Otro eller Tvivel? Oro och frågor från en syster.

Jag skrev ju ett inlägg på fb också där jag som vanligt beklagar mig över att jag är rädd att jag inte är frälst.. och fick då till svar att jag lever i synd pga min otro.. jag vill ju verkligen inte vara kvar i nån otro på Gud.. men jag vet inte hur jag ska kunna tro annorlunda än vad jag gör nu.. vill verkligen ha en levande och verksam tro.. och tydligen så är jag för självupptagen istället för Jesus upptagen.. att jag ser för mycket på mig själv och för lite på Jesus, vilket jag kan hålla med om, men även det vill jag ju inte..
Jag vill börja med att säga att det INTE är otro du sliter med, utan det är tvivel. 
 
Det är stor skillnad på otro och tvivel. Du tror, men sen kommer tvivel in och försöker kväva det ord du har i hjärtat. 
 
Otro är att VÄGRA tro det Gud har sagt medan tvivel förutsätter att man tror Gud men att man kan ha blitt svag i tron eller frestad att ge upp. Jag personligen vänder mig emot den undervisning eftersom den slår ner den troende i skorna att höra att man lever i synd, när det inte alls handlar om synd utan om en bristande undervisning om den troendes liv och kamp. 
 
Det du känner av är en kamp mot furstar och väldigheter, mörkrets andemakter. Det pågår en massiv strid mot oss kristna för att vi ska ge upp och gå tillbaka till världen eller för att ta bort vårt vittnesbörd.
 
Jag förvånas över hur hårda kristna kan vara mot den som tvivlar och känner sig förvirrad och förtvivlad. ”Alla måste vara så starka annars…” Att någon tvivlar måste tas i varligt utan hårda ord eller fördömelse. Att en person inte känner medlidande med dem som är svag i tron är för mig ett tecken på ett kärlekslöst och hårt hjärta. Jag lider med dem som tvivlar och söker hjälp och uppmuntran från syskonen men som blir slagna med hårda ord. Om vi inte älskar våra syskon som vi kan se, hur kan vi då älska Gud som vi inte kan se. 
 
Många vet inte hur det är att stå utan församlingstillhörighet, som jag vet att du gör. De får sin dos styrka och hjälp när de går till sin församling. Eller så har de inget behov av hjälp, de är kanske för starka i sig själva eller så spelar de ett skådespel för andra. 
 
Det är faktiskt svårt att se på Jesus när man samtidigt känner tvivel för det gör att man granskar sig själv och blir upptagen med sina egna tillkortakommanden och sina egna svagheter. Jag vill först förklara de olika typer av tvivel vi kan stöta på och sen förklara Jesu liknelser som visar på den kamp du står i, och sist vill jag du ska ta dig tid att lyssna på predikanter som t.ex. Joe Schimmel, som har hjärta för människor så jag lämnar en länk till en pastor jag har stort förtroende för och som predikar det enkla evangeliet. Jag tror du behöver möta Guds äkta kärlek, inte som du mött den i trosrörelsen.
 

3 Olika Sorters Tvivel

 
Det finns tre olika sorters tvivel: 
 1. Faktamässiga tvivel
 2. Emotionell tvivel
 3. Självvald tvivel (Volitional)
Jag tror inte dina tvivel beror så mycket på fakta, och absolut inte på att du valt att tvivla. Jag tror du sliter med känslobaserad tvivel. Du är inte trygg i Kristus därför att du jämför dig med andra, du ser på dina egna misstag, du märker att du inte räcker till och är osäker på hur du skulle reagera ifall du möter icke-troende. Det är sant att vi inte ska vara självupptagna men det är svårt om man sliter med tvivel. Känslomässig tvivel är det svåraste att bära. Faktamässiga tvivel är inte så svår, men när det leder till känslomässig tvivel blir det svårt.
 
Jag såg en video där Dr. Gary Habermas pratade om de 3 olika sorters tvivel och jag tyckte det var så bra vad han sa. (Video kommer under citatet)
De tre kategorierna är faktamässiga, emotionella och frivilliga. Du kan tänka dig faktamässiga som t.ex. – är kristendomen sant? Det är sort vi pratade om tidigare som att Anthony Flew blev teist. Han såg den intelligenta designen, kosmologin, universums lagar och de är faktamässiga.
Men den känslomässiga typen av tvivel är den vanligaste. Känslomässigt tvivel är överlägset det vanligaste och överlägset mest smärtsamma. I själva verket kan det vara den enda som verkligen är smärtsam. Om du har fakta, om du letar efter fakta, men det börjar smärtas, betyder det att du fortfarande ställer faktiska frågor men börjar förvandlas till känslomässiga aspekter. Och vad du gör med känslomässig tvivel är att inte stapla på fakta eftersom personen bara kommer bli exalterad och sedan nästa vecka kommer de tillbaka i sin tvivel igen. För att hantera känslomässig tvivel måste du hantera känslorna.
Om jag får använda en illustration. Om du bryter benet måste du gå i en gångkänga eller gips, du blir gipsad, och om du får det gjort på rätt sätt läker du. Du är bra. Och det tar hand om saken i sig, men det finns många känslor som kommer med de två. Vi kan ha mer än ett tvivel åt gången, som t.ex. benet kan vara skadat och benet kan vara i en gjutning.
Vi kan ha faktamässiga tvivel och ha känslor men det viktigaste med känslomässigt tvivel är att lära någon att träna sina känslor, och på min webbplats garyhabermass.com och på min youtube-kanal kan du leta upp Gary Habermas på YouTube, jag har en hel del miniföreläsningar, fem, sex, sju minuter långa, och några längre, på över en timme, där jag hanterar tvivel och det jag hanterar mest av allt är emotionell tvivel. Det är inte något jag kan snabbt förklara, men jag förklarar allt i många av dem, plus de tre böckerna i ämnet, två av dem är om emotionell tvivel.
Så du måste berätta för… med Lewis ord, C. S. Lewis, måste du tala om för dina känslor var de ska kliva av. Du måste lära dig att tala om för dina känslor: Nej detta är sant, jag kommer inte att underhålla detta längre och du använder steg för att hantera, för att vända dina känslor … du vet att du inte helt kan stänga av dina känslor men du kan stänga av tappen, du kan hindra känslorna från att tappa ut allt i ditt liv och orsaka olika slags smärtor. 
 
Dr. Gary Habermas har lagt ut boken The Thomas Factor: Using Your Doubts to Draw Closer to God på internet. 
 
Jag har kopierat boken och gjort en pdf-bok av den som du kan hämta hem och läsa [Länk]
 
Den Kamp Du Står I
 
Du har kommit så här långt genom Guds nåd och du kommer orka gå vidare genom Guds nåd. Jesus säger på flera ställen att de som håller ut till slutet ska bli frälsta, och då menar han ända till slutet på livet eller till slutet på tidsåldern beroende på när Jesus kommer tillbaka, så ge inte upp. Och det är Gud som ger oss kraften att hålla ut. Det är inget du kan frammana av dig själv. Däremot bevarar du Guds ord i ett uppriktigt och gott hjärta (Luk. 8:15).
 
Jesus visste att det kom bli strid om Hans ord och därför undervisar Han oss i en liknelse om den kamp vi får utstå, och berättar även hur vi kan övervinna motståndaren som vi kan läsa i liknelsen om såningsmannen (Matt. 13:2-9, Mark. 4:3 och Luk. 8:5). Det här är en grundläggande liknelse för att förstå den strid vi står i. 
 
Jesus talar om fyra olika hjärtan eller jordmån hos människorna. 
 1. En del hör men tror inte! 
 2. En del hör och tar emot men när det blir svårt ger de upp! 
 3. En del hör, men olika livshändelser kväver Ordet i dem och gör att de inte håller ut! 
 4. Och en del hör och håller fast vid Guds ord så att det bär frukt.
Det är en strid mot vårt sinne, mot våra känslor och tankar och det är där du befinner dig, där bekymmer, oro, omsorger, rikedom och livets njutningar vill kväva Guds ord som är planterat i våra hjärtan. Såningsmannen sår ut Ordet, och motståndaren sår ut tvivel. Den här striden kommer alltid komma mot oss. Ingen av oss slipper undan den striden. Den får vi ha med oss ända till slutet. Men vi kan bli starkare och orka stå emot mer och mer.
 
Blessed Hope Chapel med Pastor Joe Schimmel
 
Blessed Hope Chapel med pastor Joel Schimmel. Hans predikan börjar 46:46 in i videon. Hans predikningar är kärleksfulla och han har en ömsint ton när han undervisar. Lyssna gärna på honom för jag tror du behöver höra milda ord från en pastor med biblisk förankring. 
 
Prenumerera på hans kanal så du får en påminnelse när nya predikningar läggs ut.
 

 

 

 

Vi behöver alla bli omslutna av kärleksfulla troende och höra sanning predikas i kärlek. Ingen av oss är immun mot den ondes brinnande pilar. Sist av allt, som också är det viktigaste, vill jag lägga ut några verser från Guds ord!
 
Kolosserbrevet 2:6-15
6 Såsom ni nu har tagit emot Herren Kristus Jesus, så lev i honom, 7 rotade och uppbyggda i honom och fasta i tron, såsom ni har blivit undervisade, och överflöda i den* med tacksägelse. 8 Se till att inte någon rövar bort er genom filosofi och tomt bedrägeri, efter människors traditioner, efter världens läror och inte efter Kristus. 9 För i honom bor Gudomens hela fullhet kroppsligen, 10 och i honom är ni fullkomliga, i honom som är huvudet över alla furstar och väldigheter. 11 I honom har ni också blivit omskurna med den omskärelse som inte sker med händer, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes köttets syndakropp*, 12 när ni blev begravda med honom i dopet, i vilket ni också med honom är uppståndna genom den tro som Gud verkar, som uppväckte honom från de döda. 13 Och ni, som var döda i era synder och i ert oomskurna kött, har han gjort levande med honom, i och med att han förlät alla era* synder 14 och utplånade den handskrift som genom sina stadgar vittnade emot oss, och han tog bort den genom att spika fast den på korset. 15 Han har avväpnat furstendömena och makterna och låtit dem bli till skam inför alla, genom att han öppet triumferade över dem genom honom.

2 reaktioner på ”Otro eller Tvivel? Oro och frågor från en syster.

 1. HaFo kommentar:En del av problem med att \”tro rätt och tillräckligt starkt\” har uppstått ur trosrörelsens överfokusering på tro. Där tron inte bara blir en prestation utan även görs till en slags verksam princip i sig själv. Ett slags fungerande verktyg som Du ska bruka till att verkställa – frigöra \”Guds potential nedlagt i din egen ande – din egentliga identitet – ditt verkliga jag\”. Om man inte blir helad så använder man inte trosverktyget tillräckligt.En del försöker också grunda sin frälsningsvisshet på i hur stor grad man blivit förvandlad. Då tappar man blicken på Jesus som är min enda grund för att jag är frälst. Hur förvandlad jag är utgör ingen grund för min frälsning.Vi tror inte på Jesus till förvandling. Det är inte förvandlingen som ger oss tron. Det är tron på Jesus vem Han är – fullt ut Gud och fullt ut människa samtidigt – och har gjort – förenat/försonat alla människor med Gud – och som burit fram det RENA blodet av Kristi persons (Gud och människa förenade) kropp och blod på korset – som ger oss evigt liv.Förvandlingen är en frukt och inte en förutsättning. Förvandlingen är inte en förutsättning för tron. Något som man inte får vända baklänges. Då är inte Jesus trons objekt utan förvandlingen blir trons objekt.Det är inte tron som förvandlar. Det är Jesus som förvandlar när man kommer till tro på Honom. Pånyttfödelsen följer på tron och inte tvärtom. Det är Jesus som är objektet för tron och inte tron som ska vara objektet.Det är livsviktigt att se att det är Jesus som förvandlar och inte tron i sig själv som ett slags verksamt instrument.Det är viktigt att det är Jesu person som blir objektet för tron och inte tvärtom tron som blir objektet. Trosrörelsen har tron i sig själv som en verksam princip som man ska träna upp. Då kommer man galet.Tro är inte vår förtjänst utan en gåva från Gud när vi tar Honom på Orden om att Han försonat alla med sig själv (2 Kor. 5: 17 – 21) och så hörsammar fortsättningen: \”Låt er därför försonas med Gud\”…\”Den som vill han kommer och tar Livets vatten för intet\”…\”Se jag står för dörren om någon låter upp så ska jag gå in\”…\”Åt alla de som tar emot Honom Jesus ger han rättighet att vara Guds barn…och de har blivit födda av Gud…\”Alltså först tro på Jesus och därefter Pånyttfödelse och inte tvärtom där man bygger på sin egen förvandling.\”Då ni nu har kommit till tro så har ni som gåva undfått den utlovade Helige Ande\”.Den som aldrig upplever Tvivel är inte speciellt farlig för satan. Utan kan leva i ett bedrägeri grundat av en \”härlighetsteologi\” där man slutar leva i verkligheten och lever efter devisen att du ska få vad du bekänner dig till. Så bekänn att allt bara är härligt så ska allt bli härligt. Det handlar om bedragna Kristna av ett falskt lärosystem i trosförkunnelsen.http://tre-skrivare.se/hf/HBok.htm#Kap4ehttp://tre-skrivare.se/hf/HBok.htm#Kap4fhttp://tre-skrivare.se/hf/HBok.htm#Kap4g

  Gilla

 2. Ja, trosrörelsens undervisning har vänt upp och ner på all kristen lära. Förväntningarna är annorlunda där man har fått en bild av hur Gud är, vad Gud ska göra, och hur kristna ska vara, som inte stämmer med Guds ord. Det har såtts in ogräs och ogräset försöker kväva den sanna uppriktiga tron på Jesus.Tex. \”Om vi bekänner den här versen varje dag, så kommer det bli så\”, vilket gör att kristna håller fast vid ett ord som \”han som har räddat och räddar* oss ur en sådan dödsnöd. Till honom har vi det hoppet, att han även i fortsättningen ska rädda oss,\” har vi fått en sinnesbild att det betyder inget lidande. Men det är inte vad bibeln berättar. Paulus gick igenom mycket lidande och förföljelse, men Gud var med honom även där.För oss \”moderna\” kristna är det svårt att tänka så här, för vi har fått inplanterat helt andra förväntningar på vad Gud ska göra, och hur Gud ska gripa in.Det är mycket olyckligt och har lett till tvivel och även frånfall från tron.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s