Del 3: JDS-Läran och begreppet ”Andlig Död” Skriftställen och Svar

Det här är Del 3 angående JDS-läran och Begreppet Andlig död” Skriftställen och svar.  En kommentar i en Facebook grupp gavs som löd så här: Det finns ett antal bibelställen som starkt tyder på att Jesus dog andligen. Jag bad då om att få läsa vilka bibelställen denne tänkte på, eftersom alla dessa behöver granskas och läsas i sin kontext tillsammans med andra verser som … Fortsätt läsa Del 3: JDS-Läran och begreppet ”Andlig Död” Skriftställen och Svar

Del 2: JDS-Läran och begreppet ”Andlig Död” Summan av Guds Ord är Sanning!

Den här artikeln blir Del 2 av JDS-läran och Begreppet ”Andlig död” baserad på invändningar och argument som kom in från flera olika personer i några grupper på Facebook. Alla argumenten var jättebra och bidrog till vidare studier i ämnet. I den här artikeln tar jag upp 1 Thess. 5:23 frasen ande, själ och kropp; Jak. 2:26 orden kroppen utan ande; 1 Mos. 2:17 och … Fortsätt läsa Del 2: JDS-Läran och begreppet ”Andlig Död” Summan av Guds Ord är Sanning!