Guds Ord är vårt rättesnöre, i allt!

Dödehavsrullerna

Det råder stor förvirring kring Guds ord. Den ene säger si, den andra så. Jag tror ingen av oss vill predika mot Guds ord och mot Guds vilja eller skada den andre. Jag anser även många av mina ovänner vara uppriktiga och att de av ett gott hjärta vill andra ska förstå det dem har förstått. Däremot tror jag ljus ges utifrån Bibeln tillsamman med bön. Och därför blir ingen av oss större än vårt böneliv, för Ordet får vatten och växer i bön. Bön – tillsammans med hjärtats inre bön, ett inre samtal i hjärtat, samtalet med Guds Ande kring Ordet jag just läste, ger insikt och den Helige Ande lär oss om allting, precis som Jesus själv säger i Johannes evangelium kap. 14 vers 26: 

Hjälparen, den Helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt det jag har sagt er. SRB14. 

Personligen gillar jag inte att använda ordet meditation, eftersom det betyder något annat för New Age och andra ockulta sekter, men i biblisk betydelse menas det att tänka och fundera och grunda på Ordet. Meditation på Ordet är så viktigt och därför så lätt att glömma bort. Vi behöver tänka på Ordet vi läst och låta den Helige Ande leda våra hjärtan igenom allt vi tidigare läst, och då bredda vår förståelse för Ordet – för skrift förklarar skrift – det är så Anden undervisar oss.   David säger i Psalm 1.   

Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterad vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt han gör lyckas väl. Ps 1:1-3 SFB98 

Guds ord får då vara en domare över vårt hjärtas tankar och uppsåt. Då får Ordet leda oss och Anden ge ljus, som är HERREN lykta och utforskar varje rum i våra hjärtan. När vi mediterar och begrundar på Guds ord får den Helige Ande redskap att förändra och förvandla oss.  

Församlingen och Ordet

Därför vill jag ta upp en sak som ligger varmt på mitt hjärta; församlingens förståelse av Ordet, att församlingen ska ta Guds ord på allvar och verkligen vandra i ljuset så som Han är i ljuset. Jag kan faktiskt bli så bedrövad när jag möter kritik baserad på det egna sinnets förståelse av Guds ord och inte på verklig uppenbarelse. En sådan förståelse av Guds ord motsäger sig själv genom att man har rätt i sak, men ändå går fel genom sina gärningar.  

Vi kan ta en tvistefråga som t.ex. Är det möjligt att en kristen kan synda. Detta har blivit en stor sak och flera (uppriktiga) kristna bröder och systrar har gått hårt ut emot den undervisningen och på så sätt främjat sitt eget framför Herrens. För är det inte att främja sin egen sak när man går emot en tydlig undervisning ur Skriften? Om något blir gjort i Guds Ande och i sanning och kärlek, är det som Jakob säger i sitt brev:   

Och rättfärdighetens frukt blir sådd i frid åt dem som skapar frid. Jak 3:18 SRB14. 

Vi måste sluta strida om ord och anklaga varandra, och ibland förnedra varandra, för det är inte rättfärdighetens frukt som kommer fram, det bär heller ingen god frukt utan skapar splittringar och svaghet i Kristi kropp. Då vandrar vi efter köttet (Gal. 5:19-24). När jag läser Jakobs brev slår det mig hur viktigt det är att i allt tänka och göra som Herren Jesus. 

Vem är vis och klok bland er? Han bör med sitt goda uppförande visa det i handling, i den saktmodighet som hör visheten till. Jak 3:13 SRB14 (Reformationsbibeln). 

Här ser vi Jakob beskriva hur den vise är. Visheten leder till saktmod (mildhet) och det bör man visa i handling. Om ord och handling inte går tillsammans gör man inte Guds vilja. Därför bör man alltid vara eftertänksam av hjärtat och inte fara ut i vredesmod mot en broder som inte har samma åsikt, eller har samma uppfattning av Ordet som du. Det visar sig vem som har förstått Ordet och handlar på Ordet. När vissa skriver som de gör, ger det en bitter eftersmak, och ingen väldoft inför Kristus, som det egentligen ska ge. Vi fortsätter läsa Jakobs brev. 

Men om ni har bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, så ska ni inte skryta eller ljuga emot sanningen. Sådan vishet kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig och demonisk. Ty där det finns avund och stridslystnad, där råder också oordning och allt möjligt ont. Men visheten ovanifrån är först ren och sedan fridsam, mild, villig att ge med sig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, fri från partiskhet och hyckleri. Jak 3:14‑17 SRB14. 

Jakob skrev inte sina brev så här: ”Och nu, mina bröder, kapitel 3 etc.” utan brevet är skrivet som en helhet och kapitel 4 är fortsättningen på kap 3. Så när han skriver om strider och tvister bland oss, då är det en fortsättning på det han skriver om avund och stridslystnad och allt annat ont. En del tror att begär enbart beskriver sexuellt begär, men begäret beskrivs både som sexuellt begär, begär efter pengar, begär efter grannens egendom, men också som Jakob beskriver: 

Varifrån kommer strider och tvister bland er? Kommer de inte från era begär som för krig, i era lemmar? Jak 4:1 SRB14. 

Begär efter egen upphöjelse, begär efter det egna sinnets kunskap som Paulus beskriver uppblåser och inte uppbygger. 

Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta. Men om någon älskar Gud så är han känd av honom. 1 Kor 8:2-3 SRB14. 

Det är knappast att man behagar Gud om man envist håller fast vid sitt egna sinnes ”uppenbarelser” och samtidigt förnekar andra delar av Ordet som i sig själv förklarar och ger djupare insikt om Guds tankar för oss.   

Jag har under ett par veckor blivit utsatt för hån, förakt, avsky, förnedring, vredesutbrott, av bröder som inte vet det de borde veta och gett sig på mig i full attack. Jag har inte klagat offentligt, jag har inte anklagat mina bröder, jag har inte heller talat om detta bakom deras ryggar; jag har sökt Guds ansikte, bett och lyft upp dessa inför Jesu ansikte, och kan med gott samvete säga att jag vandrar med Gud, oavsett hur ”oandlig”, ”självsäker” jag är. Ni har dömt mig och fördömt mig, men jag har välsignat och bett för er och jag vet inte om något som Gud anklagar mig för, men Han är större och vet allt, och därför behöver jag alltid leva inför Honom i gudsfruktan. För även om jag inte vet med mig något ont jag gjort, så ser Han allt. Jag kan därför säga med gott samvete: Jag lever inför Gud och låter mig inte dömas, eller bedömas av andras köttsliga tankar om mig, som menar sig ha ”kunskap” om något, men som inte vet det han borde veta.   

Eftersom jag lever så inför Gud med gott samvete, och mitt samvete inte anklagar mig; eftersom jag söker Guds ansikte med stor frimodighet, och forskar i Skriften efter Hans vilja, vet jag också att Han har makt att leda mig rätt. Så egentligen gör det mig ingenting att ni dömer och fördömer mig. Det som sker är bara för bedrövligt och visar på en omognad och okunskap, och stridslystnad och därför skriver jag det här. Detta utan att fördöma eller döma någon, utan för att ta upp ett allvarligt problem i Kristi kropp.   

En sann och uppriktig tro måste finnas i oss om vi ska bära rikligt med god frukt. Det, också så att vi inte bedrar oss själva, för vi bedrar ingen annan än oss själva – därför kallas det självbedrägeri, när kunskapen tar kärlekens plats. Vi kan inte längre tillåta oss leva med en mask av helighet, som aldrig nått in i hjärtat och inte går på djupet. Jag kan inte för allt i världen förstå hur man kan säga sig älska Jesus, men med sina handlingar förneka honom. När man i högmod reser sig upp och gapar och gormar, bara för att få rätt i sak. Sa inte Jakob just det, att visheten från ovan är villig att ge med sig och söker inte strid utan den andres bästa? Jak 3:17

Därför vill jag med detta belysa ett stort problem och ber mina bröder att vara visa, med visheten från ovan. Att aldrig fara ut i vredesmod, ilska, fördömande och grundlösa anklagelser, utan låt allt vi gör vara genomsyrat av Guds kärlek i ande och sanning, för det är bara då vi uppfyller Guds lag:   

Upphäver vi lagen genom tron? Nej, inte alls! Utan vi stadfäster lagen. Rom 3:31 SRB14. 

Lagens krav skulle uppfyllas i oss som inte vandrar efter köttet utan efter Anden. Rom 8:4 SRB14. 

Stå inte i skuld till någon, utom när det gäller att älska varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Rom 13:8 SRB14. 

Kärleken gör inte något ont mot sin nästa, därför är kärleken lagens uppfyllelse. Rom 13:10 SRB14. 

Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder och dömer sin broder, han förtalar lagen och fördömer lagen. Men dömer du lagen så är du inte lagens görare utan dess domare. Jak 4:11 SRB14. 

Men nu skryter ni i ert högmod. Allt sådant skryt är av ondo. Jak 4:16 SRB14.   

Den som därför vet att göra det som är gott och inte gör det, för honom är det synd. Jak 4:17 SRB14. 

Guds frid!!! 

Finns även på FB: Guds Ord är vårt rättesnöre, i allt!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s