Den falska "Jesus" världen älskar!

Den falska \”Jesus\” världen älskar! Han släpper in alla i himlen. Han kom för att ge fred och inte söndring. Han kräver ingen lydnad. Han kräver ingen helighet. Han kräver ingen omvändelse. Han predikar bara om kärlek. Han säger aldrig något stötande. Han kallar aldrig någon ond. Han kallar alla sina barn. Han dömer ingen till helvetet. Han vill att du följer din egen vilja. … Fortsätt läsa Den falska "Jesus" världen älskar!

Ett Liv i Synd och Avfällighet

Gudsfruktan saknas i kristenheten och det leder till ett liv i synd och avfällighet. David skriver i psaltaren:  Ps. 36:1 För sångmästaren, av HERRENS tjänare David. Ps. 36:2 I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den ogudaktige. Det finns ingen gudsfruktan inför hans ögon. OCH Ps. 119:11 Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte skall synda mot dig. Och … Fortsätt läsa Ett Liv i Synd och Avfällighet

Mesus eller Jesus?

Bibelns Jesus har i dagens \”kristna\” församlingar förvandlats till en mes och har blivit en avgud, anpassat efter våra falska föreställningar, för att passa våra behov. Den Jesus jag lärt känna är Allsmäktig, Kungars Kung och Herrars Herre. Rom 1:21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, UTAN FÖRBLINDADES AV SINA FALSKA FÖRESTÄLLNINGAR, så att MÖRKRET SÄNKTE SIG … Fortsätt läsa Mesus eller Jesus?

Gud är en förtärande eld och vi är offret

Jag ligger på sängen och får en bild av hur Gud är en förtärande eld, och vi är offret. Vi som vill vandra nära honom kommer smälta i hans eld, ju närmare vi kommer ju intensivare blir elden.  Om du gett dig fullständigt till Herren och av hela ditt hjärta vill följa honom, kommer förföljelse och då börjar svårigheterna. Det kommer prövningarna och din tro … Fortsätt läsa Gud är en förtärande eld och vi är offret

Varför be och söka Guds ansikte?

Oftast förstår man inte varför man ska be, varför man ska söka Guds ansikte. Man böjer knä och prisar och tackar Gud, gör sina önskningar kunniga inför honom, men det känns fortfarande likadant. Man gör det trofast varje dag, kanske flera gånger om dagen, men man förstår fortfarande inte varför.  När vi ber vill sinnet och själen uppleva Gud, men det är Anden som möter … Fortsätt läsa Varför be och söka Guds ansikte?

Om Tider och Stunder

Om tider och stunder visste inte ens Jesus, åtminstone inte när han gick på jorden, så det behöver vi lämna åt sidan samtidigt som vi skall förvänta oss Herren stå för dörren när som helst. Vi skall leva som om Herren kommer i dag. Ordet säger att vi skall pröva allt och förkasta det onda och behålla det goda.  Om någon försöker leda dig bort … Fortsätt läsa Om Tider och Stunder

Tjänstegåvorna

Apostlar, Profeter, Herdar, Lärare Och Evangelister.  Tjänstegåvorna finns för att uppbygga församlingen. Tjänstegåvorna är som handen: Aposteln är tummen som greppar om allt. Profeten är som pekfingret som pekar på synden och omvändelse, mot helighet och rättfärdighet. Evangelisten är som långfingret som når längst ut. Herden är som ringfingret med sin kärlek till den lokala församlingen. Läraren är som lillfingret som gräver öronvaxet ut ur … Fortsätt läsa Tjänstegåvorna