Jesu liknelser

Jesu liknelser Matteus Markus Lukas Johannes Ljuset på ljusstaken! Matt 5:15 Huset på klippan eller sand! Matt 7:24-27 Luk 6:48 Ny lapp på gammal mantel! Matt 9:16 Mark 2:21 Luk 5:36 Nytt vin i gamla säckar! Matt 9:17 Mark 2:22 Luk 5:37 Att förlåta! Luk 7:41-50 Såningsmannen! Matt 13:3-23 Mark 4:1-20 Luk 8:4-15 Säden! Mark 4:26-29 Ogräset bland vetet! Matt 13:24-30 Senapskornet! Matt 13:31-32 Mark … Fortsätt läsa Jesu liknelser

Ek, Ekklesia, Eklegomai

G1537 Ek, Ex En primär preposition som betecknar ursprung (punkten varifrån rörelse eller handling fortsätter), från, ut (av plats, tid eller orsak; bokstavligen eller bildligt; direkt eller avlägset): – efter, bland, x, vid mellan(-bortom), med (medel), ytterst, (+ överflödigt), för (-th), från (bland, framåt, uppåt), + motvilligt, + hjärtligt, X himmelsk, X Härmed, + mycket högt, i, .. .ly, (för, av anledning) av, off (från), … Fortsätt läsa Ek, Ekklesia, Eklegomai

Ekklektos

  Mat_20:16  SoG3779theG3588lastG2078shall beG2071first,G4413andG2532theG3588firstG4413last:G2078forG1063manyG4183beG1526called,G2822butG1161fewG3641chosen.G1588 Matt. 20:16 Så ska de sista bli de första, och de första bli de sista. För många är kallade men få är utvaldaG1588. Mat_22:14  ForG1063manyG4183areG1526called,G2822butG1161fewG3641arechosen.G1588 Matt. 22:14 För många är kallade, men få är utvaldaG1588. Mat_24:22  AndG2532exceptG1508thoseG1565daysG2250should be shortened,G2856there should noG3756fleshG4561be saved:G4982G302butG1161for the elect\’s sakeG1223G3588G1588thoseG1565daysG2250shall be shortened.G2856 Matt. 24:22 Och om de dagarna inte blev förkortade, så skulle inget kött bli … Fortsätt läsa Ekklektos

Fler Exempel

 Alla exempel där båda orden används i samma bibelvers: Matt. 24:33Likaså när ni serG1492allt detta, så vetG1097att det är nära och står för dörren. Matt. 24:43Men det ska ni vetaG1097att om husägaren vissteG1492vid vilken tid på natten tjuven skulle komma, så hade han vakat och inte tillåtit att någon bröt sig in i hans hus. Mark. 4:13Sedan sa han till dem: FörstårG1492ni inte denna liknelse? … Fortsätt läsa Fler Exempel

Ginõskõ och Eidõ

  Ginõskõ [G1097] Mat_1:25  AndG2532knewG1097herG846notG3756tillG2193she had brought forthG5088herG848firstbornG4416son:G5207andG2532he calledG2564hisG846nameG3686JESUS.G2424 Matt. 1:25 men rördeG1097henne inte, förrän hon hade fött sin Son, den förstfödde*, och han gav honom namnet Jesus. Mat_6:3  ButG1161when thouG4675doestG4160alms,G1654let notG3361thyG4675left handG710knowG1097whatG5101thyG4675right handG1188doeth:G4160 Matt. 6:3 Men när du ger en gåva, så låt inte din vänstra hand vetaG1097vad den högra gör, Mat_7:23  AndG2532thenG5119will I professG3670unto them,G846I neverG3763knewG1097you:G5209departG672fromG575me,G1700ye that workG2038iniquity.G458 Matt. 7:23 Men då ska … Fortsätt läsa Ginõskõ och Eidõ

Hieron och Naos

Hieron: a sacred place, that is, the entire precincts (whereas G3485 [naos] denotes the central sanctuary itself) of the temple (at Jerusalem or elsewhere) – temple. Naos: From a primary word naio (to dwell); a fane, shrine, temple: -shrine, temple. Compare G2411 (hieros). [naos] denotes the central sanctuary itself Mat_4:5  ThenG5119theG3588devilG1228taketh him upG3880G846intoG1519theG3588holyG40city,G4172andG2532settethG2476himG846onG1909a pinnacleG4419of theG3588temple,G2411 Mat_12:5  OrG2228have ye notG3756readG314inG1722theG3588law,G3551howG3754that on theG3588sabbath daysG4521theG3588priestsG2409inG1722theG3588templeG2411profaneG953theG3588sabbath,G4521andG2532areG1526blameless?G338 Mat_12:6  ButG1161I sayG3004unto … Fortsätt läsa Hieron och Naos

Det Enkla Evangeliet Avslöjar det Falska!

(Ett inlägg jag skrev i FB-Gruppen Kristna Villoläror 15 Maj 2018.) Några irriterade röster höjdes när vi så snabbt avfärdade vissa läror som falska läror och vissa \”profeter\” som falska profeter, med argumentet: \”Ni kan inte så enkelt avfärda allt som falskt?\” Självklart är inte allt falskt, och några predikanter är uppriktiga i sina hjärtan, men har anammat en felaktig lära som måste tåla granskas … Fortsätt läsa Det Enkla Evangeliet Avslöjar det Falska!

Studie om änglasyner genom Apostlagärningarna!

Om vi jämför dagens ”profetsyner” med Apostlagärningarnas märker vi en tydlig skillnad mellan dagens \”profeter\” och Bibelns. Jag börjar med dagens \”profeter\” och tar sedan upp Bibelns berättelser, så får du jämföra och märka skillnaden. T.ex. om vi tar Todd Bentleys kvinna Jessa Bentley så berättar hon i en video om hur hon pratar med den avdöde Oral Roberts och ser dansande elefanter (som förutsäger … Fortsätt läsa Studie om änglasyner genom Apostlagärningarna!

Dave Hunt – Romersk-Katolicism är inte kristendom

Introduktion Om vi jämför Bibeln med katolsk lära ser vi otaliga stora skillnader och avvikelser från sann kristen tro. Det är därför viktigt att vi som troende vet skillnaden och inte går in i en enhet Gud inte har behag i.   I videon under ger Dave Hunt sin anföring i en debatt med en romersk-katolik och jag har valt att göra ett transkription och sedan … Fortsätt läsa Dave Hunt – Romersk-Katolicism är inte kristendom