Den andliga striden

Vi har en andlig strid att utkämpa i den här världen. Men vad är den andliga striden och hur utkämpar vi den?
De finns de som talar om ”krigstungor” och utför ”andlig krigföring” och med det menar dem att aktivt ställa sig upp och attackera andemakter, furstarna och väldigheterna genom att ”kriga” i tungotalet, genom att aktivt ”binda” djävulen och ”lösa” änglarna. Fortsätt läsa Den andliga striden

Hela Guds vapenrustning

Etikett: Längre Bibelstudie Många av oss älskar Jesus, har överlåtit oss fullständigt till Honom, läser Hans ord, och är på väg till himlen. Och samtidigt lider många av nedstämdhet och trötthet, upplever nederlag och tufft motstånd. Många av oss har gett upp och slagit oss till ro i det tillståndet och tänker: ”Jag har åtminstone inte gett upp min tro, den har jag behållit och … Fortsätt läsa Hela Guds vapenrustning

Evangeliet om Riket

Evangeliet om riket Matteus 24:14 säger:  Och detta evangelium om riket skall bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. SRB14 (Reformationsbibeln). Med alla tv-predikanter, alla framgångspredikanter, falska profeter och lärare idag har folket börjat avsky kristna och förlöjligat kristen tro. Dessa som predikar Kingdom Now – Guds rike här och nu, har predikat ett falsk evangelium … Fortsätt läsa Evangeliet om Riket

Var förståndiga

Kol. 4:5 Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle. Som kristna representerar vi Kung Jesus. Vi är ambassadörer för Hans rike, och som ambassadörer har vi stort ansvar att leva som Han levde. Att gå hårt ut mot en icke-troende eller en som inte förstår, är inte att uppträda förståndigt. Jag har tyvärr märkt att många kristna kan bli … Fortsätt läsa Var förståndiga

Jesus Kristus – The Undercover Boss

En lära som är mycket spritt i kristna kretsar är Kenosis-läran. Kenosis läran går ut på att Jesus tömde sig på sitt gudaväsen, och var enbart en människa när han levde här på jorden. Läran använder en passage i Filipperbrevet kapitel 2 vers 7 som stöd för sin tes: …utan utgav (εκενωσεν – ekenOsen) sig själv, och tog på sig en tjänares gestalt, och blev lik … Fortsätt läsa Jesus Kristus – The Undercover Boss

Del 3: JDS-Läran och begreppet ”Andlig Död” Skriftställen och Svar

Det här är Del 3 angående JDS-läran och Begreppet Andlig död” Skriftställen och svar.  En kommentar i en Facebook grupp gavs som löd så här: Det finns ett antal bibelställen som starkt tyder på att Jesus dog andligen. Jag bad då om att få läsa vilka bibelställen denne tänkte på, eftersom alla dessa behöver granskas och läsas i sin kontext tillsammans med andra verser som … Fortsätt läsa Del 3: JDS-Läran och begreppet ”Andlig Död” Skriftställen och Svar

Del 2: JDS-Läran och begreppet ”Andlig Död” Summan av Guds Ord är Sanning!

Den här artikeln blir Del 2 av JDS-läran och Begreppet ”Andlig död” baserad på invändningar och argument som kom in från flera olika personer i några grupper på Facebook. Alla argumenten var jättebra och bidrog till vidare studier i ämnet. I den här artikeln tar jag upp 1 Thess. 5:23 frasen ande, själ och kropp; Jak. 2:26 orden kroppen utan ande; 1 Mos. 2:17 och … Fortsätt läsa Del 2: JDS-Läran och begreppet ”Andlig Död” Summan av Guds Ord är Sanning!

Klistrat inlägg

Hädelser från antitrinitarianer och Jesu Gudom

Följ kommentarerna under artikeln. Länk Jag trodde i min enfald att Jehovas Vittnen var ensamma om att häda Herren och Hans Gudom och samtidigt påstå sig vara kristna. Men det visade sig att det finns sådana som kallar sig anti-trinitarianer som utan samvetskval attackerar Jesu Kristi person, ursprung och Gudom. En sådan grupp är Adventisterna, inte att förväxlas med SDA – Sjundedags Adventisterna. Jag talar … Fortsätt läsa Hädelser från antitrinitarianer och Jesu Gudom