One Verse To Rule Them All! Del 10

One Verse To Rule Them All

Jesus stöter på samma problem i Joh. 8:39De svarade honom: ‘Vår fader är Abraham.'” precis vad Johannes Döparen sade de inte skulle säga, försök er inte på en sån sak, att ni tror ni har särskilda privilegier fastän ni inte följer Gud. Jesus sade: ”Om ni vore Abrahams barn, skulle ni göra Abrahams gärningar.” Men ”Ni gör er faders gärningar.” och i 8:44Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.” De trodde på OSAS eller Once a Son Always a Son – En Gång en Son Alltid En Son. Jesus svarade Gud är inte ens er Fader. Vem var det som bedrog dem? Lögnens fader, som hade bedragit dem att tro att vad som än hände så var de Abrahams barn.

Rom. 8:12-14 Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.

Paulus talar inte i versen ovan till de ofrälste, eller icke-kristna, utan till bröderna. När han använder ordet ”VI” refererar även till sig själv. ”OM” är ett villkor. OM ni lever efter köttet kommer ni att dö! Men OM ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni LEVA. Alla som leds av Guds Ande är Guds söner. Vi ser tydligt och klart att det finns villkor för frälsningen. Kontexten handlar om andligt barnaskap, andligt liv.

Bibeln säger att om en kristen går tillbaka till världen och lever efter sitt kött så ska den kristne dö. Vad säger OSAS? Ni ska visst inte dö! Predikar Paulus OSAS? Absolut inte! Låt dig inte bedras.

I Romarbrevet, det brev som kallas nådens brev, av nådens apostel, skriver han en varning till de kristna att inte bli högmodiga och tro att de var så viktiga att dem inte kunde bli bortskurna.

Rom. 11:20-22 Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet: hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen.

De judar som förkastade sin Messias blev bortbrutna på grund av sin otro, men du står kvar genom tron. Paulus skriver det här till en kristen församling. Inga opånyttfödda ”står kvar genom tron”. Var inte högmodiga utan lev i fruktan. Se Hans godhet mot dig, OM du blir kvar i hans godhet, annars blir också du borthuggen. Kan en kristen bli borthuggen? Sa inte Jesus det i Joh. 15:2Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt.” och i vers 6Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.” Hur har vi kunnat komma fram till någon annan slutsats? Paulus säger att om du tror att du inte kan bli borthuggen så är du bedragen, du är högmodig. Läs vers 20 Var inte högmodiga utan lev i fruktan! I vers 18 säger han förhäv dig inte, var inte arrogant. Ha inte en attityd att du är en-gång-frälst-alltid-frälst, oavsett vad som händer, att Gud har förpliktigat sig att fortsätta det verk han påbörjat i dig trots ditt uppror och synd. Tänk på det här innan du gör uppror mot Gud:

Gal. 6:7 Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda.

Vi får skörda vad vi sår. Tänk nu på att annars kommer du att bli borthuggen, vilket Jesus också sa i Joh. 15:2-6. Vem skriver Paulus till? Till Kristna! Och vem talar Jesus till? Till Kristna! Det borde aldrig råda någon tvivel om detta så den Sanna Nåden inte förvanskas till ett försvar för ett liv i synd! Jesu undervisning i liknelserna visar även dem vad som kan ske:

Luk. 8:11-13 Detta är liknelsens mening: Säden är Guds ord. De vid vägen är de som har hört ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, så att de inte kan tro och bli frälsta. De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara till en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall.

Jesu liknelse är en bild på liv, på pånyttfödelsen. De första blev aldrig pånyttfödda, de trodde inte. Om de hade trott skulle de blitt pånyttfödd. De på stenig mark har tagit emot Ordet men de har ingen rot men dem faller bort i frestelsens stund, i prövningens stund, när det blir ”hett”! De på stenig mark blev pånyttfödda, men föll bort. Jesus undervisar att det är fullt möjligt att falla bort. De tog emot Ordet, de blev pånyttfödda. De var frälsta för en tid men sen föll de av. Vi talar alltså om andligt liv och andlig död.

← Förra | Nästa →

Inledning | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11 | Del 12 | Del 13 | Del 14 | Del 15 | Del 16 |