

För judarna var församlingen ingen hemlighet, och inte heller att församlingen var Guds brud. Profeterna profeterade om detta på många ställen. För hedningarna däremot var detta nytt. Hedningarna kom från en bakgrund med avgudadyrkan och kände inte till Guds plan för människorna. Höga Visan hade undervisning om detta som judarna förstod.

Jes. 62:4-5 Du skall inte mer kallas ”den övergivna”, ditt land skall inte mer kallas ”ödemark”, utan du skall heta ”min käraste” och ditt land ”den äkta hustrun”. Ty HERREN har sin glädje i dig, ditt land har fått sin äkta man. Ty som när en ung man gifter sig med en jungfru, så skall dina barn gifta sig med dig, och som en brudgum fröjdar sig över sin brud, så skall din Gud fröjda sig över dig.

Profeten Hoseas liv återspeglade HERRENS kärlek till sin ”hustru”, hur Han älskade henne men hon var trolös. Judarna såg sig själva som HERRENS brud. Jag har skrivit om Hosea och hans sorgliga äktenskap ”Den otrogna hustrun – Församlingen” som var en förebild på HERRENS sorg över sin otrogna hustru.

Tyvärr så cementeras förutfattade åsikter och felaktig bibelläsning genom välutbildade teologer som t.ex. Dr. Roger Barrier och de sju punkter han tar upp.Editor’s Note: Pastor Roger Barrier’s ”Ask Roger” column regularly appears at Preach It, Teach It. Every week at Crosswalk, Dr. Barrier puts nearly 40 years of experience in the pastorate to work answering questions of doctrine or practice for laypeople or giving advice on church leadership issues. Email him your questions at roger@preachitteachit.org.

Dr. Roger Barrier

Dr. Roger Barrier retired as senior teaching pastor from Casas Church in Tucson, Arizona. In addition to being an author and sought-after conference speaker, Roger has mentored or taught thousands of pastors, missionaries, and Christian leaders worldwide. Casas Church, where Roger served throughout his thirty-five-year career, is a megachurch known for a well-integrated, multi-generational ministry. The value of including new generations is deeply ingrained throughout Casas to help the church move strongly right through the twenty-first century and beyond. Dr. Barrier holds degrees from Baylor University, Southwestern Baptist Theological Seminary, and Golden Gate Seminary in Greek, religion, theology, and pastoral care. His popular book, Listening to the Voice of God, published by Bethany House, is in its second printing and is available in Thai and Portuguese. His latest work is, Got Guts? Get Godly! Pray the Prayer God Guarantees to Answer, from Xulon Press. Roger can be found blogging at Preach It, Teach It, the pastoral teaching site founded with his wife, Dr. Julie Barrier.


 

5 reaktioner på ”Paulus 7 Unika Uppenbarelser gällande Församlingen mm.

 1. HaFo kommentarerHaFo kommentar 1På ett utsökt sätt visar Jon-Are på att Paulus inte fick ny uppenbarelse som ingen annan fick utan att Paulus återgav från vad Skriften igenom redan pekat på.Han pekar på att när Jesus säger att den Helige Ande ska lära oss allt, så omfattar ordet ”allt” även allt i GT och visar att Bibeln handlar om Jesus från början till slut! Han ger citat som styrker det på ett förtjänstfullt sätt.Och Jon-Are visar även på att när Pretib påstår att ”Paulus kom med hemligheter som förut aldrig tagits upp” så stämmer inte detta. Han visar med Bibeltext att detta inte stämmer.Han visar på att Uppenbarelse INTE betyder att få ny kunskap utöver det redan skrivna Ordet. Det betyder att få ljus om det REDAN SKRIVNA Ordet. Paulus säger: Allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset. Allt som uppenbaras är ljus! (Ef. 5:14) Annars hamnar vi i gnosticism som t.ex. NAR med sina ”Nya apostlar och profeter”.Angående Joh. Kap. 14 – 17 så vill jag ge mitt bidrag till dess innehåll som pekar på den sammansatta odelbara enheten av Fader Son och Ande.http://tre-skrivare.se/hf/enheten-enligt-johannes.html Forts

  Gilla

 2. HaFo kommentar 2Jag visste inte att Pretrib idag grundar sig på en villolärare som Dr. Roger Barrier som läser Bibeln så ensidigt och verkar oförmögen att pussla samman ett budskap från Bibeln i dess helhet. Så märkligt om man är högt teologisk skolad. Men det är ju så avfallet når fram till de troende som köper denna förförelse.På ett utsökt sätt både avslöjar och bemöter Jon-Are Barriers vilseledande slutsatser på grund av dennes stympade Bibliska budskap som leder fram till lögnen, att det skulle ske ett uppryckande av församlingen innan Vedermödan.Jon-Are pekar på hur Pre-Trib läraren Dr. Roger Barriers på hans hemsida hur denne där missvisande undervisar att Paulus undervisning var ny och okänt för församlingen.Jon-Are visar på att att vad Paulus undervisar ingalunda var nytt utan han anvisar var I Bibeln som Paulus hämtat sin undervisning. T.ex var det ingen nyhet vem Jesus var som Pretrib påstår.Utan Jon-Are pekar på hur Paulus kände till Skrifterna som profeterade om VEM det var som skulle komma. Detta var inget nytt som Pretrib falskt påstår, utan det hade Herren på mängder av Bibelställen redan lagt ner i Skrifterna för oss att upptäcka.Forts

  Gilla

 3. HaFo kommentar 3Pretrib påstår att Den Helige Ande skulle ta sin boning i oss är en undervisning som bara finns i NT. Men Jon-Are visar på att denna undervisning fanns redan i GTPretrib påstår att \”Frälsning genom tro på Herren uppenbarades först i NT.\”Men Jon-Are visar på med Skriftbelägg att detta var uppenbarat redan i GT.Pretrib menar att \”Uppryckandet av församlingen var dold för GT’s heliga\”. Men Jon-Are pekar på att den text som man använder sig av inte alls handlar om något uppryckande utan om att de troende ska förvandlas.Pretrib menar att budskapet om att Judar och hedningar skulle föras samman till en kropp skulle vara något nytt. Men Jon-Are visar med Bibeltext på att detta var känt redan i GT.Pre-Trib menar att Paulus var den som fick uppenbarelsen om församlingen. Men Jon-Are visar på att Guds församling fanns återgiven redan i GT och att det är därifrån som Paulus fann sin undervisning om församlingen.HaFo: vad jag färstår så utgörs Guds Guds församling av alla de som igenom alla tider kommit till Abrahams tro som räknades honom till rättfärdighet. Alltså en tro på vem Jesus är och har gjort. Vilket Abraham insåg i förebilden av offerlammet som Gud satte in istället för offret av Abrahams son. Då såg han vad som låg framför av vem Jesus var och skulle utföra. Det var en tro som räknades honom till rättfärdighet. Och det är den tron som igenom hela historien utgör den tro som räknas människor till rättfärdighet och de som äger den tron utgör församlingen igenom alla tider.Forts

  Gilla

 4. HaFo kommentar 4För att visa på att \”Hela Israel ska bli frälsta\” Något som alltså Jon-Are pekade på redan var återgivet i GT och inte utgjorde något nytt, så använder Roger Barrier sig av en text som samtidigt visar på att församlingens tid varar ända fram till efter Vedermödan och fram till Kristi enda andra tillkommelse.Men Dr. Roger Barrier som uppger som proof-text Rom. 11:25-26 verkar vara blind inför vad som står där \”För jag vill inte, bröder, att ni ska vara ovetande om denna hemlighet, för att ni själva inte ska anse er vara kloka, att förhärdelse har drabbat en del av Israel, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.\”Hur länge pågår församlingens tidsålder enligt Bibeln? Jo, ”TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.”Och när sker då det? Rom.11: 25: ”FÖRHÄRDELSE HAR DRABBAT EN DEL AV ISRAEL OCH SÅ SKA DET FÖRBLI TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.”När sker då detta att förhärdelsen över Israel upphör? Jo, VID JESU ENDA ANDRA ANKOMST! Då när de som en hel nation och folk kommer till tro på Jesus. Då släpper ”förhärdelsen” och sker samtidigt som ”ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.” Fram dit räcker alltså församlingens tidsålder!!Församlingen blir alltså med till efter Vedermödan och är inte bara med under ”Judarnas parentes” v. 69 utan även 70 – årsveckan som är Vedermödan.Förhärdelsen av Israel som tar slut när Jesus kommer tillbaka varar alltså fram ”TILL DESS ATT HEDNINGARNA I FULLT ANTAL HAR KOMMIT IN.” Det är alltså då församlingens tidsålder tar slut och inte när Vedermödan inleds eller när antikrist träder fram!!Läs alla grundligt igenom innehållet på dessa länkar:https://hafosfunderingar.wordpress.com/2021/03/13/den-sista-basunens-ljud/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2021/03/13/hur-lange-pagar-forsamlingens-tidsalder/https://hafosfunderingar.wordpress.com/2021/02/08/uppryckande-innan-vedermodan-i-ljuset-av-dan-9/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s